Quyết định 69/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng - an ninh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 69/2007/QĐ-BGDĐT

Quyết định 69/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng - an ninh
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:69/2007/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:
Ngày ban hành:14/11/2007Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, An ninh quốc gia

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 69/2007/QĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy địnhTổ chức dạy, học và đánh giá kết quả

học tập môn học giáo dục quốc phòng - an ninh

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số86/2002/NĐ-CPngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng - an ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 40/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chếmôn học giáo dục quốc phòng. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộcBộ Giáo dục và Đào tạo, giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, giám đốc các đại học, học viện; hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT.  BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

Bành Tiến Long

 

 

 

QUY ĐỊNH

Tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng - an ninh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 69/2007/QĐ-BGDĐT

ngày 14 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng - an ninh (sau đây gọi tắt là GDQP-AN).

2. Văn bản này áp dụng đối với học sinh, sinh viêncác đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trườngtrung cấp chuyên nghiệp, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và các cơ sở giáo dục có cấp học trung học phổ thông, đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học(sau đây gọi chung là các trường).

Điều 2. Vị trí, mục tiêu

1. Giáo dục quốc phòng - an ninh là bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; là môn học chính khóa trong chương trình giáo dục của cấp trung học phổ thông và trình độ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.

2. Môn học GDQP-AN góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; có ý thức cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; có kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; có kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết để tham gia vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốcViệt Namxã hội chủ nghĩa.

Điều 3. Chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, sách giáo viên

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì và phối hợp với các Bộ liên quan biên soạn, ban hành chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệutham khảo về GDQP-AN.

2. Chương trình môn học GDQP-AN thể hiện mục tiêu giáo dục quốc phòng, an ninh; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi, cấu trúc nội dung giáo dục và thời gian cho mỗi học phần, bài giảng.

Điều 4. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

1. Tổ chức dạy, học môn học GDQP-AN phải bảo đảm đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được quy định trong danh mục và tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, đại học và cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Khi học thực hành các kỹ năng quân sự phải có sân tập, bãi tập.

2. Các trường có trung tâm giáo dục quốc phòng sinh viên hoặc khoa, bộ môn giáo dục quốc phòng phải có phòng học chuyên dùng và thao trường tổng hợp. Các trường không bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất phải liên kết dạy học với các trường khác hoặc các cơ quan, đơn vị quân đội để thực hiện đầy đủ các bài tập kỹ năng.

3. Sử dụng vũ khí thật hoặc vũ khí có kiểu dáng vũ khí thật, khi di chuyển các trường phải đăng ký với cơ quan Công an sở tại.

4. Các trường có thực hành bắn đạn thật phải hợp đồng chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương, đơn vị quân đội để bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí, trang bị.

ChươngII

TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC

Điều 5. Những yêu cầu đối với học sinh, sinh viên

Ngoài việc thực hiện những quy định trongQuy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông; Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;Quy chế  đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quyhiện hành, khi học GDQP-AN học sinh, sinh viên phải thực hiện  những yêu cầu sau:

1. Mang mặc gọn gàng, thống nhất theo hướng dẫn của giáo viên, giảng viên. Tuyệt đối chấp hành các quy định, quy tắc đảm bảo an toàn về người, vũ khí, trang thiết bị.

2. Học sinh, sinh viên học tập tại trung tâm giáo dục quốc phòng sinh viên thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng  sinh viên.

Điều 6. Đối tượng được miễn học, miễn thi, miễn học các nội dung thực hành và tạm hoãn học

1. Đối tượng được miễn học:

a) Học sinh, sinh viên có bằng tốt nghiệp sĩ quan quân đội;

b) Học sinh, sinh viên là người nước ngoài;

c) Học sinh, sinh viên đào tạo đại học văn bằng 2 đã có chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh do cơ sở giáo dục đại học cấp.

2. Đối tượng được miễn học và miễn thi các học phần đã học:

a) Học sinh, sinh viên chuyển trường hoặc đào tạo liên thông được miễn học các học phần đã học nhưng phải có phiếu điểm đánh giá kết quả học tập các học phần tương ứng;

b) Sinh viên đại học có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng được miễn học và miễn thi các học phần đã học.

3. Đối tượng được miễn học các nội dung thực hành kỹ năng quân sự:

a) Học sinh, sinh viên là tu sĩ thuộc các tôn giáo.

b) Học sinh, sinh viên có thương tật, khuyết tật bẩm sinh, bị bệnh mãn tính làm hạn chế chức năng vận động có giấy chứng nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên;

c) Học sinh, sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự được miễn học nội dung thực hành kỹ năng quân sự nhưng phải dự kiểm tra, thi đủ các nội dung theo quy định.

4. Đối tượng được tạm hoãn học:

a) Học sinh, sinh viênViệt Namđang học tập ở nước ngoài hoặc đang học tập tại các trường của nước ngoài, trường liên doanh, liên kết với nước ngoài tạiViệt Nam;

b) Học sinh, sinh viên bị ốm đau, tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn;

c) Học sinh, sinh viên là phụ nữ đang mang thai hoặc có con nhỏ dưới 24 tháng.

Các đối tượng quy định tại điểm b, c khoản 4 Điều này phải được sự đồng ý của hiệu trưởng. Hết thời gian tạm hoãn, các trường bố trí cho học sinh, sinh viên vào học các lớp phù hợp để hoàn thành chương trình.

Điều 7. Quản lý và tổ chức thực hiện chương trình

1.  Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện môn học GDQP-ANcáccơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Sở giáo dục và đào tạo quản lý, chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước, văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về GDQP-AN cho học sinh các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường trung cấp chuyên nghiệp. Tổ chức hội thao GDQP-AN cho học sinh trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp.

3. Các đại học, học viện, trường đại học, trường quân sự tổ chức trung tâm giáo dục quốc phòng sinh viên theo Quyết định phê duyệt quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng sinh viên của Thủ tướng Chính phủ hoặc tổ chức khoa, bộ môn giáo dục quốc phòng để giúp giám đốc, hiệu trưởng quản lý và tổ chức giảng dạy môn học GDQP-AN.

4. Các trườngcao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp tổ chức bộ môn giáo dục quốc phòng, bộ môn ghép hoặc bố trí cán bộ phụ trách để giúp hiệu trưởng quản lý, tổ chức giảng dạy GDQP-AN cho học sinh, sinh viên.

Điều 8. Giáo viên,  giảng viên

1. Giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục có trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục,có kiến thức giáo dục quốc phòng - an ninh (chứng chỉ giáo viêngiáo dục quốc phòng, sĩ quan dự bị, cử nhân sư phạm giáo dục quốc phòng ghép môn); có tinh thần trách nhiệm của người thầy, người chỉ huy và người cán bộ quản lý giáo dục.

2.Giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng, gồm:

a) Giáo viên, giảng viên thuộc biên chế cơ hữu, hợp đồng, thỉnh giảng của các trường;

b) Giáo viên, giảng viên là sĩ quan Quân đội biệt phái.

Điều 9.  Quản lý, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên

1. Các trường thực hiện quản lý đội ngũ giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh theo quy định. Giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh là sĩ quan Quân đội biệt phái do cơ quan, đơn vị biệt phái sĩ quan và các trường quản lý theo quy định tại Nghị định số 165/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về biệt phái sĩ quan QĐND Việt Nam.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì,phối hợp với các Bộ có liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, phương pháp dạy học môn học GDQP-AN cho giáo viên, giảng viên.

Điều 10. Tổ chức dạy, học

1. Dạy học theo phân phối chương trình cho học sinh trung học phổ thông, theo kế hoạch và tiến độ thực hiện chương trình của nhà trường cho học sinh, sinh viên các trường trung cấp chuyên nghiệp, đại học, cao đẳng.

2. Lớp học lý thuyết nếu bố trí lớp ghép phải phù hợp với phương pháp dạy học và quy định của từng trường nhưng không quá 150 người; lớp học thực hành không quá 40 người.

Chương III

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Điều 11. Phạm vi đánh giá kết quả học tập

1. Đánh giá kết quả học tập môn học GDQP-AN đối với học sinh trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp thực hiện theo Quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông; Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy hiện hành.

2.Việc đánh giá kết quả học tập môn học GDQP-ANcho sinh viên đại học, cao đẳngtheo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy và các quy định tại các Điều 12, 13 và 14 của Văn bản này.

Điều 12. Điều kiện thi, số lần thi kết thúc học phần

1. Sinh viên có đủ số lần kiểm tra cho mỗi học phần; mỗi lần kiểm tra đạt từ 5 điểm trở lên và có đủ 80% thời gian có mặt trên lớp sẽ được dự thi kết thúc học phần lần thứ nhất. Mỗi sinh viên phải dự thi đủ các học phần quy định trong chương trình.

2. Học phần có từ 2 đến 3 đơn vị học trình kiểm tra ít nhất một lần; học phần có từ 4 đơn vị học trình trở lên kiểm tra ít nhất hai lần. Số lần cụ thể do hiệu trưởng các trường quy định.

Điều 13. Điều kiện cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh

1. Chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh cấp cho sinh viên để xác nhận kết quả học tập môn học GDQP-AN. Sinh viên đạt điểm trung bình môn học từ 5 điểm và không bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên được cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh và được ghi kết quả xếp loại trong chứng chỉ. Chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh là một trong những điều kiện để xét tốt nghiệp cao đẳng, đại học.

2. Không cấp chứng chỉ cho sinh viên là đối tượng được miễn toàn bộ chương trình, sinh viên đại học đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng chỉ học bổ sung những học phần còn thiếu.

Điều 14. Thẩm quyền cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh

1. Trung tâm giáo dục quốc phòng sinh viên: cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên theo quy định phân luồng, liên kết đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Các trường đại học, cao đẳng có tổ chức khoa, bộ môn, bộ môn ghép  giáo dục quốc phòng; các trường quân sự có đào tạo hệ dân sự: cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên của trường mình.

3. Các trường đại học có tổ chức khoa giáo dục quốc phòng: được cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên của trường khác khi trực tiếp giảng dạy theo quy định phân luồng, liên kết đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các trường đại học không tổ chức khoa giáo dục quốc phòng, trường cao đẳng và các trường quân sự liên kết đào tạo cho sinh viên trường khác phải chuyển giao kết quả học tập môn học GDQP-AN về các trường có sinh viên để các trường đó cấp chứng chỉ.

4. Việc cấp phát, quản lý chứng chỉ thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương IV

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 15. Khen thưởng

Cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác giáo dục quốc phòng - an ninh được đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Điều 16. Xử lý vi phạm

Học sinh, sinh viên vi phạm các quy định trong quy chế này sẽ bị xử lý kỷ luật theo Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng,trung cấp chuyên nghiệphệ chính quy; Quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông hiện hành./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi