Quyết định 103/QĐ-UBDT kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Địa phương II

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 103/QĐ-UBDT

Quyết định 103/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Địa phương II
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:103/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tráng A Dương
Ngày ban hành:26/02/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Năm 2021, Vụ Địa phương II kiểm tra công tác dân tộc trên 04 tỉnh

Ngày 26/02/2021, Ủy ban Dân tộc ra Quyết định 103/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Địa phương II.

Theo đó, vào tháng 6,7/2021, Vụ Địa phương II sẽ tổ chức Đoàn công tác đi kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn 02 tỉnh là Gia Lai và Đắk Lắk; tháng 10,11 Vụ tiếp tục tiến hành việc kiểm tra này đối với tỉnh Bình Định và Phú Yên. Từ đó, Vụ đưa ra các đề xuất hoặc sửa đổi, bổ sung chính sách đang thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương.

Mặt khác, trong năm 2021, Vụ cũng sẽ tiến hành thực hiện các nhiệm vụ được Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giao như: Tiếp đón các đoàn người uy tín đến thăm và làm việc tại Vụ; biểu dương, khen thưởng người có uy tín, chức sắc tôn giáo; Thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình cải thiện vệ sinh môi trường cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên; Tổ chức Hội nghị giao ban 06 tháng đầu năm 2021 khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 103/QĐ-UBDT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC

_________

Số: 103/QĐ-UBDT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

                                                                                                           

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Địa phương II

____________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định 249/QĐ-UBDT ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Địa phương II;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBDT ngày 22/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2021;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Địa phương II,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Địa phương II.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);

- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm;

- Các vụ, đơn vị thuộc UBDT;

- Ban Dân tộc các tỉnh MT-TN;

- Cổng thông tin điện tử UBDT;

- Lưu: VT, Vụ ĐPlI.

TL.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Q.VỤ TRƯỞNG VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

 

 

 

 

Tráng A Dương

 

 

 

ỦY BAN DÂN TỘC

________

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

                           (Kèm theo Quyết định Số 103/QĐ-UBDT ngày 26/02/2021 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)         
 
___________________

 

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Lãnh đạo chỉ đạo, bộ phận tham mưu, tổ chức thực hiện

Đơn vị phối hợp

Địa điểm thực hiện

Hình

thức sản

phẩm

Ghi chú

I

Nhiệm vụ Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giao theo Quyết định số 33/QĐ-UBDT ngày 22/01/2021

1

Tiếp đón các đoàn người uy tín đến thăm và làm việc tại Vụ; biểu dương khen thưởng người có uy tín, chức sắc tôn giáo; thăm hỏi, hỗ trợ các hộ đồng bào DTTS nghèo trong dịp Lễ, Tết hoặc gặp rủi ro, hoạn nạn do thiên tai...

Thường xuyên

- Chỉ đạo: QVT Tráng A Dương

- Phụ trách trực tiếp: PVT

Phạm Thị Phước An

- Tham mưu thực hiện: Các Lãnh đạo, CV Phòng HCTH, phòng Địa bàn

VPUBDT, Vụ DTTS, BDT các tỉnh trong khu vực

Vụ Địa phương II, các địa phương trong khu vực

Tờ trình;

Kế hoạch, BC kết quả thực hiện

Quyết định số 828/QĐ-UBDT ngày 28/12/2020

2

Thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình cải thiện vệ sinh môi trường cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên”

Trong năm 2021

- Chỉ đạo: PVT Điểu Mưu

- Tham mưu thực hiện: Thư ký dự án, các thành viên tham gia dự án

Văn phòng UBDT, Vụ TH, BDT tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông.

Tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông

Báo cáo kết quả DA

Quyết định sổ 828/QĐ-

UBDT ngày 28/12/2020

3

Hội nghị giao ban 06 tháng đầu năm 2021 khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Đầu quý

III

- Chỉ đạo: QVT Tráng A Dương

- Phụ trách: Các Phó VT

- Tham mưu thực hiện:

+ Lãnh đạo, CV phòng Địa bàn: Xây dựng dự thảo báo cáo, đề xuất (BC tại HN, BC kết quả hội nghị)

+ Lãnh đạo, CV phòng HCTH: Kế hoạch kinh phí, chương trình và các điều kiện cần thiết tổ chức hội nghị.

VPUBDT, một số đơn vị liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc các tỉnh trong khu vực

Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Tờ trình; Kế hoạch; BC kết quả thực hiện

 

II

Thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Vụ Địa phương II

 

 

 

 

1

Theo dõi và tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào, những khó khăn vướng mắc và những đề xuất kiến nghị của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn; tình hình thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn.

Thường xuyên

- Chỉ đạo: QVT Tráng A Dương

- Phụ trách: PVT Điểu Mưu

- Tham mưu thực hiện: Lđạo, CV phòng Địa bàn chủ trì, phối hợp với Lãnh đạo, CV phòng HCTH thực hiện.

Ban Dân tộc các tỉnh; một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định,

Phú Yên,

Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng

Tổng hợp BC theo định kỳ và đột xuất

 

2

Tổ chức Đoàn công tác đi kiểm tra, tình hình tổ chức thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn.

Tháng

6, 7

Tháng

10, 11

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc

- Phó đoàn: Lãnh đạo Vụ ĐPII

- Tham mưu thực hiện: Lãnh đạo phòng Địa bàn

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc

- Phó đoàn: Lãnh đạo Vụ ĐPII

- Tham mưu thực hiện: Lãnh đạo, CV P. Địa bàn; phòng HCTH

Văn phòng UBDT, một số vụ, đơn vị liên quan; các phòng chức năng Vụ ĐPII Văn phòng UBDT, một số Vụ, đơn vị liên quan

Gia Lai, Đắk Lắk Bình Định, Phú Yên

Kế hoạch; Báo cáo kểt quả kiểm tra Kế hoạch; Báo cáo kết quả kiểm tra

 

3

Tham gia đề xuất hoặc sửa đổi bổ sung chính sách đang thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn.

Năm

2021

Lãnh đạo Vụ ĐPII, LĐ phòng Địa bàn, CV theo dõi Địa bàn

Các Vụ đơn vị UBDT, BDT các tỉnh

Các tỉnh trên địa bàn

Công văn, văn bàn

góp ý

Khi đơn vị yêu cầu

4

Chuẩn bị các nội dung phục vụ Lãnh đạo UBDT đến làm việc tại các tỉnh trên địa bàn phụ trách.

Khi lãnh đạo UB chỉ đạo

- Chỉ đạo: Lãnh đạo Vụ ĐPII

- Thực hiện: Lãnh đạo, CV các phòng chức năng

VPUB; Vụ, đơn vị liên quan              thuộc

UBDT; BDT các tỉnh

Các tỉnh

trong khu vực

Báo cáo các nội dung liên quan

 

5

Thực hiện một số nhiệm vụ công tác dân tộc tiếp nhận từ BCĐ Tây Nguyên theo Quyết định 352/QĐ-UBDT ngày 08/7/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Năm

2021

- Chỉ đạo: QVT Tráng A

Dương

- Phụ trách: PVT Điểu Mưu

- Tham mưu thực hiện: Lãnh đạo và CV phòng Địa bàn

VPUB; Vụ, đơn vị liên quan thuộc

UBDT; BDT các tỉnh

Một số tỉnh

Tây Nguyên

Tờ trình, Kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện

 

6

Phối hợp với các Vụ, đơn vị và Ban tộc tộc các tỉnh trong khu vực triển khai Nghị quyết 88/2019/QH14 Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT- XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội khóa 14 và Quyết định số 1409/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120 của Quốc hội.

Trong năm 2021

- Chỉ đạo: QVT Tráng A Dương

- Phụ trách: PVT Điểu Mưu,

- Tham mưu thực hiện: Lãnh đạo, CV phòng Địa bàn

- Phối hợp: Lãnh đạo, CV phòng HCTH

VPUB; Vụ, đơn vị liên quan thuộc

UBDT, BDT các tỉnh trong khu vực

Tại các tỉnh trong khu vực

Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo kết quả thực hiện

 

7

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các hoạt động giao lưu; tham gia các đoàn công tác UBDT, các bộ ngành có liên quan theo sự phân công của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc hoặc trực tiếp mời Vụ tham dự

Năm

2021

Lãnh đạo Vụ, Lãnh đạo, CV các phòng chức năng

VPUB; BDT các tỉnh

Các tỉnh trên địa bàn phụ trách

BC kết quả thực hiện

Theo CV mời hoặc ủy quyền

8

Phối hợp với các vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động công tác trên địa bàn

Năm

2021

- Chỉ đạo: QVT Tráng A Dương

- Phụ trách: Các Phó vụ trưởng

- Tham mưu TH: Lãnh đạo, CV các phòng chức năng

VPUB; Vụ, đơn vị liên quan thuộc UBDT; BDT các tỉnh

Các tỉnh trên địa bàn phụ trách

Công văn phối hợp

Khi đơn vị mời

9

Tổ chức tiếp công dân theo quy định; phối hợp với Thanh tra Ủy tiếp nhận và giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực chính sách dân tộc trên địa bàn

Thường xuyên

- Chỉ đạo: PVT Điểu Mưu

- Tham mưu thực hiện: CV Nguyễn Văn Anh Quốc

Thanh tra UBDT; BDT các tỉnh và một số đơn vị có liên quan

Tại Vụ Địa phương II, các tỉnh trong khu vực

Công văn, BC kết quả thực hiện

 

10

Xây dựng BC công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Vụ Địa phương II theo định kỳ

Quý l,

III, 6 tháng, năm

- Chỉ đạo: QVT Tráng A

Dương

- Phụ trách: Các Phó VT

- Tham mưu thực hiện: Lãnh đạo phòng HCTH chủ trì, phối hợp với LĐ P.Địa bàn thực hiện

Chuyên viên các phòng chức năng của Vụ ĐPII

Vụ Địa phương II

Báo cáo theo quy định

 

11

Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn các tỉnh Miền trung Tây Nguyên theo định kỳ: tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy.

Tuần, tháng, quý l,  III, 6 tháng, năm

- Chỉ đạo: QVT Tráng A Dương

- Phụ trách: Các Phó vụ trưởng

- Tham mưu thực hiện:

+ LĐ, CV phòng Địa bàn: BC tình hình vùng, chính sách dân tộc và hoạt động của BDT thuộc khu vực

+ LĐ, CV phòng HCTH: BC kết quả công tác của Vụ ĐPII và tổng hợp BC chung của Vụ

BDT các tỉnh trong khu vực và một số đơn vị liên quan

Vụ Địa phương II

Báo cáo theo quy định của UBDT

 

12

- Thực hiện các nhiệm vụ CCHC, PCTN, THTK CLP. Quy chế Dân chủ; Bảo vệ chính trị nội bộ.

- Công tác tổ chức cán bộ (quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, thi tuyển công chức, thi nâng ngạch ...); Thi ĐKT; VTLT; Hành chính- quản trị phục vụ hoạt động công tác của Vụ

Năm 2021

- Chỉ đạo: QVT Tráng A

Dương

- Phụ trách TT: PVT Phạm Thị Phước An

- Tham mưu thực hiện: Lãnh đạo, CV phòng HCTH

Các vụ, đơn vị liên quan thuộc UBDT;

các phòng chức năng Vụ Địa phương II

Vụ Địa phương II

Kế hoạch, Chương trình; báo cáo kết quả thực hiện, văn bản đến, đi

 

13

Sửa chữa cải tạo một số hạng mục trụ sở Vụ Địa phương II

Quý II,

III

- Chỉ đạo: QVT Tráng A

Dương

- Thực hiện: Lãnh đạo Vụ và phòng HCTH

VPUB, Vụ

KH-TC

Trụ sở Vụ

ĐPII

Tờ trình, Kế hoạch, Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán

Quyết định 828/QĐ-

UBDT

14

Công tác ứng dụng CNTT

Năm 2021

- Chỉ đạo: QVT Tráng A Dương

- Phụ trách TT: PVT Phạm Thị Phước An

- Tham mưu thực hiện: Y Der Ayun, PTP Địa bàn

Trung Tâm Thông tin, CBCC Vụ

ĐPII

Vụ Địa phương II

BC kết quả thực hiện

 

15

Triển khai thực hiện việc áp dụng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 2009; 2015 tại cơ quan Ủy ban Dân tộc theo Quyết định số 887/QĐ-UBDT ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Năm 2021

- Chỉ đạo: PVT Điểu Mưu

- Tham mưu thực hiện: Y Khúc Hwing, PTP HCTH

CBCC Vụ ĐPII

Vụ Địa phương II

Theo Kế hoạch của

UBDT

 

16

Tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022; đánh giá, phân loại CBCC và bình xét thi đua khen thưởng năm 2021 của đơn vị

Tháng 12

- Chỉ đạo: QVT Tráng A Dương

Phụ trách: Các PVT

- Tham mưu thực hiện: Lđạo phòng HCTH, Lđ P.Địa bàn

Các phòng chức năng Vụ ĐPII

Vụ Địa phương II

Báo cáo theo quy định

 

17

Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất, phát sinh

Năm 2021

- Chỉ đạo: Lãnh đạo Vụ

- Thực hiện: Các phòng chức năng

Một số cơ quan, đơn vị liên quan

 

 

 

 

 

ỦY BAN DÂN TỘC

 

 

DANH SÁCH BAN DÂN TỘC CÁC TỈNH (10 tỉnh)

 

1. Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam

2. Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi

3. Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

4. Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên

5. Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa

6. Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai

7. Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum

8. Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk

9. Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông

10. Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi