Nghị quyết 866/NQ-UBTVQH14 sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lai Châu

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 866/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết 866/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lai Châu
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:866/NQ-UBTVQH14Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành:10/01/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc tỉnh Lai Châu

Ngày 10/01/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 866/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lai Châu.

Theo đó, điều chỉnh toàn bộ 21,60 km2 diện tích tự nhiên, 1.898 người của xã Sùng Phài thuộc huyện Tam Đường vào Thành phố Lai Châu.

Bên cạnh đó, nhập toàn bộ 28,06 km2 diện tích tự nhiên, 2.374 người của xã Nậm Loỏng thuộc Thành phố Lai Châu vào xã Sùng Phài thuộc Thành phố Lai Châu. Sau khi nhập, xã Sùng Phài có 49,66 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.272 người.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết định nhập toàn bộ 9,64 km2 diện tích tự nhiên, 2.033 người của xã Ma Li Chải vào xã Sì Lở Lầu. Sau khi nhập, xã Sì Lở Lầu có 57,06 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 6.237 người.

Nghị quyết này có hiệu lực từ 01/02/2020.

Xem chi tiết Nghị quyết 866/NQ-UBTVQH14 tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
________

Số: 866/NQ-UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lai Châu

______________

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thưng vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 676/TTr-CP ngày 25 tháng 12 năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 2896/BC-UBPL14 ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Pháp luật,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Lai Châu

1. Điều chỉnh toàn bộ 21,60 km2 diện tích tự nhiên, 1.898 người của xã Sùng Phài thuộc huyện Tam Đường vào thành phố Lai Châu.

2. Nhập toàn bộ 28,06 km2 diện tích tự nhiên, 2.374 người của xã Nậm Loỏng thuộc thành phố Lai Châu vào xã Sùng Phài thuộc thành phố Lai Châu. Sau khi nhập, xã Sùng Phài có 49,66 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.272 người.

Xã Sùng Phài giáp các phường Đoàn Kết, Quyết Thắng, Quyết Tiến, Tân Phong; các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường.

3. Sau khi sắp xếp:

a) Thành phố Lai Châu có 92,37 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 42.973 người; có 07 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 05 phường: Đoàn Kết, Đông Phong, Quyết Thắng, Quyết Tiến, Tân Phong và 02 xã: San Thàng, Sùng Phài.

Thành phố Lai Châu giáp các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ và Tam Đường;

b) Huyện Tam Đường có 662,92 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 52.470 người; có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã: Bản Bo, Bản Giang, Bản Hon, Bình Lư, Giang Ma, Hồ Thầu, Khun Há, Nà Tăm, Nùng Nàng, Sơn Bình, Tả Lèng, Thèn Sin và thị trấn Tam Đường.

Huyện Tam Đường giáp các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ, Tân Uyên, thành phố Lai Châu và tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Phong Thổ

1. Nhập toàn bộ 9,64 km2 diện tích tự nhiên, 2.033 người của xã Ma Li Chải vào xã Sì Lở Lầu. Sau khi nhập, xã Sì Lở Lầu có 57,06 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 6.237 người.

Xã Sì Lở Lầu giáp xã Mồ Sì San, xã Vàng Ma Chải và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

2. Sau khi sắp xếp, huyện Phong Thổ có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 xã và 01 thị trấn.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.

2. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Lai Châu có 08 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 07 huyện và 01 thành phố; 106 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 94 xã, 05 phường và 07 thị trấn.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

2. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc VN;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Tổng cục Thống kê;
- Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu;
- Lưu: HC, PL.
Số e-PAS: 2589

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH


 Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi