Bản tin Văn bản mới số 22.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 1

39/2018/TT-BTC

Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 

* Từ 5/6, mức tính tiền chậm nộp thuế xuất, nhập khẩu là 0,03%/ngày

Trang 2

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

 2

06/2018/TT-BNV

Thông tư 06/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội

 

* Hướng dẫn tính lương, phụ cấp của công chức từ 1/7

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 3

516/QĐ-BTC

Quyết định 516/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc giải thể 43 Phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước thuộc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh

 

* Giải thể 43 Phòng Giao dịch Kho bạc Nhà nước

Trang 3

XUẤT NHẬP KHẨU

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

 4

38/2018/TT-BTC

Thông tư 38/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 

* 4 trường hợp không phải nộp chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Trang 3

THƯƠNG MẠI

 

THƯƠNG MẠI

 5

11/2018/TT-BCT

Thông tư 11/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2016/TT-BCT ngày 20/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu

 

* Sửa đổi quy định về Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu EAV

Trang 3

 6

1821/QĐ-BCT

Quyết định 1821/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng vệ thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

 

* Công bố 3 thủ tục mới trong lĩnh vực phòng vệ thương mại

Trang 3

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

 7

74/NQ-CP

Nghị quyết 74/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2018

 

* Không tăng giá điện trong năm 2018

Trang 4

 8

691/QĐ-TTg

Quyết định 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020

 

* 4 tiêu chí công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu

Trang 4

 9

71/NQ-CP

Nghị quyết 71/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều

 

* Chính sách với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều

Trang 4

CÔNG NGHIỆP

 

CÔNG NGHIỆP

 

 10

28/2018/TT-BTC

Thông tư 28/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công

 

* Chi hỗ trợ hoạt động khuyến công quốc gia

Trang 4

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 11

04/2018/TT-BNNPTNT

Thông tư 04/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp

 

* Công nhận tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp

Trang 4

 

 

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Thuế-Phí-Lệ  phí:

TỪ 5/6, MỨC TÍNH TIỀN CHẬM NỘP THUẾ XUẤT, NHẬP KHẨU LÀ 0,03%/NGÀY

Ngày 20/04/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư này quy định, số tiền chậm nộp thuế = Mức tính số tiền chậm nộp x Số ngày chậm nộp tiền thuế x Số tiền thuế chậm nộp.

Trong đó, mức tính số tiền chậm nộp là 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp, thay vì 0,05%/ngày như quy định trước đây tại Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Cũng theo Thông tư này, các trường hợp người nộp thuế phải đóng tiền chậm nộp bao gồm:

 

- Nộp tiền thuế chậm so với thời hạn quy định, thời hạn được gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong quyết định ấn định thuế và văn bản xử lý về thuế của cơ quan có thẩm quyền;

- Nộp bổ sung tiền thuế thiếu do khai sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn;

- Được nộp dần tiền nợ thuế theo quy định;

- Hàng hóa xuất, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế được bảo lãnh để thông quan hoặc giải phóng hàng theo Điều 9 Luật Thuế xuất, nhập khẩu.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/06/2018.

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:

HƯỚNG DẪN TÍNH LƯƠNG, PHỤ CẤP CỦA CÔNG CHỨC TỪ 1/7

Ngày 31/05/2018, Bộ Nội vụ đã ra Thông tư 06/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

Từ ngày 01/07/2018, mức lương cơ sở của các đối tượng nêu trên được điều chỉnh tăng lên 1,39 triệu đồng/tháng (theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP), do đó:

Công chức tính lương như sau:

Mức lương thực hiện từ 01/07/2018 = Mức lương cơ sở 1,39 triệu đồng/tháng x Hệ số hiện hưởng.

Công thức tính mức phụ cấp như sau:

- Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:

 

Mức phụ cấp thực hiện từ 01/07/2018 = Mức lương cơ sở 1,39 triệu đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng

- Đối với khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

Mức phụ cấp thực hiện từ 01/07/2018 = (Mức lương từ 01/07/2018 + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 01/07/2018 + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung từ 01/07/2018) x (Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng).

Riêng khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/07/2018.
 

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

GIẢI THỂ 43 PHÒNG GIAO DỊCH KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 516/QĐ-BTC về việc giải thể 43 Phòng Giao dịch Kho bạc Nhà nước thuộc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.

Theo Quyết định, kể từ ngày 01/06/2018, 43 Phòng Giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh sẽ bị giải thể, trong đó có: Phòng Giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước An Giang; Phòng Giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước Bắc Giang; Phòng Giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước Hà Nam; Phòng Giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh; Phòng Giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp…

 

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm triển khai phương án liên quan đến quy trình nghiệp vụ, công tác cán bộ, quản lý tài sản… để giải thể 43 Phòng Giao dịch trên, đảm bảo ổn định mọi hoạt động; an toàn tuyệt đối về tiền và tài sản của Nhà nước; ổn định tư tưởng cán bộ, công chức.

Quyết định này được ban hành ngày 13/04/2018.
 

Ü Xuất nhập khẩu:

4 TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI NỘP CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA

Ngày 20/04/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Các trường hợp không phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa gồm:

- Hàng hóa xuất khẩu;

- Hàng hóa nhập khẩu không thuộc trường hợp phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu quy định tại Điều 4 Thông tư này như: Hàng hóa có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi thuế quan; hàng hóa đang được thông báo nghi ngờ nhập khẩu từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ trong danh sách bị cấm vận…;

- Hàng hóa nhập khẩu thuộc trường hợp quy định miễn nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

 

- Trường hợp người khai hải quan đề nghị nộp chứng từ này tại thời điểm làm thủ tục hải quan và thực hiện khai theo quy định.

Cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa được cấp hoặc phát hành theo các hình thức sau: Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa phải ở dạng chứng từ giấy; Một số trường hợp được chấp nhận ở dạng chứng từ giấy hoặc điện tử.

Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa phải có chữ ký của người xuất hoặc người xuất khẩu, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác hoặc chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa được cấp dưới dạng điện tử truyền qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/06/2018.
 

Ü Thương mại:

SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA MẪU EAV

Một số quy định của Thông tư 21/2016/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu đã được sửa đổi, bổ sung ngày 29/05/2018 tại Thông tư 11/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Theo quy định mới, thủ tục cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu EAV được thực hiện theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 21/2016/TT-BCT;
 

 

Nghị định 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa và Thông tư 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hóa.

Đồng thời, Thông tư này ban hành Phụ lục thay thế Phụ lục II - Quy tắc cụ thể mặt hàng đã ban hành kèm theo Thông tư 21/2016/TT-BCT.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

CÔNG BỐ 3 THỦ TỤC MỚI TRONG LĨNH VỰC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

Ngày 25/05/2018, Bộ Công Thương công bố kèm theo Quyết định 1821/QĐ-BCT 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng vệ thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Cụ thể, công bố các thủ tục: Khai báo nhập khẩu hàng hóa bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại để phục vụ công tác điều tra; Thủ tục miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại và Thủ tục bổ sung lượng hàng hóa được miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại. Các thủ tục này đều do Cục Phòng vệ thương mại (số 25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) thực hiện.

 

Trong thủ tục miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại (lần đầu), cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp 01 bộ hồ sơ đến Cục Phòng vệ thương mại. Hồ sơ phải có tài liệu thể hiện nhu cầu tiêu thụ hoặc sử dụng hàng hóa nhập khẩu đề nghị miễn trừ, thông thường trong 03 năm gần nhất và năm hiện tại. Thời hạn giải quyết thủ tục này là 45 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thủ tục này không có lệ phí.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/06/2018.

Ü Chính sách:

KHÔNG TĂNG GIÁ ĐIỆN TRONG NĂM 2018

Đây là nội dung nằm trong Nghị quyết 74/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2018. Nghị quyết này được ban hành ngày 07/06/2018.

Cụ thể, Chính phủ chỉ đạo: Không tăng giá điện trong năm 2018, xem xét thời điểm, mức độ điều chỉnh giá dịch vụ y tế, giáo dục phù hợp, bảo đảm kiểm soát lạm phát dưới 4%; Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là chi mua sắm, hội họp; Đẩy mạnh thanh, kiểm tra thuế, quản lý chặt chẽ kê khai và hoàn thuế.
 

 

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương kiểm soát, ngăn chặn tín dụng đen, cho vay nặng lãi. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh giảm phí BOT, nhất là các trạm BOT đã được quyết toán; kiểm soát xe quá khổ, quá tải và xử lý nghiêm các vi phạm.

Đặc biệt, sẽ xây dựng Bộ quy tắc ứng xử dành cho khách du lịch quốc tế tại Việt Nam phù hợp với chủ trương, chính sách phát triển du lịch; Thực hiện chấn chỉnh, tổ chức hoạt động của Liên đoàn bóng đá Việt Nam; Tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia 2018 và chỉ đạo kiểm tra các địa phương thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng nhà vệ sinh trường học.

4 TIÊU CHÍ CÔNG NHẬN XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2019 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định 691/QĐ-TTg ngày 05/06/2018.

Theo đó, xã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định và đáp ứng các tiêu chí:

Tiêu chí sản xuất - thu nhập - hộ nghèo: Thu nhập bình quân đầu người cao hơn từ 1,5 lần trở lên so với thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; Không có hộ nghèo…

Tiêu chí Giáo dục - Y tế - Văn hóa: Tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo đạt từ 90% trở lên; Tỷ lệ trẻ vào lớp 1 đạt 100%;

 

Trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh BHYT; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt từ 95%...

Tiêu chí Môi trường: Có từ 60% trở lên tuyến đường xã, thôn có rãnh thoát nước và trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh; Từ 90% số hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường…

Tiêu chí An ninh trật tự - Hành chính công: Trong 03 năm liên tục trước năm xét xã nông thôn mới kiểu mẫu không có khiếu kiện đông người trái pháp luật; không có công dân ở xã phạm tội; tệ nại được kiềm chế, giảm; Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân hiệu quả…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

CHÍNH SÁCH VỚI HỘ NGHÈO THIẾU HỤT ĐA CHIỀU

Ngày 31/05/2018, Chính phủ đã ra Nghị quyết 71/NQ-CP về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều.

Cụ thể, Hộ nghèo đa chiều thiếu hụt về tiêu chí bảo hiểm y tế được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế; 70% với hộ nghèo thiếu hụt các tiêu chí cơ bản khác; Thành viên hộ nghèo đa chiều thiếu hụt ít nhất 01 chỉ số về giáo dục được hỗ trợ về giáo dục, đào tạo như đối với thành viên hộ nghèo thiếu hụt tiêu chí thu nhập…

 

Đối với hộ nghèo thiếu hụt chỉ số về nguồn nước sinh hoạt thì được hưởng chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt theo Quyết định 2085/QĐ-TTg năm 2016.

Chính phủ cũng nhấn mạnh, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ pháp lý và các chính sách đối với hộ nghèo là dân tộc thiểu số, vùng miền núi, huyện nghèo…

 

Ü Công nghiệp:

CHI HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA

Thông tư 28/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công đã được Bộ Tài chính ban hành ngày 28/03/2018.

Thông tư quy định mức chi hoạt động khuyến công quốc gia như sau:

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn thành lập tại khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn: Được hỗ trợ với mức chi không quá 10 triệu đồng/doanh nghiệp để hoàn thiện kế hoạch kinh doanh; dự án thành lập doanh nghiệp, chi phí liên quan đến đăng ký thành lập doanh nghiệp.

 

 

Đặc biệt, chi hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, sản phẩm mới bao gồm chi phí: Xây dựng, mua máy móc thiết bị; hoàn chỉnh tài liệu quy trình công nghệ… với mức hỗ trợ tối đa 30% chi phí nhưng không quá 01 tỷ đồng/mô hình.

Đối với xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, được hỗ trợ tối đa 30% chi phí nhưng không quá 500 triệu đồng cụ thể bao gồm các chi phí: Thay thế nguyên, nhiên, vật liệu; đổi mới máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ; đào tạo nâng cao năng lực quản lý…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 11/05/2018.

Ü Nông nghiệp-Lâm nghiệp:

CÔNG NHẬN TIẾN BỘ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

Ngày 03/05/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 04/2018/TT-BNNPTNT quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp.

Theo đó, được công nhận tiến bộ kỹ thuật lần đầu khi đáp ứng các tiêu chí: Có tính mới, tính sáng tạo, tính ổn định và khả năng cạnh tranh cao; Đảm bảo chất lượng, giảm thiểu tác động đến môi trường, có triển vọng mở rộng sản xuất.

Đối với tiến bộ kỹ thuật tương tự tiến bộ kỹ thuật đã được công nhận phải đáp ứng các tiêu chí trên, có hiệu quả kinh tế cao hơn ít nhất 10% so với tiến bộ kỹ thuật tương tự đã được công nhận.

Thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật như sau:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký công nhận tiến bộ kỹ thuật gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị công nhận tiến bộ kỹ thuật; Báo cáo kết quả nghiên cứu tiến bộ kỹ thuật; Bản nhận xét ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất tối thiểu của 03 tổ chức hoặc cá nhân.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký: chấp nhận hồ sơ hợp lệ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; từ chối nếu hồ sơ không hợp lệ;

Bước 3: Thẩm định hồ sơ;

Bước 4: Công nhận tiến bộ kỹ thuật.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

 


 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.