Số 08.2009 (415) ngày 27/02/2009

 CHÍNH PHỦ


Hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn và người lao động mất việc (SMS: 531917) - Ngày 23/02/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong các doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế.
Theo đó, doanh nghiệp gặp khó khăn và người lao động mất việc làm trong năm 2009 sẽ được hưởng một số chính sách hỗ trợ.
Cụ thể, cho vay với lãi suất 0% đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế mà phải giảm số lao động hiện có từ 30% trở lên hoặc từ 100 lao động trở lên (không kể lao động thời vụ có thời hạn 3 tháng), không có khả năng thanh toán tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội và trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc cho số lao động đã giảm. Thời hạn vay tối đa là 12 tháng. Mức vay tối đa bằng số kinh phí để thanh toán nợ tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội và trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc.
Đối với người lao động bị mất việc làm tại doanh nghiệp (DN) mà chủ DN bỏ trốn trong năm 2009, địa phương sẽ ứng ngân sách trả cho người lao động trong danh sách trả lương của doanh nghiệp khoản tiền lương còn nợ.
Người lao động bị mất việc làm trong năm 2009, kể cả người lao động đi làm việc tại nước ngoài phải về nước trước thời hạn do doanh nghiệp nước sở tại gặp khó khăn, sẽ được vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm để tự tạo việc làm, được vay vốn để học nghề hoặc vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày người lao động bị mất việc làm hoặc ngày người lao động phải về nước.
Quyết định cũng quy định sau khi được vay tiền, trong thời hạn 7 ngày, doanh nghiệp phải thanh toán tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc cho người lao động.
Quyết định này có hiệc lực thi hành từ ngày
23/02/2009. 

Quy định quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ (SMS: 531979) - Ngày 24/02/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 24/07/2006 quy định việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.
Điểm mới trong Nghị định này là việc thay thế đơn vị tham gia đấu giá là cơ quan tài chính trước đây bằng Hội đồng bán đấu giá.
Nghị định mới cũng bỏ quy định cũ tại Nghị định số 70/2006/NĐ-CP về việc trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định, người ra quyết định tịch thu phải chuyển quyết định tịch thu đến cơ quan tài chính có thẩm quyền hoặc trung tâm dịch vụ bán đấu giá để bán đấu giá đối với tang vật, phương tiện bị tạm giữ đã có quyết định tịch thu.
Cũng theo quy định mới, Chủ tịch UBND cấp huyện được quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá để tổ chức bán đấu giá đối với các tang vật, phương tiện do người có thẩm quyền của cơ quan cấp huyện và cấp xã ra quyết định tịch thu (thay cho quy định trước đây chỉ được ra quyết định thành lập Hội đồng đấu giá đối với tang vật, phương tiện có giá trị dưới 10.000.000 đồng).
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày
10/04/2009. 

Hướng dẫn thi hành Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (SMS: 531932) - Ngày 23/2/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng.
Theo quy định tại Nghị định này, sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm thuộc một trong các trường hợp sau: Sĩ quan thuộc diện dôi dư do thay đổi tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc sĩ quan hết hạn tuổi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị mà quân đội không còn nhu cầu bố trí, sử dụng thì ngoài lương hưu còn được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần gồm 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi và 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 1/2 tháng tiền lương. Sĩ quan chuyển ngành được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì được ưu tiên bố trí việc làm phù hợp với ngành nghề chuyên môn; được miễn thi tuyển nếu chuyển ngành về cơ quan, đơn vị cũ hoặc chuyển ngành theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; được ưu tiên cộng thêm điểm vào kết quả khi thi tuyển công chức; được xếp lương phù hợp với công việc mới đảm nhiệm (được bảo lưu hệ số chênh lệch giữa hệ số lương sĩ quan với hệ số lương mới trong thời gian tối thiểu 18 tháng)...
Trường hợp sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ không đủ điều kiện để nghỉ hưu hoặc không chuyển ngành được thì phục viên về địa phương và được hưởng các quyền lợi như: trợ cấp tạo việc làm bằng 6 tháng tiền lương tối thiểu chung, ưu tiên học nghề hoặc giới thiệu việc làm, hưởng trợ cấp phục viên 1 lần (cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương), hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác.
Sĩ quan tại ngũ từ trần thì thân nhân của sĩ quan được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng trợ cấp 1 lần, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương của sĩ quan trước khi từ trần. Trường hợp sĩ quan tại ngũ hy sinh thì ngoài chế độ trên, thân nhân còn được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng. Sĩ quan có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn, ngành nghề có tính chất đặc thù thì được quy đổi thời gian để tính hưởng chế độ trợ cấp 1 lần khi thôi phục vụ tại ngũ.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ
10/04/2009. Các chế độ, chính sách trên được thực hiện kể từ ngày 01/07/2008.
 

 BỘ CÔNG THƯƠNG


Hướng dẫn tăng giá điện (SMS: 532021) - Để triển khai Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010-2012 theo cơ chế thị trường, ngày 26/02/2009, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 05/2009/TT-BCT quy định về giá bán điện năm 2009 và hướng dẫn thực hiện.
Theo đó, giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang được áp dụng với các hộ gia đình sử dụng điện cho nhu cầu sinh hoạt có hợp đồng mua bán điện trực tiếp với bên bán điện. Cụ thể, với 50kWh đầu tiên giá 600 đ/kWh; 50kWh tiếp theo giá 865 đ/kWh; 50kWh tiếp theo giá 1.135 đ/kWh; 50kWh tiếp theo giá 1.495 đ/kWh; 100kWh tiếp theo giá 1.620 đ/kWh; 100kWh tiếp theo giá 1.740 đ/kWh và kWh sau đó (kWh 401) trở lên tính giá 1.790 đ/kWh, sau đó cộng 10% thuế GTGT.
Trong trường hợp bên mua điện sinh hoạt có các hộ sử dụng điện dùng chung công tơ (có hộ khẩu riêng) sẽ áp dụng giá bán điện bậc thang cho tất cả các hộ sử dụng theo nguyên tắc định mức bậc thang nhân với số hộ sử dụng dùng chung công tơ. Bên mua điện gồm một hộ sử dụng mà có nhiều hợp đồng mua bán điện sinh hoạt (mỗi hợp đồng được lắp một công tơ riêng) sử dụng vào mục đích sinh hoạt tại một địa điểm thì được tính là 1 hộ sử dụng điện để áp giá điện sinh hoạt cho toàn bộ sản lượng điện ghi được ở tất cả các công tơ tại địa điểm của hộ đó.
Trường hợp cho sinh viên và người lao động thuê nhà có thời hạn thuê nhà từ 12 tháng trở lên, cứ 4 người (căn cứ vào giấy đăng ký tạm trú dài hạn) tính là một hộ sử dụng để áp bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang.
Thông tư cũng quy định hình thức bán điện theo thời gian sử dụng điện trong ngày (gọi là hình thức 3 giá). Cụ thể như sau: Giờ bình thường gồm từ 4h đến 9h30, từ 11h30 đến 17h và từ 20h đến 22h (từ thứ 2 đến thứ 7); ngày Chủ nhật từ 4h đến 22h. Giờ cao điểm (từ thứ 2 đến thứ 7 - không có Chủ nhật): từ 9h30 đến 11h30 và từ 17h đến 20h. Giờ thấp điểm: Tất cả các ngày trong tuần: từ 22h đến 4h sáng hôm sau.
Giá bán theo hình thức 3 giá được áp dụng với bên mua điện sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, được cấp điện qua máy biến áp chuyên dùng từ 25kVA trở lên hoặc có sản lượng điện sử dụng trung bình 3 tháng liên tục từ 2.000 kWh/tháng trở lên; bên mua điện sử dụng vào mục đích sử dụng bơm tưới, tiêu phục vụ sản xuất lúa, rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày trồng xen canh trong vùng lúa, rau, màu; khuyến khích mua điện theo hình thức ba giá đối với bên mua điện sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, có máy biến áp và sản lượng điện sử dụng dưới mức quy định nêu trên.
Đối với các công tơ đang bán điện theo hình thức ba giá, chậm nhất là ngày
31/05/2009, bên bán điện phải cài đặt lại thông số thời gian của công tơ điện tử theo quy định để thực hiện đúng biểu giá quy định.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2009.

Thuế nhập khẩu 0% với 3 nhóm hàng từ Lào (SMS: 531918) - Ngày 20/02/2009, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 04/2009/TT-BCT hướng dẫn việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009.
Cụ thể sẽ áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với ba nhóm mặt hàng có xuất xứ từ Lào gồm: Thóc và gạo các loại; Lá và cọng thuốc lá; Phụ kiện mô tô. Thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0% được áp dụng đối với các tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày
01/01/2009.
Cũng theo Thông tư này, thương nhân Việt Nam được nhập khẩu các mặt hàng thóc và gạo các loại, phụ kiện mô tô theo hạn ngạch thuế quan. Đối với lá và cọng thuốc lá, chỉ những thương nhân có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/04/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) mới được phép nhập khẩu. Số lượng nhập khẩu tính trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo giấy phép do Bộ Công Thương cấp.

Hàng hóa nhập khẩu quy định trong Thông tư 04/2009/TT-BCT phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do cơ quan thẩm quyền của CHDCND Lào cấp theo quy định và được thông qua các cặp cửa khẩu quy định trong Thông tư. Thủ tục nhập khẩu hàng hóa giải quyết tại hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo nguyên tắc trừ lùi tự động (tổng lượng hàng nhập khẩu được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trừ đi số lượng nhập khẩu của từng mặt hàng).
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau ngày
31/12/2009.
 

 BỘ XÂY DỰNG


Cấp chứng nhận sở hữu nhà chung cư trong 30 ngày (SMS: 531947) - Đây là thời hạn được nêu trong Thông tư số 01/2009/TT-BXD, do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 25/02/2009, quy định một số nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng của tổ chức kinh doanh nhà ở.
Theo đó, cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận cho chủ sở hữu căn hộ nhà chung cư trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ nhà chung cư bao gồm hồ sơ cơ sở và hồ sơ từng căn hộ nhà chung cư.
Hồ sơ cơ sở được lập chung cho tất cả các căn hộ, phần sở hữu riêng trong nhà chung cư, bao gồm: Các giấy tờ về dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư (Bản sao quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư; bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án hoặc bản sao thỏa thuận tổng mặt bằng của khu đất có nhà chung cư); Một trong các giấy tờ về đất xây dựng nhà chung cư (Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quyết định giao đất và các chứng từ xác nhận đã nộp tiền sử dụng đất trừ trường hợp được miễn hoặc được chậm nộp); Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở (Sử dụng bản vẽ mặt bằng hoàn công phần kiến trúc hoặc bản vẽ thiết kế mặt bằng phần kiến trúc phù hợp với hiện trạng nhà ở); Danh mục các căn hộ và các phần sở hữu riêng đề nghị cấp giấy chứng nhận.
Thông tư cũng nêu rõ trách nhiệm làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho bên mua và hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu khi mua căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhà chung cư được nghiệm thu đưa vào sử dụng, tổ chức kinh doanh nhà ở phải hoàn thành và nộp cho cơ quan cấp giấy chứng nhận hồ sơ cơ sở của nhà chung cư.
Cũng trong thời gian 30 ngày kể từ khi các chủ sở hữu căn hộ và chủ sở hữu phần sở hữu riêng hoàn thành thanh toán tiền mua theo hợp đồng mua bán, tổ chức kinh doanh nhà ở phải hoàn thành và nộp cho cơ quan cấp giấy chứng nhận hồ sơ của từng căn hộ. Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư phải đảm bảo một số nội dung cơ bản về phần sở hữu chung, phần sở hữu riêng, về Bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư, về diện tích căn hộ nhà chung cư, về kinh phí bảo trì, vận hành nhà chung cư.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

 

 BỘ TÀI CHÍNH


Thuế đối với nhà thầu thăm dò, khai thác dầu khí (SMS: 531974) - Ngày 19/02/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 32/2009/TT-BTC hướng dẫn thực hiện qui định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo qui định của Luật Dầu khí.
Theo đó, các nhà thầu tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu thô và khí thiên nhiên tại Việt Nam theo qui định của Luật Dầu khí phải nộp thuế tại Cục thuế địa phương, nơi người nộp thuế đặt văn phòng điều hành chính. Trường hợp dầu thô, khí thiên nhiên không được bán theo hợp đồng giao dịch sòng phẳng, cơ quan quản lý thuế xác định giá tính thuế là giá bán trung bình cộng của dầu thô cùng loại trên thị trường quốc tế của 3 tuần liên tục: tuần trước, tuần bán và tuần tiếp theo tuần bán dầu thô đ
ối với dầu thô và giá tính thuế là giá bán khí thiên nhiên cùng loại trên thị trường, tại địa điểm giao nhận và các yếu tố liên quan khác đối với khí thiên nhiên.
Thuế tài nguyên đối với dầu thô, khí thiên nhiên được xác định trên cơ sở luỹ tiến từng phần của tổng sản lượng dầu thô, khí thiên nhiên thực khai thác trong mỗi kỳ nộp thuế tính theo sản lượng dầu thô, khí thiên nhiên bình quân mỗi ngày khai thác được của hợp đồng dầu khí, thuế suất thuế tài nguyên và số ngày khai thác trong kỳ tính thuế.
Người nộp thuế phải thực hiện khai, nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo qui định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và pháp luật về quản lý thuế hiện hành. Đối với hàng hoá nhập khẩu phục vụ cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí sẽ được miễn loại thuế này.
Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu thô, khí thiên nhiên... cũng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn tham gia hợp đồng dầu khí của bên chuyển nhượng phần vốn tham gia hợp đồng dầu khí cho bên nhận chuyển nhượng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký, áp dụng đối với kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2009 trở đi.

 

 LIÊN BỘ TÀI CHÍNH - CÔNG AN - KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Phạt nặng hành vi không mang bảo hiểm ôtô, xe máy (SMS: 531988) - Ngày 25/02/2009, Bộ Tài chính và Bộ Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 35/2009/TTLT-BTC- BCA hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/09/2008 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
Theo đó, khi làm thủ tục đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, chủ xe cơ giới phải xuất trình Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH) bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.
Lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng cảnh sát khác có liên quan, khi tuần tra, kiểm soát, nếu phát hiện người điều khiển phương tiện hoặc chủ xe cơ giới không có hoặc không mang theo GCNBH bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực, thì phải lập biên bản và xử lý kịp thời theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 đã được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008, Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
Áp dụng mức phạt 100.000 đồng cho người điều khiển xe môtô, xe gắn máy, xe môtô ba bánh và các loại xe cơ giới tương tự và 500.000 đồng cho người điều khiển xe ôtô, máy kéo và các loại xe cơ giới tương tự trong trường hợp không có hoặc không mang theo GCNBH còn hiệu lực.
Thông tư cũng quy định lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát điều tra có trách nhiệm cung cấp tài liệu liên quan đến các vụ tai nạn giao thông cho doanh nghiệp bảo hiểm để giải quyết việc bồi thường.
Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thường xuyên kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm nhằm ngăn chặn các tổ chức, cá nhân có hành vi trục lợi và gian lận bảo hiểm. Các doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm triển khai các kênh phân phối, hệ thống đại lý cung cấp bảo hiểm, xây dựng quy trình bán bảo hiểm, giải quyết quyền lợi bảo hiểm rõ ràng, đơn giản.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Cơ chế quản lý tài chính cho chương trình nghiên cứu (SMS: 531952) - Ngày 24/02/2009, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT/BTC-BKHCN hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 39/2005/TTLT/BTC-BKHCN ngày 23/5/2005 về việc hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn từ nay đến năm 2010”.
Theo đó, tại Thông tư mới đã sửa đổi và quy định rõ về chi phí vật tư, dụng cụ, nguyên vật liệu thực hiện dự án và chi phí vật tư, dụng cụ, nguyên vật liệu chính thực hiện dự án (kể cả các nguyên vật liệu phục vụ làm nhà màn, nhà lưới, nhà plastic, lán trại nuôi trồng nấm, bể lọc, giếng khoan, kho lạnh, hệ thống tưới phun… có tính quyết định công nghệ. Mức hỗ trợ làm nhà màn, nhà lưới, nhà plastic, lán trại nuôi trồng nấm, bể lọc, giếng khoan, kho lạnh, hệ thống tưới phun… không vượt quá 30% tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ cho dự án.
Mức chi thù lao trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi được quy định ở mức 500.000 đồng/người/tháng cho Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình và 400.000 đồng/người/tháng cho Phó trưởng Ban chỉ đạo và Chánh văn phòng Chương trình. Các thành viên Ban chỉ đạo được hưởng mức 300.000 đồng/người/tháng.
Thông tư cũng bổ sung thêm quy định: Trong thời gian có hiệu lực triển khai dự án theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền, số kinh phí đã được bố trí trong dự toán để thực hiện dự án nếu không sử dụng hết trong năm thì được chuyển sang năm sau tiếp tục thực hiện.
Việc sửa đổi, bổ sung quy định về cấp phát và kiểm soát chi đối với các dự án Trung ương quản lý cũng được đề cập tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.