Quyết định 23/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố mở Cảng nổi xuất dầu thô mỏ Sư Tử Vàng tại Lô 15-1 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 23/2008/QĐ-BGTVT
NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2008 VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỞ CẢNG NỔI XUẤT DẦU THÔ MỎ SƯ TỬ VÀNG TẠI LÔ 15-1 NGOÀI KHƠI THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

nhayCác nội dung được quy định tại Quyết định 2640/QĐ-BGTVT thay thế các quy định liên quan được nêu tại Quyết định này theo quy định tại Khoản 1 Điều 4.nhay

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;

Trên cơ sở đề nghị công bố mở cảng xuất dầu mỏ Sư Tử Vàng thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại công văn số 5298/UBND-ĐTQH ngày 03 tháng 11 năm 2008;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
Công bố mở Cảng nổi xuất dầu thô mỏ Sư Tử Vàng tại Lô 15-1 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam để phục vụ việc xuất dầu thô của mỏ Sư Tử Vàng, cụ thể như sau:
1. Tên cảng: Cảng nổi xuất dầu thô mỏ Sư Tử Vàng;
2. Vị trí: Lô 15-1 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam, tọa độ 10021’49” N, 108022’37” E (theo hệ tọa độ WGS-84);
3. Vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch (theo hệ tọa độ WGS-84):
a) Trong điều kiện thời tiết bình thường: là vùng nước được giới hạn bởi đường tròn bán kính 01 hải lý, với tâm tại vị trí có tọa độ: 10020’00” N, 108026’04” E;
b) Trong điều kiện thời tiết xấu: là vùng nước được giới hạn bởi đường tròn bán kính 02 hải lý, với tâm tại vị trí có tọa độ: 10049’00” N, 108017’32” E;
4. Loại tàu biển và giới hạn trọng tải của tàu biển được phép ra, vào hoạt động: tàu chở dầu trong nước và nước ngoài trọng tải đến 150.000 DWT.
5. Giới hạn vùng an toàn khu vực cảng và các yêu cầu về bảo đảm an toàn hàng hải: khoảng cách vùng an toàn của các công trình và Cảng nổi xuất dầu thô mỏ Sư Tử Vàng là 02 hải lý trở ra tính từ rìa ngoài cùng của công trình hoặc từ vị trí thả neo đối với các phương tiện nổi. Trong phạm vi 02 hải lý nêu trên các phương tiện tàu, thuyền không có nhiệm vụ không được thả neo.
Điều 2.
Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu có trách nhiệm:
1. Quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải tại khu vực Cảng nổi xuất dầu thô mỏ Sư Tử Vàng và được thu các khoản phí theo quy định của pháp luật;
2. Căn cứ điều kiện thực tế và các quy định của pháp luật có liên quan để cho phép tàu thuyền có các thông số kỹ thuật phù hợp với thiết kế của cảng ra, vào hoạt động và thực hiện các dịch vụ hàng hải khác bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.
Điều 3.
Chủ đầu tư căn cứ quy định của Quyết định này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện khai thác cảng để tổ chức khai thác đúng mục đích, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và được thu các khoản phí theo quy định của pháp luật.
Điều 4.
Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan căn cứ quy định của Quyết định này, các quy định của pháp luật có liên quan để tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trong khu vực Cảng nổi xuất dầu thô mỏ Sư Tử Vàng.
Điều 5.
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 6.
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu, Giám đốc Cảng nổi xuất dầu thô mỏ Sư Tử Vàng, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

BỘ TRƯỞNG

Hồ Nghĩa Dũng

Thuộc tính văn bản
Quyết định 23/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố mở Cảng nổi xuất dầu thô mỏ Sư Tử Vàng tại Lô 15-1 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 23/2008/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 11/11/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 23/2008/QĐ-BGTVT
NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2008 VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỞ CẢNG NỔI XUẤT DẦU THÔ MỎ SƯ TỬ VÀNG TẠI LÔ 15-1 NGOÀI KHƠI THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;

Trên cơ sở đề nghị công bố mở cảng xuất dầu mỏ Sư Tử Vàng thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại công văn số 5298/UBND-ĐTQH ngày 03 tháng 11 năm 2008;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.

Công bố mở Cảng nổi xuất dầu thô mỏ Sư Tử Vàng tại Lô 15-1 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam để phục vụ việc xuất dầu thô của mỏ Sư Tử Vàng, cụ thể như sau:

1. Tên cảng: Cảng nổi xuất dầu thô mỏ Sư Tử Vàng;

2. Vị trí: Lô 15-1 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam, tọa độ 10021’49” N, 108022’37” E (theo hệ tọa độ WGS-84);

3. Vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch (theo hệ tọa độ WGS-84):

a) Trong điều kiện thời tiết bình thường: là vùng nước được giới hạn bởi đường tròn bán kính 01 hải lý, với tâm tại vị trí có tọa độ: 10020’00” N, 108026’04” E;

b) Trong điều kiện thời tiết xấu: là vùng nước được giới hạn bởi đường tròn bán kính 02 hải lý, với tâm tại vị trí có tọa độ: 10049’00” N, 108017’32” E;

4. Loại tàu biển và giới hạn trọng tải của tàu biển được phép ra, vào hoạt động: tàu chở dầu trong nước và nước ngoài trọng tải đến 150.000 DWT.

5. Giới hạn vùng an toàn khu vực cảng và các yêu cầu về bảo đảm an toàn hàng hải: khoảng cách vùng an toàn của các công trình và Cảng nổi xuất dầu thô mỏ Sư Tử Vàng là 02 hải lý trở ra tính từ rìa ngoài cùng của công trình hoặc từ vị trí thả neo đối với các phương tiện nổi. Trong phạm vi 02 hải lý nêu trên các phương tiện tàu, thuyền không có nhiệm vụ không được thả neo.

 

Điều 2.

Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu có trách nhiệm:

1. Quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải tại khu vực Cảng nổi xuất dầu thô mỏ Sư Tử Vàng và được thu các khoản phí theo quy định của pháp luật;

2. Căn cứ điều kiện thực tế và các quy định của pháp luật có liên quan để cho phép tàu thuyền có các thông số kỹ thuật phù hợp với thiết kế của cảng ra, vào hoạt động và thực hiện các dịch vụ hàng hải khác bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường. 

 

Điều 3.

Chủ đầu tư căn cứ quy định của Quyết định này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện khai thác cảng để tổ chức khai thác đúng mục đích, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và được thu các khoản phí theo quy định của pháp luật.

 

Điều 4.

Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan căn cứ quy định của Quyết định này, các quy định của pháp luật có liên quan để tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trong khu vực Cảng nổi xuất dầu thô mỏ Sư Tử Vàng.

 

Điều 5.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 6.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu, Giám đốc Cảng nổi xuất dầu thô mỏ Sư Tử Vàng, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG

Hồ Nghĩa Dũng

 

 

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!