Quyết định 602-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp các Trường Trung học sư phạm tỉnh Quảng Bình, tỉnh Hoà Bình, tỉnh Phú Yên thành các Trường Cao đẳng Sư phạm

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 602-TTG NGÀY 25-9-1995
VỀ VIỆC NÂNG CẤP CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC SƯ PHẠM TỈNH QUẢNG BÌNH, TỈNH HOÀ BÌNH, TỈNH PHÚ YÊN THÀNH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 90-CP ngày 24-11-1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1992 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh Quảng Bình, Hoà Bình, Phú Yên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

Nâng cấp các Trường trung học sư phạm của các tỉnh Quảng Bình, Hoà Bình, Phú Yên thành các Trường cao đẳng sư phạm.

 

Điều 2

Các Trường cao đẳng sư phạm ghi ở Điều 1 của Quyết định này có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên phổ thông của các tỉnh Quảng Bình, Hoà Bình, Phú Yên đạt trình độ cao đẳng, có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học giáo dục phục vụ yêu cầu phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông ở các địa phương trên.

 

Điều 3

Các Trường cao đẳng sư phạm ghi ở Điều 1 được hưởng các chính sách, chế độ do Nhà nước ban hành cho hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng.

 

Điều 4

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

Điều 5

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quang ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 602-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp các Trường Trung học sư phạm tỉnh Quảng Bình, tỉnh Hoà Bình, tỉnh Phú Yên thành các Trường Cao đẳng Sư phạm
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 602-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 25/09/1995 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------
`602-TTg
Hanoi, September 25, 1995

 
DECISION
ON UPGRADING THE INTERMEDIATE TEACHERS' TRAINING SCHOOLS OF QUANG BINH, HOA BINH AND PHU YEN PROVINCES INTO TEACHERS' COLLEGES
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Decree No.90-CP of November 24, 1993 of the Government providing for the framework structure of the national education system, the system of educational and training certificates and diplomas of the Socialist Republic of Vietnam;
Pursuant to Decree No.15-CP of March 2, 1992 of the Government on the tasks, powers and State-management responsibility of the Ministries and ministerial-level Agencies;
At the proposals of the Minister of Education and Training, the Presidents of the People's Committees of Quang Binh, Hoa Binh and Phu Yen provinces,
DECIDES:
Article 1.- To upgrade the Intermediate Teachers' Training Schools of Quang Binh, Hoa Binh and Phu Yen provinces into Teachers' Colleges.
Article 2.- The Teachers' Colleges mentioned in Article 1 of this Decision have the tasks of training and fostering teachers for general education schools of Quang Binh, Hoa Binh and Phu Yen provinces at college level, conducting educational researches to meet the requirement for developing and raising the quality of the general education in the above-mentioned localities.
Article 3.- The Teachers' Colleges mentioned in Article 1 shall be entitled to policies and regulations issued by the State regarding the universities and colleges.
Article 4.- This Decision takes effect from the date of its signing.
Article 5.- The Minister of the Education and Training, the Ministers and the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall be responsible for the implementation of this Decision.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Khanh

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!