Quyết định 1761/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
---------------------
Số: 1761/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2010

 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY MẸ
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8
--------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Công văn số 1065/TTg-ĐMDN ngày 23/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 25/2010/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 1760/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Phê duyệt phương án chuyển Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 sang tổ chức và hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con;
Xét đề nghị của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 (Tờ trình số 584/TT-TCT8 ngày 23/6/2010), Đề án chuyển đổi Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con và Biên bản thẩm định của Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải ngày 25/6/2010;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Tài chính,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 trên cơ sở tổ chức lại cơ quan quản lý điều hành của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8, các chi nhánh, đơn vị hạch toán phụ thuộc, đơn vị sự nghiệp.
1. Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, Điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tại các ngân hàng và Kho bạc Nhà nước; có trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinh của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 trước khi chuyển đổi; trực tiếp thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty mẹ và vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết.
2. Tên gọi: Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8
- Tên giao dịch quốc tế: CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION 8
- Tên viết tắt: CIENCO8
3. Trụ sở chính: số 18 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
4. Vốn điều lệ tạm tính tại thời điểm 31/12/2009 là 179.983.705.412 đồng (Một trăm bảy mươi chín tỷ, chín trăm tám mươi ba triệu, bảy trăm lẻ năm nghìn, bốn trăm mười hai đồng).
Đến thời điểm đăng ký kinh doanh chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Tổng công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, phê duyệt, làm cơ sở để điều chỉnh vốn điều lệ.
5. Ngành nghề kinh doanh chính:
- Xây dựng các công trình giao thông trong và ngoài nước;
- Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, quốc phòng, điện; sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn, đồ mộc, sửa chữa phương tiện, thiết bị thi công;
- Xuất nhập khẩu trực tiếp và kinh doanh vật tư thiết bị giao thông vận tải, thiết bị công nghệ tin học;
- Tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông;
- Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ du lịch, văn phòng làm việc;
- Kinh doanh vật tư thiết bị y tế, dịch vụ khám chữa bệnh, điều dưỡng;
- Đào tạo kỹ thuật và nghiệp vụ;
- Vận chuyển khách du lịch, taxi;
- Đại lý kinh doanh xăng, dầu, mỡ nhờn;
- Lắp ráp xe máy; lắp ráp và bảo trì thang máy; sản xuất, lắp ráp ăc quy các loại;
- Mua, bán thiết bị truyền thông, truyền hình;
- Xuất khẩu lao động;
- Sản xuất, lắp ráp động cơ diezel;
- Sản xuất, lắp ráp động cơ, khung và phụ tùng xe máy;
- Đầu tư các công trình, dự án giao thông theo hình thức BOT;
- Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng và kiến trúc các cụm dân cư, đô thị mới;
- Đào tạo lái xe ôtô;
- Khảo sát địa chất công trình; Khảo sát trắc địa và thiết kế công trình cầu, đường bộ; thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công và thẩm định tổng dự toán công trình xây dựng;
- Thiết kế và giám sát công trình thủy lợi;
- Thiết kế và giám sát kết cấu các công trình xây dựng công nghiệp, dân dụng;
- Thí nghiệm vật liệu xây dựng; kiểm định chất lượng công trình;
- Thẩm định dự án đầu tư các công trình xây dựng giao thông, công nghiệp, dân dụng.
6. Cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 gồm: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.
7. Mối quan hệ giữa Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 với chủ sở hữu nhà nước và với các công ty con, công ty liên kết được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.
8. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 tại thời điểm thành lập gồm:
- Các phòng, ban tham mưu giúp việc;
- Các Ban điều hành dự án;
- Chi nhánh Đào tạo và Xuất khẩu lao động;
- Công ty Vật tư và Xây dựng công trình;
- Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ 8;
- Trung tâm Y tế giao thông 8.
9. Các công ty con gồm:
a) Công ty TNHH một thành viên do Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 nắm giữ 100% vốn điều lệ, gồm:
- Công ty TNHH một thành viên Xây dựng cầu 75;
- Công ty TNHH một thành viên Xây dựng công trình giao thông 829;
- Công ty TNHH một thành viên Xây dựng công trình giao thông 892;
- Công ty TNHH một thành viên Xây dựng công trình giao thông 875;
b) Công ty cổ phần:
- Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 810;
- Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 820;
- Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 842;
- Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 873;
- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình giao thông 874;
- Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 889;
- Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông Việt Lào;
- Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng giao thông 8;
- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng công trình 809 - Cienco8.
10. Các công ty liên kết gồm:
- Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 838;
- Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 872;
- Công ty cổ phần Xây dựng Miền Tây;
- Công ty cổ phần Quan hệ quốc tế, Đầu tư sản xuất;
- Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng - Kinh doanh đô thị;
- Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Đào tạo 8;
- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng 808;
- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 818 - Cienco8;
- Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại 819 - Cienco8;
- Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ xây dựng 868;
- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại 886;
- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 898 - Cienco8;
- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Hà Thành;
- Công ty TNHH Công trình Miền Trung.
Điều 2. Tổ chức được Nhà nước phân công, phân cấp là chủ sở hữu: Bộ Giao thông vận tải.
Địa chỉ: Số 80 Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
Chủ sở hữu thực hiện các quyền, nghĩa vụ đối với Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổng công ty.
Điều 3. Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 có trách nhiệm:
1. Tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do chủ sở hữu giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh.
2. Chỉ đạo tổ chức đăng ký kinh doanh, thực hiện chuyển đổi, làm thủ tục đăng ký lại quyền sở hữu tài sản theo đúng quy định của pháp luật.
3. Xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.
4. Thực hiện kế hoạch cổ phần hóa các doanh nghiệp thành viên và Tổng công ty theo Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Trưởng ban Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8, Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTT Nguyễn Sinh Hùng (để báo cáo);
- Ban CĐĐM&PTDN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, LĐ-TB&XH, Nội vụ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND Tp Hà Nội;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Lưu VT, TC, TCCB (Thm).
BỘ TRƯỞNG 


Hồ Nghĩa Dũng 

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi