Bản tin Văn bản mới số 19.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

1

72/2018/NĐ-CP

Nghị định 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

 

* Chính thức có Nghị định tăng lương cơ sở

Trang 2

THƯƠNG MẠI

 

THƯƠNG MẠI

 

2

19-2018/NQ-CP

Nghị quyết 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải quyết chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo

 

* Chi cục Hải quan bố trí nhân lực làm thủ tục hải quan 24/7

Trang 2

3

74/2018/NĐ-CP

Nghị định 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

 

* Ưu tiên vay vốn cho doanh nghiệp đạt Giải vàng chất lượng

Trang 2

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

4

2968/QĐ-BYT

Quyết định 2968/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi được quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế

 

* Công bố 12 thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực y tế

Trang 3

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

 

5

75/2018/NĐ-CP

Nghị định 75/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu

 

* Bảo vệ tàu bị thương được hưởng chế độ như thương binh

Trang 3

6

65/2018/NĐ-CP

Nghị định 65/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt

 

* Tiêu chí xác định điểm đen tai nạn giao thông đường sắt

Trang 3

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

 

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

7

70/2018/NĐ-CP

Nghị định 70/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước

 

* Điều kiện thuê tài sản để thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

Trang 4

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

8

26-NQ/TW

Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

 

* Xây dựng từ chức trở thành nếp văn hóa của cán bộ

Trang 4

9

66/2018/NĐ-CP

Nghị định 66/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước

 

* Cán bộ Kiểm toán Nhà nước được thưởng đến 0,8 lần lương

Trang 4

AN NINH TRẬT TỰ

 

AN NINH TRẬT TỰ

10

73/2018/NĐ-CP

Nghị định 73/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

 

* 04 danh mục chất ma túy và tiền chất

Trang 4

CÔNG NGHIỆP

 

CÔNG NGHIỆP

11

71/2018/NĐ-CP

Nghị định 71/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

 

Hoạt động vật liệu nổ công nghiệp: Yêu cầu chuyên môn cần đáp ứng

Trang 5

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

12

67/2018/NĐ-CP

Nghị định 67/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

 

* Yêu cầu đối với đơn vị khai thác đập, hồ chứa nước

Trang 5

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

13

68/2018/NĐ-CP

Nghị định 68/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

 

* Gây oan sai, công chức phải hoàn trả bằng lương

Trang 5

 

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:

CHÍNH THỨC CÓ NGHỊ ĐỊNH TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ

Ngày 15/05/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo Nghị định này, từ ngày 01/07/2018, mức lương cơ sở là 1,39 triệu đồng/tháng, thay cho mức 1,3 triệu đồng/tháng trước đây. Mức lương này được dùng làm căn cứ tính mức lương trong bảng lương, phụ cấp; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật, tính các khoản trích và chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

 

Mức lương cơ sở được áp dụng đối với các đối tượng sau: Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp xã; Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Người làm việc theo chế độ hợp đồng xếp lương theo cán bộ, công chức; Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội và Công an nhân dân…

Trước đó, tại Nghị quyết 49/2017/QH14, Quốc hội cũng đã thống nhất chủ trương tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng/tháng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2018.

Ü Thương mại:

CHI CỤC HẢI QUAN BỐ TRÍ NHÂN LỰC LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN 24/7

Tại Nghị quyết 19-2018/NQ-CP của Chính phủ ngày 15/05/2018 về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải quyết chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, Chính phủ chỉ đạo:

Bộ Tài chính giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp về thời gian làm việc của Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh. Theo đó, đơn vị này phải bố trí nhân lực để làm thủ tục hải quan 24/7 cho hàng hóa xuất, nhập khẩu vận chuyển theo đường chuyển phát nhanh.

Đồng thời, giảm ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành, giảm tỷ lệ lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan từ 25 - 27% hiện nay xuống còn dưới 10%.

 

Trong đăng ký doanh nghiệp, kết hợp công bố thông tin doanh nghiệp cùng thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, hoàn thành trước tháng 6/2018.

Đặc biệt, Chính phủ yêu cầu thực hiện các giải pháp thiết thực giảm chi phí logistic từ 20% GDP còn 18% GDP như: Giảm ách tắc ở các cảng biển, cảng hàng không, nhất là cảng Cát Lái, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, giảm tắc đường đến cảng Cái Mép, Thị Vải.

Ngoài ra, sẽ tăng số ngày miễn visa từ 15 ngày lên 30 ngày cho công dân 12 nước đã được miễn visa (Nga, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Hàn Quốc, Nhật Bản…) phù hợp với độ dài các tour xuyên Việt và số ngày nghỉ phép của du khách. Xem xét bổ sung một số nước vào diện miễn visa du lịch, có thể gồm: Canada, Úc, New Zealand, Bỉ, Thụy Sỹ, Hà Lan…

ƯU TIÊN VAY VỐN CHO DOANH NGHIỆP ĐẠT GIẢI VÀNG CHẤT LƯỢNG

Một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã
được Chính phủ sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018.


Giải thưởng chất lượng quốc gia gồm: Giải vàng chất lượng quốc gia và Giải thưởng chất lượng quốc gia. Tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được nhận cúp, giấy chứng nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ. Bộ xem xét, lựa chọn tối đa 20 doanh nghiệp đạt Giải vàng chất lượng quốc gia xuất sắc để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

 

Các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được ưu tiên vay vốn từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ ở các bộ, ngành, địa phương và quỹ khác theo quy định pháp luật. Đồng thời, được ưu tiên tham gia các chương trình, dự án cấp quốc gia về phát triển, chuyển giao công nghệ.

Ngoài ra, đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, Nghị định này cho phép được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu: Hành lý của người nhập cảnh, tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân trong định mức miễn thuế; Hàng hóa của các tổ chức, cá nhân ngoại giao, tổ chức quốc tế trong định mức miễn thuế; Mẫu hàng để quảng cáo không có giá trị sử dụng; Hàng hóa tạm nhập khẩu để trưng bày…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

Ü Y tế-Sức khỏe:

CÔNG BỐ 12 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI LĨNH VỰC Y TẾ

Ngày 16/5/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2968/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính sửa đổi được quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

Tại Quyết định này, Bộ Y tế công bố 12 thủ tục hành chính lĩnh vực y tế sửa đổi, trong đó có: Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động; Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp; Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động; Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần; Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động…

Thủ tục Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần được hướng dẫn như sau:

 

Người lao động hoặc tổ chức sử dụng lao động gửi hồ sơ xin giám định cho Cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh;

Căn cứ hồ sơ, Cơ quan thường trực xem xét, tổ chức khám giám định theo đúng thời gian; Trường hợp không khám giám định, trong thời gian 10 ngày làm việc, Hội đồng giám định trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết, nêu rõ lý do;

Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng có kết luận, cơ quan thường trực Hội đồng Giám định y tế có trách nhiệm phát hành Biên bản giám định y tế.

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực cùng ngày 16/05/2018.

Ü Giao thông:

BẢO VỆ TÀU BỊ THƯƠNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ NHƯ THƯƠNG BINH

Nghị định 75/2018/NĐ-CP quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trang phục, phù hiệu của lượng của lực lượng bảo vệ trên tàu đường sắt đã được Chính phủ ban hành ngày 15/05/2018.

Nghị định chỉ rõ, trong khi thi hành nhiệm vụ, nếu bị thương, bị hy sinh, lực lượng bảo vệ trên tàu có thể được hưởng chế độ như thương binh, liệt sĩ theo quy định của pháp luật ưu đãi người có công và các hình thức khen thưởng khác theo quy định về thi đua, khen thưởng.

Cũng theo Nghị định này, lực lượng bảo vệ trên tàu được kiểm soát người lên, xuống tàu, kiểm tra hàng hóa, hành lý vận chuyển trên tàu;
 

Bắt người phạm tội quả tang và thông báo ngay cho Trưởng tàu để lập biên bản vi phạm, bàn giao cho công an khi tàu dừng tại ga gần nhất; Không được lợi dụng danh nghĩa bảo vệ trên tàu để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật…

Đồng thời, lực lượng bảo vệ trên tàu có quyền kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở người thuê vận tải, hành khách đi tàu chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông đường sắt và nội quy đi tàu của doanh nghiệp.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH ĐIỂM ĐEN TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

Ngày 12/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 65/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt.

Cụ thể, tiêu chí xác định điểm đen tai nạn giao thông đường sắt dựa trên số vụ và mức độ thiệt hại do tai nạn giao thông đường sắt gây ra trong vòng 12 tháng tính từ thời điểm xảy ra tai nạn lần gần nhất: Vị trí xảy ra từ 01 vụ tai nạn rất nghiêm trọng trở lên; Vị trí xảy ra từ 02 vụ nghiêm trọng trở lên; Vị trí xảy ra từ 03 vụ tai nạn nghiêm trọng trở lên.

Vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt gồm: Nơi thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông (điểm đen tai nạn

 

giao thông đường sắt); Nơi có thể xảy ra tai nạn giao thông (điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt).

Việc xác định điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt được xác định dựa trên hiện trạng công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt, số vụ và mức độ thiệt hại do tai nạn giao thông đường sắt gây ra trong vòng 12 tháng tính từ thời điểm xảy ra tai nạn lần gần nhất.

Thêm vào đó, Nghị định quy định giảm 90% giá vé cho người hoạt động cách mạng trước 19/08/1945, bà mẹ Việt Nam anh hùng; Giảm 30% giá vé cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, nạn nhân chất độc màu da cam.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

Ü Khoa học-Công nghệ:

ĐIỀU KIỆN THUÊ TÀI SẢN ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước đã được Chính phủ ban hành ngày 15/05/2018.

Nghị định nêu rõ, chỉ được thuê tài sản để triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ không sắp xếp, bố trí được trong số tài sản hiện có;

- Không có nguồn tài sản để điều chuyển hoặc có điều chuyển nhưng chỉ đáp ứng được một phần;

 

- Thời gian sử dụng ngắn (dưới 50% thời gian sử dụng theo chế độ quy định đối với từng tài sản) hoặc nhu cầu sử dụng không thường xuyên

- Việc thuê tài sản đem lại hiệu quả cao hơn việc mua sắm tài sản.

Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ lập Danh mục tài sản thuê và đưa vào dự toán của nhiệm vụ, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/5/2018.

Ü Cán bộ-Công chức-Viên chức:

XÂY DỰNG TỪ CHỨC TRỞ THÀNH NẾP VĂN HÓA CỦA CÁN BỘ

Ngày 19/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Theo Nghị quyết này, sẽ đổi mới công tác ứng cử, bầu cử, bổ nhiệm, bố trí và sử dụng cán bộ. Trong đó, xây dựng quy định để việc nhận trách nhiệm, từ chức, từ nhiệm trở thành nếp văn hóa ứng xử của cán bộ; hoàn thiện các quy định về cách chức, bãi nhiệm, miễn nhiệm để việc “có lên, có xuống, có vào, có ra” trở thành bình thường trong công tác cán bộ.

Bên cạnh đó, thực hiện lộ trình cải cách tiền lương phù hợp với từng nhóm đối tượng theo vị trí việc làm, chức danh,

 

chức vụ, năng suất lao động, hiệu quả công tác. Xây dựng chính sách nhà ở theo hướng: Nhà nước thống nhất ban hành cơ chế, chính sách; địa phương quy hoạch đất ở, nhà ở; cán bộ, công chức, viên chức mua và thuê mua.

Ngoài ra, tiếp tục mở rộng thí điểm việc thi tuyển để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, phòng; Giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch, miễn nhiệm đối với cấp trưởng cấp dưới trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình…

Đáng chú ý, Nghị quyết này còn đề cập đến việc tiến tới xóa bỏ chế độ biên chế suốt đời, kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền...

CÁN BỘ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ĐƯỢC THƯỞNG ĐẾN 0,8 LẦN LƯƠNG

Nghị định 66/2018/NĐ-CP quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước đã được Chính phủ ban hành ngày 12/05/2018.

Nghị định nêu rõ, hàng năm, Kiểm toán Nhà nước sử dụng 5% từ số tiền do Kiểm toán Nhà nước phát hiện từ các khoản tăng thu ngân sách Nhà nước; các khoản đã chi sai chế độ được nộp lại ngân sách nhà nước... để chi khuyến khích, thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước nhưng không vượt quá 0,8 lần mức lương do Nhà nước quy định, gồm lương ngạch bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp.

 

Số kinh phí còn lại sau khi chi khuyến khích, thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước được sử dụng để đầu tư cơ sở vật chất và tăng cường năng lực hoạt động của ngành.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

Ü An ninh trật tự:

04 DANH MỤC CHẤT MA TÚY VÀ TIỀN CHẤT

Nghị định 73/2018/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 15/05/2018.

Theo đó, Nghị định này ban hành 04 danh mục chất ma túy và tiền chất sau đây:

Danh mục I: Các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội; việc sử dụng các chất này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền: Acetorphine, Heroine, Ketobemidone, Morphine methobromide và các chất dẫn xuất của Morphine Nitơ hóa trị V khác, cần sa, lá sát…

 

Danh mục II: Các chất ma túy được dùng hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền: Alfentanil, Alphamethadol, Betamethadol, Clonitrazene; Codoxine; Cocaine; Nicocodine; Ethylmorphine, Lá Coca, Thuốc phiện và các chế phẩm từ thuốc phiện…

Danh mục III: Các chất ma túy được dùng trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong y tế, thú y theo quy định của cơ quan có thẩm quyền: Ketamine; Lorazepam; Pipradrol; Tetrazepam; Tiletamine; Triazolam;…

Danh mục IV: Các tiền chất: Benzyl cyanide; Isosafrole; Lysergic acid; Benzyl cyanide; Benzaldehyde

Ü Công nghiệp:

HOẠT ĐỘNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP: YÊU CẦU CHUYÊN MÔN CẦN ĐÁP ỨNG

Tại Nghị định 71/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/05/2018 hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ, yêu cầu chuyên môn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp được quy định cụ thể:

Người quản lý phải tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật: Hóa chất, vũ khí đạn, công nghệ hóa học về thuốc phóng, thuốc nổ, công binh, khai thác mỏ, kỹ thuật mỏ, địa chất, giao thông, thủy lợi…


Người làm công tác phân tích, thử nghiệm vật liệu nổ công nghiệp phải có trình độ trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật: Hóa chất, vũ khí đạn, công nghệ hóa học về thuốc

 

phóng, thuốc nổ, công binh, khai thác mỏ, kỹ thuật mỏ, địa chất, hoặc khoan nổ mìn.

Chỉ huy mìn phải có trình độ trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật: Vũ khí đạn, công nghệ hóa học về thuốc phóng, thuốc nổ…; Có thời gian trực tiếp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tối thiểu 01 năm với người tốt nghiệp đại học trở lên và tối thiểu 02 năm đối với người có trình độ trung cấp, cao đẳng…

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định điều kiện chuyên môn đối với thợ mìn: Phải tốt nghiệp từ sơ cấp hoặc trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật và có thời gian làm công việc phục vụ nổ mìn tối thiểu 06 tháng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

Ü Nông nghiệp-Lâm nghiệp:

YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ KHAI THÁC ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC

Theo Nghị định 67/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi, tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể theo từng quy mô của đập, hồ chứa nước.


Hồ chứa nước đặc biệt quan trọng: Phải có 07 kỹ sư chuyên ngành thủy lợi, trong đó ít nhất 2 người có thâm niên quản lý, vận hành đập, hồ chứa nước từ 5 năm trở lên.


Hồ chứa nước lớn: Phải có 01 - 03 kỹ sư chuyên ngành thủy lợi, tùy dung tích dự trữ của hồ.

 

Hồ chứa nước vừa: Phải có 01 người có trình độ cao đẳng chuyên ngành thủy lợi hoặc 01 kỹ sư chuyên ngành thủy lợi, tùy dung tích dự trữ của hồ.

Hồ chứa nước nhỏ: Phải có 01 cán bộ trình độ THPT trở lên hoặc trình độ trung cấp thủy lợi trở lên, tùy dung tích dự trữ của hồ.

Ngoài ra, công nhân vận hành cửa van cống lấy nước, tràn xả lũ phải có chứng chỉ đào tạo về quản lý cống, tràn; Tràn xả lũ của hồ chứa phải có cửa van vận hành bằng điện…

Nghị định này được ban hành ngày 14/05/2018, có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

Ü Tư pháp-Hộ tịch:

GÂY OAN SAI, CÔNG CHỨC PHẢI HOÀN TRẢ BẰNG LƯƠNG

Chính phủ đã ban hành Nghị định 68/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; trong đó yêu cầu người thi hành công vụ gây oan sai phải dùng tiền lương để hoàn trả số tiền Nhà nước đã bồi thường cho người bị oan sai.

Lương để hoàn trả là lương cơ sở nhân với hệ số theo ngạch, bậc tại thời điểm có quyết định hoàn trả; trường hợp đã nghỉ việc thì việc hoàn trả căn cứ vào lương của người đó tại thời điểm trước khi nghỉ việc.

Trường hợp người thi hành công vụ cố ý gây thiệt hại nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự phải hoàn trả như sau:

Nếu Nhà nước đã bồi thường hơn 100 tháng lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại, mức hoàn trả là 50 tháng lương của người đó;

 

Nếu Nhà nước đã bồi thường từ trên 80 - 100 tháng lương, mức hoàn trả từ 40 - 50 tháng lương nhưng tối đa 50% số tiền mà Nhà nước bồi thường;

Nếu Nhà nước đã bồi thường từ 60 - 80 tháng lương, mức hoàn trả từ 30 - dưới 40 tháng lương nhưng tối đa 50% số tiền mà Nhà nước đã bồi thường;

Nếu Nhà nước đã bồi thường thấp hơn 60 tháng lương, mức hoàn trả bằng 50% số tiền Nhà nước đã bồi thường.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.


 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.