Nghị quyết 860/NQ-UBTVQH14 sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Vĩnh Long

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
-------

Số: 860/NQ-UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THUỘC TỈNH VĨNH LONG

---------------

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của y ban Thường vụ Quốc hội vviệc sp xếp các đơn vị hành chính cp huyện, cp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 691/TTr-CP ngày 27 tháng 12 năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 2904/BC-UBPL14 ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Pháp luật,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Vĩnh Long

1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Mang Thít như sau:

a) Nhập toàn bộ 13,90 km2 diện tích tự nhiên, 7.870 người ca xã Chánh Hội vào thị trấn Cái Nhum. Sau khi nhập, thị trấn Cái Nhum có 16,16 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.557 người.

Thị trấn Cái Nhum giáp các xã An Phước, Bình Phước, Chánh An, Nhơn Phú, Tân An Hội và huyện Vũng Liêm;

b) Sau khi sắp xếp, huyện Mang Thít có 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 xã và 01 thị trấn.

2. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Bình Tân như sau:

a) Điều chỉnh 2,56 km2 diện tích tự nhiên, 3.485 người của xã Thành Đông vào xã Tân Quới;

b) Điều chỉnh 3,37 km2 diện tích tự nhiên, 1.519 người của xã Thành Đông vào xã Thành Lợi;

c) Nhập toàn bộ 3,06 km2 diện tích tự nhiên, 1.331 người của xã Thành Đông sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính quy định tại điểm a và điểm b khoản này vào xã Tân Thành;

d) Điều chỉnh 3,41 km2 diện tích tự nhiên, 6.169 người của xã Thành Lợi vào xã Tân Quới;

đ) Điều chỉnh 4,41 km2 diện tích tự nhiên, 2.450 người của xã Tân Thành vào xã Tân Bình;

e) Sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính quy định tại khoản này:

Xã Thành Lợi có 15,55 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.049 người, giáp các xã Mỹ Thuận, Tân Bình, Tân Thành, Thành Trung, thị trấn Tân Quới; thị xã Bình Minh và thành phố Cần Thơ.

Xã Tân Bình có 15,38 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.045 người, giáp các xã Tân An Thạnh, Tân Lược, Tân Thành, Thành Lợi, thị trấn Tân Quới và thành phố Cần Thơ.

Xã Tân Thành có 16,43 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 6.755 người, giáp các xã Tân Bình, Tân Hưng, Tân Lược, Thành Lợi, Thành Trung và tỉnh Đồng Tháp.

Xã Tân Quới có 14,72 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 20.153 người.

g) Thành lập thị trấn Tân Quới trên cơ sở toàn bộ 14,72 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 20.153 người của xã Tân Quới.

Thị trấn Tân Quới giáp xã Tân Bình, xã Thành Lợi và thành phố Cần Thơ;

h) Sau khi sắp xếp, huyện Bình Tân có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 09 xã và 01 thị trấn.

3. Thành lập 04 phường thuộc thành phố Vĩnh Long:

a) Thành lập phường Trường An trên cơ sở toàn bộ 5,54 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.635 người của xã Trường An.

Phường Trường An giáp Phường 9, phường Tân Ngãi và huyện Long Hồ;

b) Thành lập phường Tân Ngãi trên cơ sở toàn bộ 9,00 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.546 người của xã Tân Ngãi.

Phường Tân Ngãi giáp phường Tân Hòa, phường Trường An; huyện Long Hồ và tỉnh Tiền Giang;

c) Thành lập phường Tân Hòa trên cơ sở toàn bộ 7,48 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.567 người của xã Tân Hòa.

Phường Tân Hòa giáp phường Tân Ngãi, phường Tân Hội; huyện Long Hồ; tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Tiền Giang;

d) Thành lập phường Tân Hội trên cơ sở toàn bộ 5,20 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.456 người của xã Tân Hội.

Phường Tân Hội giáp phường Tân Hòa; tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Tiền Giang;

đ) Sau khi thành lập 04 phường, thành phố Vĩnh Long có 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 phường.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.

2. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Vĩnh Long có 08 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 06 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố; 107 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 87 xã, 14 phường và 06 thị trấn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

2. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

 

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH


 

 Nguyễn Thị Kim Ngân

 

thuộc tính Nghị quyết 860/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết 860/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:860/NQ-UBTVQH14Ngày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành:10/01/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Vĩnh Long

Ngày 10/01/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 860/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Cụ thể, nhập toàn bộ 13,90 km2 diện tích tự nhiên, 7.870 người của xã Chánh Hội vào thị trấn Cái Nhum. Sau khi nhập, thị trấn Cái Nhum có 16,16 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.557 người. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết định sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Bình Tân như sau:

Thứ nhất, điều chỉnh 2,56 km2 diện tích tự nhiên, 3.485 người của xã Thành Đông vào xã Tân Quới.

Thứ hai, điều chỉnh 3,37 km2 diện tích tự nhiên, 1.519 người của xã Thành Đông vào xã Thành Lợi.

Thứ ba, nhập toàn bộ 3,06 km2 diện tích tự nhiên, 1.331 người của xã Thành Đông sau khi điều chỉnh địa giới hành chính các xã nêu trên vào xã Tân Thành…

Ngoài ra, Nghị quyết này cũng thông qua việc thành lập 04 phường thuộc Thành phố Vĩnh Long: Phường Trường An, phường Tân Ngãi, phường Tân Hòa, phường Tân Hội.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/02/2020.

Xem chi tiết Nghị quyết 860/NQ-UBTVQH14 tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi