Quyết định 960/QĐ-TTg 2018 ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

S: 960/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-----------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Đại học Đà Nng.

2. Đại học Huế.

3. Đại học Thái Nguyên.

4. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

5. Trường Đại học Cần Thơ.

6. Trường Đại học Đà Lạt.

7. Trường Đại học Đồng Tháp.

8. Trường Đại học Giao thông Vận tải.

9. Trường Đại học Hà Nội.

10. Trường Đại học Kiên Giang.

11. Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

12. Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

13. Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.

14. Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

15. Trường Đại học Mở Hà Nội (đi tên từ Viện Đại học Mở Hà Nội).

16. Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh.

17. Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp.

18. Trường Đại học Ngoại thương.

19. Trường Đại học Nha Trang.

20. Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh.

21. Trường Đại học Quy Nhơn.

22. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

23. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

24. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

25. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

26. Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

27. Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

28. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.

29. Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh.

30. Trường Đại học Tây Bắc.

31. Trường Đại học Tây Nguyên.

32. Trường Đại học Thương mại.

33. Trường Đại học Việt Đức.

34. Trường Đại học Vinh.

35. Trường Đại học Xây dựng.

36. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

37. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang.

38. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh.

39. Trường Dự bị Đại học Dân tộc Nha Trang.

40. Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn.

41. Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương.

42. Trường Dự bị Đại học thành phố Hồ Chí Minh.

43. Trường Hữu nghị 80.

44. Trường Hữu nghị T78.

45. Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc.

46. Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

47. Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học.

48. Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam.

49. Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực.

50. Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của tổ chức SEAMEO tại Việt Nam.

Điều 2. Điều khoản chuyn tiếp

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm số lượng đơn vị, tinh giản biên chế, tăng cường tự chủ theo các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và các Nghị quyết của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1325/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các t
nh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Trường Đại học Mở Hà Nội (3b);
- Lưu: VT, TCCV (2b).
PC

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

 

thuộc tính Quyết định 960/QĐ-TTg

Quyết định 960/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:960/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:06/08/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

50 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định 960/QĐ-TTg ngày 06/08/2018.

Có 50 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó: Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Hà Nội, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Mỏ - Địa chất, Đại học Mỹ thuật công nghiệp, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh…

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm số lượng đơn vị, tinh giản biên chế, tăng cường tự chủ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định960/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi