Nghị quyết 1226/NQ-UBTVQH14 điều chỉnh người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

Số: 1226/NQ-UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH LẦN THỨ NHẤT CƠ CẤU, THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG NGƯỜI CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ Ở TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC GIỚI THIỆU ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

-----------

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13;

Căn cứ Biên bản Hội nghị hiệp thương ln thứ nhất của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Biên bản Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1

Thống nhất với kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về cơ cấu, thành phần, số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Cụ thể như sau:

Số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV ở trung ương là 207 đại biểu. Cơ cấu, thành phần, số lượng người được phân bổ ở từng cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương như sau:

- Các cơ quan Đảng: 10 đại biểu.

- Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước: 03 đại biểu.

- Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương): 133 đại biểu.

- Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an): 15 đại biểu.

- Lực lượng vũ trang:

+ Quân đội (cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng, binh chủng và lĩnh vực trọng yếu): 12 đại biểu.

+ Bộ Công an: 02 đại biểu.

- Tòa án nhân dân tối cao: 01 đại biểu.

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao: 01 đại biểu.

- Kiểm toán nhà nước: 01 đại biểu.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên: 29 đại biểu, trong đó có đại biểu là phụ nữ, đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi), đại biểu tôn giáo, đại biểu là người ngoài Đảng, đại biểu tái cử, nhân sĩ trí thức và văn nghệ sỹ tiêu biểu.

Điều 2

Ban hành kèm theo Nghị quyết này nội dung điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Điều 3

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng bầu cử quốc gia, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Lưu: HC, CTĐB.
E-pas: 11650

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

 

thuộc tính Nghị quyết 1226/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết 1226/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1226/NQ-UBTVQH14Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành:22/02/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV ở trung ương là 207 đại biểu

Ngày 22/02/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1226/NQ-UBTVQH14 về việc điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo đó, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV ở trung ương là 207 đại biểu, trong đó: Các cơ quan Đảng có 10 đại biểu; Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước: 03 đại biểu; Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương): 133 đại biểu; Kiểm toán nhà nước: 01 đại biểu; Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ có 15 đại biểu.

Ngoài ra, Quân đội (cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng, binh chủng và lĩnh vực trọng yếu) gồm 12 đại biểu; Bộ Công an: 02 đại biểu; Tòa án nhân dân tối cao có 01 đại biểu; Viện kiểm sát nhân dân tối cao có 01 đại biểu; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên: 29 đại biểu, trong đó có đại biểu là phụ nữ, đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi), đại biểu tôn giáo, đại biểu là người ngoài Đảng, đại biểu tái cử, nhân sĩ trí thức và văn nghệ sỹ tiêu biểu.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết1226/NQ-UBTVQH14 tại đây

tải Nghị quyết 1226/NQ-UBTVQH14

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi