Quyết định 3401/QĐ-CHK của Cục hàng không Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch khắc phục các khuyến cáo của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) về công tác giám sát an toàn hàng không của Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3401/QĐ-CHK

Quyết định 3401/QĐ-CHK của Cục hàng không Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch khắc phục các khuyến cáo của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) về công tác giám sát an toàn hàng không của Việt Nam
Cơ quan ban hành: Cục Hàng không Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3401/QĐ-CHKNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lại Xuân Thanh
Ngày ban hành:25/07/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG
VIỆT NAM

-------

Số: 3401/QĐ-CHK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC CÁC KHUYẾN CÁO CỦA ICAO

 VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT AN TOÀN HÀNG KHÔNG CỦA VIỆT NAM

-----------------------------

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 

 

Căn cứ Quyết định số 94/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch khắc phục các khuyến cáo của ICAO về công tác giám sát an toàn hàng không của Việt Nam.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thủ trưởng các Phòng: Tiêu chuẩn an toàn bay, Quản lý Hoạt động bay, Quản lý Cảng hàng không, sân bay và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Cục trưởng, các Phó Cục trưởng;
- Website Cục HKVN;
- Lưu: VT, TH.

CỤC TRƯỞNG
Lại Xuân Thanh

 

 

KẾ HOẠCH

KHẮC PHỤC CÁC KHUYẾN CÁO CỦA ICAO VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT AN TOÀN HÀNG KHÔNG

 CỦA VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3401/QĐ-CHK ngày 25 tháng 7 năm 2013)

 

I. Nội dung thuộc lĩnh vực Quản lý hoạt động bay (ANS):

STT

Các khuyến cáo USOAP

Nội dung thực hiện

Thi gian hoàn thành

Cơ quan chủ trì/phối hợp

Ghi chú

1.

ANS/01:

Cục HKVN xây dựng, trình ban hành Thông tư đơn vị đo lường sử dụng trong khai thác HKDD theo Phụ ước 4 và 5 của ICAO.

 

Đã trình Bộ GTVT Dự thảo Thông tư về đơn vị đo lường sử dụng trong khai thác HKDD.

7-10/2013

- Phòng QLHĐB
(TP. Bùi Văn Võ)/, KHCN, TCATB;

- Vụ KHCN-MT,

- TCT Cảng HKVN.

BGTVT có ý kiến sẽ ký ban hành sau khi Nghị định về đơn vị đo lường thi hành Luật đo lường có hiệu lực. (Nghị định 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 - đã có hiệu từ 15/12/2012).

2.

ANS/05:

Cục HKVN xây dựng Tài liệu nghiệp vụ Phương thức không lưu HKDD gồm các phương thức ứng phó ATC liên quan đến STCA và MSAW.

 

Xây dựng hướng dẫn nghiệp vụ Phương thức không lưu HKDD gồm các phương thức ứng phó ATC liên quan đến STCA và MSAW.

09/2013

- Phòng QLHĐB
(PTP Hưng)/;

- TCT QLBVN

- TCT HKVN

Đã xây dựng Dự thảo, đang lấy ý kiến các đơn vị.

3.

ANS/09;

Cục HKVN thiết lập chính sách, tài liệu hướng dẫn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ANS phải mô tả công vic khai thác bay (PANS-OPS)

 

Bổ sung quy định về mô tả công việc cho bộ phận PANS-OPS.

10/2013

Phòng QLHĐB
(PPT Long)/

- TCCB, PC-HTQT;

- TCT QLBVN

 

4.

ANS/10:

Cục HKVN thiết lập hệ thống quản lý chất lượng có tchức thích hợp, bao gồm các phương thức, quy trình, nguồn lực cho dịch vụ AIS phù hợp với Phụ ước 15 của ICAO.

 

Cục HKVN ban hành Tài liệu Hướng dẫn thiết lập hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ AIS - dựa trên tài liệu của ICAO khu vực.

8/2013

- Phòng QLHĐB
(PTP Phương);

- TCCB, VP;

- TCT QLBVN;

- TCT Cảng HKVN.

Nội dung tài liệu sẽ yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ AIS thực hiện t 9/2013 - hoàn thành 6/2014.

5.

ANS/11:

Cục HKVN bảo đảm việc thiết lập hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ MET phù hp với Phụ ước 3 của ICAO.

 

Cục HKVN ban hành tài liệu hướng dẫn thiết lập hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ MET.

08/2013

- Phòng QLHĐB
(PTP Hải); TCCB, VP;

- TCT QLBVN;

- TCT Cảng HKVN.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ MET thực hiện. Hiện MET NBA và TSN đã thực hiện theo hệ thống quản lý chất lượng ISO.

MET DAD và GLA sẽ được yêu cầu thực hiện từ 09/2013 - hoàn thành 06/2014.

6.

ANS/12:

Cục HKVN sẽ thiết lập tiêu chuẩn chung cho quan trắc thời tiết đặc biệt làm cơ sở để doanh nghiệp cung cấp dịch vụ MET phối hợp hiệp đồng cụ thể với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ATS ti mỗi cảng HK.

 

Cục HKVN ban hành tiêu chuẩn chung cho quan trắc thời tiết đặc biệt.

Yêu cầu các đơn vị liên quan ký lại văn bản hiệp đồng vào 03/2014.

12/2013

-  Phòng QLHĐB
(PTP Hải); TCCB, VP;

- TCT QLBVN;

- TCT Cảng HKVN.

 

7.

ANS/14:

Cục HKVN nâng cấp chất lượng khai thác các RCC/RSC bằng cách:

Quy định mô tả công việc, chương trình huấn luyện và hồ sơ huấn luyện nhân viên RCC/RSC.

Ban hành hướng dn vmô tả công việc của nhân viên RCC/RSC.

09/2013

- Phòng QLHĐB
(PTP Hưng); TCCB, VP;

- TCT QLBVN;

- TCT Cảng HKVN.

 

 

II. Nội dung thuộc lĩnh vực cảng hàng không, sân bay (AGA):

STT

Các khuyến cáo USOAP

Nội dung thực hiện

Thời gian hoàn thành

Cơ quan chủ trì/phi hợp

Ghi chú

1.

AGA/01:

Cục HKVN quy định về việc hạn chế các hoạt động xây dựng và bảo trì tại các khu vực gần các thiết bị điện trong điều kiện tầm nhìn hạn chế cũng như cần có các nội dung này trong Sổ tay Hướng dẫn giám sát an toàn khai thác.

 

- Cục HKVN ban hành "Hướng dẫn lập Tài liệu khai thác cảng" bao gồm nội dung: hạn chế các hoạt động xây dựng và bảo trì tại các khu vực gần thiết bị điện trong khu vực hạn chế.

- Xây dựng Sổ tay giám sát an toàn khai thác Cảng chứa nội dung giám sát hoạt động xây dựng và bảo trì tại các khu vực gần thiết bị điện trong khu vc hn chế.

12/2013

- Phòng QLCHKSB
(PTP Dương)/ QLHĐB.

- TCT Cảng HKVN.

 

2.

AGA/05:

Cục HKVN xây dựng, ban hành yêu cầu thông báo tin tức hàng không khẩn cấp khi có thay đổi đến cấp RFF và quy chế này cần được đưa vào tài liệu khai thác CHK.

 

- Bổ sung yêu cầu và quy trình thông báo trong trường hợp thay đổi đến cấp RFF.

- "Hướng dẫn lập Tài liệu khai thác cảng" chứa quy trình: thông báo tin tức hàng không khẩn cấp khi có thay đổi đến cấp RFF.

 

- Phòng QLCHKSB
(PTP Thun)/ QLHĐB.

- TCT Cảng HKVN.

Phòng QLHĐB nghiên cứu bổ sung nội dung này vào văn bản cụ thể.

3.

AGA/08:

Cục HKVN bảo đảm được các yêu cầu trong công tác huấn luyện PCCC cho nhân viên bảo đảm được các yêu cầu về chuyên ngành.

 

Bổ sung quy định về chứng chỉ huấn luyện chuyên ngành khi cấp GP năng định nhân viên PCCC.

12/2013

- Phòng QLCHKSB
(PTP Thun)/ QLHĐB.

- TCT Cảng HKVN.

 

4.

AGA/14:

Cục HKVN cần có quy trình cấp, quản lý nhân nhượng trong hoạt động cấp giấy phép khai thác Cảng.

- Bsung quy định vcấp, quản lý nhân nhượng vào Thông tư thay thế Thông tư 16/2010/TT-BGTVT;

- "Hướng dẫn lập Tài liệu khai thác cảng" chứa quy trình: xin nhân nhượng vào Thông tư thay thế Thông tư 16/2010/TT-BGTVT.

Theo chương trình xây dựng VBQPPL của Cục.

- Phòng QLCHKSB
(PTP Thuận)/ QLHĐB.

- TCT Cảng HKVN.

 

III. Nội dung thuộc lĩnh vực cấp giấy phép nhân viên theo Annex 1, khai thác tàu bay, duy trì đủ điều kiện bay và điều tra tai nạn, sự cố tàu bay (PEL/OPS/AIR/AIG).

STT

Các khuyến cáo USOAP

Nội dung thực hiện

Thời gian hoàn thành

Cơ quan chủ trì/phối hợp

Ghi chú

1.

PEL/03:

Cục HKVN cần có hướng dẫn chuyển đổi giấy phép lái tàu bay quân sự sang giấy phép lái tàu bay dân dng.

Bổ sung vào tài liệu hướng dẫn Bộ QCATHK hướng dẫn chuyển đổi.

31/12/2013

- Phòng TCATB
(Phạm Hồng Anh);

- PC-HTQT.

- Tổng công ty Trực thăng Việt Nam.

Công nhận kiến thức, kinh nghiệm mà người lái tàu bay đã tích lũy trong h/đ quân sự.

2.

OPS/02:

Cục HKVN đăng tải các văn bản Hướng dẫn thực hiện (AC) và Sổ tay Hướng dẫn phê chuẩn lên Trang TTĐT của Cc.

Phòng TCATB & VP sẽ thực hiện nội dung này.

31/12/2013

Phòng TCATB & VP.

 

3.

OPS/07:

Cục HKVN thiết lập tiêu chuẩn tối thiểu để lựa chọn và giáo viên huấn luyện cho tiếp viên (an toàn khoang khách).

 

Bổ sung vào Hướng dẫn (AC) các yêu cầu về tiêu chuẩn và huấn luyện giáo viên an toàn khoang khách.

31/12/2013

- Phòng TCATB (HMinh Tấn);

- PC-HTQT.

- Các Hãng hàng không.

 

4.

AIR/02:

Cục HKVN cần sử dụng thêm 2 giám sát viên an toàn lĩnh vực đủ điều kiện bay.

Bổ sung nhân lực

 

- Phòng TCCB;

- Phòng TCATB

Phòng TCATB đã kiến nghị.

5.

AIR/02:

Cục HKVN xây dựng tài liệu để:

1. Thiết lập một bộ phận điều tra sự cố, tai nạn tàu bay (AIG) tại Cục HKVN;

2. Trao đổi và sử dụng các nhân viên kỹ thuật; phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của nhân viên trong điều tra sự cố, tai nạn tàu bay.

 

1. Cục HKVN đã xây dựng phương án trong Chương trình An toàn hàng không quốc gia và được Bộ trưởng ban hành.

2. Đã quy định về huấn luyện, đào tạo đối với nhân viên thực hiện công tác điều tra sự cố, tai nạn tàu bay.

Bổ sung hướng dẫn về việc miễn trừ các nhiệm vụ chuyên môn khác khi cán bộ tham gia thực hiện các công tác điều tra sự cố, tai nạn tàu bay.

 

31/12/2013

- Phòng TCATB (H Minh Tấn);

- PC-HTQT;

- TCCB

 

6.

AIG/03:

Bộ GTVT phải thiết lập chương trình huấn luyện và kế hoạch huấn luyện định kỳ cho các nhân viên thực hiện công tác điều tra sự cố, tai nn tàu bay.

 

Bổ sung vào Hướng dẫn điều tra sự cố, tai nạn tàu bay.

31/12/2013

- Phòng TCATB (HMinh Tấn);

- PC-HTQT;

 

7.

AIG/04:

Cục HKVN phải có nhân viên kỹ thuật được trang bị các thiết bị phù hợp (thiết bị bảo vệ và thiết bị điều tra) để thực hiện các nhiệm vụ điu tra sự cố, tai nạn tàu bay.

 

Thực hiện gói thầu số 5 (Dự án đầu tư thiết bị giải mã tham số bay và ghi âm buồng lái) cung cấp trang thiết bị điều tra sự cố, tai nạn tàu bay tại hiện trường.

31/12/2013

- Phòng TCATB (HMinh Tấn),

- Ban QLDA Thiết bị giải mã.

 

8.

OPS/07

1. Cục HKVN cần ban hành các yêu cầu về chương trình huấn luyện cụ thể cho nhân viên điu phái (flight dispatcher/flight operation officer)

Cục HKVN có các quy trình đảm bảo người khai thác duy trì được yêu cầu của nhân viên điều phái.

 

1. Xây dựng các yêu cầu quy định cụ thể về trình độ của nhân viên điều phái (Hướng dẫn của cục triển khai Phần 14 - B QCATHK).

2. Xây dựng Sổ tay giám sát việc thực hiện các yêu cầu về quy định.

12/2013

- Phòng QLHĐB
(PTP Hưng); TCCB, VP;

- TCT QLBVN;

- TCT Cảng HKVN.

Phòng TCATB kiến nghị chuyển việc thực hiện CAP về nội dung này cho Phòng QLHĐB để phù hợp với đối tượng qun lý của Phòng QLHĐB.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 26/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2022/TT-BGTVT ngày 29/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

Thông tư 26/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2022/TT-BGTVT ngày 29/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

Giao thông, Hàng hải

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi