Bản tin Văn bản mới số 18.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

BẢO HIỂM

 

BẢO HIỂM

1

4173/VPCP-KSTT

Công văn 4173/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử

 

* Thẻ bảo hiểm y tế điện tử được gắn chip

Trang 2

ĐẦU TƯ

 

ĐẦU TƯ

 

2

63/2018/NĐ-CP

Nghị định 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

 

* Ưu đãi với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Trang 2

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

3

491/QĐ-TTg

Quyết định 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

 

* Điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn

Trang 2

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

 

4

23/2018/TT-BGTVT

Thông tư 23/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt và phân tích, thống kê báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt

 

* Phải dừng tàu khi va chạm gây thiệt hại về người

Trang 3

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

5

01/CT-BTC

Chỉ thị 01/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

* Dừng bổ nhiệm công chức lãnh đạo cấp Chi cục Thuế

Trang 3

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

6

08/2018/TT-BCT

Thông tư 08/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

 

* Ban hành 32 biểu mẫu xử phạt VPHC mới của Quản lý thị trường

Trang 3

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

7

04/2018/TT-BTTTT

Thông tư 04/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

 

* Máy tính, laptop thuộc Danh mục có khả năng gây mất an toàn

Trang 4

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

8

490/QĐ-TTg

Quyết định 490/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020

 

* Đầu tư 45.000 tỷ cho Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Trang 4

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

9

54/NQ-CP

Nghị quyết 54/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2018

 

* Ưu tiên tuyển dụng viên chức với người đã ký hợp đồng lâu năm

Trang 4

HÌNH SỰ

 

HÌNH SỰ

10

01/2018/NQ-HĐTP

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện

 

* Đã có Nghị quyết hướng dẫn tha tù trước thời hạn

Trang 4

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

11

64/2018/NĐ-CP

Nghị định 64/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản

 

* Để chung thức ăn chăn nuôi với phân bón bị phạt đến 5 triệu

Trang 5

12

62/2018/NĐ-CP

Nghị định 62/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

 

* Hỗ trợ tiền phí thủy lợi trên cả nước

Trang 5

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

13

22/2018/QĐ-TTg

Quyết định 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

 

* Xây dựng hương ước, quy ước phải được 50% cử tri tán thành

Trang 5

 

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Bảo hiểm:

THẺ BẢO HIỂM Y TẾ ĐIỆN TỬ ĐƯỢC GẮN CHIP

Thông tin này được đề cập tại Công văn 4173/VPCP-KSTT về việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng về cấp, quản lý và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

 

Thẻ bảo hiểm y tế điện tử phải có gắn chip với giải pháp công nghệ do Việt Nam làm chủ, bảo đảm kết nối, liên thông, tích hợp an toàn và chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Công văn này được Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 09/05/2018.

Ü Đầu tư:

ƯU ĐÃI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

Ngày 04/05/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tác công tư, trong đó quy định nhiều ưu đãi đối với dự án đầu tư theo hình thức này.

Cụ thể, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp; Hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án được hưởng ưu đãi theo quy định về thuế xuất, nhập khẩu.

Đáng chú ý, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án còn được miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc được miễn, giảm tiền thuê đất trong thời gian thực hiện dự án phù hợp với quy định về đất đai cùng các ưu đãi khác theo quy định hiện hành.

 

Ngoài ra, Nghị định quy định giá, phí hàng hóa dịch vụ và các khoản thu từ dự án đối tác công tư phải đảm bảo lợi ích của 03 bên: Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án - Người sử dụng - Nhà nước; tạo điều kiện để nhà đầu tư thu hồi vốn và lợi nhuận.

Khi điều chỉnh giá, phí và các khoản thu, doanh nghiệp dự án phải thông báo trước 30 ngày cho các đối tượng sử dụng hàng hóa, dịch vụ.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 19/06/2018.

 

Ü Tài nguyên-Môi trường:

ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ QUẢN LÝ TỔNG HỢP CHẤT THẢI RẮN

Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh ngày 07/05/2018 theo Quyết định 491/QĐ-TTg.

Mục tiêu đến năm 2025, 100% tổng lượng chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở y tế, làng nghề phải được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; 85% chất thải rắn nguy hại phát sinh tại các hộ gia đình, cá nhân phải được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường.

 

 

Chiến lược yêu cầu các nhà sản xuất thiết bị điện tử phải thiết lập và công bố các điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ theo quy định pháp luật; người tiêu dùng có trách nhiệm chuyển các sản phẩm thải bỏ đến điểm thu hồi hoặc chuyển cho tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải để chuyển đến các điểm thu hồi.

Đồng thời, tăng cường việc tái chế, tái sử dụng chất thải nguy hại; hạn chế việc cấp phép xử lý bằng biện pháp chôn lấp, hóa rắn đối với các loại chất thải nguy hại có khả năng tái chế, tái sử dụng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009.

Ü Giao thông:

PHẢI DỪNG TÀU KHI VA CHẠM GÂY THIỆT HẠI VỀ NGƯỜI

Quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt và phân tích, thống kê báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt đã được Bộ Giao thông Vận tải ban hành tại Thông tư 23/2018/TT-BGTVT ngày 04/05/2018.

Theo quy định, trường hợp tàu đâm, va với chướng ngại mà không đe dọa đến an toàn chạy tàu hoặc không gây thiệt hại về người thì không phải dừng tàu. Chậm nhất 03 ngày làm việc từ ngày xảy ra sự cố, tai nạn giao thông đường sắt phải thành lập Hội đồng phân tích sự cố, tai nạn giao thông đường sắt.

Tai nạn giao thông đường sắt được phân thành 04 loại: Ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, tai nạn có từ 01 đến 05 người bị thương hoặc gây thiệt hại về tài sản

 

 có giá trị từ 20 triệu đến dưới 100 triệu đồng là tai nạn ít nghiêm trọng. Tai nạn nghiêm trọng là tai nạn có từ 01 người chết hoặc 06 - 08 người bị thương hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 100 đến dưới 500 triệu đồng…

Doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đô thị chịu trách nhiệm về kinh phí để phục vụ việc giải quyết hậu quả sự cố, tai nạn giao thông đường sắt trong phạm vi tuyến đường sắt được giao kinh doanh, khai thác.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

Ü Cán bộ-Công chức-Viên chức:

DỪNG BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO CẤP CHI CỤC THUẾ

Ngày 09/05/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị 01/CT-BTC về việc khẩn trương sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế cấp huyện thành Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại Chỉ thị này, Bộ Tài chính chỉ đạo phải thực hiện tốt công tác cán bộ và công tác nội vụ trong quá trình sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế cấp huyện. Cụ thể như sau:

Dừng việc bổ nhiệm mới công chức lãnh đạo cấp Chi cục và tương đương thuộc các Cục Thuế và cấp Đội thuộc các Chi cục Thuế trên toàn quốc để ưu tiên sắp xếp công chức lãnh đạo thuộc Chi cục Thuế khi triển khai kế hoạch sắp xếp, sáp nhập.

 

Đối với cấp trưởng (Chi cục trưởng, Đội trưởng): Ưu tiên bố trí các chức danh tương đương trong đơn vị; không thể bố trí các chức danh tương đương thì xem xét bố trí vị trí cấp phó tại các bộ phận phù hợp và được ưu tiên xem xét bổ nhiệm cấp trưởng khi đơn vị có nhu cầu.

Đối với cấp phó (Chi cục Phó và Đội  phó): Trong thời gian thực hiện, việc sắp xếp, sáp nhập, số lượng cấp phó của các Chi cục Thuế có thể trước mắt cao hơn so với quy định; khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không được bổ sung.

 

Ü Vi phạm hành chính:

BAN HÀNH 32 BIỂU MẪU XỬ PHẠT VPHC MỚI CỦA QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Một số quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường đã được Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung ngày 02/05/2018 tại Thông tư 08/2018/TT-BCT.

Cụ thể, mẫu ấn chỉ in sẵn sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường ban hành kèm theo Thông tư này gồm có: 15 mẫu quyết định; 15 mẫu biên bản và 02 mẫu biểu dùng chung. Mẫu ấn chỉ in sẵn được in trên giấy trắng phủ vân hoa văn chống làm giả mờ màu vàng nhạt, dòng chữ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG in chéo và bóng chìm phù hiệu Quản lý thị trường, mặt sau tráng mực cacbon, kích thước 210 x 297 mm (khổ giấy A4)…

 

Cũng theo quy định mới, trường hợp liên 2 ấn chỉ đã lập nhưng không có đối tượng để giao vì lý do khách quan thì lưu tại quyển ấn chỉ.

Căn cứ vào tình tiết của vụ việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền hoặc người đang thụ lý hồ sơ vụ việc sử dụng mẫu ấn chỉ có liên quan, tự soạn thảo trên máy tính đầy đủ các nội dung phù hợp theo mẫu để in trên máy in và đóng dấu phát hành.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 17/05/2018.
 

Ü Thông tin-Truyền thông:

MÁY TÍNH, LAPTOP THUỘC DANH MỤC CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN

Ngày 08/05/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 04/2018/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ.

Thông tư quy định 02 Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn, gồm:

Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc công bố hợp quy, bao gồm: Máy tính cá nhân để bàn; Máy tính bảng; Máy tính xách tay; Máy tính chủ; Thiết bị chuyển mạch; Thiết bị tường lửa; Thiết bị cổng; Pin Lithium cho máy tính xách tay, điện thoại di động, máy tính bảng…

 

Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy, gồm: Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công cộng; Thiết bị vi ba số; Máy phát hình kỹ thuật số DVB-T2; Thiết bị phát, thu phát vô tuyến cự ly ngắn dùng cho mục đích chung…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

 

Ü Chính sách:

ĐẦU TƯ 45.000 TỶ CHO CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM

Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 (tên tiếng Anh là: One commune one product, gọi tắt là Chương trình OCOP) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 07/05/2018 theo Quyết định 490/QĐ-TTg.

Tổng kinh phí thực hiện các đề án thuộc Chương trình OCOP dự kiến khoảng 45.000 tỷ đồng. Theo đó, sẽ tiêu chuẩn hóa ít nhất 50% số sản phẩm hiện có, tương ứng khoảng 2.400 sản phẩm. Triển khai thực hiện từ 08 - 10 mô hình làng văn hóa du lịch. Phấn đấu phát triển mới khoảng 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã tham gia Chương trình OCOP. Phát triển sản phẩm, dịch vụ theo 06 nhóm, bao gồm:

- Thực phẩm, gồm: Nông sản tươi sống và nông sản chế biến;

- Đồ uống, gồm: Đồ uống có cồn, đồ uống không cồn;
 

 

- Thảo dược, gồm: Các sản phẩm có thành phần từ cây dược liệu;

- Vải và may mặc, gồm: Các sản phẩm làm từ bông, sợi;

- Lưu niệm - nội thất - trang trí, gồm: Các sản phẩm từ gỗ, sợi, mây tre, kim loại, gốm sứ, dệt may… làm đồ lưu niệm, đồ gia dụng;

- Dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng, gồm: Các sản phẩm dịch vụ phục vụ tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí, học tập, nghiên cứu…

Đồng thời, sẽ xây dựng hệ thống quản lý và giám sát sản phẩm, trong đó có hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia Chương trình OCOP và xếp hạng sản phẩm gồm 05 hạng sao.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Hành chính:

ƯU TIÊN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VỚI NGƯỜI ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG LÂU NĂM

Nghị quyết 54/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 04 năm 2018 đã được Chính phủ ban hành ngày 10/05/2018.

Nội dung nổi bật của Nghị quyết này là hướng dẫn về việc xử lý trường hợp tuyển dụng thừa viên chức so với chỉ tiêu được giao. Theo đó, trong trường hợp này, Chính phủ yêu cầu các địa phương phải đánh giá, rà soát lại, thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong địa bàn huyện, tỉnh; nếu không thể bố trí được thì tinh giản biên chế.
 

 

Đối với trường hợp ký hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ, nếu còn chỉ tiêu biên chế thì thực hiện tuyển dụng vào viên chức; ưu tiên với người đã ký hợp đồng lâu năm, có năng lực, phù hợp với vị trí cần tuyển dụng. Sau khi đã tuyển dụng đủ số chỉ tiêu được giao vẫn dôi dư thì phải thực hiện chấm dứt hợp đồng.

Cũng tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tinh giản biên chế đúng lộ trình; giảm biên chế gián tiếp, giảm số lượng lãnh đạo, quản lý, ưu tiên biên chế làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện hợp đồng viên chức có thời hạn với trường hợp tuyển dụng mới.

Ü Hình sự:

ĐÃ CÓ NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN

Hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành tại Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP ngày 24/04/2018.

Một trong những nội dung được hướng dẫn tại Nghị quyết này là điều kiện rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn. Theo đó, đối tượng này được rút ngắn thời gian thử thách nếu đã chấp hành được ít nhất 1/2 thời gian thử thách; Có nhiều tiến bộ trong thời gian thử thách như: Tích cực học tập, lao động, sửa chữa lỗi lầm; lập thành tích trong sản xuất… được cơ quan cấp tỉnh trở lên khen thưởng.
 

 

Về mức rút ngắn thời gian thử thách, mỗi năm người được tha tù trước thời hạn được xem xét, rút ngắn thời gian thử thách 01 lần từ 03 tháng - 02 năm; nếu thời gian thử thách còn dưới 03 tháng thì có thể được rút ngắn hết thời gian thử thách còn lại.

Ngoài hướng dẫn về việc rút ngắn thời gian thử thách, Nghị quyết còn hướng dẫn cụ thể về điều kiện tha tù trước thời hạn đối với trường hợp chấp hành án phạt tù về tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; về tội phạm ít nghiêm trọng và tha tù trước thời hạn đối với người dưới 18 tuổi đang chấp hành án phạt tù.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 09/06/2018.

Ü Nông nghiệp-Lâm nghiệp:

ĐỂ CHUNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI VỚI PHÂN BÓN BỊ PHẠT ĐẾN 5 TRIỆU

Ngày 07/05/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 64/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Nghị định này quy định một số mức phạt như sau:

- Phạt 02 - 03 triệu đồng đối với cơ sở mua bán thức ăn chăn nuôi, thủy sản không có giải pháp phòng chống chuột, chim và động vật gây hại; Không có thiết bị, dụng cụ để bảo quản thức ăn chăn nuôi, thủy sản theo hướng dẫn của nhà cung cấp.

 

- Phạt từ 03 - 05 triệu đồng đối với cơ sở mua bán thức ăn chăn nuôi, thủy sản để chung thức ăn chăn nuôi, thủy sản với thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hoặc các hóa chất độc hại khác;

- Phạt từ 05 - 10 triệu đồng đối với cơ sở nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản không có hoặc không thuê kho bảo quản thức ăn chăn nuôi, thủy sản đáp ứng các yêu cầu về điều kiện bảo quản đảm bảo chất lượng hàng hóa, bảo vệ môi trường và khuyến cáo của nhà sản xuất.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 22/06/2018.

HỖ TRỢ TIỀN PHÍ THỦY LỢI TRÊN CẢ NƯỚC

Theo Nghị định 62/2018/NĐ-CP ngày 02/05/2018 của Chính phủ quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi:

Đối với các trường hợp công trình tưới, tiêu đối với đất trồng lúa, bao gồm cả tưới tiêu bằng động lực, trọng lực, tưới tiêu bằng trọng lực kết hợp động lực hỗ trợ, tùy các vùng, miền núi sẽ được hỗ trợ 732.000 đồng đến 1,811 triệu đồng/ha/vụ.

Mức hỗ trợ đối với tưới tiêu cho diện tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày kể cả cây vụ đông được tính bằng 40% mức hỗ trợ đối với đất trồng lúa. Riêng sản xuất muối, mức hỗ trợ áp dụng được tính bằng 2% giá trị muối thành phẩm.
 

 

Đối với cấp nước tưới các cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu, mức hỗ trợ theo công trình bơm điện là 1.020 đồng/m3 và với hồ đập, kênh cống là 840 đồng/m3. Với cấp nước để nuôi trồng thủy sản, mức hỗ trợ là đến 840 đồng/m3 hoặc 250 đồng/m2 mặt thoáng/năm.

Các tổ chức khai thác công trình thủy lợi làm nhiệm vụ cấp, tưới tiêu nước ngoài phần kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi được Nhà nước chi trả còn được hưởng các khoản trợ cấp, trợ giá và các khoản hỗ trợ tài chính theo quy định của pháp luật căn cứ vào khả năng ngân sách từng cấp.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký. Thời hạn hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 30/06/2018.

Ü Tư pháp-Hộ tịch:

XÂY DỰNG HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC PHẢI ĐƯỢC 50% CỬ TRI TÁN THÀNH

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ngày 09/05/2018.

Theo đó, thủ tục soạn thảo hương ước, quy ước như sau: Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố chủ trì, phối hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận tổ chức Hội nghị của thôn, tổ dân phố lấy ý kiến về chủ trương xây dựng hương ước, quy ước, những nội dung cơ bản dự kiến quy định trong hương ước, quy ước.

Trường hợp có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tán thành

 

chủ trương xây dựng hương ước, uy ước, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố chủ trì, phối hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận lựa chọn, cử người tham gia Tổ soạn thảo hương ước, quy ước.

Thêm vào đó, hương ước, quy ước được sửa đổi, bổ sung, thay thế khi: Có nội dung trái pháp luật, trái đạo đức xã hội, trái phong tục, tập quán về hôn nhân và gia đình; Cộng đồng dân cư thấy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, thay thế…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.
 


 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.