Chỉ thị 10/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành Giao thông Vận tải

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------------------
Số: 10/CT-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2011

 
 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TRA
CHUYÊN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Thực hiện Luật Thanh tra, pháp luật chuyên ngành giao thông vận tải và Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 và các Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về công tác thanh tra, hàng năm Thanh tra giao thông vận tải trên toàn quốc đã triển khai được hàng ngàn cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý nhiều hành vi vi phạm, kiến nghị ban hành, sửa đổi nhiều quy định quản lý, góp phần tích cực vào công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải và bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, qua đánh giá thực tiễn tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành trong thời gian qua còn vướng mắc, một số mặt hoạt động chưa thực sự chuyển biến, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước chuyên ngành GTVT.
Để thực hiện tốt Luật Thanh tra năm 2010, Nghị quyết số 88/2011/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1702/TTg-KTN ngày 24 tháng 9 năm 2011 về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Bộ trưởng Bộ GTVT chỉ thị:
1. Tăng cường hoàn thiện thể chế, tổ chức và xây dựng lực lượng
1.1. Thanh tra Bộ GTVT (sau khi gọi tắt là Thanh tra Bộ) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về hoạt động của thanh tra GTVT theo Luật Thanh tra 2010 và pháp luật chuyên ngành. Trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hoạt động thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Bộ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế tạm thời để Thanh tra chuyên ngành ở Trung ương.
1.2. Căn cứ quy định của pháp luật về thanh tra, Thanh tra Bộ và Vụ Tổ chức cán bộ nghiên cứu trình Bộ trưởng phương án tổ chức lại lực lượng Thanh tra GTVT theo hướng bảo đảm ổn định để tiếp tục hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.
1.3. Thanh tra Bộ phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường quản lý tiêu chuẩn, chức danh theo Thông tư số 02/2008/TT-BGTVT ngày 04/3/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn một số quy định về thanh tra viên, cộng tác viên và việc cấp thẻ kiểm tra giao thông vận tải; tiến hành rà soát, tổng hợp báo cáo Bộ trưởng để phân bổ định biên, sắp xếp lại cán bộ thanh tra theo hướng bổ sung, tăng cường lực lượng cho Thanh tra Bộ nhằm giúp Bộ trưởng có lực lượng kịp thời thực hiện các cuộc thanh tra chuyên ngành, chấn chỉnh, xử lý những vấn đề phát sinh ở các địa phương, trên các địa bàn trọng yếu và lĩnh vực đã phân cấp quản lý.
1.4. Tổng cục trưởng, Cục trưởng và Giám đốc các Sở GTVT chỉ đạo thực hiện lực lượng thanh tra tăng cường quản lý cán bộ, không để xảy ra tiêu cực trong hoạt động thanh tra, đặc biệt là cán bộ trực tiếp làm việc tại hiện trường. Trường hợp phát hiện cán bộ có hành vi vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định.
1.5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục có giải pháp triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường biên chế, trang thiết bị cho lực lượng Thanh tra giao thông vận tải” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2011. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc về cơ chế, chính sách và kinh phí, Chủ đầu tư khẩn trương báo cáo cấp quyết định đầu tư xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
2. Hoạt động của Thanh tra chuyên ngành
2.1. Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên theo quy định của pháp luật, trong phạm vi thẩm quyền, Thanh tra GTVT các cấp tăng cường thanh tra, tập trung hành động để thực hiện một số nội dung cấp bách sau đây:
a) Về lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ:
- Thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với các đối tượng liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và Chính quyền địa phương tiến hành cưỡng chế giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường bộ, thực hiện có hiệu quả giai đoạn 3 Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp tổ chức, cá nhân cấp đất, thực hiện sai quy hoạch và thỏa thuận đấu nối; bao che, thiếu trách nhiệm trong việc giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ phải được xử lý nghiêm khắc, nếu vượt quá thẩm quyền phải báo cáo ngay cấp trên xử lý theo quy định.
- Thanh tra hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt, taxi tại các đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; thanh tra hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa. Đình chỉ hoạt động, yêu cầu thu hồi giấy phép của các tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện kinh doanh vận tải, vi phạm pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm theo Chỉ thị 01/2004/CT-TTg ngày 02/01/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động vận tải khách tiên tỉnh bằng ô tô.
- Thanh tra việc chấp hành tiêu chuẩn kỹ thuật về báo hiệu đường bộ tại các quốc lộ (sơn vạch kẻ đường, đèn tín hiệu, biển báo hiệu …), cương quyết không để báo hiệu đường bộ ảnh hưởng, làm mất an toàn giao thông và gây ùn tắc giao thông. Biển báo hiệu đường bộ bất hợp lý, làm cản trở giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động vận tải phải yêu cầu đơn vị quản lý điều chỉnh hoặc tháo dỡ ngay.
- Thanh tra đối với chủ đầu tư và các đơn vị thi công trong việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo đảm giao thông và an toàn giao thông khi thi công trong phạm vi đường bộ đang khai thác.
- Thanh tra GTVT phối hợp với cơ quan chuyên môn về xây dựng tiến hành thanh tra việc chấp hành tiêu chuẩn kỹ thuật, công tác bảo đảm an toàn giao thông khi thiết kế, phê duyệt và thi công các công trình, dự án, đặc biệt là các công trình, dự án kém chất lượng, có dấu hiệu mất an toàn, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
b) Về lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt:
- Tăng cường thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân; yêu cầu đơn vị quản lý và chính quyền địa phương ngăn chặn kịp thời hành vi mở đường ngang trái phép làm mất an toàn giao thông; thanh tra việc thực hiện các biện pháp bảo đảm ATGT tại các đường ngang dân sinh.
- Thanh tra việc chấp hành quy trình, quy phạm an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt là công tác của nhân viên gác đường ngang, cầu chung giữa đường sắt và đường bộ; các thiết bị cảnh báo an toàn …;
c) Về lĩnh vực giao thông vận tải đường thủy nội địa:
- Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Cảng vụ đường thủy nội địa trong công tác quản lý, bảo đảm an toàn tại các cảng, bến thủy nội địa.
- Tăng cường thanh tra hoạt động vận tải hành khách bằng đò, đặc biệt là khu vực có dòng chảy phức tạp, nhiều khách du lịch, học sinh đi học; thanh tra trách nhiệm quản lý bến khách ngang sông của chính quyền địa phương.
- Thanh tra công tác bảo đảm an toàn hành lang bảo vệ công trình thủy nội địa; an toàn kỹ thuật của phương tiện thủy nội địa.
- Thanh tra công tác đào tạo, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn, công tác đăng ký, đăng kiểm; việc chấp hành định biên an toàn tối thiểu, kiên quyết xử lý đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.
d) Về lĩnh vực hàng hải:
- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định trong hoạt động dịch vụ lai dắt tàu biển; các quy định về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong hoạt động khai thác cảng biển; chấp hành các quy định trong hoạt động thông tin hàng hải, báo hiệu hàng hải.
- Tăng cường thanh tra, giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với các tàu biển, cảng biển và các hoạt động hàng hải trong khu vực quản lý; phát hiện, lập biên bản, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.
- Thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo, huấn luyện, thi, sát hạch, cấp chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và hoa tiêu hàng hải; thanh tra, kiểm tra hoạt động đăng ký, đăng kiểm tàu biển.
d) Về lĩnh vực hàng không:
- Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện công vụ trong hoạt động tham mưu cấp phép liên quan đến an ninh, an toàn hàng không.
- Thanh tra việc chấp hành quy định về tiêu chuẩn của nhân viên hàng không tại các cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan trực tiếp đến công tác bảo đảm an toàn, an ninh hàng không, đặc biệt là bảo đảm hoạt động bay, khai thác bảo dưỡng tàu bay.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về hàng không dân dụng tại các cảng hàng không, sân bay, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn, an ninh hàng không dân dụng.
2.2. Công tác phối hợp, tuyên truyền và hướng dẫn nghiệp vụ:
a) Thanh tra Bộ chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan trình cấp có thẩm quyền xây dựng cơ chế phối hợp giữa hai Ngành Công an và Giao thông vận tải về công tác thanh tra, xử lý vi phạm và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiếp tục tổ chức đào tạo nghiệp vụ báo chí để thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính; duy trì trang Web Thanh tra GTVT, phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin triển khai hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành hoạt động thanh tra chuyên ngành trên toàn quốc.
b) Thanh tra GTVT các cấp đẩy mạnh công tác phối hợp trong hoạt động thanh tra chuyên ngành và bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tăng cường phối hợp với cơ quan truyền thông để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về pháp luật và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
3. Tổ chức thực hiện
3.1. Trên cơ sở nội dung chỉ thị này và Quyết định số 2621/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2012, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng, Cục trưởng và Giám đốc các Sở GTVT tổ chức lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra chi tiết và chỉ đạo hành động quyết liệt triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm, đặc biệt là dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2011 và năm 2012; ưu tiên bố trí đầy đủ kinh phí, phương tiện, thiết bị để Thanh tra giao thông vận tải các cấp hoàn thành nhiệm vụ được giao.
3.2. Thanh tra Bộ triển khai kế hoạch thanh tra diện rộng, lập Kế hoạch liên ngành để tiến hành thanh tra, xử lý một số lĩnh vực trọng điểm; tiến hành kiểm tra hoạt động nghiệp vụ của Thanh tra GTVT các cấp, bảo đảm Thanh tra GTVT hoạt động đúng quy định của pháp luật.
3.3. Thanh tra GTVT các cấp thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả (định kỳ) về Thanh tra Bộ theo quy định về chế độ báo cáo hiện hành của Bộ GTVT và hướng dẫn của Thanh tra Bộ.
3.4. Thanh tra Bộ kiểm tra, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về Bộ GTVT (qua Thanh tra Bộ) để kịp thời hướng dẫn.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo t/h);
- VP, các UVUBATGT Quốc gia;
- Các Vụ, Văn phòng Bộ;
- Tổng cục, Cục thuộc Bộ;
- Các Sở GTVT và Thanh tra các Sở GTVT;
- Website Bộ GTVT, Thanh tra GTVT;
- Lưu VT, TTr, P3 (tr).
BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi