Quyết định 2199/QĐ-BGTVT 2021 điều chỉnh Dự án gia cố hầm yếu kết hợp mở mới các ga đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội-HCM

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2199/QĐ-BGTVT

Quyết định 2199/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2199/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành:23/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Đến 10/2023, hoàn thành Dự án cải tạo kiến trúc đoạn Vinh - Nha Trang

Ngày 23/12/2021, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2199/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án vào trước tháng 10/2023. Những nội dung khác sẽ giữ nguyên theo các Quyết định 1976/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2019, 1947/QĐ-BGTVT ngày 04/8/2020, 1964/QĐ-BGTVT ngày 22/10/2020 và Quyết định 1304/QĐ-BGTVT ngày 15/7/2021.

Ngoài ra, Ban Quản lý Dự án 85 (chủ đầu tư) có trách nhiệm lập kế hoạch triển khai tổng thể, chi tiết thực hiện các gói thầu của dự án, đảm bảo hoàn thành theo tiến độ yêu cầu, đáp ứng tính chất quan trọng, cấp bách của dự án, phát huy hiệu quả đầu tư; triển khai các thủ tục theo quy định, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu triển khai thi công,…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2199/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

______

Số: 2199/QĐ-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

_____

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đường sắt số 06/2017/QH14 ngày 16/6/2017 của Quốc hội;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt;

Căn cứ Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14 ngày 31/7/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng nguồn vốn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các dự án đường sắt và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách;

Căn cứ Quyết định số 2877/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang (sau đay goi là Dự án);

Căn cứ Văn bản số 1350/TTg-CN ngày 14/10/2019 của Chính phủ về phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự;

Căn cứ Quyết định số 1550/QĐ-BGTVT ngày 21/8/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho Dự án;

Căn cứ các quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT: Quyết định số 1976/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2019 về việc phê duyệt dự án đầu tư Dự án; Quyết định số 1497/QĐ-BGTVT ngày 04/8/2020 về phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở Dự án; Quyết định số 1964/QĐ-BGTVT ngày 22/10/2020 về phê duyệt điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư Dự án; Quyết định số 1304/QĐ-BGTVT ngày 15/7/2021 phê duyệt thiết kế cơ sở điều chỉnh hạng mục công trình hầm và điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư Dự án;

Căn cứ Quyết định số 1241/QĐ-BGTVT ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Vinh - Nha Trang;

Nghị định số 12/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét Tờ trình số 2072/TTr-BQL ngày 14/12/2021 của Ban QLDA 85 về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh; Văn bản số 2071/BQL-ĐHDA1 ngày 14/12/2021 của Ban QLDA 85 về việc Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư Dự án; Văn bản số 2055/BQL-ĐHDA1 ngày 13/12/2021 của Ban QLDA 85 về việc báo cáo thẩm định nội bộ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý XD&CL CTGT tại Báo cáo kết quả thẩm định số 577/CQLXD-DAĐT1 ngày 22/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh với các nội dung như sau:
1.1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành dự án trước tháng 10/2023.
1.2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo các Quyết định số 1976/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2019, số 1497/QĐ-BGTVT ngày 04/8/2020, số 1964/QĐ-BGTVT ngày 22/10/2020 và Quyết định số 1304/QĐ-BGTVT ngày 15/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Ban QLDA 85 (chủ đầu tư) có trách nhiệm:
- Tiếp thu và thực hiện các nội dung nêu trong Báo cáo thẩm định số 577/CQLXD-DAĐT1 ngày 22/12/2021 của Cục Quản lý XD&CL CTGT;
- Lập kế hoạch triển khai tổng thể, chi tiết thực hiện các gói thầu của dự án, đảm bảo hoàn thành theo tiến độ yêu cầu, đáp ứng tính chất quan trọng, cấp bách của dự án, phát huy hiệu quả đầu tư;
- Triển khai các thủ tục theo quy định, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tiểu dự án GPMB để đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu triển khai thi công;
- Thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư trong quá trình thực hiện Dự án theo quy định hiện hành, kịp thời báo cáo về Bộ GTVT các khó khăn, vướng mắc (nếu có) để xem xét, quyết định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các cơ quan: Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Tài chính, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Vụ Môi trường; Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Cục Đường sắt Việt Nam; Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Ban Quản lý dự án 85 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
Như Điều 3;
Bộ trưởng (để b/c);
Các Bộ: KH&ĐT, TC;
Kho bạc Nhà nước TW;
UBND các tỉnh/TP: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa;
Lưu: VT, CQLXD (3) . PhongNH

KT. BỘ TRƯỞNG

TH TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Ngọc Đông

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi