Quyết định 1272/QĐ-BGDĐT 2022 đính chính danh mục sách giáo khoa kèm theo Quyết định 442/QĐ-BGDĐT

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1272/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

ĐÍNH CHÍNH DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 442/QĐ-BGDĐT NGÀY 28/01/2022

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa; Thông tư số 23/2020/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 8 năm 2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính tên tác giả của 01 sách giáo khoa môn Tiếng Anh và tên bộ sách của 02 sách giáo khoa môn Giáo dục thể chất lớp 10 trong Danh mục sách giáo khoa ban hành kèm theo Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 (có Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương;
- NXB Giáo dục Việt Nam (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

PHỤ LỤC

ĐÍNH CHÍNH DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 442/QĐ-BGDĐT NGÀY 28/01/2022
(Kèm theo Quyết định số 1272/QĐ-BGDĐT ngày 09/5/2022 của Bộ GDĐT)

Số TT

Vị trí

Đã in

Sửa thành

1

Cột 3, hàng 5, trang 3

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Xuân Hoa (Chủ biên), Chu Quang Bình, Vũ Hải Hà, Hoàng Thị Hồng Hải, Kiều Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Kim Phượng

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Xuân Hoa (Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị Hồng Hải, Kiều Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Kim Phượng

2

Cột 2, hàng 16, trang 4

Giáo dục thể chất 10: Bóng chuyền (Chân trời sáng tạo)

Giáo dục thể chất 10: Bóng chuyền (Kết nối tri thức với cuộc sống)

3

Cột 2, hàng 17, trang 4

Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ (Chân trời sáng tạo)

Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ (Kết nối tri thức với cuộc sống)

 
Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 1272/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1272/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính danh mục sách giáo khoa kèm theo Quyết định 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1272/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành:09/05/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

Đính chính danh mục sách giáo khoa kèm theo Quyết định 442/QĐ-BGDĐT

Ngày 09/5/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 1272/QĐ-BGDĐT về việc đính chính danh mục sách giáo khoa kèm theo Quyết định 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022.

Theo đó, đính chính tên tác giả của 01 sách giáo khoa môn Tiếng Anh và tên bộ sách của 02 sách giáo khoa môn Giáo dục thể chất lớp trong Danh mục sách giáo khoa ban hành kèm theo Quyết định 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 như sau: Giáo dục thể chất 10, bóng chuyền (Chân trời sáng tạo) sửa thành Giáo dục thể chất 10, bóng chuyền (Kết nối tri thức với cuộc sống); Giáo dục thể chất 10, bóng rổ (Chân trời sáng tạo) sửa thành Giáo dục thể chất 10, bóng rổ (Kết nối tri thức với cuộc sống);...

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1272/QĐ-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi