Quyết định 105/2000/QĐ-BNN-KL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nhiệm vụ công chức kiểm lâm phụ trách địa bàn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
SỐ 105/2000/QĐ-BNN-KL NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2000
VỀ NHIỆM VỤ CÔNG CHỨC KIỂM LÂM PHỤ TRÁCH ĐỊA BÀN

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

- Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Căn cứ Nghị định số 39/CP ngày 18 tháng 5 năm 1994 của Chính phủ về hệ thống tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm lâm;

- Căn cứ Quyết định số 245/1998/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm nghiệp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm lâm và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Giao cho Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Vườn quốc gia trong toàn quốc tổ chức chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm thuộc quyền cử công chức Kiểm lâm có trong biên chế, phụ trách địa bàn xã (dưới đây gọi chung là Kiểm lâm địa bàn) để thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 2 của Quyết định này.

 

Điều 2: Công chức Kiểm lâm địa bàn có nhiệm vụ :

1. Nắm tình hình và theo dõi diễn biến rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn được phân công; kiểm tra việc sử dụng rừng, đất lâm nghiệp của các chủ rừng trên địa bàn.

2. Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn và giám sát các chủ rừng trong việc bảo vệ và phát triển rừng; giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã trong việc tổ chức, xây dựng phương án, kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi phương án được phê duyệt.

4. Phối hợp với các cơ quan và tổ chức đoàn thể xã hội có liên quan hướng dẫn cộng đồng dân cư thôn, bản xây dựng và thực hiện quy ước bảo vệ rừng tại địa bàn.

5. Tuyên truyền phổ cập các quy định của pháp luật về lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư, giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã xây dựng các tổ chức quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng trừ sâu bệnh hại rừng và hướng dẫn các tổ chức quần chúng bảo vệ rừng, hoạt động có hiệu quả.

6. Tổ chức, kiểm tra, phát hiện và có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; xử lý các vi phạm hành chính theo thẩm quyền và giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và họp giao ban định kỳ theo quy định của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm.

 

Điều 3: Tuỳ theo diện tích đất lâm nghiệp và phạm vi rừng được giao, mức độ và tính chất phức tạp của công tác quản lý bảo vệ rừng ở từng xã, các Chi cục Kiểm lâm xây dựng phương án quản lý, bảo vệ rừng và phân công công chức Kiểm lâm phụ trách địa bàn, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

 

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

 

Điều 5: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT

thứ trưởng

( đã ký )

Nguyễn Văn Đẳng

thuộc tính Quyết định 105/2000/QĐ-BNN-KL

Quyết định 105/2000/QĐ-BNN-KL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nhiệm vụ công chức kiểm lâm phụ trách địa bàn
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:105/2000/QĐ-BNN-KLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành:17/10/2000Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 105/2000/QĐ-BNN-KL

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No: 105/2000/QD-BNN/KL
Hanoi, October 17, 2000
 
DECISION
ON THE TASKS OF LOCAL FOREST RANGER OFFICIALS
THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
Pursuant to the Government’s Decree No. 73/CP of November 1, 1995 on the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development;
Pursuant to the Government’s Decree No. 39/CP of May 18, 1994 on the organizational system, tasks and powers of forest ranger forces;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 245/1998 of December 21, 1998 on the performance of the State management responsibility of various levels regarding forests and forest land;
At the proposals of the director of the Forest Ranger Department and the director of the Organization and Personnel Department,
DECIDES:
Article 1.- To assign the directors of the provincial/municipal Sub-Departments of Forest Ranger and the directors of national gardens throughout the country to direct the Forest Ranger Sections under their respective management to nominate forest ranger officials on the payroll to take charge of communes (hereafter referred collectively to as local forest ranger) to perform the tasks prescribed in Article 2 of this Decision.
Article 2.- Local forest range officials shall have the following tasks:
1. To grasp the situation and monitor changes in forests and forest land in their assigned localities; to inspect the use of forests and forest land by forest owners in the localities.
2. To coordinate with concerned functional agencies in guiding and supervising forest owners to protect and develop forests; assist the presidents of the commune People’s Committees in performing the function of State management over forests and forest land according to the provisions of law.
3. To advise the presidents of the commune People’s Committees on elaborating plans for management and protection of forests and forest land in the localities, guiding and inspecting the implementation of such plans once they are approved.
4. To coordinate with the concerned agencies and social organizations in guiding the population in villages or hamlets to elaborate and observe the forest protection rules in the localities.
5. To propagate and disseminate the provisions of forestrial legislation among the population community, assist the presidents of the commune People’s Committees in establishing mass organizations in charge of forest protection, forest fire prevention and fighting; prevent forest diseases and guide forest-protection mass organizations to operate efficiently.
6. To inspect, detect, and take timely measures to prevent acts of violations of the Law on Forest Protection and Development; handle administrative violations according to their competence and assist the presidents of the commune People’s Committees in handling administrative violations in the field of forest management and protection as prescribed by law.
7. To strictly observe with the reporting regime and hold periodical briefings according to regulations of the heads of the Forest Ranger Sections.
Article 3.- Depending on the area of the assigned forest land and forests, the scope and complexity of the forest management and protection activities in each commune, the Sub-Departments of Forest Ranger shall work out plans on forest management and protection, as well as appoint their officials to take charge of localities, then report them to the provincial People’s Committees for approval and implementation organization.
Article 4.- This Decision takes effect 15 days after its signing.
Article 5.- The director of the Office, the director of the Organization and Personnel Department, the Director of the Forest Ranger Department of the Ministry, the directors of the provincial/municipal Agriculture and Rural Development Services, the directors of the provincial/municipal Sub-Departments of Forest Ranger shall have to implement this Decision.
 

 
FOR THE MINISTER
OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
VICE-MINISTER
Nguyen Van Dang

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 105/2000/QD-BNN-KL DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi