Quyết định 616-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 616-TTG NGàY 26-10-1994

Về VIệC THàNH LậP TRườNG ĐạI HọC DâN LậP

NGOạI NGữ - TIN HọC THàNH PHố Hồ CHí MINH.

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 6295-TCCB ngày 12-9-1994),

QUYếT địNH:

 

Điều 1

Cho phép thành lập Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh.

 

Điều 2

Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở đào tạo đại học chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Hệ thống văn bằng của Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia.

 

Điều 3

Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí mInh tổ chức và hoạt động theo pháp luật, theo Quy chế đại học dân lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo Điều lệ của Trường do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

 

Điều 4

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng và Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 616-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 616-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 26/10/1994 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 616-TTg
Hanoi, October 26, 1994

 
DECISION
ON THE ESTABLISHMENT OF THE PEOPLE-FUNDED HO CHI MINH UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGES AND INFORMATICS
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
Proceeding from Decree No 15-CP of the 2nd of March, 1993, on the tasks, powers and State managerial responsibility of the Ministries and ministerial level Agencies;
The proposal of the Minister of Education and Training (no 6295/TCCB on the 12th of September, 1994),
DECIDES:
Article 1.- To allow the establishment of the People-Funded Ho Chi Minh University of Foreign Languages and Informatics.
Article 2.- The People-Funded Ho Chi Minh City University of Foreign Languages and Informatics is a training center of university level under the State management of the Ministry of Education and Training. It has the status of a juridical entity and its own seal and bank accounts.
The diplomas and certificates issued by the People-Funded Ho Chi Minh City University of Foreign Languages and Informatics shall belong to the national system of diplomas and certificates.
Article 3.- The People-Funded Ho Chi Minh City University of Foreign Languages and Informatics organizes and operates according to law, the regulation on people-funded universities issued by the Ministry of Education and Training, and the University Regulation approved by the Minister of Education and Training.
Article 4.- The Minister of Education and Training, the Ministers, the Heads of ministerial level agencies and the agencies attached to the Government, and the Presidents of the People�s Committees of the concerned provinces and cities directly under the Central Government, are responsible for the implementation of this Decision.

 
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!