Quyết định 86/QĐ-UBDT 2024 phê duyệt Ban hành đợt II của Bộ tài liệu đào tạo cho cộng đồng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 86/QĐ-UBDT

Quyết định 86/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc phê duyệt Ban hành đợt II (08 chuyên đề) của Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện chương trình ở các cấp thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:86/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hầu A Lềnh
Ngày ban hành:20/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

08 chuyên đề đào tạo cán bộ thực hiện chương trình phát triển KT miền núi

Ngày 20/02/2024, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 86/QĐ-UBDT phê duyệt Ban hành đợt II (08 chuyên đề) của Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện chương trình ở các cấp thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Cụ thể như sau:

1. Danh mục 08 chuyên đề đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ bao gồm:

- Công tác Lập kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 tại địa bàn xã có sự tham gia của cộng đồng, người dân;

- Kỹ năng Giám sát của ban giám sát đầu tư cộng đồng;

- Mô hình chăn nuôi gia cầm;

- Mô hình liên kết hộ gia đình, nhóm hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị;

- Mô hình thâm canh cây lâm ngiệp phát triển kinh tế hộ gia đình và nhóm gắn với trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng;

- Nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình cơ sở hạ tầng;...

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham khảo nội dung các chuyên đề triển khai thực hiện chương trình ở các cấp, lựa chọn những nội dung, chuyên đề cho phù hợp để biên tập tài liệu triển khai thực hiện với tình hình thực tế của địa phương.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 86/QĐ-UBDT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
__________

Số: 86/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Ban hành đợt II (08 chuyên đề) của Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn,

bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện chương trình

ở các cấp thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình MTQG phát triển

kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

__________________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 66/2022/NĐ-CP ngày 20/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 752/QĐ-UBDT ngày 11/10/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Khung chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 giai đoạn I; từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 913/QĐ-UBDT ngày 06/12/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí xây dựng, biên soạn tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện chương trình ở các cấp thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 707/QĐ-UBDT, ngày 21/9/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về việc Kiện toàn Hội đồng thẩm định Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện chương trình ở các cấp thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 giai đoạn I; từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ văn bản ngày 01/02/2024 của Hội đồng thẩm định về việc thẩm định các chuyên đề thuộc Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện chương trình ở các cấp;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Ban hành đợt II (08 chuyên đề) của Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện chương trình ở các cấp thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. (Có danh mục các chuyên đề kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân tỉnh) chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham khảo nội dung các chuyên đề của Bộ tài liệu đào tạo thực hiện tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện chương trình ở các cấp, lựa chọn những nội dung, chuyên đề cho phù hợp để biên tập tài liệu triển khai thực hiện với tình hình thực tế của địa phương.

Địa chỉ khai thác bộ tài liệu: http://ubdt.gov.vn/tai-lieu-tieu-da4-da5.htm

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện Chương trình. Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các vụ, đơn vị chức năng của Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan làm công tác Dân tộc cấp tỉnh;
- TT, PCN Y Vinh Tơr;
- Lưu: VT, VPCTMTQG (05b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Hầu A Lềnh

 

 

ỦY BAN DÂN TỘC
__________

 

 

 

DANH MỤC CÁC CHUYÊN ĐỀ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 86/QĐ-UBDT ngày 20 tháng 02 năm 2024

của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

____________________

 

Số TT

Nhóm Cộng đồng

Nhóm Cán bộ

1

Chuyên đề 2: Công tác Lập kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 tại địa bàn xã (cấp xã) có sự tham gia của cộng đồng, người dân.

Chuyên đề 1: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; và các chính sách dân tộc.

2

Chuyên đề 5: Kỹ năng Giám sát của ban giám sát đầu tư cộng đồng.

Chuyên đề 5: Nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình cơ sở hạ tầng.

3

Chuyên đề 13: Mô hình chăn nuôi gia cầm (thương phẩm). Quy trình và kỹ thuật chăn nuôi theo chuỗi giá trị.

Chuyên đề 6: Nghiệp vụ Giám sát đầu tư cộng đồng.

4

Chuyên đề 16: Mô hình liên kết hộ gia đình, nhóm hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị.

 

5

Chuyên đề 17: Mô hình thâm canh cây lâm nghiệp phát triển kinh tế hộ gia đình và nhóm hộ gắn với trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi