Nghị quyết 833/NQ-UBTVQH14 2019 sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Lâm Đồng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

-------------------

Số: 833/NQ-UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2019

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng

--------------
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 618/TTr-CP ngày 04 tháng 12 năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 2851/BC-UBPL14 ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Pháp luật,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng

1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Cát Tiên như sau:

a) Nhập toàn bộ 15,84 km2 diện tích tự nhiên và 1.293 người của xã Mỹ Lâm vào xã Nam Ninh. Sau khi nhập, xã Nam Ninh có 36,27 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 3.586 người.

Xã Nam Ninh giáp các xã Gia Viễn, Quảng Ngãi, Tiên Hoàng, thị trấn Cát Tiên và huyện Đạ Tẻh;

b) Nhập toàn bộ 14,00 km2 diện tích tự nhiên và 1.442 người của xã Tư Nghĩa vào xã Quảng Ngãi. Sau khi nhập, xã Quảng Ngãi có 21,48 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 3.181 người.

Xã Quảng Ngãi giáp xã Nam Ninh, thị trấn Cát Tiên; huyện Đạ Tẻh và tỉnh Đồng Nai;

c) Sau khi sắp xếp, huyện Cát Tiên có 09 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 07 xã và 02 thị trấn.

2. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Đạ Tẻh như sau:

a) Nhập toàn bộ 4,41 km2 diện tích tự nhiên và 1.736 người của xã Hà Đông vào xã Mỹ Đức. Sau khi nhập, xã Mỹ Đức có 108,51 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.728 người.

Xã Mỹ Đức giáp xã Quảng Trị, xã Quốc Oai, thị trấn Đạ Tẻh và huyện Bảo Lâm;

b) Nhập toàn bộ 23,38 km2 diện tích tự nhiên và 2.009 người của xã Hương Lâm vào xã Đạ Lây. Sau khi nhập, xã Đạ Lây có 52,01 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.282 người.

Xã Đạ Lây giáp xã An Nhơn; huyện Cát Tiên và tỉnh Đồng Nai;

c) Sau khi sắp xếp, huyện Đạ Tẻh có 09 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 08 xã và 01 thị trấn.

3. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Đạ Huoai như sau:

a) Nhập toàn bộ 85,09 km2 diện tích tự nhiên và 1.106 người của xã Đạ M’ri vào thị trấn Đạ M’ri. Sau khi nhập, thị trấn Đạ M’ri có 126,46 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.708 người.

Thị trấn Đạ M’ri giáp các xã Đạ Ploa, Hà Lâm, Phước Lộc; huyện Bảo Lâm, huyện Đạ Tẻh và thành phố Bảo Lộc;

b) Sau khi sắp xếp, huyện Đạ Huoai có 09 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 07 xã và 02 thị trấn.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

2. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Lâm Đồng có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 10 huyện và 02 thành phố; 142 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 111 xã, 18 phường và 13 thị trấn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

2. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

- Chính phủ;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Tổng cục Thống kê;

- Đoàn ĐBQH, HĐND, UBNĐ tỉnh Lâm Đồng;

- Lưu: HC, PL.

Số e-PAS: 105089.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

                 

 

 

 

 

 

 

                  Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

thuộc tính Nghị quyết 833/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết 833/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:833/NQ-UBTVQH14Ngày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành:17/12/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Địa giới hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng

Ngày 17/12/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 833/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Cát Tiên được sắp xếp như sau: Nhập toàn bộ 15,84km2 diện tích tự nhiên và 1.293 người của xã Mỹ Lâm và xã Nam Ninh; Nhập toàn bộ 14 km2 diện tích tự nhiên và 1.442 người của xã Tư Nghĩa vào xã Quảng Ngãi. Sau khi sắp xếp, huyện Cát Tiên có 09 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 07 xã và 02 thị trấn.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Đạ Huoai. Cụ thể, nhập toàn bộ 85,09km2 diện tích tự nhiên và 1.106 người của xã Đạ M’ri vào thị trấn Đạ M’ri. Sau khi nhập thị trấn Đạ M’ri có 126,46km2 diện tích tự nhiên và 5.708 người. Sau khi sắp xếp, huyện Đạ Huoai có 09 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 07 xã và 02 thị trấn.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Xem chi tiết Nghị quyết 833/NQ-UBTVQH14 tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi