Nghị quyết 858/NQ-UBTVQH14 sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Nam Định

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Y BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

Số: 858/NQ-UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nam Định

---------

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 699/TTr-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 2897/BC-UBPL14 ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Pháp luật,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nam Định

1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Hải Hậu như sau:

a) Nhập toàn bộ 5,01 km2 diện tích tự nhiên, 3.695 người của xã Hải Toàn vào Xã Hải An. Sau khi nhập, xã Hải An có 11,14 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.727 người.

Xã Hải An giáp xã Hải Giang, xã Hải Phong; huyện Nghĩa Hưng và huyện Trực Ninh;

b) Sau khi sắp xếp, huyện Hải Hậu có 34 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 32 xã và 02 thị trấn.

2. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Nghĩa Hưng như sau:

a) Thành lập xã Phúc Thắng trên cơ sở nhập toàn bộ 3,10 km2 diện tích tự nhiên, 1.863 người của xã Nghĩa Phúc và toàn bộ 8,79 km2 diện tích tự nhiên, 6.799 người của xã Nghĩa Thắng. Sau khi thành lập, xã Phúc Thắng có 11,89 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.662 người.

Xã Phúc Thắng giáp các xã Nghĩa Bình, Nghĩa Lợi, Nghĩa Tân, thị trấn Rạng Đông; huyện Hải Hậu và Biển Đông;

b) Sau khi sắp xếp, huyện Nghĩa Hưng có 24 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 22 xã và 02 thị trấn.

3. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Ý Yên như sau:

a) Nhập toàn bộ 2,04 km2 diện tích tự nhiên, 3.498 người của xã Yên Xá vào thị trấn Lâm. Sau khi nhập, thị trấn Lâm có 6,86 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 14.461 người.

Thị trấn Lâm giáp các xã Yên Bình, Yên Dương, Yên Hồng, Yên Khánh, Yên Ninh, Yên Phong và Yên Tiến;

b) Sau khi sắp xếp, huyện Ý Yên có 31 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 xã và 01 thị trấn.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.

2. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Nam Định 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 09 huyện và 01 thành phố; 226 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 188 xã, 22 phường và 16 thị trấn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; n định đời sng của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quc phòng và an ninh trên địa bàn.

2. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Tổng cục Thống kê;
- Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Nam Định;
- Lưu: HC, PL
Số e-PAS: 2590

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi