Số 07.2009 (414) ngày 20/02/2009

 CHÍNH PHỦ


Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế (SMS: 531845) - Ngày 17/02/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ban hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế.
Theo đó, hàng hóa nhập khẩu chưa nộp thuế đưa vào bán tại các cửa hàng miễn thuế được quản lý theo chế độ hàng tạm nhập; hàng nhập khẩu đã nộp thuế hoặc sản xuất tại Việt Nam bán tại cửa hàng miễn thuế được quản lý theo chế độ hàng tạm xuất và được lưu lại tại cửa hàng không quá 365 ngày.
Trường hợp cần kéo dài thời hạn tạm nhập, tạm xuất hàng hóa lưu tại cửa hàng miễn thuế thì thời hạn cũng không quá 180 ngày
cho mỗi lô hàng. Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế sẽ được hoàn lại thuế theo quy định. Các mặt hàng như: thuốc lá, bia rượu, điện máy bán tại cửa hàng miễn thuế phải dán tem "Vietnam duty not paid" do Bộ Tài chính phát hành.
Đối tượng và điều kiện mua hàng miễn thuế là người xuất cảnh, quá cảnh, khách trên tàu bay thực hiện các chuyến bay quốc tế, tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao, thủy thủ làm việc trên tàu biển vận tải quốc tế.
Người xuất cảnh, quá cảnh được mua hàng miễn thuế không hạn chế số lượng và trị giá, tuy nhiên phải tự chịu trách nhiệm về thủ tục và định lượng để nhập khẩu vào nước nhập cảnh... Đồng tiền dùng giao dịch tại các cửa hàng miễn thuế là đồng Việt
Nam, USD và EURO.
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ
01/07/2009.

Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài về dầu khí (SMS: 531842) - Ngày 16/02/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2009/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 121/2007/NĐ-CP ngày 25/7/2007 của Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.
Nghị định mới bổ sung định nghĩa về người điều hành, phải là doanh nghiệp do Nhà đầu tư thành lập để triển khai dự án dầu khí ở nước ngoài.
Thẩm quyền chấp thuận đầu tư và quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ được quy định với các dự án dầu khí được hình thành thông qua ký kết hợp đồng dầu khí có sử dụng vốn nhà nước từ 3.000 tỷ đồng trở lên (quy định trước là từ 1.000 tỷ đồng trở lên) hoặc vốn của các thành phần kinh tế từ 5.000 tỷ đồng trở lên (trước là từ 3.000 tỷ đồng trở lên). Ngoài ra, các dự án dầu khí được hình thành thông qua chuyển nhượng quyền lợi tham gia vào hợp đồng dầu khí, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ công ty có sử dụng vốn nhà nước từ 5.000 tỷ đồng trở lên hoặc vốn của các thành phần kinh tế từ 8.000 tỷ đồng trở lên cũng phải được Thủ tướng chấp thuận đầu tư và ra quyết định đầu tư.
Hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đầu tư và hồ sơ thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định mới cần có thêm bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập doanh nghiệp của Người điều hành và hợp đồng ủy quyền giữa Nhà đầu tư và Người điều hành trong trường hợp có sự tham gia của Người điều hành vào dự án dầu khí.
Để chuẩn bị đầu tư hoặc thực hiện hoạt động hình thành dự án dầu khí hoặc triển khai dự án dầu khí, Nhà đầu tư được phép thành lập hoặc tham gia thành lập doanh nghiệp mới tại Việt Nam, nước tiếp nhận đầu tư hoặc ở nước thứ ba theo qui định của pháp luật có liên quan. Trường hợp Nhà đầu tư ủy quyền cho Người điều hành triển khai dự án dầu khí, Người điều hành được ghi tên trong Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho Nhà đầu tư. Người điều hành được phép sử dụng Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh để phục vụ các hoạt động liên quan đến triển khai dự án.
Nếu dự án dầu khí không có khả năng thu hồi chi phí, Nhà đầu tư được phép phân bổ phần chi phí đó vào chi phí sản xuất kinh doanh của Nhà đầu tư trong thời gian không quá 5 năm kể từ ngày kết thúc dự án.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày
06/01/2009.

Xử lý vi phạm pháp luật về thuế (SMS: 531805) - Sẽ phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn hoặc gian lận là tinh thần của Nghị định số 13/2009/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, được Chính phủ ban hành ngày 13/02/2009.
Cụ thể, bổ sung quy định phạt tiền từ 500.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.
Cũng theo quy định mới, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán đang trong thời gian xin tạm ngừng kinh doanh nhưng thực tế vẫn kinh doanh cũng sẽ thuộc đối tượng bị phạt tiền 1 lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận.
Ngoài ra, Nghị định 13/2009/NĐ-CP còn sửa đổi điều 18 Nghị định 98/2007/NĐ-CP về thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thu thuế; sửa đổi điều 22 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP quy định về lập biên bản vi phạm pháp luật về thuế; sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 39 Nghị định 98/2007/NĐ-CP về hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày
01/04/2009.

Phát hành trái phiếu Chính phủ bằng USD (SMS: 531833) - Theo Quyết định số 211/QĐ-TTg ban hành ngày 13/02/2009, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ trên thị trường vốn trong nước để đầu tư cho các dự án trọng điểm và bù đắp bội chi ngân sách nhà nước.
Điểm mới trong Quyết định này là đối tượng được mua trái phiếu ngoài tổ chức, còn có cá nhân cư trú và hoạt động hợp pháp tại Việt
Nam. Như vậy, trong thời gian tới, người dân cũng sẽ có cơ hội được sở hữu trái phiếu Chính phủ bằng USD, một loại giấy tờ có giá được đánh giá là có độ an toàn cao.
Trái phiếu Chính phủ được phát hành theo phương thức bảo lãnh, đấu thầu hoặc bán lẻ thông qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. Trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ được niêm yết, giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán. Chủ sở hữu trái phiếu được chuyển nhượng, tặng, thừa kế hoặc sử dụng để cầm cố trong các quan hệ tín dụng.
Mức lãi suất trái phiếu có kỳ hạn từ một năm trở lên sẽ do Bộ Tài chính quyết định, sau khi có tham khảo với Ngân hàng Nhà nước.

Tăng giá bán điện (SMS: 531802) - Theo quy định tại Quyết định 21/2009/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 12/02/2009 về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 - 2012 theo cơ chế thị trường, từ 01/03/2009, giá bán lẻ điện bình quân là 948,5 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế VAT) và từ 01/01/2010, giá bán điện được thực hiện trên cơ sở giá thị trường.
Giá bán điện mới tăng 8,92% so với giá điện bình quân năm 2008.
Năm 2009, điều chỉnh biểu giá bậc thang cho điện sinh hoạt. Cụ thể, bậc thang đầu tiên trong biểu giá bậc thang cho điện sinh hoạt được tính ở mức từ 1-50 kWh. Mức bù giá cho bậc thang này bằng 35-40% giá bán điện bình quân năm 2009. Giá điện cho bậc thang từ 51-100 kWh bằng giá thành bình quân, không có lợi nhuận. Áp dụng giá điện thống nhất toàn quốc cho các đối tượng khách hàng tại những vùng nối lưới điện quốc gia.
Đối với các tổ chức kinh doanh điện nông thôn chưa đủ điều kiện thực hiện bán lẻ điện theo biểu giá điện sinh hoạt bậc thang, Thủ tướng cho phép tạm thời áp dụng giá trần điện nông thôn hiện hành là 700 đồng/ kWh, nhưng chậm nhất vào ngày 01/09/2009 các đơn vị này phải chuyển sang thực hiện giá bán lẻ bậc thang theo mức giá điện sinh hoạt áp dụng thống nhất trên cả nước.
Giá bán lẻ điện những nơi chưa nối lưới điện quốc gia sẽ do đơn vị bán điện xây dựng trên nguyên tắc bảo đảm kinh doanh, trình UBND tỉnh quyết định sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương.
Từ năm 2010, áp dụng cơ chế bù giá cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp có mức tiêu thụ điện thấp hơn hoặc bằng 50 kWh/tháng bằng cách khấu trừ trực tiếp từ hóa đơn tiền điện hàng tháng (ở những nơi điều kiện kỹ thuật cho phép).
Ngoài ra, sẽ nghiên cứu áp dụng giá điện hai thành phần bao gồm giá công suất và giá điện năng cho các đối tượng thích hợp ở những nơi điều kiện kỹ thuật cho phép.
Hàng năm, Bộ Công Thương căn cứ tình hình sản xuất, kinh doanh của ngành điện và mặt bằng giá chung, phối hợp với Bộ Tài chính quyết định việc điều chỉnh tăng hoặc giảm giá điện theo cơ chế thị trường. Trường hợp mức điều chỉnh giá bán điện bình quân tăng (hoặc giảm) thấp hơn hoặc bằng 5% so với giá bán điện bình quân được duyệt của năm trước, Tổ điều hành giá bán điện thẩm định trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt. Trường hợp mức điều chỉnh giá bán điện bình quân của năm sau tăng (hoặc giảm) trên 5% so với giá được duyệt của năm trước thì Bộ Công Thương xem xét và trình, Bộ Tài chính thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/02/2009.
 

 BỘ TÀI CHÍNH


Hướng dẫn giãn nộp thuế thu nhập cá nhân (SMS: 531851) - Nhằm triển khai thống nhất quy định thực hiện giãn nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tại Thông tư số 27/2009/TT-BTC, ngày 18/02/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 1823/BTC-TCT.
Theo đó, đối tượng không được giãn nộp thuế (quy định tại khoản 2, Điều 1 Thông tư số 27/2009/TT-BTC) bao gồm: Cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; Cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ trúng thưởng bao gồm: trúng thưởng xổ số; trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại; trúng thưởng trong các hình thức cá cược, casino; trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác; Cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ nhận thừa kế, thu nhập từ nhận quà tặng.
Cá nhân không cư trú có các khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam không thuộc diện được giãn nộp thuế gồm các trường hợp sau: Cá nhân không hiện diện tại Việt Nam; Cá nhân rời Việt Nam trước ngày 30/6/2009; Cá nhân đến Việt Nam từ ngày 01/01/2009 nhưng không xác định rõ thời gian rời Việt Nam, không có nơi ở đăng ký thường trú hoặc không có hợp đồng thuê nhà ở có thời hạn từ 90 ngày trở lên tại Việt Nam.
Việc xác định thu nhập phát sinh trong thời gian được giãn nộp thuế (từ
01/01/2009 đến hết 31/05/2009) đối với từng đối tượng và các khoản thu nhập chịu thuế như sau:
Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú: là các khoản tiền lương, tiền công đơn vị chi trả thu nhập trả cho người lao động từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/5/2009 không phân biệt khoản thu nhập này có nguồn gốc phát sinh năm 2009 hay từ năm 2008 trở về trước. Riêng đối với số thuế thu nhập của người có thu nhập cao phải nộp năm 2008 nhưng chưa nộp hoặc qua kiểm tra phát hiện, thực hiện truy thu không thuộc diện được giãn thời hạn nộp thuế.
Đối với chuyển nhượng chứng khoán: Đối với chứng khoán niêm yết và chứng khoán chưa niêm yết nhưng đã thực hiện đăng ký giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán: là thời điểm Công ty chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán thông báo giao dịch thành công trong thời gian từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/5/2009…
Trường hợp trước ngày ban hành Thông tư số 27/2009/TT-BTC (trước ngày 06/02/2009), đơn vị chi trả thu nhập đã tạm khấu trừ thuế nhưng chưa nộp vào Ngân sách Nhà nước thì đơn vị chi trả có trách nhiệm thoái trả số thuế đã tạm khấu trừ theo trình tự quy định cụ thể tại Công văn này.
Các trường hợp khấu trừ thuế đã cấp chứng từ khấu trừ cho người nộp thuế thì khi thoái trả số thuế đã tạm khấu trừ, đơn vị chi trả phải thu hồi chứng từ khấu trừ thuế đã cấp.
Thời điểm thoái trả số thuế đã khấu trừ chưa nộp Ngân sách Nhà nước chậm nhất là ngày làm việc cuối cùng của tháng 02/2009. Kể từ ngày ban hành Thông tư số 27/2009/TT-BTC đến hết ngày
31/5/2009, các đơn vị chi trả thu nhập không được giữ số thuế TNCN của những đối tượng được giãn nộp thuế mà chuyển cho cá nhân cùng với thu nhập chi trả.
Trường hợp đơn vị chi trả thu nhập đã khấu trừ thuế, cá nhân có thu nhập thuộc đối tượng được giãn nộp thuế, đã nộp tiền thuế được giãn vào ngân sách Nhà nước, cơ quan thuế căn cứ chứng từ đã nộp ngân sách, chủ động thông báo đến tổ chức, cá nhân để thực hiện hoàn trả lại tiền thuế.

Lãi suất cho vay tín dụng (SMS: 531803) - Kể từ ngày 12/02/2009, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam (VNĐ) là 6,9%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 5,4%/năm. Đây là quy định tại Quyết định số 291/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 12/02/2009, về việc công bố lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.
Theo đó, mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt
Nam đã được điều chỉnh giảm 3,3%/năm so với quy định trước (từ 10,2% xuống còn 6,9%/năm). Tương tự, mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi cũng giảm 1,5%/năm (từ mức 6,9%/năm xuống còn 5,4%/năm).
Mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng VNĐ là 2,1%/năm, đối với dự án vay vốn bằng ngoại tệ là 0,6%/năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

 BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu (SMS: 531847) - Ngày 17/02/2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2009/TT-BKH hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu.
Đối tượng áp dụng là cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trình duyệt kế họach đấu thầu (sau đây gọi là chủ đầu tư) đối với các dự án đã được phê duyệt thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu. Trường hợp gói thầu dịch vụ tư vấn được thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án thì khi lập kế hoạch đấu thầu có thể tham khảo theo Thông tư này.
Việc lập kế hoạch đấu thầu tuân theo một số nguyên tắc cơ bản như: Kế hoạch đấu thầu phải được người có thẩm quyền phê duyệt bằng văn bản sau khi phê duyệt quyết định đầu tư hoặc phê duyệt đồng thời với quyết định đầu tư trong trường hợp đủ điều kiện để làm cơ sở pháp lý cho chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu; Kế hoạch đấu thầu phải lập cho toàn bộ dự án, trường hợp chưa đủ điều kiện lập cho toàn bộ dự án và cấp bách thì được phép lập kế hoạch đấu thầu cho một số gói thầu để thực hiện trước; Trong kế hoạch đấu thầu phải nêu rõ số lượng gói thầu và nội dung của từng gói thầu. Nội dung của từng gói thầu bao gồm: tên gói thầu, giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng…
Thông tư ban hành kèm theo mẫu Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu và các phụ lục liên quan đến tài liệu pháp lý, bảng biểu cần đính kèm văn bản trình duyệt.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

 

 BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị bán ra nước ngoài (SMS: 531831) - Ngày 17/02/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 05/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức và hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo Quyểt định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về.
Theo đó, Trung tâm hỗ trợ nạn nhân là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản và trụ sở riêng. Trung tâm hỗ trợ nạn nhân có chức năng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân và con của nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về, được các cơ quan chức năng ở Việt Nam tiếp nhận, phân loại, đánh giá và bàn giao cho Trung tâm dựa trên sự tự nguyện của đối tượng để tiếp tục hỗ trợ thông qua việc cung cấp các dịch vụ phục hồi sức khoẻ, tư vấn tâm lý, pháp lý, hướng nghiệp và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm hỗ trợ nạn nhân là: Tổ chức hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ, tâm lý, giáo dục phù hợp với từng lứa tuổi, nguyện vọng của nạn nhân và khả năng đáp ứng của cơ sở; Giáo dục kỹ năng sống, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho nạn nhân; Đánh giá khả năng tái hòa nhập cộng đồng của nạn nhân, cung cấp các thông tin về chính sách, dịch vụ hỗ trợ nạn nhân tại cộng đồng; Tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các cơ quan liên quan tiếp tục xác minh nhân thân, địa chỉ và đưa nạn nhân trở về gia đình, cộng đồng…
Thời gian nạn nhân lưu trú tại Trung tâm hỗ trợ nạn nhân không quá 30 ngày; đối với nạn nhân cần hỗ trợ sức khoẻ, giáo dục, trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn thì thời gian lưu trú có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày được tiếp nhận. Hết thời hạn theo quy định tại khoản này, đối với nạn nhân là trẻ em mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa thì Giám đốc Trung tâm hỗ trợ nạn nhân làm thủ tục chuyển sang Trung tâm bảo trợ xã hội.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.