Nghị quyết 868/NQ-UBTVQH14 sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Vĩnh Phúc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 868/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết 868/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:868/NQ-UBTVQH14Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành:10/01/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 10/01/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 868/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Cụ thể, thành lập xã Tân Phú trên cơ sở nhập toàn bộ 2,04km2 diện tích tự nhiên cùng 3.597 người của xã Phú Thịnh và toàn bộ 2,32km2 diện tích tự nhiên cùng 3.647 người của xã Tân Cương. Sau khi sắp xếp, huyện Vĩnh Tường có 28 đơn vị hành chính cấp xã gồm 25 xã và 03 thị trấn.

Ngoài ra, một số thị trấn thuộc huyện Tam Đảo cũng được thành lập mới. Cụ thể: thành lập thị trấn Hợp Châu trên cơ sở nhập toàn bộ 9,99km2 diện tích tự nhiên cùng 10.267 người của xã Hợp Châu; thành lập thị trấn Đại Đình trên cơ sở nhập toàn bộ 34,56km2 diện tích tự nhiên cùng 11.520 người của xã Đại Đình. Sau khi thành lập 02 thị trấn này, huyện Tam Đảo có 09 đơn vị hành chính cấp xã gồm 06 xã và 03 thị trấn.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/02/2020.

Xem chi tiết Nghị quyết 868/NQ-UBTVQH14 tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
_______

Số: 868/NQ-UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

______________

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 704/TTr-CP ngày 03 tháng 01 năm 2020 và Báo cáo thẩm tra số 2905/BC-UBPL14 ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Pháp luật,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Vĩnh Tường như sau:

a) Thành lập xã Tân Phú trên cơ sở nhập toàn bộ 2,04 km2 diện tích tự nhiên, 3.597 người của xã Phú Thịnh và toàn bộ 2,32 km2 diện tích tự nhiên, 3.647 người của xã Tân Cương. Sau khi thành lập, xã Tân Phú có 4,36 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.244 người.

Xã Tân Phú giáp các xã Cao Đại, Lũng Hòa, Lý Nhân, Thượng Trưng, thị trấn Thổ Tang và thành phố Hà Nội;

b) Sau khi sắp xếp, huyện Vĩnh Tường có 28 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 25 xã và 03 thị trấn.

2. Thành lập thị trấn thuộc huyện Tam Đảo như sau:

a) Thành lập thị trấn Hợp Châu trên cơ sở toàn bộ 9,99 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.267 người của xã Hợp Châu.

Thị trấn Hợp Châu giáp xã Hồ Sơn, xã Minh Quang; huyện Bình Xuyên và huyện Tam Dương;

b) Thành lập thị trấn Đại Đình trên cơ sở toàn bộ 34,56 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.520 người của xã Đại Đình.

Thị trấn Đại Đình giáp các xã Bồ Lý, Đạo Trù, Tam Quan; huyện Lập Thạch, huyện Tam Dương và tỉnh Thái Nguyên;

c) Sau khi thành lập thị trấn Hợp Châu và thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo có 09 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 06 xã và 03 thị trấn.

3. Thành lập thị trấn thuộc huyện Bình Xuyên như sau:

a) Thành lập thị trấn Bá Hiến trên cơ sở toàn bộ 12,81 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 16.791 người của xã Bá Hiến.

Thị trấn Bá Hiến giáp các xã Sơn Lôi, Tam Hợp, Thiện Kế, Trung Mỹ và thành phố Phúc Yên;

b) Thành lập thị trấn Đạo Đức trên cơ sở toàn bộ 9,44 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 14.543 người của xã Đạo Đức.

Thị trấn Đạo Đức giáp các xã Phú Xuân, Sơn Lôi, Tân Phong, thị trấn Hương Canh; thành phố Phúc Yên và thành phố Hà Nội;

c) Sau khi thành lập thị trấn Bá Hiến và thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 08 xã và 05 thị trấn.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.

2. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Vĩnh Phúc có 09 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 07 huyện và 02 thành phố; 136 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 105 xã, 15 phường và 16 thị trấn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

2. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Tổng cục Thống kê;
- Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc;
- Lưu: HC, PL.
Số e-PAS: 2586

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUC HỘI
CHỦ TỊCH


 

 Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi