Số 10.2009 (417) ngày 13/03/2009

 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI


Sửa đổi quy định về tổ chức điều tra hình sự (SMS: 532196) - Ngày 06/03/2009, Chủ tịch Nước đã có lệnh công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự, được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XII thông qua ngày 27/02/2009.
Pháp lệnh đã sửa đổi, bổ sung các chủ thể có quyền hạn tiến hành một số hoạt động điều tra là: Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục trưởng Cục trinh sát; Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục phòng, chống tội phạm ma tuý Bộ đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng đồn biên phòng… vào Điều 19; Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát bảo vệ môi trường, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Cảnh sát môi trường vào Điều 23; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phòng, chống tội phạm ma tuý, Cụm trưởng, Phó Cụm trưởng Cụm đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma tuý thuộc lực lượng Cảnh sát biển vào Điều 22.
Theo đó, các chủ thể nêu trên thuộc Bộ đội biên phòng và Cảnh sát biển có quyền hạn tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát có thẩm quyền trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án đối với tội phạm ít nghiêm trọng trong trường hợp phạm tội quả tang, chứng cứ và lai lịch người phạm tội rõ ràng. Đối với tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, hoặc tội phạm ít nghiêm trọng nhưng phức tạp thì ra quyết định khởi tố vụ án, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, thu giữ, tạm giữ và bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp đến vụ án…, chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền trong vòng 07 ngày, kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Đối với Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát bảo vệ môi trường, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Cảnh sát môi trường (khi được uỷ quyền - Điều 23 bổ sung) ra quyết định khởi tố vụ án, trực tiếp tổ chức và chỉ đạo điều tra và chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra có thẩm quyền trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án…

Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2009.
 

 CHÍNH PHỦ


Bổ sung đối tượng được hỗ trợ lãi suất cho vay (SMS: 532224) - Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh, giảm giá thành sản phẩm hàng hoá, tạo việc làm, ngày 10/03/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 333/QĐ-TTg về việc bổ sung đối tượng được hỗ trợ lãi suất cho vay.
Theo quy định trước đây tại Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 23/01/2009, trong năm 2009, Nhà nước sẽ hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức tín dụng  bao gồm: các ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, ngân hàng 100% vốn nước ngoài và Quỹ Tín dụng nhân dân trung ương cho vay vốn đối với các tổ chức, cá nhân.
Còn tại quy định tại Quyết định 333/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ lãi suất cho vay là công ty tài chính (trừ công ty tài chính chuyên ngành hoạt động trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng và lĩnh vực thẻ) thực hiện đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng và có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tín dụng dưới 5%.
Đồng thời cũng tại Quyết định mới, ngành Công nghiệp khai thác mỏ đã được bỏ ra khỏi danh sách các ngành không được hưởng hỗ trợ lãi suất với các khoản vay ngân hàng ngắn hạn bằng đồng Việt
Nam.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều chỉnh cước gửi thư (SMS: 532199) - Ngày 06/03/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 37/2009/QĐ-TTg phê duyệt phương án điều chỉnh giá cước dịch vụ thư cơ bản (thư thường) trong nước đến 20 gram theo 3 lộ trình.
Theo đó, giai đoạn từ năm 2009 đến hết năm 2010, giá cước của một thư thường trong nước đến 20 gram là 2.000 đồng. Giai đoạn 2 (từ năm 2011 đến hết năm 2012), giá cước áp dụng bằng 80% giá thành dịch vụ. Giai đoạn sau năm 2012, giá cước thư thường trong nước đến 20 gram bằng giá thành dịch vụ. Mức giá cước trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm quy định cụ thể mức giá cước đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn doanh nghiệp bưu chính phương pháp xác định giá thành dịch vụ hợp lý làm cơ sở xem xét quyết định giá cước dịch vụ thư thường trong nước đến 20 gram theo phương án quy định trên.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày
01/05/2009.

Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo (SMS: 531852) - Theo Nghị định số 25/2009/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 06/03/2009, nguyên tắc quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo phải bảo đảm sự thống nhất, liên ngành, liên vùng, đồng thời hài hòa lợi ích chung giữa các bên liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.
Nghị định cũng nêu rõ nguyên tắc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển vùng biển, hải đảo với phát triển vùng nội địa theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giữa phát triển kinh tế-xã hội với bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn trên biển, góp phần bảo vệ an ninh chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.
Về quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo, phải bảo đảm tính thống nhất, hệ thống và phù hợp với đặc điểm, vị trí địa lý, quy luật tự nhiên của các vùng biển, vùng ven biển và hải đảo; hạn chế tác động có hại, đồng thời bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, bảo đảm sử dụng bền vững tài nguyên biển và thúc đẩy chất lượng môi trường, bảo đảm sử dụng bền vững tài nguyên biển và thúc đẩy sự phát triển kinh tế biển và hải đảo. Quy hoạch được lập cho giai đoạn 10 năm và định hướng cho giai đoạn 20 năm tiếp theo. Định kỳ 5 năm phải đánh giá, điều chỉnh cho phù hợp.
Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và khả năng khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định của pháp luật; việc cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo phải căn cứ vào quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; quy hoạch chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Về biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm soát ô nhiễm biển, hải đảo, các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh trên hải đảo, chủ phương tiện nổi trên biển có trách nhiệm báo cáo về chất thải và phương án xử lý chất thải cho cơ quan quản lý nhà nước về môi trường; nước thải từ các dàn khoan thăm dò và khai thác dầu khí, phương tiện nổi, nước dằn tàu của các tổ chức, cá nhân hoạt động tại các vùng biển của Việt Nam chỉ được phép xả ra biển sau khi đã xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường...
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày
01/05/2009.

Chính phủ điều hành công tác với 5 trọng tâm (SMS: 532203) - Theo Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 06/03/2009, về phiên họp thường kỳ tháng 2/2009, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất và kinh doanh, huy động tối đa nguồn lực cho phát triển với 5 trọng tâm.
Nghị quyết nêu rõ: Trong tháng 2 và hai tháng đầu năm tuy còn nhiều khó khăn nhưng tình hình chính trị-xã hội vẫn ổn định; nhân dân đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu tươi vui, đầm ấm và tiết kiệm. Chính phủ đã triển khai những giải pháp kịp thời, đồng bộ và quyết liệt nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, do vậy, tình hình kinh tế-xã hội tháng 2 có những chuyển biến khá hơn như: kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, cán cân thanh toán được cân đối, nhập siêu có xu hướng giảm, an toàn hệ thống ngân hàng. Một loạt các giải pháp của Chính phủ do được triển khai tích cực đã tạo ra sự đồng thuận cao trong xã hội như: miễn giảm, giãn thuế, bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn, hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp, tăng cường đầu tư bằng nguồn ngân sách tập trung, ban hành chính sách hỗ trợ người lao động bị mất việc làm do suy giảm kinh tế toàn cầu.
Từ tình hình trên, Chính phủ yêu cầu thực hiện tốt gói kích cầu đầu tư và tiêu dùng của Chính phủ để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và duy trì phát triển ổn định; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện để tránh tình trạng sử dụng sai mục tiêu, đối tượng sử dụng, gây lãng phí các nguồn lực; Tập trung mở rộng thị trường xuất khẩu, khẩn trương ban hành chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, hỗ trợ xuất khẩu; kiểm soát chặt chẽ nhập siêu, có chính sách phù hợp để khuyến khích sản xuất và tiêu dùng hàng trong nước; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư, đặc biệt là các dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, ODA đối với các dự án về điện, giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản; Điều hành chính sách tỷ giá ngoại tệ linh hoạt, có hiệu quả nhằm thúc đẩy xuất khẩu và kiềm chế nhập khẩu, đảm bảo cân đối cung cầu ngoại tệ; Kiểm soát chặt chẽ giá cả thị trường, ngăn chặn tình trạng tăng giá dây chuyền ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân cũng là một trong những trọng tâm điều hành của Chính phủ. 

Biện pháp thi hành luật ban hành văn bản (SMS: 532233) - Ngày 05/03/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Theo đó, trên cơ sở đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, kết quả đánh giá của Hội đồng tư vấn và các ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định việc đưa các đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh vào dự thảo đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Dự thảo đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp trong thời gian ít nhất là 20 ngày để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.
Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp chỉnh lý, hoàn thiện dự kiến chương trình xây dựng nghị định trình Chính phủ.
Đối với việc soạn thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì soạn thảo dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ.
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khi chuẩn bị đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị định có trách nhiệm đánh giá tác động sơ bộ của văn bản. Báo cáo đánh giá tác động phải nêu rõ vấn đề cần giải quyết, mục tiêu của của chính sách dự kiến và các phương án giải quyết vấn đề đó; lựa chọn phương án tối ưu để giải quyết vấn đề trên cơ sở đánh giá tác động về kinh tế, xã hội, môi trường, hệ thống pháp luật, tác động đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, khả năng tuân thủ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các tác động khác. Đánh giá tác động sơ bộ của văn bản là phương án tối ưu, theo cách tiết kiệm nhất để đạt được mục tiêu quản lý.
Đối với văn bản có thể làm phát sinh chi phí trên 15 tỷ đồng hàng năm trở lên cho nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân; tác động tiêu cực đáng kể đến các nhóm đối tượng trong xã hội; tác động tới số lượng lớn doanh nghiệp; làm tăng đáng kể giá tiêu dùng hoặc văn bản được công chúng quan tâm và có ảnh hưởng đến lợi ích chung thì phải xây dựng báo cáo đánh giá tác động đầy đủ trên cơ sở phân tích định tính và định lượng các tác động. Dự thảo báo cáo này phải được đăng kèm theo các dữ liệu, cách tính chi phí, lợi ích và dự thảo văn bản trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ít nhất 30 ngày để tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.
Sau 3 năm kể từ ngày luật, pháp lệnh, nghị định có hiệu lực pháp luật, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì soạn thảo có trách nhiệm đánh giá tác động của văn bản trong thực tiễn, đối chiếu với kết quả đánh giá trong giai đoạn soạn thảo để xác định tính hợp lý, tính khả thi của các quy định, phân tích các chi phí, lợi ích thực tế, mức độ tuân thủ văn bản của các nhóm đối tượng thi hành văn bản. Trên cơ sở đó, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền ban hành các giải pháp nâng cao hiệu quả của văn bản hoặc hoàn thiện văn bản.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2009.
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Khấu trừ thuế thu nhập với đại lý xổ số và cá nhân trúng thưởng xổ số (SMS: 532247) - Theo quy định tại Thông tư số 42/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 09/03/2009 hướng dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý xổ số và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ trúng thưởng xổ số, cá nhân trúng thưởng xổ số các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng trên 1 vé xổ số mới thuộc đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với những trường hợp cá nhân trúng thưởng vé xổ số có giá trị trên 10 triệu đồng.
Cũng theo quy định tại Thông tư này, tỷ lệ tạm thu trên thu nhập trả cho đại lý hàng tháng là 0% nếu thu nhập của đại lý là 4 triệu đồng/tháng trở xuống và là 5% nếu thu nhập của đại lý là trên 4 triệu đồng/tháng.
Hàng tháng Công ty xổ số kiến thiết tổng hợp tiền thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với các trường hợp trúng thưởng trên 10 triệu đồng và kê khai theo mẫu số 03/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính, nộp tờ khai và nộp tiền thuế đã khấu trừ vào Ngân sách theo quy định. Cuối năm Công ty xổ số kiến thiết phải quyết toán số thuế đã khấu trừ theo mẫu số 06/KK-TNCN và bảng kê số 06D/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC nên trên.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng đối với thu nhập của đại lý xổ số từ ngày 01/01/2009.

 

 LIÊN BỘ TÀI CHÍNH - LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng (SMS: 532248) - Ngày 11/03/2009, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp  tham gia kháng chiến.
Theo đó, sẽ chi trợ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định hiện hành cho các đối tượng: thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; cán bộ đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ không có thân nhân trực tiếp nuôi dưỡng; quân nhân, cán bộ được Đảng cử ở lại miền Nam sau Hiệp định Geneva năm 1954; quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội, đã phục viên về địa phương...
Ngoài khoản trợ cấp nêu trên, những đối tượng này còn được hưởng các khoản ưu đãi như: bảo hiểm y tế; điều trị bồi dưỡng sức khỏe; thuốc đặc trị và điều trị đặc biệt cho thương, bệnh binh; quà tặng của Chủ tịch nước; chi ăn thêm ngày lễ, Tết; hỗ trợ thân nhân liệt sỹ thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sỹ...

Thông tư này áp dụng từ năm ngân sách 2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

 

 LIÊN BỘ TÀI CHÍNH - TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Quản lý tài chính trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản (SMS: 532249) - Ngày 05/03/2009, Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 40/2009/TTLT-BTC-BTN&MT hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các nhiệm vụ chi thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản.
Theo đó, các nhiệm vụ chi thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản, bao gồm: nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và một số  nhiệm vụ khác. Những dự án điều tra cơ bản về địa chất và tài nguyên khoáng sản thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch của cấp có thẩm quyền phê duyệt mới đủ điều kiện phân bổ dự toán và triển khai thực hiện.
Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án mà Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ thực hiện do Ngân sách Trung ương bảo đảm; các nhiệm vụ, dự án mà Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện do ngân sách địa phương bảo đảm.
Ngân sách Trung ương được chi để điều tra, phát hiện tiềm năng tài nguyên khoáng sản, đồng thời với việc lập các loại bản đồ địa chất khu vực; điều tra địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa chất đô thị, địa chất tai biến, địa chất khoáng sản biển, địa chất môi trường; điều tra địa động lực, địa nhiệt; các chuyên đề về địa chất và khoáng sản; đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản theo loại hoặc nhóm khoáng sản và đối với các cấu trúc địa chất có triển vọng...
Ngân sách địa phương chi cho việc lập bản đồ khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; điều tra địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa chất đô thị, địa chất tai biến, địa chất môi trường phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương; rà soát, khoanh định các khu vực phân bố khoáng sản nhưng chồng lấn với các dự án khác; thu thập thông tin số liệu phục vụ cho việc thành lập cơ sở dữ liệu về địa chất và khoáng sản theo yêu cầu quản lý của địa phương...
Ở Trung ương, căn cứ dự toán hàng năm được cấp có thẩm quyền giao, các Bộ lập phương án phân bổ kinh phí cho các đơn vị dự toán trực thuộc được giao thực hiện gửi Bộ Tài chính để xem xét, thẩm tra. Ở địa phương, căn cứ dự toán hàng năm được cấp có thẩm quyền giao, cơ quan chủ quản lập phương án phân bổ kinh phí cho các đơn vị dự toán trực thuộc được giao thực hiện gửi cơ quan tài chính cùng cấp để xem xét, thẩm tra theo quy định hiện hành.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.