Quyết định 852/QĐ-BGTVT 2020 tiêu chuẩn xe ô tô chuyên dùng đơn vị thuộc Cục Hàng hải

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 852/QĐ-BGTVT

Quyết định 852/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của một số đơn vị thuộc Cục Hàng hải Việt Nam và Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:852/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Nhật
Ngày ban hành:06/05/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tiêu chuẩn sử dụng xe chuyên dùng tại một số đơn vị thuộc Bộ GTVT

Ngày 06/5/2020, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ra Quyết định 852/QĐ-BGTVT về việc ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của một số đơn vị thuộc Cục Hàng hải Việt Nam và Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải.

Cụ thể, tiêu chuẩn, định mức xe chuyên dùng tại một số Cảng vụ hàng hải được quy định như sau:

Thứ nhất, 03 Cảng vụ Hàng hải: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh được sử dụng 02 xe/Cảng vụ. Xe thuộc chủng loại xe 04 chỗ hoặc 07 chỗ 2 cầu, hai bên cửa xe có sơn chữ “Tìm kiếm cứu nạn”, có phản quang đối với xe ô tô của Cảng vụ Hàng hải. Bên cạnh đó, trên xe gắn thiết bị chuyên dùng như: 01 Bộ VHF, HF công suất 25W, 01 loa cầm tay, 01 đèn ưu tiên, 01 cờ hiệu ưu tiên, 01 biển hiệu ưu tiên xe chuyên dùng làm nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn, 01 bộ sơ cứ thương.

Thứ hai, 17 Cảng vụ Hàng hải: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang, Đồng Nai, Bình Thuận, Vũng Tàu, Mỹ Tho, Đồng Tháp, Cần Thơ được sử dụng 01 xe/Cảng vụ.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng quy định, Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải được cấp 03 xe phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trong đó, Văn phòng khu vực phía Bắc được cấp 01 xe 07 chỗ và 01 xe 12-16 chỗ, gắn các thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị định vị và có dấu hiệu riêng được in trên thành xe. Văn phòng khu vực phía Nam được cấp 01 xe 07 chỗ, gắn các thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị định vị và có dấu hiệu riêng được in trên thành xe.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 852/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
__________

Số: 852/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của một số đơn vị thuộc Cục Hàng hải Việt Nam và Văn phòng Bộ Giao thông vận tải

_______________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Công văn số 3315/BTC-QLCS ngày 23/3/2020 của Bộ Tài chính về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Cục Hàng hải Việt Nam và Văn phòng Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam tại Công văn số 3828/CHHVN-TC ngày 16/10/2019; đề nghị của Văn phòng Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 288/VP-QLX ngày 15/8/2019 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của một số đơn vị thuộc Cục Hàng hải Việt Nam và Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, chi tiết theo phụ biểu kèm theo.

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng nêu trên để mua sắm, trang bị, quản lý và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; Thủ trưởng đơn vị được ban hành tiêu chuẩn, định mức và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- TT Nguyễn Văn Công;

- TT Nguyễn Ngọc Đông;

- Cục QLCS - Bộ Tài chính;

- Trang TTĐT Bộ GTVT (để công khai);

- Lưu: VT, TC (Bổng).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Nhật

 

 

 

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CỦA MỘT SỐ ĐƠN VỊ THUỘC CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM VÀ VĂN PHÒNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Kèm theo Quyết định số 852/QĐ-BGTVT ngày 06/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

 

TT

TÊN ĐƠN VỊ

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE CHUYÊN DÙNG

Số lượng

Loại (lĩnh vực)/mục đích sử dụng

Chủng loại

Giá mua xe tối đa

 

TỔNG CỘNG

34

 

 

 

1

Cục Hàng hải Việt Nam

31

 

 

 

1.1

03 Cảng vụ Hàng hải: Quảng Ninh, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh.

6

02 xe/01 Cảng vụ Hàng hải

Xe 4 chỗ hoặc 7 chỗ 2 cầu:

- Thiết bị chuyên dùng gắn vào xe: 01 Bộ VHF, HF công suất 25W, 01 loa cầm tay, 01 đèn ưu tiên, 01 cờ hiệu ưu tiên, 01 biển hiệu ưu tiên xe chuyên dùng làm nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn, 01 bộ sơ cứu thương.

- Hai bên cửa xe có sơn chữ "Tìm kiếm cứu nạn", có phản quang đối với xe ô tô của Cảng vụ Hàng hải.

Giá mua xe (chưa bao gồm trang thiết bị chuyên dùng lắp trên xe) thực hiện theo mức giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung.

1.2

17 Cảng vụ Hàng hải: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang, Đồng Nai, Bình Thuận, Vũng Tàu, Mỹ Tho, Đồng Tháp, Cần Thơ.

17

01 xe/01 Cảng vụ Hàng hải

1.3

Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam

2

 

Xe 4 chỗ hoặc 7 chỗ 2 cầu:

- Thiết bị chuyên dùng gắn vào xe: 01 Bộ VHF, HF công suất 25 W, 01 loa cầm tay, 01 đèn ưu tiên, 01 cờ hiệu ưu tiên, 01 biển hiệu ưu tiên xe chuyên dùng làm nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn, 01 bộ sơ cứu thương.

- Hai bên cửa xe có sơn chữ "Tìm kiếm cứu nạn", có phản quang đối với xe ô tô của Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam.

- Hai bên cửa xe có sơn chữ "Thanh tra giao thông", có phản quang đối với xe ô tô của Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam.

Giá mua xe (chưa bao gồm trang thiết bị chuyên dùng lắp trên xe) thực hiện theo mức giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung.

1.4

Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam

2

 

1.5

Trường Cao đẳng Hàng hải I

2

- Đưa đón học sinh, sinh viên phục vụ công tác học tập đến các địa điểm liên kết với trường; đi thực tập

- Đưa đón đoàn nhà trường đến các địa bàn trong cũng như ngoài tỉnh/thành phố để thực hiện công tác tuyển sinh.

Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi

 

1.6

Trường Cao đẳng Hàng hải II

1

1.7

Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải

1

Phục vụ hoạt động hàng hải. Khi thực hiện nhiệm vụ, Trung tâm phải triển khai trên khắp các cảng biển Việt Nam; sự cố an ninh hàng hải xảy ra tại các cảng biển, tàu biển Việt Nam có thể xảy ra bất cứ khi nào, ở đâu; khi cần thiết Trung tâm phải trực tiếp liên lạc xử lý với tàu, Cảng biển và cung cấp thông tin cho các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết ngay tại chỗ.

Xe ô tô 4 chỗ hoặc 7 chỗ 2 cầu. Thiết bị chuyên dùng gắn vào xe ô tô: 01 máy Inmarsat C, 01 điện thoại vệ tinh Isatphone.

Giá mua xe (chưa bao gồm trang thiết bị chuyên dùng lắp trên xe) thực hiện theo mức giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung.

2

Văn phòng Bộ Giao thông vận tải

3

 

 

 

 

 

2

Xe phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (khu vực phía Bắc, khu vực phía Nam).

Xe 7 chỗ, gắn các thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị định vị và có dấu hiệu riêng được in trên thành xe

Giá mua xe (chưa bao gồm trang thiết bị chuyên dùng lắp trên xe) thực hiện theo mức giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung.

 

 

1

Xe phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (khu vực phía Bắc).

Xe 12-16 chỗ, gắn các thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị định vị và có dấu hiệu riêng được in trên thành xe

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi