Quyết định 4797/QĐ-BNN-TCTL 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy lợi

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4797/QĐ-BNN-TCTL

Quyết định 4797/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4797/QĐ-BNN-TCTLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hoàng Hiệp
Ngày ban hành:13/12/2019Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phê duyệt 14 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực thủy lợi

Ngày 13/12/2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 4797/QĐ-BNN-TCTL về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cụ thể, phê duyệt 14 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bao gồm:

Quy trình thứ nhất, cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quy trình thứ hai, cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quy trình thứ ba, cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 4797/QĐ-BNN-TCTL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
____________

 

Số: 4797/-BNN-TCTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt các quy định nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

_______________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cNghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 ca Chính phủ quy đnh chc năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu t chc của Bộ Nông nghip và Phát triển nông thôn;

Căn cNghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thc hiện cơ chế một ca, một ca liên thông trong gii quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hưng dẫn thi hành một số quy đnh của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thc hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đ nghcủa Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 14 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các Cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quy trình tại Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin điện tử của Bộ theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Văn phòng Bộ (Phòng KSTTHC);
- Lưu: VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Hiệp

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỦY LỢI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4797/QĐ-BNN-TCTL ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

___________________________

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TỔNG CỤC THỦY LỢI

Quy trình nội bộ số: 01

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thứ tự công việc

Nội dung công việc cụ thể

Đơn vị/ Người thực hiện

Thời gian (ngày/giờ)

Đánh giá bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp

+ Qua dịch vụ bưu chính

Bộ phận một cửa

3 ngày làm việc

 

1.1

Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ:

- Nếu hồ không đầy đủ thì trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

- Hồ sơ đầy đủ: Cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển Lãnh đạo Tổng cục.

Thành viên Bộ phận một cửa

0,5 ngày làm việc

 

1.2

Chuyển xử lý hồ sơ

 

 

 

-

Lãnh đạo Tổng cục giao Vụ Pháp chế Thanh tra xử lý.

Lãnh đạo Tổng cục

0,5 ngày làm việc

 

-

Lãnh đạo Vụ Pháp chế Thanh tra phân công chuyên viên xem xét, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Vụ Pháp

chế Thanh tra

0,5 ngày làm việc

 

1.3

Kiểm tra xem xét tính hợp lệ của hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1,5 ngày làm việc

 

-

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, chuyển sang Bước 2

 

 

 

-

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Vụ Pháp chế, Thanh tra có trách nhiệm soạn thảo công văn của Tổng cục thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 

 

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Vụ PCTTr

22 ngày làm việc

 

2.1

Sau khi hồ sơ được bổ sung, sửa đổi, bảo đảm tính hợp lệ, chuyên viên Vụ

Pháp chế, Thanh tra tiến hành thẩm định các tài liệu theo các quy định hiện hành.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

20 ngày làm việc

 

-

Trường hợp cần lấy ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị, cá nhân có liên quan về những nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp phép, Vụ Pháp chế, Thanh tra gửi văn bản lấy ý kiến hoặc tổ chức cuộc họp (nếu cần) và tổng hợp ý kiến.

 

 

 

-

Trong quá trình thẩm định hồ sơ, nếu cần thiết phải đi kiểm tra thực địa, Vụ

Pháp chế, Thanh tra chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Tổng cục và liên hệ với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép, các cơ quan liên quan đi kiểm tra thực địa.

 

 

 

-

Trường hợp cần làm rõ thêm hồ sơ, Vụ Pháp chế, Thanh tra liên hệ, trao đổi với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

 

 

 

2.2

Dự thảo văn bản, trình lãnh đạo Vụ Pháp chế, Thanh tra xem xét

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

01 ngày làm việc

 

-

Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, văn bản là báo cáo kết quả thẩm định và dự thảo Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

 

 

 

-

Trường hợp không đủ điều kiện cấp phép, văn bản là dự thảo công văn thông báo lý do không cấp phép và trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép.

 

 

 

2.2

Xem xét, trình ký

Lãnh đạo Vụ PCTTr

01 ngày làm việc

 

-

Nếu chưa phù hợp yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hoặc làm rõ vấn đề.

 

 

 

-

Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, ký trình Lãnh đạo Tổng cục và chuyển Văn phòng trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét, ký văn bản theo quy trình.

 

 

 

Bước 3

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC:

Lãnh đạo Tổng cục xem xét và ký văn bản (giấy phép/công văn).

Lãnh đạo Tổng cục

02 ngày làm việc

 

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC:

Bộ phận một cửa

01 ngày làm việc

 

4.1

Vào sổ văn bản, đóng dấu phát hành văn bản và lưu bản chính văn bản tại bộ phận văn thư cơ quan

Văn thư Tổng cục

0,5 ngày làm việc

 

4.2

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Thành viên Bộ phận một cửa

0,5 ngày làm việc

 

Bước 5

Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

 

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

nhayQuy trình nội bộ số 01 được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục 02 Quyết định số 3421/QĐ-BNN-TCTL theo quy định tại Điều 1.nhay

 Quy trình nội bộ số: 02

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thứ tự công việc

Nội dung công việc cụ thể

Đơn vị/ Người thực hiện

Thời gian (ngày/giờ)

Đánh giá bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp

+ Quan dịch vụ bưu chính

Bộ phận một cửa

3 ngày làm việc

 

1.1

Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ:

- Nếu hồ không đầy đủ thì trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

- Nếu hồ sơ đầy đủ: cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển Lãnh đạo Tổng cục.

Thành viên Bộ phận một cửa

0,5 ngày làm việc

 

1.2

Chuyển xử lý hồ sơ

- Lãnh đạo Tổng cục giao Vụ Pháp chế Thanh tra xử lý Lãnh đạo Tổng cục

- Lãnh đạo Vụ Pháp chế Thanh tra phân công chuyên viên xem xét, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Vụ Pháp chế Thanh tra

0,5 ngày làm việc

 

1.3

Kiểm tra xem xét tính hợp lệ của hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

 

-

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, chuyển sang Bước 2

 

1,5 ngày làm việc

 

-

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Vụ Pháp chế, Thanh tra có trách nhiệm soạn thảo công văn của Tổng cục thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 

 

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Vụ PCTTr

25 ngày làm việc

 

2.1

Sau khi hồ sơ được bổ sung, sửa đổi, bảo đảm tính hợp lệ, chuyên viên Vụ Pháp chế, Thanh tra tiến hành thẩm định các tài liệu theo các quy định hiện hành.

 

 

 

-

Trường hợp cần lấy ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị, cá nhân có liên quan về những nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp phép, Vụ Pháp chế, Thanh tra gửi văn bản lấy ý kiến hoặc tổ chức cuộc họp (nếu cần) và tổng hợp ý kiến.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

23 ngày làm việc

 

-

Trong quá trình thẩm định hồ sơ, nếu cần thiết phải đi kiểm tra thực địa, Vụ Pháp chế, Thanh tra chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Tổng cục và liên hệ với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép, các cơ quan liên quan đi kiểm tra thực địa.

 

 

 

-

Trường hợp cần làm rõ thêm hồ sơ, Vụ Pháp chế, Thanh tra liên hệ, trao đổi với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

 

 

 

2.2

Dự thảo văn bản, trình lãnh đạo Vụ Pháp chế, Thanh tra xem xét

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

 

-

Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, văn bản là báo cáo kết quả thẩm định và dự thảo Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

 

 

 

-

Trường hợp không đủ điều kiện cấp phép, văn bản là dự thảo công văn thông báo lý do không cấp phép và trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép.

 

 

 

2.2

Xem xét, trình ký

Lãnh đạo Vụ PCTTr

01 ngày làm việc

 

-

Nếu chưa phù hợp yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hoặc làm rõ vấn đề.

 

 

 

-

Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, ký trình Lãnh đạo Tổng cục và chuyển Văn phòng trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét, ký văn bản theo quy trình.

 

 

 

Bước 3

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC:

Lãnh đạo Tổng cục xem xét và ký văn bản (giấy phép/công văn).

Lãnh đạo Tổng cục

02 ngày làm việc

 

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC:

Bộ phận một cửa

01 ngày làm việc

 

4.1

Vào sổ văn bản, đóng dấu phát hành văn bản và lưu bản chính văn bản tại bộ phận văn thư cơ quan

Văn thư Tổng cục

0,5 ngày làm việc

 

4.2

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Thành viên Bộ phận một cửa

0,5 ngày làm việc

 

Bước 5

Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

 

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

nhayQuy trình nội bộ số 02 được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục 02 Quyết định số 3421/QĐ-BNN-TCTL theo quy định tại Điều 1.nhay

Quy trình nội bộ số: 03

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thứ tự công việc

Nội dung công việc cụ thể

Đơn vị/ Người thực hiện

Thời gian (ngày/giờ)

Đánh giá bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp

+ Qua dịch vụ bưu chính

Bộ phận một cửa

3 ngày làm việc

 

1.1

Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ:

- Nếu hồ không đầy đủ thì trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

- Hồ sơ đầy đủ: Cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển Lãnh đạo Tổng cục.

Thành viên Bộ phận một cửa

0,5 ngày làm việc

 

1.2

Chuyển xử lý hồ sơ

 

 

 

-

Lãnh đạo Tổng cục giao Vụ Pháp chế Thanh tra xử lý

Lãnh đạo Tổng cục

0,5 ngày làm việc

 

-

Lãnh đạo Vụ Pháp chế Thanh tra phân công chuyên viên xem xét, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Vụ Pháp chế Thanh tra

0,5 ngày làm việc

 

1.3

Kiểm tra xem xét tính hợp lệ của hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1,5 ngày làm việc

 

-

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, chuyển sang Bước 2

 

 

 

-

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Vụ Pháp chế, Thanh tra có trách nhiệm soạn thảo công văn của Tổng cục thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 

 

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Vụ PCTTr

10 ngày làm việc

 

2.1

Sau khi hồ sơ được bổ sung, sửa đổi, bảo đảm tính hợp lệ, chuyên viên Vụ Pháp chế, Thanh tra tiến hành thẩm định các tài liệu theo các quy định hiện hành.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

08 ngày làm việc

 

-

Trường hợp cần lấy ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị, cá nhân có liên quan về những nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp phép, Vụ Pháp chế, Thanh tra gửi văn bản lấy ý kiến hoặc tổ chức cuộc họp (nếu

 

 

 

 

cần) và tổng hợp ý kiến.

 

 

 

-

Trong quá trình thẩm định hồ sơ, nếu cần thiết phải đi kiểm tra thực địa, Vụ Pháp chế, Thanh tra chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Tổng cục và liên hệ với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép, các cơ quan liên quan đi kiểm tra thực địa.

 

 

 

-

Trường hợp cần làm rõ thêm hồ sơ, Vụ Pháp chế, Thanh tra liên hệ, trao đổi với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

 

 

 

2.2

Dự thảo văn bản, trình lãnh đạo Vụ Pháp chế, Thanh tra xem xét

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

01 ngày làm việc

 

-

Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, văn bản là báo cáo kết quả thẩm định và dự thảo Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

 

 

 

-

Trường hợp không đủ điều kiện cấp phép, văn bản là dự thảo công văn thông báo lý do không cấp phép và trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép.

 

 

 

2.2

Xem xét, trình ký

Lãnh đạo Vụ PCTTr

01 ngày làm việc

 

-

Nếu chưa phù hợp yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hoặc làm rõ vấn đề.

 

 

 

-

Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, ký trình Lãnh đạo Tổng cục và chuyển Văn phòng trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét, ký văn bản theo quy trình.

 

 

 

Bước 3

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC: Lãnh đạo Tổng cục xem xét và ký văn bản (giấy phép/công văn).

Lãnh đạo Tổng cục

02 ngày làm việc

 

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC:

Bộ phận một cửa

01 ngày làm việc

 

4.1

Vào sổ văn bản, đóng dấu phát hành văn bản và lưu bản chính văn bản tại bộ phận văn thư cơ quan

Văn thư Tổng cục

0,5 ngày làm việc

 

4.2

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Thành viên Bộ phận một cửa

0,5 ngày làm việc

 

Bước 5

Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

 

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

nhayQuy trình nội bộ số 03 được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục 02 Quyết định số 3421/QĐ-BNN-TCTL theo quy định tại Điều 1.nhay

Quy trình nội bộ số: 4

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thứ tự công việc

Nội dung công việc cụ thể

Đơn vị/ Người thực hiện

Thời gian (ngày/giờ)

Đánh giá bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp

+ Qua dịch vụ bưu chính

Bộ phận một cửa

3 ngày làm việc

 

1.1

Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ:

- Nếu hồ không đầy đủ thì trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

- Hồ sơ đầy đủ: Cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển Lãnh đạo Tổng cục.

Thành viên Bộ phận một cửa

0,5ngày làm việc

 

1.2

Chuyển xử lý hồ sơ

 

 

 

-

Lãnh đạo Tổng cục giao Vụ Pháp chế Thanh tra xử lý

Lãnh đạo Tổng cục

0,5 ngày làm việc

 

-

Lãnh đạo Vụ Pháp chế Thanh tra phân công chuyên viên xem xét, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Vụ Pháp chế Thanh tra

0,5 ngày làm việc

 

1.3

Kiểm tra xem xét tính hợp lệ của hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1,5 ngày làm việc

 

-

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, chuyển sang Bước 2

 

 

 

-

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Vụ Pháp chế, Thanh tra có trách nhiệm soạn thảo công văn của Tổng cục thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 

 

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Vụ PCTTr

10 ngày làm việc

 

2.1

Sau khi hồ sơ được bổ sung, sửa đổi, bảo đảm tính hợp lệ, chuyên viên Vụ

Pháp chế, Thanh tra tiến hành thẩm định các tài liệu theo các quy định hiện hành.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

08 ngày làm việc

 

-

Trường hợp cần lấy ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị, cá nhân có liên quan về những nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp phép, Vụ Pháp chế, Thanh tra gửi văn bản lấy ý kiến hoặc tổ chức cuộc họp (nếu cần) và tổng hợp ý kiến.

 

 

 

-

Trong quá trình thẩm định hồ sơ, nếu cần thiết phải đi kiểm tra thực địa, Vụ Pháp chế, Thanh tra chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Tổng cục và liên hệ với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép, các cơ quan liên quan đi kiểm tra thực địa.

 

 

 

-

Trường hợp cần làm rõ thêm hồ sơ, Vụ Pháp chế, Thanh tra liên hệ, trao đổi với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

 

 

 

2.2

Dự thảo văn bản, trình lãnh đạo Vụ Pháp chế, Thanh tra xem xét

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

01 ngày làm việc

 

-

Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, văn bản là báo cáo kết quả thẩm định và dự thảo Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

 

 

 

-

Trường hợp không đủ điều kiện cấp phép, văn bản là dự thảo công văn thông báo lý do không cấp phép và trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép.

 

 

 

2.2

Xem xét, trình ký

Lãnh đạo Vụ PCTTr

01 ngày làm việc

 

-

Nếu chưa phù hợp yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hoặc làm rõ vấn đề.

 

 

 

-

Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, ký trình Lãnh đạo Tổng cục và chuyển Văn

phòng trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét, ký văn bản theo quy trình.

 

 

 

Bước 3

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC:

Lãnh đạo Tổng cục xem xét và ký văn bản (giấy phép/công văn).

Lãnh đạo Tổng cục

02 ngày làm việc

 

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC:

Bộ phận một cửa

01 ngày làm việc

 

4.1

Vào sổ văn bản, đóng dấu phát hành văn bản và lưu bản chính văn bản tại bộ phận văn thư cơ quan

Văn thư Tổng cục

0,5 ngày làm việc

 

4.2

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Thành viên Bộ phận một cửa

0,5 ngày làm việc

 

Bước 5

Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

 

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

nhayQuy trình nội bộ số 04 được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục 02 Quyết định số 3421/QĐ-BNN-TCTL theo quy định tại Điều 1.nhay

Quy trình nội bộ số: 5

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thứ tự công việc

Nội dung công việc cụ thể

Đơn vị/ Người thực hiện

Thời gian (ngày/giờ)

Đánh giá bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp

+ Qua dịch vụ bưu chính

Bộ phận một cửa

3 ngày làm việc

 

1.1

Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ:

- Nếu hồ không đầy đủ thì trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

- Hồ sơ đầy đủ: cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển Lãnh đạo Tổng cục

Thành viên Bộ phận một cửa

0,5ngày làm việc

 

1.2

Chuyển xử lý hồ sơ

 

 

 

-

Lãnh đạo Tổng cục giao Vụ Pháp chế Thanh tra xử lý

Lãnh đạo Tổng cục

0,5 ngày làm việc

 

-

Lãnh đạo Vụ Pháp chế Thanh tra phân công chuyên viên xem xét, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Vụ Pháp chế Thanh tra

0,5 ngày làm việc

 

1.3

Kiểm tra xem xét tính hợp lệ của hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1,5 ngày làm việc

 

-

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, chuyển sang Bước 2

 

 

 

-

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Vụ Pháp chế, Thanh tra có trách nhiệm soạn thảo công văn của Tổng cục thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 

 

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Vụ PCTTr

07 ngày làm việc

 

2.1

Sau khi hồ sơ được bổ sung, sửa đổi, bảo đảm tính hợp lệ, chuyên viên Vụ

Pháp chế, Thanh tra tiến hành thẩm định các tài liệu theo các quy định hiện hành.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

06 ngày làm việc

 

-

Trường hợp cần lấy ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị, cá nhân có liên quan về những nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp phép, Vụ Pháp chế, Thanh tra gửi văn bản lấy ý kiến hoặc tổ chức cuộc họp (nếu cần) và tổng hợp ý kiến.

 

 

 

-

Trong quá trình thẩm định hồ sơ, nếu cần thiết phải đi kiểm tra thực địa, Vụ Pháp chế, Thanh tra chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Tổng cục và liên hệ với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép, các cơ quan liên quan đi kiểm tra thực địa.

 

 

 

-

Trường hợp cần làm rõ thêm hồ sơ, Vụ Pháp chế, Thanh tra liên hệ, trao đổi với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

 

 

 

2.2

Dự thảo văn bản, trình lãnh đạo Vụ Pháp chế, Thanh tra xem xét

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

 

-

Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, văn bản là báo cáo kết quả thẩm định và dự thảo Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

 

 

 

-

Trường hợp không đủ điều kiện cấp phép, văn bản là dự thảo công văn thông báo lý do không cấp phép và trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép.

 

 

 

2.2

Xem xét, trình ký

Lãnh đạo Vụ PCTTr

0,5 ngày làm việc

 

-

Nếu chưa phù hợp yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hoặc làm rõ vấn đề.

 

 

 

-

Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, ký trình Lãnh đạo Tổng cục và chuyển Văn phòng trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét, ký văn bản theo quy trình.

 

 

 

Bước 3

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC:

Lãnh đạo Tổng cục xem xét và ký văn bản (giấy phép/công văn).

Lãnh đạo Tổng cục

02 ngày làm việc

 

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC:

Bộ phận một cửa

01 ngày làm việc

 

4.1

Vào sổ văn bản, đóng dấu phát hành văn bản và lưu bản chính văn bản tại bộ phận văn thư cơ quan

Văn thư Tổng cục

0,5 ngày làm việc

 

4.2

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Thành viên Bộ phận một cửa

0,5 ngày làm việc

 

Bước 5

Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

 

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

 
nhayQuy trình nội bộ số 05 được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục 02 Quyết định số 3421/QĐ-BNN-TCTL theo quy định tại Điều 1.nhay

Quy trình nội bộ số: 6

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thứ tự công việc

Nội dung công việc cụ thể

Đơn vị/ Người thực hiện

Thời gian (ngày/giờ)

Đánh giá bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp

+ Qua dịch vụ bưu chính

Bộ phận một cửa

3 ngày làm việc

 

1.1

Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ:

- Nếu hồ không đầy đủ thì trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

- Hồ sơ đầy đủ: cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển Lãnh đạo Tổng cục.

Thành viên Bộ phận một cửa

0,5ngày làm việc

 

1.2

Chuyển xử lý hồ sơ

 

 

 

-

Lãnh đạo Tổng cục giao Vụ Pháp chế Thanh tra xử lý

Lãnh đạo Tổng cục

0,5 ngày làm việc

 

-

Lãnh đạo Vụ Pháp chế Thanh tra phân công chuyên viên xem xét, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Vụ Pháp chế Thanh tra

0,5 ngày làm việc

 

1.3

Kiểm tra xem xét tính hợp lệ của hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1,5 ngày làm việc

 

-

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, chuyển sang Bước 2

 

 

 

-

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Vụ Pháp chế, Thanh tra có trách nhiệm soạn thảo công văn của Tổng cục thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 

 

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Vụ PCTTr

10 ngày làm việc

 

2.1

Sau khi hồ sơ được bổ sung, sửa đổi, bảo đảm tính hợp lệ, chuyên viên Vụ Pháp chế, Thanh tra tiến hành thẩm định các tài liệu theo các quy định hiện hành.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

08 ngày làm việc

 

-

Trường hợp cần lấy ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị, cá nhân có liên quan về những nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp phép, Vụ Pháp chế, Thanh tra gửi văn bản lấy ý kiến hoặc tổ chức cuộc họp (nếu cần) và tổng hợp ý kiến.

 

 

 

-

Trong quá trình thẩm định hồ sơ, nếu cần thiết phải đi kiểm tra thực địa, Vụ Pháp chế, Thanh tra chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Tổng cục và liên hệ với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép, các cơ quan liên quan đi kiểm tra thực địa.

 

 

 

-

Trường hợp cần làm rõ thêm hồ sơ, Vụ Pháp chế, Thanh tra liên hệ, trao đổi với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

 

 

 

2.2

Dự thảo văn bản, trình lãnh đạo Vụ Pháp chế, Thanh tra xem xét

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

01 ngày làm việc

 

-

Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, văn bản là báo cáo kết quả thẩm định và dự thảo Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

 

 

 

-

Trường hợp không đủ điều kiện cấp phép, văn bản là dự thảo công văn thông báo lý do không cấp phép và trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép.

 

 

 

2.2

Xem xét, trình ký

Lãnh đạo Vụ PCTTr

01 ngày làm việc

 

-

Nếu chưa phù hợp yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hoặc làm rõ vấn đề.

 

 

 

-

Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, ký trình Lãnh đạo Tổng cục và chuyển Văn phòng trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét, ký văn bản theo quy trình.

 

 

 

Bước 3

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC:

Lãnh đạo Tổng cục xem xét và ký văn bản (giấy phép/công văn).

Lãnh đạo Tổng cục

02 ngày làm việc

 

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC:

Bộ phận một cửa

01 ngày làm việc

 

4.1

Vào sổ văn bản, đóng dấu phát hành văn bản và lưu bản chính văn bản tại bộ phận văn thư cơ quan

Văn thư Tổng cục

0,5 ngày làm việc

 

4.2

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Thành viên Bộ phận một cửa

0,5 ngày làm việc

 

Bước 5

Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

 

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

nhayQuy trình nội bộ số 06 được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục 02 Quyết định số 3421/QĐ-BNN-TCTL theo quy định tại Điều 1.nhay

Quy trình nội bộ số: 7

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thứ tự công việc

Nội dung công việc cụ thể

Đơn vị/ Người thực hiện

Thời gian (ngày/giờ)

Đánh giá bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp

+ Qua dịch vụ bưu chính

Bộ phận một cửa

3 ngày làm việc

 

1.1

Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ:

- Nếu hồ không đầy đủ thì trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

- Hồ sơ đầy đủ: cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển Lãnh đạo Tổng cục.

Thành viên Bộ phận một cửa

0,5ngày làm việc

 

1.2

Chuyển xử lý hồ sơ

 

 

 

-

Lãnh đạo Tổng cục giao Vụ Pháp chế Thanh tra xử lý

Lãnh đạo Tổng cục

0,5 ngày làm việc

 

-

Lãnh đạo Vụ Pháp chế Thanh tra phân công chuyên viên xem xét, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Vụ Pháp chế Thanh tra

0,5 ngày làm việc

 

1.3

Kiểm tra xem xét tính hợp lệ của hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1,5 ngày làm việc

 

-

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, chuyển sang Bước 2

 

 

 

-

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Vụ Pháp chế, Thanh tra có trách nhiệm soạn thảo công văn của Tổng cục thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 

 

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Vụ PCTTr

07 ngày làm

việc

 

2.1

Sau khi hồ sơ được bổ sung, sửa đổi, bảo đảm tính hợp lệ, chuyên viên Vụ Pháp chế, Thanh tra tiến hành thẩm định các tài liệu theo các quy định hiện hành.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

06 ngày làm việc

 

-

Trường hợp cần lấy ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị, cá nhân có liên quan về những nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp phép, Vụ Pháp chế, Thanh tra gửi văn bản lấy ý kiến hoặc tổ chức cuộc họp (nếu cần) và tổng hợp ý kiến.

 

 

 

-

Trong quá trình thẩm định hồ sơ, nếu cần thiết phải đi kiểm tra thực địa, Vụ Pháp chế, Thanh tra chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Tổng cục và liên hệ với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép, các cơ quan liên quan đi kiểm tra thực địa.

 

 

 

-

Trường hợp cần làm rõ thêm hồ sơ, Vụ Pháp chế, Thanh tra liên hệ, trao đổi với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

 

 

 

2.2

Dự thảo văn bản, trình lãnh đạo Vụ Pháp chế, Thanh tra xem xét

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

 

-

Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, văn bản là báo cáo kết quả thẩm định và dự thảo Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

 

 

 

-

Trường hợp không đủ điều kiện cấp phép, văn bản là dự thảo công văn thông báo lý do không cấp phép và trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép.

 

 

 

2.2

Xem xét, trình ký

Lãnh đạo Vụ PCTTr

0,5 ngày làm việc

 

-

Nếu chưa phù hợp yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hoặc làm rõ vấn đề.

 

 

 

-

Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, ký trình Lãnh đạo Tổng cục và chuyển Văn phòng trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét, ký văn bản theo quy trình.

 

 

 

Bước 3

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC:

Lãnh đạo Tổng cục xem xét và ký văn bản (giấy phép/công văn).

Lãnh đạo Tổng cục

02 ngày làm việc

 

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC:

Bộ phận một cửa

01 ngày làm việc

 

4.1

Vào sổ văn bản, đóng dấu phát hành văn bản và lưu bản chính văn bản tại bộ phận văn thư cơ quan

Văn thư Tổng cục

0,5 ngày làm việc

 

4.2

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Thành viên Bộ phận một cửa

0,5 ngày làm việc

 

Bước 5

Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

 

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

nhayQuy trình nội bộ số 07 được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục 02 Quyết định số 3421/QĐ-BNN-TCTL theo quy định tại Điều 1.nhay

Quy trình nội bộ số: 8

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thứ tự công việc

Nội dung công việc cụ thể

Đơn vị/ Người thực hiện

Thời gian (ngày/giờ)

Đánh giá bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp

+ Qua dịch vụ bưu chính

Bộ phận một cửa

3 ngày làm việc

 

1.1

Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ:

- Nếu hồ không đầy đủ thì trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

- Hồ sơ đầy đủ: cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển Lãnh đạo Tổng cục.

Thành viên Bộ phận một cửa

0,5ngày làm việc

 

1.2

Chuyển xử lý hồ sơ

 

 

 

-

Lãnh đạo Tổng cục giao Vụ Pháp chế Thanh tra xử lý

Lãnh đạo Tổng cục

0,5 ngày làm việc

 

1.2

Lãnh đạo Vụ Pháp chế Thanh tra phân công chuyên viên xem xét, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Vụ Pháp chế Thanh tra

0,5 ngày làm việc

 

1.3

Kiểm tra xem xét tính hợp lệ của hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1,5 ngày làm việc

 

-

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, chuyển sang Bước 2

 

 

 

-

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Vụ Pháp chế, Thanh tra có trách nhiệm soạn thảo công văn của Tổng cục thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 

 

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Vụ PCTTr

10 ngày làm việc

 

2.1

Sau khi hồ sơ được bổ sung, sửa đổi, bảo đảm tính hợp lệ, chuyên viên Vụ Pháp chế, Thanh tra tiến hành thẩm định các tài liệu theo các quy định hiện hành.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

08 ngày làm việc

 

-

Trường hợp cần lấy ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị, cá nhân có liên quan về những nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp phép, Vụ Pháp chế, Thanh tra gửi văn bản lấy ý kiến hoặc tổ chức cuộc họp (nếu cần) và tổng hợp ý kiến.

 

 

 

-

Trong quá trình thẩm định hồ sơ, nếu cần thiết phải đi kiểm tra thực địa, Vụ Pháp chế, Thanh tra chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Tổng cục và liên hệ với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép, các cơ quan liên quan đi kiểm tra thực địa.

 

 

 

-

Trường hợp cần làm rõ thêm hồ sơ, Vụ Pháp chế, Thanh tra liên hệ, trao đổi với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

 

 

 

2.2

Dự thảo văn bản, trình lãnh đạo Vụ Pháp chế, Thanh tra xem xét

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

01 ngày làm việc

 

-

Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, văn bản là báo cáo kết quả thẩm định và dự thảo Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

 

 

 

-

Trường hợp không đủ điều kiện cấp phép, văn bản là dự thảo công văn thông báo lý do không cấp phép và trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép.

 

 

 

2.2

Xem xét, trình ký

Lãnh đạo Vụ PCTTr

01 ngày làm việc

 

-

Nếu chưa phù hợp yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hoặc làm rõ vấn đề.

 

 

 

-

Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, ký trình Lãnh đạo Tổng cục và chuyển Văn phòng trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét, ký văn bản theo quy trình.

 

 

 

Bước 3

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC:

Lãnh đạo Tổng cục xem xét và ký văn bản (giấy phép/công văn).

Lãnh đạo Tổng cục

02 ngày làm việc

 

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC:

Bộ phận một cửa

01 ngày làm việc

 

4.1

Vào sổ văn bản, đóng dấu phát hành văn bản và lưu bản chính văn bản tại bộ phận văn thư cơ quan

Văn thư Tổng cục

0,5 ngày làm việc

 

4.2

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Thành viên Bộ phận một cửa

0,5 ngày làm việc

 

Bước 5

Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

 

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

nhayQuy trình nội bộ số 08 được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục 02 Quyết định số 3421/QĐ-BNN-TCTL theo quy định tại Điều 1.nhay

Quy trình nội bộ số: 9

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thứ tự công việc

Nội dung công việc cụ thể

Đơn vị/ Người thực hiện

Thời gian (ngày/giờ)

Đánh giá bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp

+ Qua dịch vụ bưu chính

Bộ phận một cửa

01 ngày làm việc

 

1.1

Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ không đầy đủ thì trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

- Hồ sơ đầy đủ: cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển Lãnh đạo Tổng cục.

Thành viên Bộ phận một cửa

 

 

1.2

Chuyển xử lý hồ sơ

 

 

 

-

Lãnh đạo Tổng cục giao Vụ Pháp chế Thanh tra xử lý

Lãnh đạo Tổng cục

 

 

-

Lãnh đạo Vụ Pháp chế Thanh tra phân công chuyên viên xem xét, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Vụ Pháp chế Thanh tra

 

 

1.3

Kiểm tra xem xét tính hợp lệ của hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

 

-

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, chuyển sang Bước 2

 

 

 

-

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Vụ Pháp chế, Thanh tra có trách nhiệm soạn thảo công văn của Tổng cục thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 

 

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

01 ngày làm việc

 

2.1

Dự thảo văn bản, trình lãnh đạo Vụ Pháp chế, Thanh tra xem xét

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

 

-

Trường hợp đủ điều kiện cấp lại giấy phép, văn bản là báo cáo kết quả thẩm định và dự thảo Giấy phép cấp lại cho hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

 

 

 

-

Trường hợp không đủ điều kiện cấp lại giấy phép, văn bản là dự thảo công văn thông báo lý do không cấp lại giấy phép và trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép.

 

 

 

2.2

Xem xét, trình ký

Lãnh đạo Vụ PCTTr

0,5 ngày làm việc

 

-

Nếu chưa phù hợp yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hoặc làm rõ vấn đề.

 

 

 

-

Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, ký trình Lãnh đạo Tổng cục và chuyển Văn phòng trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét, ký văn bản theo quy trình.

 

 

 

Bước 3

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC:

Lãnh đạo Tổng cục xem xét và ký văn bản (giấy phép cấp lại/công văn).

Lãnh đạo Tổng cục

0,5 ngày làm việc

 

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC:

Bộ phận một cửa

0,5 ngày làm việc

 

4.1

Vào sổ văn bản, đóng dấu phát hành văn bản và lưu bản chính văn bản tại bộ phận văn thư cơ quan

Văn thư Tổng cục

 

 

4.2

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Thành viên Bộ phận một cửa

 

 

Bước 5

Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

 

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

nhayQuy trình nội bộ số 09 được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục 02 Quyết định số 3421/QĐ-BNN-TCTL theo quy định tại Điều 1.nhay

Quy trình nội bộ số: 10

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thứ tự công việc

Nội dung công việc cụ thể

Đơn vị/ Người thực hiện

Thời gian (ngày/giờ)

Đánh giá bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp

+ Qua dịch vụ bưu chính

Bộ phận một cửa

01 ngày làm việc

 

1.1

Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ:

- Nếu hồ không đầy đủ thì trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

- Hồ sơ đầy đủ: cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển Lãnh đạo Tổng cục.

Thành viên Bộ phận một cửa

 

 

1.2

Chuyển xử lý hồ sơ

 

 

 

-

Lãnh đạo Tổng cục giao Vụ Pháp chế Thanh tra xử lý

Lãnh đạo Tổng cục

 

 

-

Lãnh đạo Vụ Pháp chế Thanh tra phân công chuyên viên xem xét, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Vụ Pháp chế Thanh tra

 

 

1.3

Kiểm tra xem xét tính hợp lệ của hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

 

-

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, chuyển sang Bước 2

 

 

 

-

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Vụ Pháp chế, Thanh tra có trách nhiệm soạn thảo công văn của Tổng cục thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 

 

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

01 ngày làm việc

 

2.1

Dự thảo văn bản, trình lãnh đạo Vụ Pháp chế, Thanh tra xem xét

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

 

-

Trường hợp đủ điều kiện cấp lại giấy phép, văn bản là báo cáo kết quả thẩm định và dự thảo Giấy phép cấp lại cho hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

 

 

 

-

Trường hợp không đủ điều kiện cấp lại giấy phép, văn bản là dự thảo công văn thông báo lý do không cấp lại giấy phép và trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép.

 

 

 

2.2

Xem xét, trình ký

Lãnh đạo Vụ PCTTr

0,5 ngày làm việc

 

-

Nếu chưa phù hợp yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hoặc làm rõ vấn đề.

 

 

 

-

Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, ký trình Lãnh đạo Tổng cục và chuyển Văn phòng trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét, ký văn bản theo quy trình.

 

 

 

Bước 3

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC:

Lãnh đạo Tổng cục xem xét và ký văn bản (giấy phép cấp lại/công văn).

Lãnh đạo Tổng cục

0,5 ngày làm việc

 

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC:

Bộ phận một cửa

0,5 ngày làm việc

 

4.1

Vào sổ văn bản, đóng dấu phát hành văn bản và lưu bản chính văn bản tại bộ phận văn thư cơ quan

Văn thư Tổng cục

 

 

4.2

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Thành viên Bộ phận một cửa

 

 

Bước 5

Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

 

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

nhayQuy trình nội bộ số 10 được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục 02 Quyết định số 3421/QĐ-BNN-TCTL theo quy định tại Điều 1.nhay

 Quy trình nội bộ số: 11

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt và công trình mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 2 tỉnh trở lên do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý

Thứ tự công việc

Nội dung công việc cụ thể

Đơn vị/ Người thực hiện

Thời gian (ngày/giờ)

Đánh giá bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp

+ Qua dịch vụ bưu chính

Bộ phận một cửa

3 ngày làm việc

 

1.1

Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ:

- Nếu hồ không đầy đủ thì trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

- Hồ sơ đầy đủ: cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi

Thành viên Bộ phận một cửa

01 ngày làm việc

 

1.2

Chuyển xử lý hồ sơ

 

01 ngày làm việc

 

-

Lãnh đạo Tổng cục giao Cục Quản lý công trình xử lý

Lãnh đạo Tổng cục

04 giờ

 

-

Lãnh đạo Cục Quản lý công trình thủy lợi giao cho Phòng Quản lý công trình

Lãnh đạo Cục QLCT

02 giờ

 

-

Lãnh đạo Phòng phân công chuyên viên xem xét, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Phòng QLCT

02 giờ

 

1.3

Kiểm tra xem xét tính hợp lệ của hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

01 ngày làm việc

 

-

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, chuyển sang Bước 2

 

 

 

-

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Quản lý công trình có trách nhiệm soạn thảo công văn báo cáo lãnh đạo Cục Quản lý công trình Thủy lợi trình Tổng cục thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt quy trình vận hành công trình thủy lợi bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 

 

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Cục QLCT

29 ngày làm việc

 

2.1

Sau khi hồ sơ được bổ sung, sửa đổi, bảo đảm tính hợp lệ, tiến hành thẩm định các tài liệu theo các quy định hiện hành.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

22 ngày làm việc

 

-

Trường hợp cần lấy ý kiến của các đơn vị, cá nhân có liên quan về những nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp phép, Cục Quản lý công trình thủy lợi tham mưu để Tổng cục Thủy lợi gửi văn bản lấy ý kiến hoặc tổ chức cuộc họp (nếu cần) và tổng hợp ý kiến.

 

 

 

-

Cục Quản lý công trình thủy lợi tham mưu văn bản để Tổng cục Thủy lợi báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập Hội đồng thẩm định quy trình, tổ chức cuộc họp để thẩm định quy trình, đôn đốc, chỉnh sửa hoàn thiện quy trình báo cáo Tổng cục trình Bộ.

 

 

 

-

Trong quá trình thẩm định hồ sơ, nếu cần thiết phải đi kiểm tra thực địa, Cục Quản lý công trình thủy lợi chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tổng cục Thủy lợi liên hệ với tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt quy trình vận hành công trình thủy lợi, các cơ quan liên quan đi kiểm tra thực địa.

 

 

 

-

Trường hợp cần làm rõ thêm hồ sơ, Cục Quản lý công trình liên hệ, trao đổi với tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt quy trình để làm rõ. Nếu quá thời gian, làm văn bản trả lại hồ sơ.

 

 

 

2.2

Dự thảo văn bản, trình lãnh đạo Cục Quản lý công trình thủy lợi xem xét

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

05 ngày làm việc

 

-

Trường hợp đủ điều kiện phê duyệt, văn bản là Quyết định phê duyệt quy trình vận hành công trình thủy lợi.

 

 

 

 

Chuyên viên thụ lý hồ sơ chuẩn bị báo cáo thẩm định trình Lãnh đạo Phòng Quản lý công trình, Cục Quản lý công trình thủy lợi, gửi kèm theo văn bản trình Lãnh đạo Tổng cục.

 

 

 

-

Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, văn bản là công văn thông báo lý do chưa phê duyệt và trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép.

 

 

 

2.3

Xem xét, trình ký

 

03 ngày làm việc

 

-

Lãnh đạo Cục Quản lý công trình thủy lợi xem xét hồ sơ, báo cáo thẩm định và văn bản dự thảo do Phòng Quản lý công trình trình. Nếu chưa phù hợp yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hoặc làm rõ vấn đề.

Lãnh đạo Cục QLCT

01 ngày làm việc

 

-

Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, ký trình Lãnh đạo Tổng cục để Văn phòng trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét, ký trình Bộ theo quy trình.

Lãnh đạo Tổng cục

01 ngày làm việc

 

-

Lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt quy trình nếu hồ sơ, báo cáo thẩm định và văn bản dự thảo do Tổng cục Thủy lợi trình đủ điều kiện.

Lãnh đạo Bộ

01 ngày làm việc

 

Bước 3

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC:

Lãnh đạo Bộ xem xét và ký văn bản (Quyết định).

Lãnh đạo Bộ

 

 

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC:

Bộ phận một cửa

01 ngày làm việc

 

4.1

Vào sổ văn bản, đóng dấu phát hành văn bản và lưu bản chính văn bản tại bộ phận văn thư cơ quan

Văn thư Bộ

 

 

4.2

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Thành viên Bộ phận một cửa

 

 

Bước 5

Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

 

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Quy trình nội bộ số: 12

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thứ tự công việc

Nội dung công việc cụ thể

Đơn vị/ Người thực hiện

Thời gian (ngày/giờ)

Đánh giá bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp

+ Qua dịch vụ bưu chính

Bộ phận một cửa

3 ngày làm việc

 

1.1

Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ:

- Nếu hồ không đầy đủ thì trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

- Hồ sơ đầy đủ: cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển Lãnh đạo Tổng cục giao Vụ An toàn đập xử lý

Thành viên Bộ phận một cửa

 

 

1.2

Lãnh đạo Vụ An toàn đập phân công chuyên viên xem xét, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Vụ An toàn đập

 

 

1.3

Kiểm tra xem xét tính hợp lệ của hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

 

-

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, chuyển sang Bước 2

 

 

 

-

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Vụ An toàn đập có trách nhiệm soạn thảo công văn của Tổng cục thông báo cho tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt, điều chỉnh QTVH để hoàn chỉnh theo quy định.

 

 

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Vụ ATĐ

25ngày làm việc

 

2.1

Sau khi hồ sơ được bổ sung, sửa đổi, bảo đảm tính hợp lệ, chuyên viên Vụ An toàn đập tiến hành thẩm định các tài liệu theo các quy định hiện hành.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

 

-

Trường hợp cần thiết, Vụ An toàn đập báo cáo lãnh đạo Tổng cục trình lãnh đạo Bộ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định quy trình vận hành hồ chứa nước.

 

 

 

-

Trong quá trình thẩm định hồ sơ, Vụ An toàn đập trình lãnh đạo Tổng cục lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân liên quan và chuyên gia; báo cáo lãnh đạo Tổng cục trình lãnh đạo Bộ lấy ý kiến của các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan.

 

 

 

-

Trường hợp cần làm rõ thêm hồ sơ, Vụ An toàn đập liên hệ, trao đổi với tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt QTVH để làm rõ.

 

 

 

2.2

Dự thảo văn bản, trình lãnh đạo Vụ An toàn đập xem xét

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

 

-

Trường hợp đủ điều kiện phê duyệt, văn bản là Báo cáo kết quả thẩm định và dự thảo Quyết định phê duyệt QTVH hồ chứa nước.

 

 

 

-

Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, văn bản là dự thảo công văn thông báo lý do không phê duyệt và trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt.

 

 

 

2.3

Xem xét, trình ký

Lãnh đạo Vụ ATĐ

 

 

-

Nếu chưa phù hợp yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hoặc làm rõ vấn đề.

 

 

 

-

Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, ký trình Lãnh đạo Tổng cục và chuyển Văn phòng trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét, trình lãnh đạo Bộ ký văn bản theo quy trình.

 

 

 

Bước 3

Ký văn bản:

Lãnh đạo Bộ xem xét ký văn bản (Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định/Quyết định phê duyệt, điều chỉnh QTVH).

Lãnh đạo Bộ

03ngày làm việc

 

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC:

Bộ phận một cửa

01ngày làm việc

 

4.1

Văn phòng Bộ làm thủ tục phát hành theo quy trình và chuyển về Văn phòng Tổng cục.

Văn thư Bộ

 

 

4.2

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Thành viên Bộ phận một cửa

 

 

Bước 5

Công bố công khai QTVH sau khi được ban hành:

 

 

 

-

Công bố trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của Bộ, Tổng cục, chủ quản lý và tổ chức, cá nhân khai thác đối với hồ chứa nước quan trọng đặc biệt, lớn, vừa;

 

 

 

-

Công khai quy trình vận hành tại trụ sở tổ chức khai thác, công trình đầu mối và Ủy ban nhân dân cấp xã có liên quan đối với hồ chứa nước nhỏ.

 

 

 

Bước 6

Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

 

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Quy trình nội bộ số: 13

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thứ tự công việc

Nội dung công việc cụ thể

Đơn vị/ Người thực hiện

Thời gian (ngày/giờ)

Đánh giá bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp

+ Qua dịch vụ bưu chính

Bộ phận một cửa

03 ngày làm việc

 

1.1

Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ:

- Nếu hồ không đầy đủ thì trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

- Hồ sơ đầy đủ: cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển Lãnh đạo Tổng cục

Thành viên Bộ phận một cửa

 

 

1.2

Chuyển xử lý hồ sơ

- Lãnh đạo Tổng cục giao Vụ An toàn đập xử lý hồ sơ Lãnh đạo Tổng cục

- Lãnh đạo Vụ An toàn đập phân công chuyên viên xem xét, thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Vụ An toàn đập

 

 

1.3

Kiểm tra xem xét tính hợp lệ của hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

 

-

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, chuyển sang Bước 2

 

 

 

-

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Vụ An toàn đập có trách nhiệm soạn thảo công văn của Tổng cục thông báo cho tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi để hoàn chỉnh theo quy định.

 

 

 

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Vụ ATĐ

11 ngày làm việc

 

2.1

Sau khi hồ sơ được bổ sung, sửa đổi, bảo đảm tính hợp lệ, chuyên viên Vụ An toàn đập tiến hành thẩm định các tài liệu theo các quy định hiện hành.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

 

-

Trường hợp cần thiết, Vụ An toàn đập báo cáo Tổng cục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường (nếu cần).

 

 

 

-

Trường hợp cần làm rõ thêm hồ sơ, Vụ An toàn đập liên hệ, trao đổi với tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt QTVH để làm rõ.

 

 

 

2.2

Dự thảo văn bản, trình lãnh đạo Vụ An toàn đập xem xét

 

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

 

-

Trường hợp đủ điều kiện phê duyệt, văn bản là Báo cáo kết quả thẩm định và dự thảo Quyết định phê duyệt phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi.

 

 

 

-

Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, văn bản là dự thảo công văn thông báo lý do không phê duyệt và trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt.

 

 

 

2.3

Xem xét, trình ký

Lãnh đạo Vụ ATĐ

 

 

-

Nếu chưa phù hợp yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hoặc làm rõ vấn đề.

 

 

 

-

Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, ký trình Lãnh đạo Tổng cục và chuyển Văn phòng trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét, ký hoặc trình lãnh đạo Bộ ký văn bản theo thẩm quyền và theo quy trình quy định.

 

 

 

Bước 3

Ký văn bản:

Lãnh đạo Tổng cục hoặc lãnh đạo Bộ xem xét ký văn bản theo thẩm quyền (Quyết định phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi).

Lãnh đạo Tổng cục hoặc Lãnh đạo Bộ

03 ngày làm việc

 

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC

 

01ngày làm việc

 

4.1

Ban hành văn bản

 

 

 

-

Đối với văn bản được Lãnh đạo Tổng cục ký, Văn phòng Tổng cục làm thủ tục phát hành theo quy định.

Văn thư Tổng cục

 

 

-

Đối với văn bản được lãnh đạo Bộ ký, Văn phòng Bộ làm thủ tục phát hành theo quy trình và chuyển về Văn phòng Tổng cục.

Văn thư Bộ

 

 

4.2

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Thành viên Bộ phận một cửa

 

 

Bước 5

Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

 

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

15ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Quy trình nội bộ số: 14

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và PTNT Thứ tự công việc

Thứ tự công việc

Nội dung công việc cụ thể

Đơn vị/ Người thực hiện

Thời gian (ngày/giờ)

Đánh giá bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp

+ Qua dịch vụ bưu chính

Bộ phận một cửa

03 ngày làm việc

 

1.1

Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ:

- Nếu hồ không đầy đủ thì trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

- Hồ sơ đầy đủ: Cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển Lãnh đạo Tổng cục

Thành viên Bộ phận một cửa

 

 

1.2

Chuyển xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Tổng cục

 

 

-

Lãnh đạo Tổng cục giao Vụ An toàn đập xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Vụ An toàn đập

 

 

-

Lãnh đạo Vụ An toàn đập phân công chuyên viên xem xét, thẩm định hồ sơ

 

 

 

1.3

Kiểm tra xem xét tính hợp lệ của hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

 

-

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, chuyển sang Bước 2 Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Vụ An toàn đập có trách nhiệm soạn thảo công văn của Tổng cục thông báo cho tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước theo quy định.

 

 

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Vụ ATĐ

26 ngày làm việc

 

2.1

Sau khi hồ sơ được bổ sung, sửa đổi, bảo đảm tính hợp lệ, chuyên viên Vụ An toàn đập tiến hành thẩm định các tài liệu theo các quy định hiện hành.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

 

 

Trường hợp cần thiết, tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường

 

 

 

 

Trường hợp cần thiết, Vụ An toàn đập báo cáo lãnh đạo Tổng cục trình lãnh đạo Bộ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định PABV đập, hồ chứa nước

 

 

 

-

Trong quá trình thẩm định hồ sơ, Vụ An toàn đập báo cáo lãnh đạo Tổng cục trình lãnh đạo Bộ lấy ý kiến của các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các đơn vị liên quan.

 

 

 

-

Trường hợp cần làm rõ thêm hồ sơ, Vụ An toàn đập liên hệ, trao đổi với tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt QTVH để làm rõ.

 

 

 

2.2

Dự thảo văn bản, trình lãnh đạo Vụ An toàn đập xem xét

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

 

-

Trường hợp đủ điều kiện phê duyệt, văn bản là Báo cáo kết quả thẩm định và dự thảo Quyết định phê duyệt PABV đập, hồ chứa nước.

 

 

 

-

Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, văn bản là dự thảo công văn thông báo lý do không phê duyệt và trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt.

 

 

 

2.3

Xem xét, trình ký

Lãnh đạo Vụ ATĐ

 

 

-

Nếu chưa phù hợp yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hoặc làm rõ vấn đề.

 

 

 

-

Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, ký trình Lãnh đạo Tổng cục và chuyển Văn phòng trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét, trình lãnh đạo Bộ ký văn bản theo quy trình.

 

 

 

Bước 3

Ký văn bản: Lãnh đạo Bộ xem xét ký văn bản (Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định/Quyết định phê duyệt PABV đập, hồ chứa nước).

Lãnh đạo Tổng cục hoặc Lãnh đạo Bộ

03 ngày làm việc

 

Bước 4

Trả kết quả giải quyết TTHC

 

01 ngày làm việc

 

4.1

Ban hành văn bản: Văn phòng Bộ làm thủ tục phát hành theo quy trình và chuyển về Văn phòng Tổng cục.

Văn thư Bộ

 

 

4.2

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Thành viên Bộ phận một cửa

 

 

Bước 5

Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

 

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

30ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

An ninh trật tự, Tài nguyên-Môi trường

×
×
×
Vui lòng đợi