Quyết định 2278/QĐ-BGTVT định mức sử dụng phương tiện thủy chuyên dùng của các Cảng vụ đường thủy nội địa

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2278/QĐ-BGTVT

Quyết định 2278/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện thủy chuyên dùng của các Cảng vụ đường thủy nội địa thuộc Cục đường thủy nội địa Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2278/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Nhật
Ngày ban hành:08/12/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tối đa phương tiện thủy chuyên dùng

Ngày 08/12/2020, Bộ Giao thông Vận tải ra Quyết định 2278/QĐ-BGTVT về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện thủy chuyên dùng của các Cảng vụ đường thủy nội địa thuộc Cục đường thủy nội địa Việt Nam.

Cụ thể, tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện thủy chuyên dùng của Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực I gồm: 01 tàu công tác, công suất tối đa 120CV; 01 tàu công tác, công suất tối đa 150CV; 01 tàu cứu hộ, cứu nạn; 12 Ca nô, công suất tối đa 40CV; 01 Ca nô, công suất tối đa 85CV; 01 Ca nô, công suất tối đa 100CV; 01 Ca nô, công suất tối đa 200CV.

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện thủy chuyên dùng của Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực IV như sau: 29 ca nô, công suất tối đa 85CV; 05 ca nô, công suất tối đa 115CV; 01 ca nô, công suất tối đa 200CV;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2278/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
_________

Số: 2278/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện thủy chuyên dùng của các Cảng vụ đường thủy nội địa thuộc Cục đường thủy nội địa Việt Nam

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Xét đề nghị tại các văn bản: số 1029/CĐTNĐ-TC ngày 27/6/2019, văn bản số 47/CĐTNĐ-TC ngày 14/01/2020, văn bản số 1197/CĐTNĐ-TC ngày 26/06/2020 và văn bản số 2737/CĐTNĐ-TC ngày 07/12/2020 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về đề nghị phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện thủy chuyên dùng của Cảng vụ đường thủy nội địa thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện thủy chuyên dùng của các Cảng vụ đường thủy nội địa thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan trên cơ sở nhu cầu thực tế của đơn vị cần xây dựng kế hoạch lộ trình thực hiện phù hợp với nội dung của Quyết định này đảm bảo tuyệt đối tiết kiệm, hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Giám đốc các Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực I, II, III, IV, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tài Chính (để b/c);

- Bộ trưởng (để b/c);

- Cổng TTĐT Bộ GTVT;

- Kho bạc nhà nước;

- Cục ĐTNĐ Việt Nam;

- Các cảng vụ đường thủy nội địa khu vực;

- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Nhật

 

 

 

 

PHỤ LỤC: TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TỐI ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦY CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2278/QĐ-BGTVT ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải)

 

STT

Tên Cảng vụ đường thủy nội địa

Đơn vị

Định mức phương tiện

Số lượng tối đa

Cấp phương tiện tối đa

1

Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực I

 

18

 

 

Tàu

Tàu

3

01 tàu công tác, công suất tối đa 120CV; 01 tàu công tác, công suất tối đa 150CV; 01 tàu cứu hộ, cứu nạn

Ca nô

Ca nô

15

12 Ca nô, công suất tối đa 40CV; 01 Ca nô, công suất tối đa 85CV; 01 Ca nô, công suất tối đa 100CV; 01 Ca nô, công suất tối đa 200CV

2

Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực II

 

46

 

 

Tàu

Tàu

0

 

Ca nô

Ca nô

46

38 ca nô, công suất tối đa 40CV; 05 ca nô, công suất tối đa 85CV; 02 ca nô, công suất tối đa 155CV; 01 ca nô, công suất tối đa 200CV.

3

Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III

 

29

 

 

Tàu

Tàu

0

 

Ca nô

Ca nô

29

17 ca nô, công suất tối đa 40CV; 07 ca nô, công suất tối đa 85CV; 04 ca nô, công suất tối đa 115CV; 01 ca nô, công suất tối đa 200CV

4

Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực IV

 

35

 

 

Tàu

Tàu

0

 

Ca nô

Ca nô

35

29 ca nô, công suất tối đa 85CV; 05 ca nô, công suất tối đa 115CV; 01 ca nô, công suất tối đa 200CV

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi