Quyết định 1494/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố mở cảng biển An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 1494/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ MỞ CẢNG BIỂN AN THỚI, HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG

-----------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tại văn bản số 500/UBND-KTCN ngày 08 tháng 05 năm 2012;

Xét đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam tại văn bản số 1302/CHHVN-CTHH ngày 07 tháng 05 năm 2013 và văn bản số 1452/CHHVN-CTHH ngày 21 tháng 5 năm 2013;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Nay công bố mở cảng biển An Thới thuộc huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để tiếp nhận tàu thuyền Việt Nam và ngoài nước ra vào hoạt động bốc dỡ hàng hóa, vận chuyển hành khách và thực hiện các dịch vụ hàng hải khác, cụ thể như sau:

1. Tên cảng: Cảng biển An Thới.

2. Vị trí cảng: huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

3. Vùng đón trả hoa tiêu và vùng kiểm dịch:

a) Vị trí 1: trong phạm vi vùng nước hình tròn có đường kính 0,3 hải lý, tâm là điểm VT1 có tọa độ:

TT

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

 

Vĩ độ

Kinh độ

Vĩ độ

Kinh độ

VT1

09057'42"N

104001'48"E

09057'38"3 N

104001'54"5 E

b) Vị trí 2: trong phạm vi vùng nước hình tròn có đường kính 0,5 hải lý, tâm là điểm VT2 có tọa độ:

TT

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

 

Vĩ độ

Kinh độ

Vĩ độ

Kinh độ

VT2

10002'12"N

103059'12" E

10002'08"3 N

103059'18"5 E

4. Loại tàu thuyền:

a) Tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài chở khách ven biển, quốc tế.

b) Tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài chở hàng tổng hợp.

5. Giới hạn trọng tải của tàu biển được phép vào hoạt động:

a) Cầu tàu 3.000DWT - bến cảng An Thới: tàu chở hàng tổng hợp có trọng tải đến 3.000DWT, tàu chở khách ven biển.

b) Bến phao 30.000DWT - bến cảng An Thới: tàu chở khách có sức chở đến 2.000 khách, tàu chở hàng tổng hợp có trọng tải đến 30.000DWT.

Điều 2.

1. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tổ chức quản lý và công bố bến cảng, cầu cảng, khu nước, vùng nước thuộc cảng biển An Thới theo quy định tại Điều 18 Nghị định 21/2012/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Tổ chức được giao quản lý, khai thác bến cảng An Thới căn cứ quy định của Quyết định này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện khai thác bến cảng, cầu cảng, bến phao, luồng hàng hải để tổ chức khai thác bến cảng, cầu cảng, bến phao thuộc cảng biển An Thới đúng mục đích, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và được thu các khoản phí theo quy định của pháp luật.

Điều 3.

Cảng vụ hàng hải Kiên Giang có trách nhiệm sau đây:

1. Quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải tại khu vực cảng biển An Thới và được thu các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;

2. Căn cứ điều kiện thực tế, giới hạn độ sâu vùng nước trước cầu cảng, bến phao, luồng cảng biển và các quy định của pháp luật có liên quan để cho phép tàu thuyền có các thông số kỹ thuật phù hợp với thiết kế cầu cảng ra vào bốc dỡ hàng hóa, vận chuyển hành khách và thực hiện các dịch vụ hàng hải khác bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Điều 4.

Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan căn cứ quy định của Quyết định này, các quy định của pháp luật có liên quan để tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trong khu vực cảng biển An Thới.

Điều 5.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Kiên Giang, Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực V, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Kiểm dịch y tế biên giới;
- Cục Thú y;
- Cục Bảo vệ thực vật;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: Văn thư, KCHT (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

 

thuộc tính Quyết định 1494/QĐ-BGTVT

Quyết định 1494/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố mở cảng biển An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1494/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành:03/06/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi