Quyết định 1553/QĐ-BGTVT 2022 mở luồng đường thủy nội địa chuyên dùng Ao Tiên - Vân Đồn

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1553/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công bố mở luồng đường thủy nội địa chuyên dùng Ao Tiên - Vân Đồn

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa;

Xét đơn và hồ sơ đề nghị công bố mở luồng đường thủy nội địa chuyên dùng nối dự án Bến cảng cao cấp Ao Tiên - Vân Đồn tới luồng đường thủy nội địa quốc gia Móng Cái - Vân Đồn - Cẩm Phả của Công ty TNHH MTV Du lịch Mai Quyền (số 03/ĐN-MQ ngày 10 tháng 10 năm 2022);

Xét đề nghị của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tại văn bản số 2548/CĐTNĐ-QLKCHT ngày 04 tháng 11 năm 2022 về việc đề nghị công bố luồng đường thủy nội địa chuyên dùng kết nối dự án bến thủy nội địa cao cấp Ao Tiên - Vân Đồn với luồng đường thủy nội địa quốc gia Móng Cái - Vân Đồn - Cẩm Phả;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố mở luồng đường thủy nội địa chuyên dùng Ao Tiên - Vân Đồn với các nội dung sau:

1. Loại đường thủy nội địa: đường thủy nội địa chuyên dùng.

2. Chiều dài luồng đường thủy nội địa: 2,05 km.

3. Phạm vi tuyến luồng

- Điểm đầu: cách cầu tàu số 2 cảng Ao Tiên 150m (X= 2331692.0775, Y= 469842.5224, hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107045’, múi chiếu 30);

- Điểm cuối: km 12+750 luồng đường thủy nội địa quốc gia Móng Cái - Vân Đồn - Cẩm Phả (X=2329809.6682, Y= 468662.0090, hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107045’, múi chiếu 30).

4. Cấp kỹ thuật của luồng: cấp IV.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức

1. Công ty TNHH MTV Du lịch Mai Quyền có trách nhiệm:

- Tổ chức quản lý, bảo trì tuyến luồng chuyên dùng theo quy định của pháp luật trong suốt quá trình khai thác để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa; duy trì hoạt động an toàn của toàn bộ tuyến luồng và hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định;

- Phối hợp, tuân thủ hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về đường thủy trong quá trình quản lý, khai thác, bảo trì tuyến luồng.

2. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, hướng dẫn Công ty TNHH MTV Du lịch Mai Quyền trong quá trình quản lý, khai thác, bảo trì tuyến luồng để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa.

3. Các cơ quan, tổ chức quản lý Nhà nước chuyên ngành về giao thông đường thủy nội địa tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đối với hoạt động đường thủy nội địa trên tuyến luồng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Mai Quyền, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KCHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Sang

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi