Quyết định 521/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Hóa học các hợp chất tự nhiên thuộc Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 521/TTG

NGàY 29 THáNG 8 NăM 1995 Về VIệC GIAO NHIệM Vụ đàO TạO TRêN đạI HọC CHO VIệN HOá HọC CáC HợP CHấT Tự NHIêN

THUộC TRUNG TâM KHOA HọC Tự NHIêN

Và CôNG NGHệ QUốC GIA

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Nghị định số 224/TTg ngày 24 tháng 5 năm 1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo trên đại học ở trong nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia (công văn số 396/KHCN-QG/TCCB ngày 1 tháng 4 năm 1995), của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 3912/SĐH ngày 10 tháng 6 năm 1995 và công văn số 5245/SĐH ngày 3 tháng 8 năm 1995) của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (công văn số 1019/TCCB-KH ngày 6 tháng 5 năm 1995 và công văn số 1700/TCCB-KH ngày 27 tháng 7 năm 1995),

QUYếT địNH :

Điều 1:

Giao nhiệm vụ đào tạo trên Đại học cho Viện Hoá học các hợp chất tự nhiên thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia.

 

Điều 2:

Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định các chuyên ngành đào tạo trên đại học cho Viện Hoá học các hợp chất tự nhiên.

 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Tài chính, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 521/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Hóa học các hợp chất tự nhiên thuộc Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 521/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 29/08/1995 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------
No: 521-TTg
Hanoi, August 29, 1995

 
DECISION
ASSIGNING THE TASK OF POST-GRADUATE TRAINING TO THE INSTITUTE OF NATURAL COMPOUNDS CHEMISTRY UNDER THE NATIONAL CENTER FOR NATURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
THE PRIME MINISTER
Pursuant to Decision No.224-TTg of May 24, 1976 of the Prime Minister on in-country post-graduate training;
At the proposals of the Director of the National Center for Natural Science and Technology (Official dispatch No.396-KHCN-QG/TCCB of April 1st, 1995), the Minister of Education and Training (Official dispatches No.3912-SDH of June 10, 1995, and No.5245-SDH of August 3, 1995), the Minister of Science, Technology and Environment (Official dispatches No.1019-TCCB-KH of May 6, 1995, and No.1700-TCCB-KH of July 27, 1995),
DECIDES :
Article 1.- To assign the task of post-graduate training to the Institute of Natural Compounds Chemistry under the National Center for Natural Science and Technology.
Article 2.- The Ministry of Education and Training shall, together with the Ministry of Science, Technology and Environment, decide the specialties to be included in the post-graduate training program of the Institute of Natural Compounds Chemistry.
Article 3.- This Decision takes effect from the date of its signing.
The Minister of Education and Training, the Minister of Science, Technology and Environment, the Minister of Finance, the Minister-Chairman of the State Planning Committee, the Director of the National Center for Natural Science and Technology, and the Heads of the relevant agencies shall have to implement this Decision.
 

 
 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Khanh

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!