Quyết định 1078/QĐ-BGDĐT 2022 Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh giảng viên cao đẳng sư phạm

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1078/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1078/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1078/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành:20/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm của Bộ GDĐT

Ngày 20/4/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định 1078/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm.

Theo đó, đối tượng tham gia bồi dưỡng là viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các trường cao đẳng sư phạm (CĐSP) công lập, các trường cao đẳng công lập có nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Bộ GDĐT và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giảng viên CĐSP; các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên CĐSP.

Cụ thể, Chương trình bồi dưỡng gồm 11 chuyên đề, được chia thành 3 phần: Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý Nhà nước (gồm 3 chuyên đề); Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của giảng viên CĐSP (gồm 8 chuyên đề); Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

Thời gian tham gia bồi dưỡng là 6 tuần, mỗi tuần 05 ngày làm việc, mỗi ngày học 08 tiết, tổng số là 240 tiết, trong đó: lý thuyết, thảo luận, thực hành gồm 196 tiết; tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch gồm 24 tiết; công tác tổ chức lớp (khai giảng, bế giảng) gồm 4 tiết.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1078/QĐ-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1078/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 09 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 03 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;

Theo kết luận của Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm ngày 29 tháng 03 năm 2022;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học công lập, các trường cao đẳng sư phạm công lập và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
- Các cơ sở giáo dục đại học công lập (để t/h);
- Các trường CĐSP công lập (để t/h);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT
, NGCBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1078/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

1. Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các trường cao đẳng sư phạm công lập, các trường cao đẳng công lập có nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi chung là trường CĐSP) và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giảng viên CĐSP.

2. Các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên CĐSP.

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG

1. Mục tiêu chung

Trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức giảng dạy trong các trường CĐSP; góp phần xây dựng đội ngũ viên chức giảng dạy CĐSP đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy CĐSP (sau đây gọi tắt là giảng viên CĐSP) trước yêu cầu của giáo dục nghề nghiệp và khoa học công nghệ.

2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng học viên có thể:

a) Nhận thức được vai trò và sứ mệnh của giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

b) Phân tích được những điểm cơ bản về hệ thống chính trị, bộ máy hành chính nhà nước và hệ thống giáo dục Việt Nam. Biết vận dụng đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nói chung và GDNN nói riêng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ;

c) Chủ động vận dụng và tự hoàn thiện các kỹ năng cơ bản để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) và thực hiện các nhiệm vụ khác của một giảng viên CĐSP. Nhận thức đúng vai trò, vị trí, trách nhiệm và tầm quan trọng của việc phát triển chuyên môn nghiệp vụ đối với mỗi giảng viên CĐSP trước yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo; chủ động và tự tin trong hoạt động nghề nghiệp;

d) Vận dụng được những kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ phù hợp với chức danh nghề nghiệp giảng viên CĐSP theo quy định tại Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập và Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 03 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

I. Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng

a) Chương trình gồm 11 chuyên đề, được bố cục thành 3 phần:

- Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước (gồm 3 chuyên đề).

- Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của giảng viên CĐSP (gồm 8 chuyên đề).

- Phần III. Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

b) Thời gian bồi dưỡng:

- Tổng thời gian là: 6 tuần x 5 ngày làm việc/tuần x 8 tiết/ngày = 240 tiết.

- Phân bổ thời gian:

+ Lý thuyết, thảo luận, thực hành: 196 tiết

+ Ôn tập, kiểm tra: 16 tiết

+ Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: 24 tiết

+ Công tác tổ chức lớp (khai giảng, bế giảng): 4 tiết

2. Cấu trúc chương trình

TT

Nội dung

Số tiết

Tng

Lý thuyết

Tho luận, thực hành

I

Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước

48

24

24

1

Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo và định hướng phát triển trường CĐSP trong giai đoạn hiện nay

16

8

8

2

Quản lý nhà nước về viên chức và viên chức giảng dạy CĐSP

12

8

4

3

Quản lý nhà nước về GDNN và quản trị trường CĐSP

12

8

4

 

Ôn tập và kiểm tra phần I

8

 

8

II

Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của giảng viên CĐSP

164

76

88

4

Phát triển đội ngũ giảng viên và phát triển một số kỹ năng cơ bản trong hoạt động nghề nghiệp của giảng viên CĐSP

24

12

12

5

Đào tạo cao đẳng và phát triển chương trình đào tạo giáo viên ở trường CĐSP

20

8

12

6

Hình thức tổ chức, phương pháp dạy học và đánh giá kết quả dạy học trong trường CĐSP

28

16

12

7

Chuyển đổi số trong GDNN và phát triển của hệ thống giáo dục mở

16

8

8

8

Kiểm định chất lượng trường CĐSP

12

8

4

9

Giảng viên CĐSP với nhiệm vụ NCKH, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo

20

8

12

10

Tư vấn, hỗ trợ người học trong hoạt động học tập và phát triển nghề nghiệp

20

8

12

11

Xây dựng môi trường văn hóa trong trường CĐSP

16

8

8

 

Ôn tập và kiểm tra phần II

8

 

8

III

Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

24

4

20

1

Tìm hiểu thực tế

12

 

12

2

Hướng dẫn viết thu hoạch

4

4

 

3

Viết thu hoạch

8

 

8

 

Khai giảng, bế giảng

4

 

4

 

Tổng cộng:

240

104

136

 

IV. NỘI DUNG CHÍNH CÁC CHUYÊN ĐỀ

 

Phần I

KIẾN THỨC VỀ CHÍNH TRỊ, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 

Chuyên đề 1. Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo và định hướng phát triển trường CĐSP trong giai đoạn hiện nay

1. Thực trạng phát triển của GDNN trước bối cảnh đổi mới

a) Những đim mạnh của GDNN;

b) Những hạn chế của GDNN;

c) Thời cơ và thách thức của GDNN.

2. Định hướng phát triển của GDNN

a) Quan điểm;

b) Mục tiêu;

c) Giải pháp.

3. Chiến lược và định hướng phát triển của trường CĐSP

a) Thực trạng tình hình phát triển của trường CĐSP;

b) Định hướng phát triển trong giai đoạn đổi mới căn bản và toàn diện.

Chuyên đề 2. Quản lý nhà nước về viên chức và viên chức giảng dạy CĐSP

1. Nhà nước trong hệ thống chính trị

a) Hệ thống chính trị và các yếu tố cấu thành hệ thống chính trị;

b) Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam;

c) Nhà nước - Trung tâm của hệ thống chính trị;

d) Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

2. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

a) Bộ máy nhà nước;

b) Bộ máy hành chính nhà nước và những đặc trưng cơ bản của bộ máy hành chính nhà nước;

c) Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

3. Hệ thống pháp luật hiện hành về viên chức và viên chức giảng dạy CĐSP

a) Các quy định pháp luật hiện hành về viên chức và viên chức giảng dạy CĐSP;

b) Tình hình thực hiện quy định pháp luật về viên chức và viên chức giảng dạy CĐSP.

4. Nguyên tắc, nội dung quản lý nhà nước về viên chức và viên chức giảng dạy CĐSP

a) Nguyên tắc quản lý nhà nước về viên chức và viên chức giảng dạy CĐSP trong giai đoạn hiện nay;

b) Nội dung quản lý nhà nước về viên chức và viên chức giảng dạy CĐSP trong giai đoạn hiện nay.

Chuyên đề 3. Quản lý nhà nước về GDNN và quản trị trường CĐSP

1. Quản lí nhà nước về GDNN

a) Khái niệm và đặc điểm quản lí nhà nước về GDNN;

b) Đối tượng và nội dung quản lí nhà nước về GDNN;

c) Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong quản lí nhà nước về GDNN;

d) Yêu cầu và định hướng đổi mới quản lí nhà nước về GDNN.

2. Quản trị cơ sở GDNN

a) Khái niệm, bản chất, chức năng của quản trị cơ sở GDNN;

b) Xu hướng đổi mới quản trị cơ sở GDNN;

c) Nội dung quản trị cơ sở GDNN;

d) Giải pháp đổi mới quản trị cơ sở GDNN đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

3. Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong quản lí nhà nước về GDNN

4. Giải pháp đổi mới quản trị cơ sở GDNN đáp ứng yêu cầu đổi mới GDNN

 

Phần II

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN CĐSP

 

Chuyên đề 4. Phát triển đội ngũ giảng viên và phát triển một số kỹ năng cơ bản trong hoạt động nghề nghiệp của giảng viên CĐSP

1. Giảng viên CĐSP

a) Khái quát thực trạng đội ngũ giảng viên CĐSP tại Việt Nam trong sự so sánh với một số quốc gia;

b) Yêu cầu phát triển năng lực giảng viên CĐSP;

2. Phát triển đội ngũ giảng viên CĐSP

a) Những phẩm chất và năng lực cần có của giảng viên CĐSP;

b) Đạo đức nghề nghiệp của giảng viên CĐSP;

c) Chức trách, nhiệm vụ cụ thể và hiểu biết cần có của giảng viên CĐSP;

d) Tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giảng viên CĐSP;

đ) Quyền và nghĩa vụ của giảng viên CĐSP;

e) Đánh giá giảng viên CĐSP;

g) Vai trò, trách nhiệm của trường cao đẳng trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên CĐSP.

3. Kỹ năng chung của giảng viên CĐSP trong hoạt động nghề nghiệp ở trường CĐSP

a) Khái niệm kỹ năng;

b) Các knăng chung của ging viên CĐSP trong hoạt động nghề nghiệp ở trường CĐSP.

4. Kỹ năng giảng dạy cao đẳng

a) Kỹ năng lập kế hoạch giảng dạy;

b) Kỹ năng tổ chức bài học;

c) Kỹ năng đánh giá kết quả học tập của người học.

5. Kỹ năng tham gia các hoạt động chuyên môn và tư vấn, hỗ trợ người học

a) Kỹ năng tham gia phát triển chương trình đào tạo;

b) Kỹ năng tham gia phát triển cộng đồng học tập của giảng viên CĐSP;

c) Kỹ năng tư vấn, hỗ trợ người học.

6. Kỹ năng NCKH và khoa học sư phạm ứng dụng

a) Kỹ năng nghiên cứu thực tiễn nghề nghiệp;

b) Kỹ năng thực hiện đề tài NCKH;

c) Kỹ năng viết báo cáo sáng kiến hoặc kết quả nghiên cứu.

7. Kỹ năng phối hợp giữa nhà trường với các bên liên quan trong đào tạo

a) Kỹ năng phối hợp với người học (đánh giá nhu cầu nghề nghiệp và tiếp nhận phản hồi từ người học);

b) Kỹ năng phối hợp với đồng nghiệp (làm việc nhóm; tổ chức xemina; tổ chức hoạt động học thuật).

8. Kỹ năng chuyển đổi số và hướng dẫn người học phát triển năng lực chuyển đổi số và khai thác tài nguyên giáo dục mở

9. Kỹ năng tham gia cung ứng các dịch vụ và phát triển cộng đồng

Chuyên đề 5. Đào tạo cao đẳng và phát triển chương trình đào tạo giáo viên ở trường CĐSP

1. Thực trạng công tác đào tạo tại một số trường CĐSP ở Việt Nam

a) Mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo CĐSP;

b) Khái quát về thực trạng công tác đào tạo CĐSP ở Việt Nam;

c) Đánh giá chất lượng đào tạo ở một số trường CĐSP.

2. Quy trình và quy chế đào tạo CĐSP

a) Quy trình đào tạo CĐSP;

b) Các quy định và quy chế đào tạo CĐSP;

c) Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, thi tốt nghiệp cho sinh viên.

3. Khái niệm và các phương pháp tiếp cận phát triển chương trình đào tạo

a) Khái niệm (chương trình; chương trình đào tạo; phát triển chương trình đào tạo);

b. Các phương pháp tiếp cận phát triển chương trình đào tạo giáo viên ở trường cao đẳng (tiếp cận mục tiêu; tiếp cận nội dung; tiếp cận phát triển; tiếp cận định hướng nghề nghiệp ứng dụng; tiếp cận năng lực);

4. Quy trình phát triển chương trình đào tạo CĐSP

a) Phân tích bối cảnh, đánh giá nhu cầu;

b) Xác định mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra cần đạt;

c) Xác định cấu trúc, khối lượng kiến thức cần thiết đáp ứng chuẩn đầu ra;

d) Lập ma trận đối sánh giữa chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo với các học phần;

đ) Đối chiếu, so sánh với chương trình đào tạo cùng trình độ, cùng ngành đã được kiểm định của các cơ sở đào tạo có uy tín ở trong nước và nước ngoài;

e) Xây dựng đề cương học phần;

g) Tổ chức hội thảo lấy ý kiến của giảng viên, cán bộ quản lí trong và ngoài cơ sở đào tạo, các nhà khoa học, đại diện đơn vị sử dụng lao động liên quan và người đã tốt nghiệp (nếu có) về chương trình đào tạo;

h) Hoàn thiện dự thảo chương trình đào tạo trên cơ sở tiếp thu ý kiến phản hồi của các bên liên quan và trình Hội đồng khoa học và đào tạo xem xét tiến hành các thủ tục thẩm định và áp dụng;

i) Thm định chương trình;

k) Tổ chức thực hiện chương trình;

l) Đánh giá và cập nhật thường xuyên chương trình đào tạo.

5. Vai trò của giảng viên CĐSP trong phát triển chương trình đào tạo

a) Phân tích bối cảnh, khảo sát và đánh giá nhu cầu xã hội;

b) Phối hợp với tổ, nhóm chuyên gia xây dựng chuẩn đầu ra và các học phần đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo;

c) Thiết kế đề cương học phần;

d) Phối hợp với các bên liên quan trong tổ chức thực hiện chương trình đào tạo;

đ) Tham gia đánh giá chương trình đào tạo.

6. Báo cáo thực tế về tổ chức đào tạo và phát triển chương trình đào tạo giáo viên ở trường CĐSP

Chuyên đề 6: Hình thức tổ chức, phương pháp dạy học và đánh giá kết quả dạy học trong trường CĐSP

1. Đặc trưng và nguyên tắc dạy học CĐSP

a) Khái niệm cơ bản;

b) Đặc trưng của dạy học CĐSP;

c) Các nguyên tắc dạy học CĐSP.

2. Hình thức tổ chức và phương pháp dạy học CĐSP

a) Hình thức tổ chức dạy học trong trường CĐSP;

b) Phương pháp dạy học trong trường CĐSP;

c) Đổi mới phương pháp dạy học trong môi trường chuyển đổi số và mô hình hệ thống giáo dục mở.

3. Mục đích, ý nghĩa của đánh giá kết quả dạy học trong trường CĐSP

a) Mục đích của đánh giá kết quả dạy học ở trường CĐSP;

b) Ý nghĩa của đánh giá kết quả dạy học ở trường CĐSP;

4. Chức năng của đánh giá kết quả dạy học ở trường CĐSP

a) Chức năng giáo dục;

b) Chức năng phát triển;

c) Chức năng lượng định giá trị;

d) Chức năng phản hồi;

đ) Chức năng điều chỉnh.

5. Yêu cầu đối với giảng viên trong đánh giá kết quả dạy học ở trường CĐSP

a) Đảm bảo tính khách quan, tính trung thực;

b) Đảm bảo tính toàn diện;

c) Đảm bảo tính hệ thống;

d) Đảm bảo tính công khai;

đ) Đảm bảo tính phát triển.

6. Quy trình đánh giá kết quả dạy học ở trường CĐSP

a) Xác định chuẩn đánh giá;

b) Xây dựng tiêu chí đánh giá;

c) Thiết kế công cụ đánh giá và tổ chức thực hiện đánh giá;

d) Phân tích kết quả đánh giá và sử dụng kết quả đánh giá.

7. Nội dung và phương pháp, hình thức tổ chức đánh giá ở trường CĐSP

a) Nội dung đánh giá;

b) Các phương pháp đánh giá;

c) Các hình thức đánh giá.

8. Báo cáo kinh nghiệm về hình thức tổ chức, phương pháp dạy học và đánh giá kết quả dạy học ở trường CĐSP

Chuyên đề 7. Chuyển đổi số trong GDNN và phát triển của hệ thống giáo dục mở

1. Chuyển đổi số và hệ thống giáo dục mở

a) Khái niệm cơ bản;

b) Chuyển đổi strong cơ sở GDNN;

c) Tương lai của hệ thống giáo dục mở.

2. Khung năng lực chuyển đổi số của người học và giảng viên CĐSP

a) Khung năng lực số cho người học;

b) Khung năng lực số cho giảng viên CĐSP.

3. Phát triển kỹ năng chuyển đổi số và khai thác tài nguyên giáo dục mở

Chuyên đề 8. Kiểm định chất lượng trường CĐSP

1. Kiểm định chất lượng

a) Khái niệm về chất lượng, quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng trong giáo dục;

b) Vai trò của kiểm định chất lượng;

c) Kiểm định chất lượng của một số quốc gia.

2. Kiểm định chất lượng trường CĐSP

a) Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm định chất lượng trường CĐSP;

b) Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường CĐSP;

c) Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của trường CĐSP;

d) Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường CĐSP.

3. Báo cáo thực tế công tác kiểm định của một trường CĐSP

Chuyên đề 9. Giảng viên CĐSP với nhiệm vụ NCKH, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo

1. Những vấn đề chung về khoa học và công nghệ

a) Vai trò của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội;

b) Quy định cơ bản về hoạt động khoa học và công nghệ trong trường CĐSP;

c) Gắn kết NCKH với đào tạo và chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu vào giảng dạy trong trường CĐSP.

2. NCKH, phát triển và chuyển giao công nghệ

a) Tổ chức hoạt động NCKH;

b) Tổ chức hoạt động chuyển giao công nghệ;

c) Tổ chức, hướng dẫn hoạt động NCKH cho sinh viên.

3. Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

a) Nội dung hoạt động thông tin khoa học và công nghệ;

b) Xây dựng hệ thống thông tin khoa học và công nghệ;

c) Sở hữu trí tuệ và sử dụng thông tin, kết quả NCKH và công nghệ;

4. Liêm chính trong học thuật và tổng quan các xu hướng phát triển khoa học và công nghệ hiện đại

5. Hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo

a) Bối cảnh, những thách thức và xu hướng trong hợp tác, liên kết đào tạo với nước ngoài;

b) Bối cảnh và xu hướng hợp tác, liên kết đào tạo trong khối ASEAN.

c) Hợp tác quốc tế trong NCKH và đào tạo cán bộ khoa học

6. Báo cáo thực tế hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo của trường CĐSP

Chuyên đề 10. Tư vấn, hỗ trợ người học trong hoạt động học tập và phát triển nghề nghiệp

1. Khái niệm

a) Tư vấn;

b) Hỗ trợ;

c) Tư vấn, hỗ trợ người học trong hoạt động học tập và phát triển nghề nghiệp.

2. Nội dung tư vấn hỗ trợ người học trong hoạt động học tập và phát triển nghề nghiệp

a) Tư vấn hỗ trợ người học trong học tập theo học chế niên chế;

b) Tư vấn hỗ trợ người học trong học tập theo học chế tín chỉ;

c) Tư vấn hỗ trợ người học về giao tiếp ứng xử;

d) Tư vấn hỗ trợ người học trong trải nghiệm nghề nghiệp;

đ) Tư vấn hỗ trợ người học trong tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp.

3. Hình thức và phương pháp tư vấn, hỗ trợ người học

a) Hình thức tư vấn, hỗ trợ người học;

b) Các phương pháp tư vấn, hỗ trợ người học.

4. Khó khăn tâm lý của người học trong học tập, phát triển nghề nghiệp

a) Khó khăn tâm lý của người học trong học tập, nghiên cứu;

b) Khó khăn tâm lý của người học trong giao tiếp ứng xử;

c) Khó khăn tâm lý của người học trong hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp;

d) Khó khăn tâm lý của người học trong tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp.

5. Các phương pháp đánh giá khó khăn tâm lý của người học

a) Phương pháp quan sát;

b) Phương pháp trắc nghiệm;

e) Phương pháp nghiên cứu sản phẩm;

d) Phương pháp nghiên cứu hồ sơ.

6. Quy trình tổ chức thực hiện tư vấn, hỗ trợ người học

Chuyên đề 11. Xây dựng môi trường văn hóa trong trường CĐSP

1. Xây dựng môi trường văn hóa trong trường CĐSP (văn hóa nhà trường) và phát triển thương hiệu

a) Khái niệm văn hóa nhà trường;

b) Cấu trúc của văn hóa nhà trường;

c) Văn hóa nhà trường, văn hóa chất lượng và xây dựng thương hiệu của nhà trường.

2. Văn hóa nhà trường trong trường CĐSP và đạo đức nghề nghiệp

a) Văn hóa nhà trường, xây dựng văn hóa nhà trường trong trường CĐSP;

b) Đạo đức nghề nghiệp và biểu hiện của đạo đức nghề nghiệp;

c) Hình thành hệ giá trị và bảo vệ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp qua xây dựng văn hóa nhà trường.

3. Văn hóa nhà trường, văn hóa chất lượng và phát triển đội ngũ

a) Văn hóa nhà trường, văn hóa chất lượng, chuẩn chất lượng;

b) Xây dựng chuẩn chất lượng và thương hiệu của trường CĐSP;

c) Nuôi dưỡng văn hóa nhà trường và vấn đề phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp cho giảng viên và người học.

4. Báo cáo thực tiễn công tác xây dựng văn hóa nhà trường của một trường CĐSP

 

Phần III

TÌM HIỂU THỰC TẾ VÀ VIẾT THU HOẠCH

 

1. Tìm hiểu thực tế

a) Mục đích

Tìm hiểu, quan sát và trao đổi kinh nghiệm công tác qua thực tiễn tại một đơn vị cụ thể, giúp học viên gắn kết giữa lý luận và thực tiễn; giữa kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng thực hành.

b) Yêu cầu

- Giảng viên/Báo cáo viên xây dựng bảng quan sát để học viên ghi nhận trong quá trình đi tìm hiểu thực tế. Học viên chuẩn bị trước câu hỏi hoặc vấn đề cần làm rõ trong quá trình đi thực tế;

- Cơ sở giáo dục đại học, các trường CĐSP và các cơ sở giáo dục khác thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng giảng viên CĐSP (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) bố trí tổ chức và sắp xếp đi tìm hiểu thực tế cho học viên. Cơ quan, đơn vị học viên đến thực tế chuẩn bị báo cáo kinh nghiệm và tạo điều kiện để học viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.

2. Viết thu hoạch

a) Mục đích

- Là phần thu hoạch kiến thức và kỹ năng thu nhận được từ Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên CĐSP trong thời gian 06 tuần;

- Đánh giá kết quả bồi dưỡng của học viên đã đạt được qua Chương trình bồi dưỡng, đồng thời đánh giá khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng thu nhận được vào thực tiễn công tác của chức danh nghề nghiệp giảng viên CĐSP.

b) Yêu cầu

- Cuối khóa học, mỗi học viên viết một bài thu hoạch có nội dung gắn với công việc mà học viên đang đảm nhận, trong đó nêu được kiến thức và kỹ năng thu nhận được từ chương trình bồi dưỡng, phân tích công việc hiện nay và đề xuất phương hướng vận dụng các kiến thức và kỹ năng thu nhận được vào thực tiễn công việc;

- Các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể về bài thu hoạch sẽ được thông báo cho học viên khi bắt đầu khóa học;

- Đảm bảo đúng yêu cầu về nội dung và thể thức trình bày của một bài thu hoạch;

- Độ dài không quá 25 trang A4 (không kể trang bìa, phần tài liệu tham khảo và phụ lục), sử dụng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, cách dòng 1,5;

- Văn phong, cách viết: Thể hiện tư duy độc lập, có chính kiến khi phân tích và đánh giá, ý kiến nêu ra cần có số liệu minh chứng rõ ràng.

V. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Biên soạn tài liệu

a) Trên cơ sở Chương trình bồi dưỡng quy định tại văn bản này, các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu bồi dưỡng theo quy định. Tài liệu bồi dưỡng được biên soạn khoa học, nội dung chuyên đề phải phù hợp với vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp giảng viên CĐSP.

b) Các chuyên đề phải được biên soạn theo kết cấu mở để tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng và giảng viên/báo cáo viên thường xuyên bổ sung, cập nhật và phát triển những nội dung mới trong các văn bản quy phạm pháp luật, tiến bộ khoa học và các quy định cụ thể của Bộ, ngành, địa phương cũng như kinh nghiệm thực tiễn vào nội dung bài giảng. Tài liệu được biên soạn theo nhiều dạng thức khác nhau để giúp học viên thuận lợi trong tiếp cận, học tập và tự bồi dưỡng, như: Tài liệu bồi dưỡng, tài liệu bản mềm, powerpoint, video, bài tập thực hành.

2. Phương pháp và hình thức bồi dưỡng

a) Yêu cầu về phương pháp và hình thức bồi dưỡng

- Chương trình bồi dưỡng có nhiều nội dung đòi hỏi gắn liền lý thuyết với thực hành. Do vậy, hoạt động dạy - học phải đảm bảo kết hợp giữa lý luận và thực tiễn; giữa kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng thực hành; tăng cường nghiên cứu và phân tích tình huống thực tiễn;

- Các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng có thể lựa chọn hình thức bồi dưỡng phù hợp với bối cảnh: Trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp cả 2 hình thức;

- Ứng dụng các phương pháp dạy học tích cực, đa dạng hóa hình thức dạy học nhằm hỗ trợ học viên tiếp thu được tối đa kiến thức, kỹ năng cần thiết, giúp cho việc học tập và công tác sau này.

b) Yêu cầu đối với giảng viên/báo cáo viên tham gia bồi dưỡng

- Giảng viên/Báo cáo viên tham gia bồi dưỡng chương trình này bao gồm: Giảng viên trong các cơ sở GDĐH tối thiểu có chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) quy định tại Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT và Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT; giảng viên trong các trường CĐSP tối thiểu có chức danh nghề nghiệp giảng viên CĐSP chính (hạng II) quy định tại Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT và Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT, có kiến thức, kinh nghiệm trong công tác đào tạo, quản lý và NCKH; những nhà quản lý, nhà khoa học có chức danh tối thiểu tương đương chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), giảng viên CĐSP chính (hạng II) và có kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực GDĐH và CĐSP;

- Giảng viên/Báo cáo viên tham gia bồi dưỡng cần nắm bắt tài liệu, thường xuyên cập nhật văn bản mới, kiến thức mới, các bài tập tình huống điển hình trong thực tiễn để trang bị cho học viên những kiến thức, phát triển kỹ năng cơ bản, thiết thực, sát với chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giảng viên CĐSP.

c) Yêu cầu đối với học viên

- Tham gia đầy đủ chương trình học theo kế hoạch: thực hiện đúng nội quy của đơn vị tổ chức lớp học;

- Tăng cường chia sẻ những kinh nghiệm, tình huống thực tiễn và cách xử lý khác nhau để giải quyết vấn đề;

- Nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận trên lớp, làm bài tập tình huống theo yêu cầu nội dung bài giảng.

3. Yêu cầu đối với việc tổ chức báo cáo chuyên đề

a) Các chuyên đề theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp giảng viên CĐSP phải phù hợp với mục tiêu và nội dung bồi dưỡng;

b) Giảng viên/Báo cáo viên phải là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong công tác đào tạo và bồi dưỡng, am hiểu sâu sắc về giáo dục đào tạo nói chung và GDNN nói riêng; đồng thời có năng lực sư phạm tốt;

c) Căn cứ vào tình hình thực tế, các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng có thể sắp xếp, bố trí thời gian, lựa chọn hình thức thực hiện các nội dung này sao cho phù hợp với thực tiễn hoạt động của Bộ, ngành, địa phương và thời lượng quy định tại chương trình này.

4. Đánh giá kết quả bồi dưỡng

a) Đánh giá ý thức học tập của học viên theo quy chế học tập của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng;

b) Đánh giá thông qua kiểm tra viết (hoặc thực hành), chấm theo thang điểm 10. Kết thúc mỗi phần kiến thức, học viên phải làm 01 (một) bài kiểm tra, học viên nào không đạt điểm 5 trở lên thì phải kiểm tra lại;

c) Đánh giá chung cho toàn chương trình thông qua bài thu hoạch cuối khóa, chấm theo thang điểm 10. Học viên không đạt điểm 5 trở lên thì phải viết lại bài thu hoạch. Sau khi viết lại bài thu hoạch, nếu không đạt được điểm 5 trở lên thì học viên không được cấp Chứng chỉ.

5. Tổ chức thực hiện

a) Các cơ sở giáo dục được thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Được phép đào tạo từ trình độ cao đẳng trở lên, được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Có tối thiểu 70% giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy các chuyên đề trong Chương trình bồi dưỡng;

- Có tài liệu bồi dưỡng được biên soạn, thẩm định theo quy định; tài liệu tham khảo phục vụ cho hoạt động bồi dưỡng;

- Có cơ sở vật chất thiết bị, kỹ thuật, cơ sở thực hành đáp ứng được công tác bồi dưỡng.

b) Các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng tổ chức đánh giá chất lượng bồi dưỡng theo các quy định hiện hành của pháp luật.

c) Căn cứ Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên CĐSP đã ban hành, các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng tổ chức bồi dưỡng xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục) về công tác bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trước ngày 30 tháng 11 hàng năm và khi có yêu cầu;

d) Việc quản lý và cấp phát chứng chỉ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi và bổ sung một số Điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi