Quyết định 900/QĐ-BGTVT định mức máy móc Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương I

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 900/QĐ-BGTVT

Quyết định 900/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương I
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:900/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành:12/05/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Định mức máy móc, thiết bị Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I

Ngày 12/5/2020, Bộ Giao thông Vận tải ra Quyết định 900/QĐ-BGTVT về việc ban hành Định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương I.

Theo đó, Định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương I được quy định như sau:

Thứ nhất, thiết bị chuyên dùng cho nghề xây dựng cầu đường bộ: 03 máy đầm cóc, 05 máy đầm bàn, 04 bộ máy kinh vĩ, 04 bộ máy toàn đạc điện tử, 01 máy ép cọc thủy lợi.

Thứ hai, thiết bị chuyên dùng cho nghề kỹ thuật xây dựng: 04 máy cưa gỗ cầm tay; 03 máy bào cầm tay, máy cắt cốt thép cầm tay, máy phun vữa, máy ren ống đa năng, máy hàn hồ quang, máy trộn bê tông; 02 máy cắt cốt thép, tời, Pa lăng xích; 01 máy uốn ống đa năng chạy điện, 01 máy uốn ống thủy lực.

Định mức nêu trên là số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng tối đa được sử dụng. Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào định mức và tình hình thực tế, đơn vị cần quản lý, sử dụng, mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng trong phạm vi định mức, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm.

Xem chi tiết Quyết định 900/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
__________

Số: 900/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Công văn số 2520/CĐGTVTTWI-TCKT ngày 13/12/2019 của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I về việc báo cáo thuyết minh tính toán định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng theo Quyết định 50/2017/QĐ-TTg;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Ban hành định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng nghề kỹ thuật xây dựng và nghề xây dựng cầu đường bộ theo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ đối với Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I (chi tiết theo phụ biểu đính kèm).

Điều 2:

a) Định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng được ban hành nêu trên là số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng tối đa theo quy mô tuyển sinh/năm tại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 59/2019/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 08/7/2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội). Trong quá trình thực hiện, đơn vị căn cứ định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng được ban hành tại quyết định này và tình hình thực tế công tác đào tạo để quản lý, sử dụng, mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng trong phạm vi định mức và theo đúng quy định, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

b) Trường hợp cần thiết hoặc theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải thực hiện rà soát, điều chỉnh định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng đã ban hành của Trường thì yêu cầu Trường báo cáo Bộ kịp thời để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Điều 3: Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục QLCS - Bộ Tài chính;
- KBNN nơi đơn vị giao dịch (gửi qua đơn vị);
- Trang TTĐT Bộ GTVT (để công khai);
- Lưu VT, TC (Hiền).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

 

 

 

Phụ lục số 01

 

Định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng cho nghề xây dựng cầu đường bộ của Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 900/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

TT

Tên thiết bị

Đơn vị

Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

Định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng

1

Máy đầm cóc

Chiếc

Kích thước mặt đầm ≥ 320mm x 265 mm

3

2

Máy đầm bàn

Chiếc

Công suất: 1kw ÷ 2,5 kw

5

3

Máy kinh vĩ

Bộ

Độ phóng đại: 3 30X

4

4

Máy toàn đạc điện tử

Bộ

Độ phóng đại: 3 30X

4

5

Máy ép cọc thủy lực

Chiếc

Lực ép: 500 kN

1

 

 

 

Phụ lục số 02

 

Định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng cho nghề kỹ thuật xây dựng của Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 900/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

TT

Tên thiết bị

Đơn vị

Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

Định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng

1

Máy cưa gỗ cầm tay

Chiếc

Công suất >=800w

4

2

Máy bào cầm tay

Chiếc

Công suất tối thiểu 500W

3

3

Máy cắt cốt thép cầm tay

Chiếc

Công suất từ 1 -2 kW

3

4

Máy phun vữa

Chiếc

Công suất điện >= 4KW áp suất bơm 30kg/cm2,

3

5

Máy ren ống đa năng

Chiếc

Công suất 0,7-1 kW

3

6

Máy hàn hồ quang

Chiếc

Dòng điện hàn tối đa 300A.

Kèm theo đầy đủ phụ kiện.

3

7

Máy cắt cốt thép

Chiếc

Công suất từ 1,5 - 3,7 kW

2

8

Tời

Chiếc

Sức nâng tối thiểu 200kg

2

9

Pa lăng xích

Bộ

Tải trọng <=3000kg; Chiều cao nâng tối thiểu 2m

2

10

Máy trộn bê tông

Chiếc

Dung tích thùng trộn 150L

3

11

Máy uốn ống đa năng chạy điện

Chiếc

Điện áp 220v công suất 1400w-2000w

1

12

Máy uốn ống thủy lực

Chiếc

Uốn ống từ Φ15 - Φ50

1

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 26/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2022/TT-BGTVT ngày 29/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

Thông tư 26/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2022/TT-BGTVT ngày 29/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

Giao thông, Hàng hải

Quyết định 855/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đính chính Thông tư 47/2019/TT-BGTVT ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia

Quyết định 855/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đính chính Thông tư 47/2019/TT-BGTVT ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia

Ngoại giao, Giao thông

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi