Quyết định 675-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ra quyết định thành lập Trường Bổ túc văn hoá Pali Trung cấp Nam Bộ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 675-TTG NGàY 15-11-1994

Về VIệC GIAO CHO CHủ TịCH Uỷ BAN NHâN DâN TỉNH SóC TRăNG

RA QUYếT địNH THàNH LậP TRườNG Bổ TúC VăN HOá PALI

TRUNG CấP NAM Bộ

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, cơ quan Đại diện đặc trách công tác khmer Nam Bộ;

Xét ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ý kiến của các Ban, ngành liên quan về việc thành lập Trường Bổ tục văn hoá Pali Trung cấp Nam Bộ,

QUYếT địNH:

 

1- Đồng ý Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ra quyết định thành lập Trường Bổ túc văn hoá Pali Trung cấp Nam Bộ, giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng trực tiếp quản lý, với nhiệm vụ vừa dạy bổ túc văn hoá (từ cấp I đến cấp III), vừa dạy chữ Pali và chữ Khmer nhằm đào tạo cán bộ người dân tộc Khmer trong khu vực đồng bằng Nam Bộ.

2- Trường Bổ túc văn hoá Pali Trung cấp Nam Bộ được hưởng mọi chế độ như trường phổ thông dân tộc nội trú khác.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn các tỉnh có học viên gửi đào tạo lập kế hoạch tuyển sinh và kế hoạch kinh phí phục vụ nhiệm vụ học tập và giảng dạy ở Trường này.

3- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 675-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ra quyết định thành lập Trường Bổ túc văn hoá Pali Trung cấp Nam Bộ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 675-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 15/11/1994 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 675-TTg
Hanoi, November 15, 1994

 
DECISION
ON EMPOWERING THE PRESIDENT OF THE PEOPLE'S COMMITTEE OF SOC TRANG PROVINCE TO ISSUE DECISION ON ESTABLISHING THE SECONDARY SCHOOL OF COMPLEMENTARY PALI EDUCATION IN SOUTHERN VIETNAM
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
At the proposals of the People's Committee of Soc Trang province and the Government Agency on Khmer Affairs in Southern Vietnam;
Considering the suggestions of the Ministry of Education and Training and the related Government committees and services on the establishment of a secondary school of complementary Pali education in Southern Vietnam,
DECIDES:
1. To empower the President of the People's Committee of Soc Trang province to issue decision on the establishment of the Secondary School of Complementary pali Education in Southern Vietnam, and place it under the direct management of the Education and Training Service of Soc Trang province. The School has the task of providing both complementary education (from level I to level III) and literacy classes in Pali and Khmer languages in order to train cadres of the Khmer ethnic group for Southern Vietnam plain.
2. The Secondary School of Complementary Pali education in Southern Vietnam is entitled to all regimes accorded to other boarding schools for people of ethnic minority groups.
The Ministry of Education and Training has the task to guide provinces which wish to send their students to the school to work out recruitment plans and plans for financing the school in the discharge of its training duties.
3. The President of the People's Committee of Soc Trang province, the Minister of Education and Training, the other Ministers, the Heads of agencies at ministerial level, and the Presidents of the People's Committees of the concerned provinces and cities, are responsible for the implementation of this Decision.

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Khanh

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!