Quyết định 2190/QĐ-BGDĐT Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2022

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2190/QĐ-BGDĐT

Quyết định 2190/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2190/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành:30/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Khoa học-Công nghệ

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phê duyệt 275 đề tài KHCN cấp bộ năm 2022 của Bộ GDĐT

Ngày 30/6/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2190/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2022.

Cụ thể, phê duyệt Danh mục 275 đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2022 giao 40 đơn vị chủ trì thực hiện, trong đó: Đại học Huế thực hiện 16 đề tài; Học viện Quản lý Giáo dục thực hiện 03 đề tài; Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học thực hiện đề tài Nghiên cứu xây dựng mô hình chiếu sáng thông minh hỗ trợ thị lực sử dụng công nghệ LED cho hệ thống lớp học trường Phổ thông; Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương chủ trì thực hiện đề tài Thiết kế các hoạt động phát triển kĩ năng đọc, viết cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi;…

Bên cạnh đó, tổng kinh phí thực hiện là 105.101 triệu đồng, trong đó: nguồn ngân sách Nhà nước là 101.635 triệu đồng; nguồn khác: 3.466 triệu đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2190/QĐ-BGDĐT tại đây

tải Quyết định 2190/QĐ-BGDĐT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

___________

Số: 2190/QĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

 

                                                                                        

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2022

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét kết quả thẩm định nội dung và kinh phí đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm 275 đề tài, tổng kinh phí 105.101 triệu đồng (NSNN: 101.635 triệu đồng; nguồn khác: 3.466 triệu đồng), giao 40 đơn vị chủ trì thực hiện (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện đề tài nêu ở Điều 1 theo quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ ban hành tại Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Cổng thông tin điện tử của Bộ;

- Lưu: VT, Vụ KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG


 

Nguyễn Văn Phúc

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

___________

 

 

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ NĂM 2022

Đơn vị: Đại học Huế

 (Kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn khác

1

Một số tính chất và bất biến đại số của đại số phân bậc chuẩn

Đại học Huế

TS. Trần Quang Hóa

2022 - 2023

300

300

0

2

Nghiên cứu hiệu quả hoạt động hỗ trợ tự quản lý người bệnh tăng huyết áp tại tuyến y tế cơ sở ở một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên

Đại học Huế

PGS.TS. Hoàng Anh Tiến

2022 - 2023

575

400

175

3

Nghiên cứu ứng dụng bảng phân loại BIRADS trong sàng lọc ung thư vú bằng kỹ thuật siêu âm cho phụ nữ tại cộng đồng

Đại học Huế

ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà

2022 - 2023

550

400

150

4

Nghiên cứu bào chế và khả năng ức chế vi khuẩn gây bệnh viêm nha chu của gel chứa tiểu phân nano tinidazol

Đại học Huế

TS. Hồ Hoàng Nhân

2022 - 2023

500

450

50

5

Nghiên cứu khả năng tái sinh xương ổ răng của vật liệu ghép sticky bone chứa tế bào gốc tủy xương

Đại học Huế

TS. Nguyễn Thị Thùy Dương

2022 - 2023

600

410

190

6

Phục dựng bản khắc Trướng liễn làng Chuồn - Huế hướng đến công tác đào tạo - bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa khu vực miền Trung

Đại học Huế

TS. Trần Thị Hoài Diễm

2022 - 2023

250

250

0

7

Nghiên cứu sự thay đổi hành vi của khách du lịch nội địa do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19

Đại học Huế

ThS Nguyễn Thị Thúy Vân

2022 - 2023

300

300

0

8

Đánh giá hiệu quả của các chương trình giảng dạy bằng Tiếng Anh (English-medium instruction) từ góc nhìn của các nhà quản lý

Đại học Huế

TS. Ngô Lê Hoàng Phương

2022 - 2023

180

180

0

9

Nghiên cứu chế tạo và cải thiện một số tính chất vật lý của gốm sắt điện (K, Na)NbO3 pha tạp thiêu kết ở nhiệt độ thấp

Đại học Huế

TS.Lê Trần Uyên Tú

2022 - 2023

500

500

0

10

Đánh giá mức độ tổn thương và khả năng thích ứng về sinh kế của hộ gia đình ở vùng nông thôn khu vực miền Trung trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Đại học Huế

TS. Huỳnh Thị Ánh Phương

2022 - 2023

250

250

0

11

Xây dựng bộ chỉ số đo lường năng lực đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp nông nghiệp tại Việt Nam: đánh giá thí điểm tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Đại học Huế

TS Trương Quang Dũng

2022 - 2023

250

250

0

12

Nghiên cứu khả năng phục hồi của các doanh nghiệp du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Đại học Huế

ThS Nguyễn Thị Minh Nghĩa

2022 - 2023

220

220

0

13

Phát triển sản phẩm thủ công truyền thống tại các tỉnh khu vực Bình - Trị - Thiên trong bối cảnh chuyển đổi số

Đại học Huế

PGS.TS Phan Văn Hòa

2022 - 2023

200

200

0

14

Nghiên cứu ảnh hưởng của chương trình cố vấn khởi nghiệp đến khả năng thành lập doanh nghiệp của các dự án khởi nghiệp khu vực miền Trung.

Đại học Huế

TS Hoàng Kim Toản

2022 - 2023

200

200

0

15

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vật liệu nano gốc silica từ vỏ trấu cải thiện một số đặc tính của vật liệu bê tông chất lượng siêu cao (UHPC) sử dụng thích hợp trong môi trường đặc dụng (biển, hải đảo, công nghiệp hóa chất)

Đại học Huế

TS. Phạm Việt Hùng

2022 - 2023

450

450

0

16

Xây dựng và phát triển mô hình ngân sách carbon thích hợp cho việc quản lý rừng Việt Nam dựa trên mô hình CBM-CFS3

Đại học Huế

TS. Nguyễn Thùy Phương

2022 - 2023

450

450

0

 

 

 

 

Tổng cộng

5.775

5.210

565

                   
 

Danh mục gồm 16 đề tài

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

 

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ 2022

Đơn vị: Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học

(Kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Khác

1

Nghiên cứu xây dựng mô hình chiếu sáng thông minh hỗ trợ thị lực sử dụng công nghệ LED cho hệ thống lớp học trường Phổ thông.

Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học

ThS Nguyễn Viết

Khiêm

2022 - 2023

600

300

300

 

 

 

 

Tổng cộng

600

300

300

Danh mục gồm 01 đề tài

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

 

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ 2022

Đơn vị: Đại học Đà Nẵng

(Kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật học máy vào xử lý tín hiệu trong hệ thống thông tin quang tốc độ cao

Đại học Đà Nẵng

PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

2022 - 2023

410

410

0

2

Nghiên cứu đề xuất kỹ thuật phát hiện thông tin giả mạo (Fake News) sử dụng Deep Learning trong khai phá dữ liệu lớn

Đại học Đà Nẵng

PGS.TS. Võ Trung Hùng

2022 - 2023

410

410

0

3

Nghiên cứu thiết kế Chip tương tự đầu vào (Analog Front-End - AFE) đa năng có khả năng tương thích với nhiều loại cảm biến công nghiệp, môi trường và y học

Đại học Đà Nẵng

TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

2022 - 2023

510

510

0

4

Nghiên cứu thiết kế bộ định tuyến tín hiệu toàn quang suy hao thấp sử dụng công nghệ vi mạch tích hợp quang tử

Đại học Đà Nẵng

TS. Nguyễn Thị Hồng Yến

2022 - 2023

400

400

0

5

Nghiên cứu phát triển thiết bị cải thiện chất lượng hình ảnh cho các hệ thống camera thời gian thực trong điều kiện thời tiết xấu dựa trên nền tảng vi mạch khả trình

Đại học Đà Nẵng

TS. Nguyễn Đức Hiển

2022 - 2023

510

510

0

6

Phát triển năng lực nhận diện các rối nhiễu tâm lý ở học sinh cho giáo viên trung học cơ sở

Đại học Đà Nẵng

TS Hoàng Thế Hải

2022 - 2023

300

300

0

7

Nghiên cứu kỹ thuật trộn bốn sóng để phát các bức xạ trong vùng tử ngoại chân không và định hướng ứng dụng.

Đại học Đà Nẵng

TS. Nguyễn Bá Hội

2022 - 2023

485

485

0

8

Nghiên cứu chế tạo màng lọc trên cơ sở Ag-MnOx để kháng khuẩn và xử lý hợp chất hữu cơ bay hơi VOCs

Đại học Đà Nẵng

Ts. Nguyễn Đình Minh Tuấn

2022 - 2023

485

485

0

9

Đánh giá mức độ phát triển bền vững của du lịch thành phố Đà Nẵng - Định hướng và giải pháp

Đại học Đà Nẵng

ThS Nguyễn Đức Tiến

2022 - 2023

290

290

0

10

Nghiên cứu biến tính UiO-66 bằng các kim loại chuyển tiếp và ứng dụng trong phân tích điện hóa

Đại học Đà Nẵng

TS. Trần Đức Mạnh

2022 - 2023

495

495

0

11

Nghiên cứu tổng hợp nano bạc, vàng, platin, selen bằng phương pháp hóa học xanh với tác nhân khử dịch chiết một số loài thực vật có hoạt tính sinh học và ứng dụng trong lĩnh vực y sinh

Đại học Đà Nẵng

PGS.TS. Lê Tự Hải

2022 - 2023

485

485

0

12

Nghiên cứu đa dạng lớp chân hàm Maxillopoda Dahl và ứng dụng làm sinh vật chỉ thị chất lượng môi trường tại các thủy vực nước ngọt các tỉnh miền Trung Việt Nam

Đại học Đà Nẵng

TS. Nguyễn Thị Tường Vi

2022 - 2023

500

500

0

 

13

Nghiên cứu đánh giá xác suất rủi ro địa chấn của hệ thống cầu bê tông cốt thép ứng suất trước trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Đà Nẵng sử dụng kỹ thuật học máy

Đại học Đà Nẵng

TS Nguyễn Văn Mỹ

2022 - 2023

500

500

0

14

Phân tích độ nhạy của các thông số ảnh hưởng đến độ tin cậy của kết cấu công trình xây dựng dựa vào số liệu đo đạc thực nghiệm

Đại học Đà Nẵng

PGS.TS. Đặng Công Thuật

2022 - 2023

500

500

0

 

 

 

 

Tổng cộng

12.560

12.560

0

                 
 

Danh mục gồm 14 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

 

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ 2022

Đơn vị: Đại học Thái Nguyên

(Kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Khác

1

Xấp xỉ nghiệm của bài toán chấp nhận tách với nhiều tập đầu ra và các bài toán liên quan

Đại học Thái Nguyên

TS. Trương Minh Tuyên

2022 - 2023

400

400

0

2

Nghiên cứu ứng dụng mô hình học máy trong phân tích bệnh án điện tử bệnh nhân về đường tiêu hóa

Đại học Thái Nguyên

TS. Nguyễn Hải Minh

2022 - 2023

460

460

0

3

Nghiên cứu cấu trúc một số lớp vành Gorenstein và môđun Cohen-Macaulay

Đại học Thái Nguyên

TS. Trần Đỗ Minh

Châu

2022 - 2023

350

350

0

4

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ gia công biến dạng dẻo theo bước (Incremental Sheet Forming-ISF) có sự trợ giúp của rung động siêu âm trong gia công chi tiết dạng tấm vỏ trong sản xuất ô tô

Đại học Thái Nguyên

TS. Hồ Ký Thanh

2022 - 2023

600

600

0

5

Nghiên cứu cấu trúc vật liệu và công nghệ in 3D các chi tiết máy từ vật liệu composite có cấu trúc vi mô tùy biến nền polymer

Đại học Thái Nguyên

TS. Hoàng Tiến Đạt

2022 - 2023

600

600

0

6

Nghiên cứu cơ sở khoa học và ứng dụng phát triển một số sản phẩm hỗ trợ điều trị viêm miệng từ một số loài thuộc chi Ligustrum.

Đại học Thái Nguyên

TS. Nông Thị Anh

Thư

2022 - 2023

500

500

0

7

Nghiên cứu nồng độ EBV DNA huyết tương ở bệnh nhân ung thư vòm mũi họng trước và sau xạ trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Trần Bảo Ngọc

2022 - 2023

350

350

0

8

Nghiên cứu thực trạng thiếu máu thiếu sắt kết hợp mang gen bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) ở phụ nữ có thai người dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc và đề xuất giải pháp can thiệp

Đại học Thái Nguyên

TS. Mai Anh Tuấn

2022 - 2023

500

500

0

9

Văn xuôi Đức thế kỷ 20: khuynh hướng, thành tựu và vấn đề tiếp nhận ở Việt Nam

Đại học Thái Nguyên

TS. Ôn Thị Mỹ Linh

2022 - 2023

210

210

0

10

Bồi dưỡng năng lực phát hiện sớm khó khăn tâm lý học sinh cho giáo viên các trường THCS khu vực miền núi phía Bắc

Đại học Thái Nguyên

TS. Nguyễn Đỗ Hồng Nhung

2022 - 2023

300

300

0

11

Đánh giá hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông các Tỉnh miền núi Phía Bắc Việt Nam triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018

Đại học Thái Nguyên

TS. Lê Thị Thương

Thương

2022 - 2023

280

280

0

12

Bồi dưỡng kĩ năng tổ chức giáo dục hoà nhập cho giáo viên ở trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc

Đại học Thái Nguyên

ThS. Đàm Thị Kim Thu

2022 - 2023

300

300

0

13

Phát triển năng lực tự học cho sinh viên vùng sâu vùng xa trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh COVID-19

Đại học Thái Nguyên

TS. Đào Việt Hùng

2022 - 2023

300

300

0

14

Nghiên cứu, chế tạo các nano tinh thể bán dẫn pha tạp các nguyên tố đất hiếm, ứng dụng trong LED phát ánh sáng trắng.

Đại học Thái Nguyên

TS. Nguyễn Xuân Ca

2022 - 2023

500

500

0

15

Nghiên cứu, chế tạo các chấm lượng tử họ A2B6 bọc silica pha tạp ion đất hiếm, ứng dụng cho điôt phát ánh sáng trắng.

Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Chu Việt Hà

2022 - 2023

500

500

0

16

Thị trường lao động người cao tuổi và những khuyến nghị về chính sách

Đại học Thái Nguyên

TS Phương Hữu Khiêm

2022 - 2023

300

300

0

 

17

Đánh giá năng suất lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Đại học Thái Nguyên

ThS Nguyễn Đắc Dũng

2022 - 2023

300

300

0

18

Nghiên cứu mô hình gắn kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo và cung ứng nhân lực ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Đại học Thái Nguyên

TS Nguyễn Thị Hằng

2022 - 2023

270

270

0

19

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sóng ứng suất để đánh giá nhanh tính chất gỗ của các dòng Bạch đàn (Eucalyptus) trồng tại Việt Nam

Đại học Thái Nguyên

TS. Đỗ Hoàng Chung

2022 - 2023

400

400

0

20

Nghiên cứu tuyển chọn, phát triển giống đậu tương địa phương giàu isoflavone saponin ở khu vực miền núi phía Bắc ứng dụng làm thực phẩm chức năng

Đại học Thái Nguyên

TS. Lã Văn Hiền

2022 - 2023

500

500

0

21

Nghiên cứu tác dụng kháng khuẩn, chống oxy hóa và chống ung thư của các hợp chất phân lập được từ loài Sum lông (Adinandra glischroloma) thu tại miền Bắc Việt Nam

Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Nguyễn

Hữu Quân

2022 - 2023

450

450

0

22

Tổng hợp hạt nano đồng (I) oxit/đồng bằng phương pháp hóa học xanh ứng dụng diệt khuẩn, nấm trên cây cam tại Hàm Yên - Tuyên Quang

Đại học Thái Nguyên

TS. Hà Xuân Linh

2022 - 2023

500

500

0

23

Nghiên cứu xử lý một số chất ô nhiễm hữu cơ trong nước thải dệt nhuộm bầng công nghệ ozone kết hợp xúc tác nano CaFe2O4 và ZnO-tro bay

Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Hoàng Văn Hùng

2022 - 2023

500

500

0

 

 

 

 

Tổng cộng

9.370

9.370

0

 

Danh mục gồm 25 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

 

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ 2022

Đơn vị: Học viện quản lý giáo dục

(Kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Khác

1

Tổ chức bồi dưỡng năng lực công nghệ số cho giáo viên trong dạy học môn Ngoại ngữ ở trường Trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay

Học viện quản lý giáo dục

TS Hà Thanh Hương

2022 - 2023

200

200

0

2

Quản lý tri thức mở trong giáo dục đại học trước bối cảnh chuyển đổi số trong giáo dục

Học viện quản lý giáo dục

ThS Trương Vĩnh Bình

2022 - 2023

280

280

0

3

Tư vấn khởi nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Học viện quản lý giáo dục

TS. Hoàng Trung Học

2022 - 2023

250

250

0

 

 

 

 

Tổng cộng

730

730

0

Danh mục gồm 03 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

 

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ 2022

Đơn vị: Trường Cán bộ quản giáo dục Tp. Hồ Chí Minh

(Kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Khác

1

Nghiên cứu mối quan hệ giữa điều kiện làm việc của giáo viên và sức khỏe của trường phổ thông (School Health) tại Việt Nam

Trường Cán bộ quản giáo dục Tp. Hồ Chí

Minh

PGS.TS Hà Thanh Việt

2022 - 2023

250

250

0

2

Giải pháp phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh THPT tại Tp. HCM đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0.

Trường Cán bộ quản giáo dục Tp. Hồ Chí

Minh

TS. Lê Ngọc Thạch

2022 - 2023

250

250

0

 

 

 

 

Tổng cộng

500

500

0

Danh mục gồm 02 đề tài

 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

 

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ 2022

Đơn vị: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

(Kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Khác

1

Thiết kế các hoạt động phát triển kĩ năng đọc, viết cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

TS. Phạm Thị Thu

2022 - 2023

250

250

0

 

 

 

 

Tổng cộng

250

250

0

 

Danh mục gồm 01 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

 

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ 2022

Đơn vị: Trường CĐSP Trung ương Nha Trang

(Kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Khác

1

Thiết kế tư liệu hỗ trợ dạy học thực hành âm nhạc cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non

Trường CĐSP Trung ương Nha Trang

ThS Nguyễn Văn

Hảo

2022 - 2023

250

250

0

 

 

 

 

Tổng cộng

250

250

0

Danh mục gồm 01 đề tài

 

 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

 

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ 2022

Đơn vị: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

(Kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Khác

1

Xây dựng hệ thống điều khiển thông minh dựa trên bộ quan sát nhiễu để nâng cao chất lượng của các rô bốt trong công nghiệp

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Nguyễn Hoài Nam

2022 - 2023

440

440

0

2

Nghiên cứu một số phương pháp lặp mới để xấp xỉ nghiệm bài toán bất đẳng thức biến phân loại đơn điệu

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

2022 - 2023

350

350

0

3

Một số vấn đề kết nối trong đồ thị liên thông

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Đoàn Duy Trung

2022 - 2023

300

300

0

4

Nghiên cứu phát triển nền tảng phát hiện tấn công mạng dựa trên kết hợp, cải tiến các mô hình học máy - học sâu

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Trần Hoàng Hải

2022 - 2023

460

460

0

5

Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp học tăng cường trong học máy vào bài toán điều khiển tối ưu thích nghi cho hệ thống phát điện sử dụng năng lượng gió

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Vũ Thị Thúy Nga

2022 - 2023

460

460

0

6

Tính chất nghiệm của bài toán luồng thủy khí trong miền không bị chặn

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Vũ Thị Ngọc Hà

2022 - 2023

350

350

0

7

Nghiên cứu ứng dụng hiện tượng phân cực ion tăng độ nhạy của vi cảm biến sinh học

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

PGS.TS. Phạm Văn Sáng

2022 - 2023

500

500

0

8

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quá trình công nghệ cắt cao tốc có hỗ trợ gia nhiệt đối với thép làm khuôn

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

GS.TS. Nguyễn Đức

Toàn

2022 - 2023

590

590

0

9

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống đo dịch chuyển cơ học siêu nhỏ với độ phân giải đo bước cỡ vài chục pi cô mét (pm) bằng giao thoa kế laser

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Nguyễn Thành Đông

2022 - 2023

500

500

0

10

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống máy lạnh hấp thụ tận dụng nhiệt thải tại các nhà máy sản xuất công nghiệp

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Trịnh Quốc Dũng

2022 - 2023

700

500

200

11

Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình và thực nghiệm công nghệ sấy sử dụng khí điều biến hoặc hỗn hợp khí điều biến để sấy củ, quả thái lát

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Trần Thị Thu Hằng

2022 - 2023

485

485

0

12

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tạp A ZrO3A TiO3 (A =Fe, Co, Ni, Mn) dạng dung dịch rắn đến tính chất sắt điện và sắt từ của vật liệu sắt điện không chì nền Ba(Zr,Ti)O3 định hướng cho việc tích trữ năng lượng điện-từ

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Nguyễn Hoàng

Thoan

2022 - 2023

500

500

0

13

Nghiên cứu chế tạo linh kiện thiết bị hấp thụ chuyển đổi năng lượng cơ học sang năng lượng điện trên cơ sở vật liệu áp điện có cấu trúc nano

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Trần Văn Đáng

2022 - 2023

500

500

0

14

Nghiên cứu mô phỏng các phương pháp điều khiển tín hiệu quang trong các linh kiện quang tử kích thước bậc micro/nano mét.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Nguyễn Việt Hưng

2022 - 2023

500

500

0

15

Nghiên cứu phát triển điện cực trong suốt có khả năng uốn cong trên cơ sở sợi nano kim loại cho ứng dụng trong linh kiện pin mặt trời perovskite

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Đoàn Quảng Trị

2022 - 2023

500

500

0

16

Nghiên cứu chế tạo vật liệu cấu trúc nano 2 pha dạng khối trên cơ sở AlMnCe

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Nguyễn Hồng

Hải

2022 - 2023

500

500

0

17

Nghiên cứu chế tạo nam châm từ bột micro/ nano pherit loại M có tích năng lượng cao nhằm mục đích ứng dụng trong các thiết bị động cơ điện

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Trần Thị Việt

Nga

2022 - 2023

450

450

0

18

Nghiên cứu chế tạo vật liệu dệt tự làm sạch, tính kháng khuẩn cao có sử dụng nano oxit kim loại.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Phan Duy Nam

2022 - 2023

450

450

0

19

Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit của cao su thiên nhiên gia cường với graphen oxit và nanosilica.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Nghiêm Thị Thương

2022 - 2023

450

450

0

20

Nghiên cứu chế tạo thiết bị xác định tính chất nhiệt vật lý cá ngừ và cá da trơn của Việt Nam phục vụ công nghệ chế biến xuất khẩu.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Vũ Huy Khuê

2022 - 2023

560

560

0

21

Nghiên cứu phát triển hệ thống kỹ thuật số hỗ trợ hoạch định và thực thi chiến lược thực hành kinh tế tuần hoàn trong ngành công nghiệp của Việt Nam

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Thị Ánh Tuyết

2022 - 2023

300

300

0

22

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS Nguyễn Thị Thu Thủy

2022 - 2023

220

220

0

23

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ kháng khuẩn, chống mốc bằng nano bạc tổng hợp xanh cho da thuộc sử dụng làm lớp lót giầy

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Nguyễn Ngọc Thắng

2022 - 2023

400

400

0

24

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tách chiết cận siêu tới hạn để thu hồi dầu gấc và carotenoid từ khô bã gấc

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Phan Minh Thụy

2022 - 2023

340

340

0

 

 

 

 

Tổng cộng

10.805

10.805

200

 

Danh mục gồm 24 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

 

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ 2022

Đơn vị: Trường Đại học Cần Thơ

(Kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Khác

1

Điều kiện tối ưu và bài toán đối ngẫu của các bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu

Trường Đại học Cần Thơ

PGS.TS. Nguyễn

Thanh Tùng

2022 - 2023

350

350

0

2

Tính liên tục nghiệm của bài toán tối ưu véc tơ và các vấn đề liên quan

Trường Đại học Cần Thơ

TS. Trần Ngọc Trâm

2022 - 2023

310

310

0

3

Nghiên cứu cải tiến thuật toán xây dựng chùm và phân loại

Trường Đại học Cần Thơ

PGS.TS. Võ Văn Tài

2022 - 2023

320

320

0

4

Bào chế hệ vi hạt/siêu vi hạt (micro-/nanoparticles) từ fibroin chiết xuất từ tơ tằm ứng dụng trong vận chuyển thuốc đường uống

Trường Đại học Cần Thơ

TS. Phạm Duy Toàn

2022 - 2023

600

600

0

5

Nghiên cứu bào chế tiểu phân chitosan nhạy pH mang dược chất bằng phương pháp phun điện đồng trục (coaxial electrospraying)

Trường Đại học Cần Thơ

TS. Cao Lưu Ngọc Hạnh

2022 - 2023

600

600

0

6

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động du lịch ở các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Trường Đại học Cần Thơ

TS. Huỳnh Văn Đà

2022 - 2023

300

300

0

7

Nghiên cứu chế tạo nanocomposite được gia cường bằng Nanocellulose/Graphene oxide hybrid và định hướng ứng dụng trong lĩnh vực bảo quản thực phẩm

Trường Đại học Cần Thơ

PGS.TS Văn Phạm Đan Thủy

2022 - 2023

550

550

0

8

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano mới AuM/graphene quantum dots ứng dụng trong xúc tác cảm biến

Trường Đại học Cần Thơ

TS Trần Thị Bích Quyên

2022 - 2023

500

500

0

9

Nghiên cứu ảnh hưởng của các mối quan hệ quản lý đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam

Trường Đại học Cần Thơ

PGS.TS Võ Văn Dứt

2022 - 2023

210

210

0

10

Đánh giá nhu cầu phát triển năng lượng tái tạo nhằm giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Trường Đại học Cần Thơ

PGS.TS Huỳnh Việt Khải

2022 - 2023

220

220

0

11

Đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp siêu nhỏ vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Trường Đại học Cần Thơ

TS Phan Anh Tú

2022 - 2023

270

270

0

12

Phát triển sản phẩm dinh dưỡng và gia tăng giá trị kinh tế cho phụ phẩm từ trái xoài Cát Chu

Trường Đại học Cần Thơ

TS. Nguyễn Nhật Minh Phương

2022 - 2023

500

500

0

13

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, sự lưu hành và đặc điểm phân tử virus lở mồm long móng trên gia súc tại Đồng bằng sông Cửu Long

Trường Đại học Cần Thơ

TS. Nguyễn Phúc Khánh

2022 - 2023

420

420

0

14

Nghiên cứu ứng dụng giống đậu nành (Glycine max L. Merr.) có khả năng chịu mặn phục vụ công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên nền đất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long

Trường Đại học Cần Thơ

TS. Nguyễn Châu Thanh Tùng

2022 - 2023

500

500

0

15

Nghiên cứu nhu cầu tưới và giải pháp cải thiện khả năng cung cấp nước cho cây ăn trái trên đất liếp bị hạn mặn thích ứng với biến đổi khí hậu

Trường Đại học Cần Thơ

TS. Trần Bá Linh

2022 - 2023

500           ;

500

0

 

 

 

 

Tổng cộng

6.150

6.150

0

 

Danh mục gồm 15 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

 

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ 2022

Đơn vị: Trường Đại học Cần Thơ

(Kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Khác

1

Điều kiện tối ưu và bài toán đối ngẫu của các bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu

Trường Đại học Cần Thơ

PGS.TS. Nguyễn

Thanh Tùng

2022 - 2023

350

350

0

2

Tính liên tục nghiệm của bài toán tối ưu véc tơ và các vấn đề liên quan

Trường Đại học Cần Thơ

TS. Trần Ngọc Trâm

2022 - 2023

310

310

0

3

Nghiên cứu cải tiến thuật toán xây dựng chùm và phân loại

Trường Đại học Cần Thơ

PGS.TS. Võ Văn Tài

2022 - 2023

320

320

0

4

Bào chế hệ vi hạt/siêu vi hạt (micro-/nanoparticles) từ fibroin chiết xuất từ tơ tằm ứng dụng trong vận chuyển thuốc đường uống

Trường Đại học Cần Thơ

TS. Phạm Duy Toàn

2022 - 2023

600

600

0

5

Nghiên cứu bào chế tiểu phân chitosan nhạy pH mang dược chất bằng phương pháp phun điện đồng trục (coaxial electrospraying)

Trường Đại học Cần Thơ

TS. Cao Lưu Ngọc Hạnh

2022 - 2023

600

600

0

6

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động du lịch ở các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Trường Đại học Cần Thơ

TS. Huỳnh Văn Đà

2022 - 2023

300

300

0

7

Nghiên cứu chế tạo nanocomposite được gia cường bằng Nanocellulose/Graphene oxide hybrid và định hướng ứng dụng trong lĩnh vực bảo quản thực phẩm

Trường Đại học Cần Thơ

PGS.TS Văn Phạm Đan Thủy

2022 - 2023

550

550

0

8

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano mới AuM/graphene quantum dots ứng dụng trong xúc tác cảm biến

Trường Đại học Cần Thơ

TS Trần Thị Bích Quyên

2022 - 2023

500

500

0

9

Nghiên cứu ảnh hưởng của các mối quan hệ quản lý đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam

Trường Đại học Cần Thơ

PGS.TS Võ Văn Dứt

2022 - 2023

210

210

0

10

Đánh giá nhu cầu phát triển năng lượng tái tạo nhằm giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Trường Đại học Cần Thơ

PGS.TS Huỳnh Việt Khải

2022 - 2023

220

220

0

11

Đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp siêu nhỏ vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Trường Đại học Cần Thơ

TS Phan Anh Tú

2022 - 2023

270

270

0

12

Phát triển sản phẩm dinh dưỡng và gia tăng giá trị kinh tế cho phụ phẩm từ trái xoài Cát Chu

Trường Đại học Cần Thơ

TS. Nguyễn Nhật Minh Phương

2022 - 2023

500

500

0

13

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, sự lưu hành và đặc điểm phân tử virus lở mồm long móng trên gia súc tại Đồng bằng sông Cửu Long

Trường Đại học Cần Thơ

TS. Nguyễn Phúc Khánh

2022 - 2023

420

420

0

14

Nghiên cứu ứng dụng giống đậu nành (Glycine max L. Merr.) có khả năng chịu mặn phục vụ công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên nền đất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long

Trường Đại học Cần Thơ

TS. Nguyễn Châu Thanh Tùng

2022 - 2023

500

500

0

15

Nghiên cứu nhu cầu tưới và giải pháp cải thiện khả năng cung cấp nước cho cây ăn trái trên đất liếp bị hạn mặn thích ứng với biến đổi khí hậu

Trường Đại học Cần Thơ

TS. Trần Bá Linh

2022 - 2023

500           ;

500

0

 

 

 

 

Tổng cộng

6.150

6.150

0

 

Danh mục gồm 15 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

 

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ 2022

Đơn vị: Trường Đại học Đà Lạt

(Kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Khác

1

Nghiên cứu, đánh giá giá trị lịch sử - văn hóa các di tích khảo cổ học tiền sử trong Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông

Trường Đại học Đà Lạt

TS. Lê Xuân Hưng

2022 - 2023

210

210

0

2

Thiết kế chế tạo thiết bị phát hiện và cảnh báo nguồn phóng xạ ngoài quản lý.

Trường Đại học Đà Lạt

TS. Phan Văn Chuẩn

2022 - 2023

450

450

0

3

Hoàn thiện hệ thống chỉ số đánh giá phát triển du lịch bền vững, áp dụng cho đô thị du lịch: Nghiên cứu trường hợp thành phố Đà Lạt

Trường Đại học Đà Lạt

TS Trương Thị Lan Hương

2022 - 2023

220

220

0

4

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống viêm, kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virus của các loại tinh dầu mới từ các loài cây thuộc họ Rutaceae tại khu vực Nam Tây Nguyên

Trường Đại học Đà Lạt

PGS.TS. Trịnh Thị Điệp

2022 - 2023

400

400

0

5

Nghiên cứu đánh giá tác động của các yếu tố khí tượng đến ô nhiễm bụi mịn (PM2.5) trong môi trường không khí tại một số đô thị ở Việt Nam

Trường Đại học Đà Lạt

TS. Nguyễn Trần Hương Giang

2022 - 2023

420

420

0

 

 

 

 

Tổng cộng

1.700

1.700

0

 

Danh mục gồm 05 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

 

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ 2022

Đơn vị: Trường Đại học Đồng Tháp

(Kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn khác

1

Phát triển một số kết quả cổ điển của lý thuyết mặt lên không gian với mật độ

Trường Đại học Đồng Tháp

TS. Trần Lê Nam

2022 - 2023

300

300

0

2

Thiết lập công thức tính cho vi phân suy rộng của một số ánh xạ không trơn và áp dụng vào bài toán tối ưu

Trường Đại học Đồng Tháp

ThS Võ Đức Thịnh

2022 - 2023

250

250

0

3

Phát triển năng lực dạy học theo hướng tiếp cận giáo dục STEM cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Trường Đại học Đồng Tháp

TS. Lê Thị Tuyết Trinh

2022 - 2023

260

260

0

4

Ảnh hưởng của thiobencarb đến hệ vi khuẩn đất và phân lập các chủng vi khuẩn phân hủy hoạt chất này trong thuốc trừ cỏ

Trường Đại học Đồng Tháp

TS. Hà Danh Đức

2022 - 2023

450

450

0

5

Nghiên cứu khả năng tích tụ carbon của hệ sinh thái rừng tràm, rừng ngập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long theo thời gian và xây dựng mô hình ước tính trữ lượng carbon cho các kiểu quần xã thực vật đặc trưng

Trường Đại học Đồng Tháp

TS. Lư Ngọc Trâm Anh

2022 - 2023

500

500

0

6

Nghiên cứu dự báo sự thay đổi sử dụng đất/lớp phủ bề mặt đất và tác động của nó đối với giá trị các dịch vụ hệ sinh thái ở vùng Tứ giác Long Xuyên, Đồng bằng sông Cửu Long

Trường Đại học Đồng Tháp

ThS Nguyễn Hồ

2022 - 2023

460

460

0

 

 

 

 

Tổng cộng

2.220

2.220

0

 

Danh mục gồm 06 đề tài

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

 

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ 2022

Đơn vị: Trường Đại học Giao thông Vận tải

(Kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đánh giá tình trạng kết cấu công trình bến cảng dạng cầu tàu bằng phương pháp xung kích động tại Việt Nam

Trường Đại học Giao thông Vận tải

PGS.TS. Nguyễn Thị Bạch Dương

2022 - 2023

770

500

270

2

Sử dụng mô phỏng phase field để nghiên cứu ổn định, dao động của tấm composite có vết nứt

Trường Đại học Giao thông Vận tải

TS. Bùi Tuấn Anh

2022 - 2023

700

500

200

3

Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quan trắc, đánh giá kết cấu cầu bằng phương pháp gián tiếp

Trường Đại học Giao thông Vận tải

TS. Nguyễn Thị Cẩm Nhung

2022 - 2023

550

550

0

4

Nghiên cứu giải pháp kết cấu cầu liên hợp giữa dầm thép chế sẵn và bản mặt cầu lắp ghép bằng bê tông tính năng cao đến siêu cao, áp dụng cho các cầu vượt chịu tải trọng vừa và nhỏ

Trường Đại học Giao thông Vận tải

PGS.TS. Ngô Văn Minh

2022 - 2023

550

550

0

5

Nghiên cứu đánh đánh giá khả năng chịu tải của các kết cấu cầu cũ bằng bê tông cốt thép có xét đến các tham số ngẫu nhiên và tham số mờ liên quan đến mức độ ăn mòn của bê tông và cốt thép

Trường Đại học Giao thông Vận tải

PGS.TS. Trần Thế Truyền

2022 - 2023

500

500

0

6

Xây dựng mô hình lan truyền hư hại trong vật liệu có bề mặt tiếp xúc không hoàn hảo, ứng dụng để xác định các ứng xử cơ học của bê tông cốt sợi thép phân tán

Trường Đại học Giao thông Vận tải

TS. Nguyễn Hoàng Quân

2022 - 2023

450

450

0

7

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo tà vẹt bê tông dự ứng lực cho ghi đơn phổ thông khổ 1000mm và thử nghiệm cho đường sắt chuyên dùng

Trường Đại học Giao thông Vận tải

ThS Trần Anh Dũng

2022 - 2023

800

500

300

8

Nghiên cứu phát triển giải pháp kết hợp tăng khả năng chịu lực và độ bền cho kết cấu cột bê tông cốt thép có cốt đã bị ăn mòn bằng bê tông cốt lưới dệt các bon

Trường Đại học Giao thông Vận tải

ThS Đinh Hữu Tài

2022 - 2023

810

550

260

9

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm thiết bị kiểm tra không phá hủy kết cấu bê tông sử dụng công nghệ sóng điện từ

Trường Đại học Giao thông Vận tải

ThS Hồ Thành Trung

2022 - 2023

550

550

0

10

Nghiên cứu phát triển hệ đo dao động kết cấu nhịp trên cơ sở chuyển đổi áp điện phục vụ công tác quan trắc thường xuyên các công trình cầu qua internet không dây

Trường Đại học Giao thông Vận tải

PGS.TS. Đào Thanh Toản

2022 - 2023

600

600

0

 

 

 

 

Tổng cộng

6.280

5.250

1.030

 

Danh mục gồm 10 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

 

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ 2022

Đơn vị: Trường Đại học Hà Nội

(Kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn khác

1

Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp phát triển phần mềm vi miền sử dụng các ngôn ngữ chuyên biệt miền dạng ghi chú

Trường Đại học Hà Nội

TS. Lê Minh Đức

2022 - 2023

350

350

0

2

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam

Trường Đại học Hà Nội

TS. Đặng Thị Việt Hòa

2022 - 2023

230

230

0

3

Đào tạo trực tuyến trình độ đại học tại các trường đại học Việt Nam: hiện trạng và giải pháp

Trường Đại học Hà Nội

TS Tăng Bá Hoàng

2022 - 2023

250

250

0

4

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội

Trường Đại học Hà Nội

TS Lương Ngọc Minh

2022 - 2023

250

250

0

 

 

 

 

Tổng cộng

1.080

1.080

0

 

Danh mục gồm 04 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

 

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ 2022

Đơn vị: Trường Đại học Kiên Giang

(Kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Nghiên cứu chuyển đổi bước sóng ánh sáng đèn từ pin năng lượng mặt trời phù hợp cho cây trồng để tăng năng suất rau an toàn trong điều kiện nhà lưới

Trường Đại học Kiên Giang

TS. Dương Văn Nhã

2022 - 2023

715

450

265

2

Nâng cao hiệu quả tài chính đối với hoạt động khai thác hải sản xa bờ tại tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới.

Trường Đại học Kiên Giang

TS Đặng Thanh Sơn

2022 - 2023

200

200

0

3

Nghiên cứu và xây dựng mô hình canh tác tổng hợp bền vững cho đất chuyên canh lúa bị nhiễm phèn mặn tại vùng ven Đồng bằng Sông Cửu Long

Trường Đại học

Kiên Giang

TS. Võ Văn Hà

2022 - 2023

350

350

0

4

Nghiên cứu xây dựng bãi bồi nhân tạo giúp kiểm soát xói lở bờ biển, thí điểm ở Đông Hưng A, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang

Trường Đại học

Kiên Giang

TS. Huỳnh Văn Tiền

2022 - 2023

500

500

0

 

 

 

 

Tổng cộng

1.765

1.500

265

 

Danh mục gồm 04 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

 

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ 2022

Đơn vị: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

(Kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Tác động của hoạt động ngoại khóa đến hoạt động khởi nghiệp của sinh viên đại học

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

TS. Nguyễn Thu Thủy

2022 - 2023

290

290

0

2

Nâng cao sự hài lòng của người học và người sử dụng lao động đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao tại các trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

TS Lương Thu Hà

2022 - 2023

200

200

0

3

Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp công nghệ cao vùng đồng bằng sông Hồng

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

PGS.TS Ngô Thị Phương Thảo

2022 - 2023

250

250

0

4

Phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam: tiếp cận từ góc độ của người tiêu dùng và cộng đồng xã hội

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

PGS.TS Trương Đình Chiến

2022 - 2023

300

300

0

5

Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

PGS.TS Hồ Đình Bảo

2022 - 2023

240

240

0

6

Nghiên cứu giải pháp tăng cường khả năng đạt ngưỡng quy mô tối ưu của các doanh nghiệp của Việt Nam

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

PGS.TS Trần Thị Bích

2022 - 2023

240

240

0

7

Nghiên cứu mô hình định giá tài sản tự động bằng phương pháp máy học trong các tổ chức tài chính

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

TS Lê Đức Hoàng

2022 - 2023

290

290

0

8

Nghiên cứu giải pháp tín dụng cho phát triển năng lượng tái tạo tại các ngân hàng thương mại của Việt Nam

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

TS Đỗ Thị Thu Thủy

2022 - 2023

290

290

0

 

 

 

 

Tổng cộng

2.100

2.100

0

 

Danh mục gồm 08 đề tài

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

 

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ 2022

Đơn vị: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

(Kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn khác

1

Nghiên cứu sự tác động của Trách nhiệm xã hội đến hành vi, thái độ và hiệu quả làm việc của giảng viên tại các trường đại học đào tạo ngành kinh doanh ở Việt Nam

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Phan Chung Thủy

2022 - 2023

270

270

0

2

ứng dụng mô hình SOR để quản lý thương hiệu điểm đến du lịch tại Việt Nam

Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM

TS. Lê Nhật Hạnh

2022 - 2023

300

300

0

3

Nghiên cứu tác động của chuyển đổi số đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam

Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM

PGS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo

2022 - 2023

250

250

0

4

Nghiên cứu đánh giá tác động của yếu tố ưa thích rủi ro và giáo dục đến quyết định khởi nghiệp.

Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM

TS. Phạm Khánh Nam

2022 - 2023

260

260

0

 

 

 

 

Tổng cộng

1.080

1.080

0

 

Danh mục gồm 04 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

 

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ 2022

Đơn vị: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

(Kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn khác

1

Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông: những hạn chế trong quy định, thực tiễn áp dụng Bộ luật Hình sự Việt Nam và giải pháp khắc phục

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

2022 - 2023

300

300

0

2

Quyền hưởng dụng theo pháp luật nước ngoài và kinh nghiệm cho Việt Nam

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

PGS.TS. Lê Minh Hùng

2022 - 2023

240

240

0

3

Kiểm soát tập trung kinh tế đối với các giao dịch thực hiện ngoài lãnh thổ theo pháp luật một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

PGS.TS Hà Thị Thanh Bình

2022 - 2023

200

200

0

 

 

 

 

Tổng cộng

740

740

0

 

Danh mục gồm 03 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

 

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ 2022

Đơn vị: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

(Kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ giám sát chất lượng môi trường dựa trên nguồn dữ liệu đám đông (crowdsourced) và công nghệ dữ liệu lớn

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

TS. Nguyễn Thị Mai Dung

2022 - 2023

300

300

0

2

Nghiên cứu một số bài toán định tính cho hệ phương trình vi - sai phân bậc nguyên và bậc phân thứ.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

PGS.TS. Nguyễn Trường Thanh

2022 - 2023

350

350

0

3

Nghiên cứu giải hấp phụ và thu hồi một số kim loại nặng từ nước thải công nghiệp sử dụng vật liệu hydroxyapatit tổng hợp và khoáng sét haloysit

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

TS. Lê Thị Duyên

2022 - 2023

495

495

0

4

Nghiên cứu đánh giá nguy cơ hóa lỏng và đề xuất giải pháp kháng hóa lỏng đất nền khu vực ven biển Bắc Bộ phục vụ xây dựng các công trình hạ tầng

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

TS. Đặng Quang Huy

2022 - 2023

550

550

0

5

Nghiên cứu chế tạo bê tông thông minh cường độ cao sử dụng xỉ thép công nghiệp có khả năng tự cảm biến ứng suất

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

TS Lê Huy Việt

2022 - 2023

550

550

0

6

Nghiên cứu ứng xử của hai đường hầm tàu điện ngầm đặt song song gần nhau trong đô thị chịu tải trọng động đất có tính đến ảnh hưởng của công trình lân cận

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

TS. Đỗ Ngọc Thái

2022 - 2023

520

520

0

7

Nghiên cứu đề xuất giải pháp IoT cảnh báo sớm rủi ro, sự cố trong mỏ hầm lò trên bể than Quảng Ninh

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

TS. Nguyễn Duyên Phong

2022 - 2023

520

520

0

8

Nghiên cứu chế tạo bê tông hạt mịn tính năng cao kết hợp với lưới sợi dệt phục vụ xây dựng công trình hạ tầng cơ sở

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

TS. Hoàng Đình Phúc

2022 - 2023

550

550

0

 

9

Nghiên cứu giải pháp kết hợp công nghệ đo sâu hồi âm và các công nghệ địa không gian hiện đại thành lập bản đồ địa hình đáy sông/kênh phục vụ công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

PGS.TS. Lê Đức Tình

2022 - 2023

550

550

0

10

Nghiên cứu giải pháp công nghệ và quy trình xây dựng mô hình 3D hệ thống đường hầm lò bằng công nghệ quét laser TLS

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

TS. Phạm Văn Chung

2022 - 2023

500

500

0

11

Nghiên cứu giải pháp phun sương cao áp phù hợp nâng cao hiệu quả chống bụi khi đào lò ở các mỏ than vùng Quảng Ninh

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

ThS Nguyễn Văn Quang

2022 - 2023

550

550

0

12

Nghiên cứu ứng dụng mô hình mô phỏng tác động hiệu ứng đảo nhiệt đến môi trường không khí tại các khu vực đô thị thành phố Hà Nội và đề xuất các giải pháp giảm thiểu

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

TS. Nguyễn Phương Đông

2022 - 2023

520

520

0

 

 

 

 

Tổng cộng

5.955

5.955

0

Danh mục gồm 12 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

 

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ 2022

Đơn vị: Trường Đại học Mở Hà Nội

(Kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Nghiên cứu phát triển phương pháp ước lượng khoảng hở giữa các vật cản dựa trên thị giác máy tính ứng dụng trong dẫn đường cho robot di động

Trường Đại học Mở Hà Nội

ThS Nguyễn Văn Sơn

2022 - 2023

350

350

0

2

Giải pháp ứng phó với nguy cơ bất ổn tài chính từ các gói hỗ trợ chống suy thoái kinh tế do đại dịch Covid 19

Trường Đại học Mở Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Trọng Tài

2022 - 2023

240

240

0

3

Nghiên cứu tăng hiệu xuất sinh tổng hợp axit clavulanic (CLA) từ xạ khuẩn Streptomyces clavulizerus tự nhiên bằng kỹ thuật di truyền và đột biến

Trường Đại học Mở Hà Nội

ThS. Vũ Kim Thoa

2022 - 2023

590

450

140

 

 

 

 

Tổng cộng

1.180

1.040

140

 

Danh mục gồm 03 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

 

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ 2022

Đơn vị: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

(Kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Khác

1

Nghiên cứu công ước La Haye năm 2005 về chọn tòa án và việc gia nhập của Việt Nam

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Dư Ngọc Bích

2022 - 2023

210

210

0

2

Mối quan hệ giữa học tập khởi nghiệp và vốn tâm lý với năng lực khởi nghiệp ở Việt Nam

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Ngô Thành Trung

2022 - 2023

240

240

0

3

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển con người

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Lê Kiên

2022 - 2023

220

220

0

4

Giải pháp tăng cường mạng lưới an toàn tài chính cá nhân tại khu vực Đông Nam bộ - Việt Nam

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

TS Nguyễn Thị Ánh

Như

2022 - 2023

300

300

0

5

Áp dụng công cụ thu hồi giá trị gia tăng từ đất trong mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

TS Nguyễn Bảo Thanh

2022 - 2023

210

210

0

6

Nghiên cứu vai trò của vốn xã hội đối với tính dẻo dai của doanh nghiệp Việt Nam

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

ThS Đinh Thị Thu

Hiền

2022 - 2023

300

300

0

7

Lai tạo dưa Hoàng Kim Cucumis melo L. và dưa Gang Cucumis sativus L

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Trần Đông Phương

2022 - 2023

500

350

150

8

Nghiên cứu xây dựng quy trình chế tạo vật liệu và thi công bê tông khối lớn có khả năng ngăn ngừa sự hình thành vết nứt nhiệt tại Việt Nam.

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Bùi Anh Kiệt

2022 - 2023

400

400

0

 

 

 

 

Tổng cộng

2.380

2.230

150

 

Danh mục gồm 08 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

 

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ 2022

Đơn vị: Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

(Kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

ứng dụng công nghệ thiết kế và in 3D để tạo mẫu sản phẩm một số ngành nghề truyền thống trong lĩnh vực đào tạo Mỹ thuật công nghiệp

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

ThS Nguyễn Thanh Giang

2022 - 2023

260

260

0

2

Nghiên cứu áp dụng nguyên lý thiết kế bền vững trong đào tạo thiết kế thời trang tại Việt Nam

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

TS. Bùi Mai Trinh

2022 - 2023

250

250

0

 

 

 

 

Tổng cộng

510

510

0

 

Danh mục gồm 02 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

 

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ 2022

Đơn vị: Trường Đại học Ngoại thương

(Kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Nghiên cứu giải pháp giảm sử dụng sản phẩm nhựa nhằm bảo vệ môi trường ở Việt Nam bằng phương pháp thử nghiệm lựa chọn rời rạc.

Trường Đại học Ngoại thương

TS. Phạm Hương Giang

2022 - 2023

240

240

0

2

Nghiên cứu vai trò của vốn xã hội đối với phát triển kinh tế nông hộ tại một số khu vực thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Trường Đại học Ngoại thương

TS. Đỗ Ngọc Kiên

2022 - 2023

220

220

0

3

Nghiên cứu mối quan hệ giữa bong bóng chứng khoán và bong bóng bất động sản tại Việt Nam

Trường Đại học Ngoại thương

TS. Lê Phương Lan

2022 - 2023

250

250

0

4

Đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố năng lực động đến khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng dệt may trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ở Việt Nam

Trường Đại học Ngoại thương

TS. Nguyễn Thị Bình

2022 - 2023

220

220

0

5

Nghiên cứu thành lập hệ thống giao dịch phát thải tại Việt Nam

Trường Đại học Ngoại thương

PGS.TS. Mai Thu Hiền

2022 - 2023

220

220

0

 

 

 

 

Tổng cộng

1.150

1.150

0

 

Danh mục gồm 05 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

 

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ 2022

Đơn vị: Trường Đại học Nha Trang

(Kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thực nghiệm thiết bị đo tự động các thông số hình học chân vịt tàu thủy theo công nghệ đo hiện đại

Trường Đại học Nha Trang

TS. Huỳnh Lê Hồng Thái

2022 - 2023

435

360

75

2

Giải pháp giáo dục hành vi giảm thiểu sử dụng túi nhựa của cộng đồng dân cư ven biển Miền Trung

Trường Đại học Nha Trang

PGS.TS. Lê Chí Công

2022 - 2023

210

210

0

3

ứng dụng một số nguồn carotenoids tự nhiên cải thiện sắc tố cá khoang cổ nemo Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830

Trường Đại học Nha Trang

ThS Lương Thị Hậu

2022 - 2023

430

260

170

4

Nghiên cứu sử dụng Arterma nhằm tối ưu hóa hiệu quả xử lý nước thải và tăng trưởng của tôm trong hệ thống nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei, Boone 1931) siêu thâm canh bán tuần hoàn nước

Trường Đại học Nha Trang

ThS. Nguyễn Đình Huy

2022 - 2023

491

320

171

5

Nghiên cứu, đề xuất các mô hình sinh kế bền vững gắn với bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản ven bờ cho các hộ ngư dân hoạt động trong nghề cá quy mô nhỏ khu vực ven biển tỉnh Khánh Hòa.

Trường Đại học Nha Trang

TS. Phạm Hồng Mạnh

2022 - 2023

260

260

0

 

 

 

 

Tổng cộng

1.826

1.410

416

 

Danh mục gồm 05 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

 

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ 2022

Đơn vị: Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

(Kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Nghiên cứu tạo phôi vô tính cây xáo tam phân (Paramignya trimera (Oliv.) Burkill) phục vụ nhân giống

Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Vũ Phong

2022 - 2023

400

400

0

2

ứng dụng kỹ thuật trích ly tiên tiến sạch xanh và vi bao chế phẩm polyphenol từ phụ phẩm vỏ lụa hạt điều

Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

PGS.TS. Phan Tại Huân

2022 - 2023

480

480

0

3

Nghiên cứu kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh siêu âm tuyến sinh dục trong quá trình nuôi vỗ và sinh sản nhân tạo cá tra (Pangasianodon hypophthalmus), cá lăng (Mystus wyckioides) và ứng dụng vào sản xuất

Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

PGS.TS Nguyễn Phú Hòa

2022 - 2023

310

310

0

 

 

 

 

Tổng cộng

1.190

1.190

0

 

Danh mục gồm 03 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

 

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ 2022

Đơn vị: Trường Đại học Quy Nhơn

(Kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Nghiên cứu tính chính quy của ánh xạ đa trị và ứng dụng

Trường Đại học Quy Nhơn

TS. Nguyễn Văn Vũ

2022 - 2023

280

280

0

2

Lý thuyết các không gian hàm trong Giải tích điều hòa hiện đại và một số vấn đề liên quan

Trường Đại học Quy Nhơn

PGS.TS. Lương Đăng Kỳ

2022 - 2023

300

300

0

3

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế và mô phỏng các trường hợp sự cố của máy biến áp lõi thép vô định hình tiết kiệm điện năng

Trường Đại học Quy Nhơn

TS. Đoàn Thanh Bảo

2022 - 2023

400

400

0

4

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu plasmonic kim loại nitride MN (M=Zr, Ti) nhằm nâng cao hiệu suất chuyển đổi quang-nhiệt định hướng ứng dụng phơi sấy các sản phẩm nông nghiệp

Trường Đại học Quy Nhơn

TS. Lê Thị Ngọc Loan

2022 - 2023

535

535

0

5

Nghiên cứu khả năng bắt giữ và lưu trữ khí của vật liệu khung hữu cơ kim loại M(BDC)(TED)0.5 bằng phương pháp tính toán kết hợp từ lượng tử đến cổ điển

Trường Đại học Quy Nhơn

TS. Nguyễn Thị Xuân Huynh

2022 - 2023

410

410

0

6

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học từ keo ong không ngòi đốt ở Bình Định

Trường Đại học Quy Nhơn

TS. Diệp Thị Lan Hương

2022 - 2023

400

400

0

 

 

 

 

Tổng cộng

2.325

2.325

0

Danh mục gồm 06 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

 

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ 2022

Đơn vị: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

(Kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Nghiên cứu ứng dụng đồ thị tri thức trong xây dựng hệ thống hỏi đáp y tế thông minh

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

TS. Phạm Minh Chuẩn

2022 - 2023

450

450

0

2

Nghiên cứu tính toán thiết kế chế tạo cơ cấu cam bi trong truyền động cơ khí

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

TS. Nguyễn Văn Hà

2022 - 2023

360

360

0

 

 

 

 

Tổng cộng

810

810

0

 

Danh mục gồm 02 đề tài

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

 

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ 2022

Đơn vị: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

(Kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Nghiên cứu phát triển hệ thống đánh giá cơ mặt cho bệnh nhân liệt mặt dựa trên hình thái xương sọ mặt.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

TS.Trần Vi Đô

2022 - 2023

450

450

0

2

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và điều khiển robot di động hoạt động theo cơ chế bầy đàn (robot swarm)

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

PGS.TS. Nguyễn

Trường Thịnh

2022 - 2023

550

550

0

3

Nghiên cứu giải pháp và thực thi giải pháp điều khiển đồng bộ nâng cao cho robot song song với các thông số không chắc chắn

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Trần Đức Thiện

2022 - 2023

600

600

0

4

Nghiên cứu chế tạo hệ thống điều khiển cấp mực in theo phương pháp đa mô hình trong công nghệ in Offset tờ rời

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

ThS Cao Xuân Vũ

2022 - 2023

850

450

400

5

Phát triển các công thức phần tử hữu hạn trơn để phân tích ứng xử kết cấu tấm vỏ làm bằng vật liệu đồng nhất, composite nhiều lớp hay phân lớp chức năng (FGM)

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

PGS.TS. Châu Đình

Thành

2022 - 2023

500

500

0

6

Nghiên cứu quá trình điền đầy lòng khuôn trong công nghệ phun ép nhựa composite thành mỏng

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

TS.Trần Minh Thế Uyên

2022 - 2023

500

500

0

7

Sử dụng phương pháp nhiễu xạ nơtron kết hợp phương pháp mô phỏng theo lý thuyết phiếm hàm mật độ để làm sáng tỏ bản chất mối tương quan từ-điện trong các vật liệu đa pha điện từ chứa Fe

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Trần Tuấn Anh

2022 - 2023

450

450

0

8

Nghiên cứu ảnh hưởng của dòng thấm đến cường độ kháng cắt và hệ số thấm của đất sét gia cường xi măng

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Minh Đức

2022 - 2023

450

450

0

 

 

 

 

Tổng cộng

4.350

3.950

400

 

Danh mục gồm 08 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

 

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ 2022

Đơn vị: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

(Kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Hiện tượng khuếch tán và dáng điệu tiệm cận nghiệm của một số lớp mô hình tiến hoá dạng tiêu hao

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

PGS.TS. Phạm Triều Dương

2022 - 2023

320

320

0

2

Đặc trưng một số tính chất đại số và tính toán các bất biến liên quan bằng lí thuyết tổ hợp

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn

Công Minh

2022 - 2023

250

250

0

3

Tính chất hình học của ánh xạ phân hình và ánh xạ đa điều hòa dưới trên đa tạp phức

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

TS. Nguyễn Thu Trang

2022 - 2023

320

320

0

4

Nghiên cứu và phát triển mô hình khai phá dữ liệu hiệu quả để dự đoán quan hệ giữa các phân tử RNA không mã hóa (non-coding RNA) và các bệnh di truyền

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

TS. Đặng Xuân Thọ

2022 - 2023

450

450

0

5

Phát triển năng lực tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo dân tộc H’Mông thông qua sử dụng sản phẩm văn hóa địa phương

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

ThS Trần Thị Kim

Liên

2022 - 2023

270

270

0

6

Xây dựng các chương trình can thiệp stress cho cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỉ

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Mai Hương

2022 - 2023

240

240

0

7

Xây dựng mô hình công tác xã hội trường học nhằm ứng phó với tai nạn thương tích cho học sinh trung học cơ sở

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn

Thanh Bình

2022 - 2023

240

240

0

8

Dạy học phân hóa môn âm nhạc trong nhà trường Trung học phổ thông theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

TS Tạ Hoàng Mai

Anh

2022 - 2023

200

200

0

9

Xây dựng nội dung và biện pháp giáo dục kỹ năng xã hội cho học sinh rối loạn phổ tự kỉ học hòa nhập cấp trung học cơ sở

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

TS Đỗ Thị Thảo

2022 - 2023

300

300

0

10

Nâng cao năng lực quản trị sự thay đổi cho hiệu trưởng đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

PGS.TS. Đỗ Văn Đoạt

2022 - 2023

270

270

0

11

Nghiên cứu năng lực thích ứng của giáo viên với yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

ThS Nguyễn Thị Hằng

2022 - 2023

230

230

0

12

Đánh giá mô hình phát triển hành vi gây hấn của học sinh trong nhà trường THCS Việt Nam hiện nay

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

TS Trần Thị Cẩm Tú

2022 - 2023

270

270

0

 

13

Sức khỏe tâm lý của học sinh trung học: thực trạng và giải pháp

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

TS Khúc Năng Toàn

2022 - 2023

300

300

0

14

Nghiên cứu phát triển vaccine vector phòng bệnh do Vibrio spp. gây ra cho cá mú nuôi lồng

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

TS. Vũ Thị Bích Huyền

2022 - 2023

400

400

0

15

Nghiên cứu khu hệ nấm trong mật và sáp ong tự nhiên ở vùng núi Tây Bắc, Việt Nam bằng kỹ thuật Metagenomics, làm tiền đề cho tuyển chọn các chủng nấm men có tiềm năng ứng dụng để sản xuất probiotic

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

TS. Trần Thị Thúy

2022 - 2023

370

370

0

16

Không gian trong văn học và điện ảnh Việt Nam nhìn từ lý thuyết phê bình địa lý

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

TS. Trần Ngọc Hiếu

2022 - 2023

200

200

0

 

 

 

 

Tổng cộng

4.630

4.630

0

 

Danh mục gồm 16 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

 

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ 2022

Đơn vị: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

(Kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn khác

1

Một số tính chất hình học và ước lượng gradient với toán tử p-Laplace có trọng trên các không gian đo metric trơn

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

ThS Hà Tuấn Dũng

2022 - 2023

340

340

0

2

Ổn định và điều khiển một số lớp hệ động lực chứa tham số ngẫu nhiên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

TS. Nguyễn Trung Dũng

2022 - 2023

320

320

0

3

Thiết kế bộ công cụ hỗ trợ dạy kĩ năng tư duy trong môn Lịch sử ở trường Trung học

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

TS. Ninh Thị Hạnh

2022 - 2023

300

300

0

4

Nghiên cứu chế tạo composite chuyển đổi quang học sử dụng chấm lượng tử carbon.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

PGS.TS. Mai Xuân Dũng

2022 - 2023

500

500

0

5

Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng không chứa đất hiếm nền Mn, Co

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

ThS Nguyễn Mẫu Lâm

2022 - 2023

500

500

0

6

Nghiên cứu chế tạo hệ nano liposomes đa chức năng hóa bề mặt với nanocellulose vi khuẩn và chitosan chứa dược chất định hướng ứng dụng làm hệ dẫn thuốc dùng cho đường uống trong điều trị ung thư

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Nguyễn Xuân Thành

2022 - 2023

500

500

0

 

 

 

 

Tổng cộng

2.460

2.460

0

 

Danh mục gồm 06 đề tài

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

 

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ 2022

Đơn vị: Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

(Kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc ít người khu vực miền núi phía Bắc gắn với phát triển du lịch bền vững

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thảo

2022 - 2023

300

300

0

2

Giáo dục năng lực thẩm mỹ cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm Mỹ thuật truyền thống Việt Nam

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

PGS.TS. Nguyễn

Văn Cường

2022 - 2023

200

200

0

3

Giáo dục giá trị nghệ thuật Múa rối nước cho học sinh tiểu học vùng Châu thổ sông Hồng

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

TS. Nguyễn Văn Định

2022 - 2023

200

200

0

 

 

 

 

Tổng cộng

700

700

0

 

Danh mục gồm 03 đề tài

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

 

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ 2022

Đơn vị: Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

(Kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Thời gian thực hỉện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Nguồn

khác

1

Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa cho học sinh các trường trung học phổ thông khu vực miền núi phía Bắc

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

TS Nguyễn Duy Quyết

2022 - 2023

200

200

0

 

 

 

 

Tổng cộng

200

200

0

Danh mục gồm 01 đề tài

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

 

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ 2022

Đơn vị: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

(Kèm theo Quyết định số 2190/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện