Quyết định 898/QĐ-BGTVT Tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô chở giảng viên, sinh viên

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
__________

Số: 898/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng chở giảng viên, sinh viên (phục vụ công tác đào tạo)

_____________

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ văn bản số 4779/BTC-QLCS ngày 21/4/2020 của Bộ Tài chính về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng chở giảng viên, sinh viên (phục vụ công tác đào tạo), xe ô tô chuyên dùng phục vụ đào tạo lái xe, sát hạch lái xe, đào tạo, huấn luyện logistics;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng chở giảng viên, sinh viên (phục vụ công tác đào tạo) cho các trường thuộc Bộ Giao thông vận tải (Chi tiết như phụ lục kèm theo).

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng nêu trên để mua sắm, bố trí, trang bị, quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan để đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Các đơn vị ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng để đảm bảo việc quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng nêu trên đúng mục đích, công khai, minh bạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Tài chính; Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN, Cục trưởng Cục đường thủy nội địa Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- TTr Lê Đình Thọ;

- TTr Nguyễn Nhật;

- Cục QLCS - Bộ Tài chính;

- Trang TTĐT Bộ GTVT (để công khai);

- Lưu: VT,TC (Hiền).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn

 
 

PHỤ LỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CHỞ GIẢNG VIÊN SINH VIÊN CỦA CÁC TRƯỜNG THUỘC BỘ GTVT

(Kèm theo Quyết định số 898/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

 

ĐVT triệu đồng

STT

Đơn vị

Số lượng

Chủng loại

Đơn giá tối đa (tạm duyệt)

I

Các trường trực thuộc Bộ GTVT

19

 

 

1

Trường Đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh

1

xe ô tô 29 chỗ

1.600

1

xe ô tô 47 chỗ

2.480

2

Trường Đại học Công nghệ GTVT

1

xe ô tô trên 16 chỗ

1.100

2

xe ô tô 30 chỗ trở lên

1.895

3

Học viện Hàng không Việt Nam

2

xe ô tô trên 25 chỗ

2.100

4

Trường Đại học Hàng hải VN

2

xe ô tô trên 16 chỗ

1.430

5

Trường Cán bộ quản lý GTVT

1

xe ô tô 24 chỗ

1.400

6

Trường Cao đẳng GTVT TW I

2

xe ô tô từ 30 chỗ trở lên

1.500

7

Trường Cao đẳng GTVT TW II

1

xe ô tô 45 chỗ

2.000

8

Trường Cao đẳng GTVT TW III

1

xe ô tô 29 chỗ

1.590

1

xe ô tô 50 chỗ

2.690

9

Trường Cao đẳng GTVT TW IV

1

xe ô tô trên 16 chỗ

1.200

10

Trường Cao đẳng GTVT TW V

1

xe ô tô 29 chỗ

1.395

11

Trường Cao đẳng GTVT TW VI

1

xe ô tô từ 29 chổ trở lên

2.000

1

xe ô tô 45 chỗ

3.100

II

Các trường trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

2

 

 

1

Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy I

1

xe ô tô 29 chỗ

1.340

2

Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy II

1

xe ô tô 29 chỗ

1.340

III

Các trường trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam

3

 

 

1

Trường Trung cấp GTVT miền Bắc

1

xe ô tô trên 16 chỗ

1.100

2

Trường Trung cấp GTVT Thăng Long

1

xe ô tô trên 16 chỗ

1.100

3

Trường Cao đẳng GTVT đường bộ

1

xe ô tô 29 chỗ

1.365

 

Tổng cộng

24

 

 

 

 

Ghi chú: Đơn giá tối đa nêu trên là tạm duyệt trên cơ sở báo cáo của các đơn vị; khi triển khai mua sắm căn cứ vào mức giá thị trường, nhu cầu thực tế và yêu cầu nhiệm vụ đơn vị sẽ trình Bộ xem xét quyết định chính thức đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 898/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng chở giảng viên, sinh viên (phục vụ công tác đào tạo)
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 898/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 12/05/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính , Giao thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!