Bản tin Văn bản mới số 21.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

DOANH NGHIỆP

 

DOANH NGHIỆP

1

41/2018/TT-BTC

Thông tư 41/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

 

* Hướng dẫn mới về cổ phần hóa doanh nghiệp có hiệu lực từ 18/6/2018

Trang 2

2

40/2018/TT-BTC

Thông tư 40/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần

 

* Thanh toán chi phí cổ phần hóa từ tiền bán cổ phần

Trang 2

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

3

44/2018/TT-BTC

Thông tư 44/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp

 

* Phí cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đến 2 triệu đồng

Trang 3

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

4

14/2018/TT-NHNN

Thông tư 14/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn

 

* Có dư nợ nông nghiệp nông thôn cao, ngân hàng được áp dụng tỷ lệ dự trữ thấp hơn

Trang 3

5

1158/QĐ-NHNN

Quyết định 1158/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 

* Tỷ lệ dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

6

820/QĐ-BTTTT

Quyết định 820/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo VietNamNet trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

 

* Hợp nhất báo VietNamNet và báo Bưu điện Việt Nam

Trang 4

7

798/QĐ-BTTTT

Quyết định 798/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã mạng

 

* Chuyển thuê bao 11 số sang 10 số từ ngày 15/9/2018

Trang 4

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

8

85/2018/NĐ-CP

Nghị định 85/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân

 

* Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trong Quân đội, Công an

Trang 4

CÔNG NGHIỆP

 

CÔNG NGHIỆP

9

598/QĐ-TTg

Quyết định 598/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018-2020, xét đến năm 2025

 

* 2020: Tốc độ tăng trưởng công nghiệp vượt tốc độ tăng trưởng GDP

Trang 5

HÌNH SỰ

 

HÌNH SỰ

 

10

43/2018/TT-BTC

Thông tư 43/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 30/2018/NĐ-CP ngày 07/03/2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

 

* Được áp dụng định giá với mức giá trước 2 năm trong tố tụng hình sự

Trang 5

XUẤT NHẬP CẢNH

 

XUẤT NHẬP CẢNH

11

50/2018/TT-BTC

Thông tư 50/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện qua cửa khẩu đường không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu đường sông theo quy định tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ

 

* Mẫu chứng từ khai báo khi xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu đường bộ

Trang 5

HÀNG HẢI

 

HÀNG HẢI

12

84/2018/NĐ-CP

Nghị định 84/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc ngưng hiệu lực đối với một số quy định tại Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

 

* Ngưng thực hiện thủ tục điện tử áp dụng với tàu thuyền

Trang 6

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

 

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

13

01-QĐi/TW

Quy định 01-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng 

 

* Không có “vùng cấm” trong xử lý tham nhũng

Trang 6

 

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Doanh nghiệp:

HƯỚNG DẪN MỚI VỀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP CÓ HIỆU LỰC TỪ 18/6/2018

Một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần đã được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư 41/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018.

Khi xác định giá trị doanh nghiệp, nếu phát hiện kê khai thiếu hoặc bỏ sót các tài sản, công nợ trong quá trình kiểm kê tài sản, đối chiếu xác nhận công nợ dẫn đến giảm giá trị doanh nghiệp và vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần hóa do nguyên nhân chủ quan thì doanh nghiệp này và các tổ chức, cá nhân liên quan phải bồi hoàn nộp vào Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp toàn bộ giá trị tài sản, công nợ kê khai thiếu hoặc bỏ sót.

 

Chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các quyết định, văn bản của cấp có thẩm quyền về xử lý các vấn đề về tài chính, lao động, đất đai liên quan đến quá trình cổ phần hoá, doanh nghiệp cổ phần hoá phải thực hiện công bố công khai thông tin trên trang điện tử của doanh nghiệp và gửi về Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Đối với các doanh nghiệp đã có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp hoặc đã được phê duyệt phương án cổ phần hoá trước ngày 01/01/2018 nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất thì phải hoàn thành việc phê duyệt phương án sử dụng đất trước thời điểm công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18/06/2018.

THANH TOÁN CHI PHÍ CỔ PHẦN HÓA TỪ TIỀN BÁN CỔ PHẦN

Đây là một trong những nội dung của Thông tư số 40/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Theo quy định của Thông tư, nếu doanh nghiệp cổ phần hóa có các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì phải xem xét, bổ sung điều kiện lựa chọn nhà đầu tư chiến lược có cùng ngành nghề sản xuất kinh doanh chính và các điều kiện khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Có 04 phương án để bán cổ phần lần đầu: Phương thức bán đấu giá công khai ra công chúng; Phương thức thoả thuận trực tiếp; Phương thức bảo lãnh phát hành; Phương thức dựng sổ (Book - Building).

 

Tùy từng trường hợp, Ban chỉ đạo cổ phần hóa chỉ đạo doanh nghiệp cổ phần hóa triển khai phương án bán cổ phần lần đầu theo các phương thức đã được phê duyệt.

Chi phí cổ phần hóa được xác định là khoản chi từ thời điểm quyết định cổ phần hóa đến thời điểm bàn giao giữa doanh nghiệp Nhà nước và công ty cổ phần. Khoản chi phí này được thanh toán từ nguồn tiền thu từ bán cổ phần.

Thông tư này được ban hành ngày 04/05/2018; có hiệu lực thi hành từ ngày 18/06/2018.

Ü Thuế-Phí-Lệ phí:

PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐẾN 2 TRIỆU ĐỒNG

Ngày 07/05/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 44/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 285/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư 286/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo đó, mức thu mới đối với nhiều loại phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được điều chỉnh. Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản do cơ quan kiểm tra địa phương thực hiện là 700.000 đồng/cơ sở và 02 triệu đồng nếu do Trung ương thực hiện.

 

Riêng thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm, mức phí phải nộp là 350.000 đồng/cơ sở và mức phí áp dụng với thủ tục thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản là 30.000 đồng/lần/người.

Ngoài ra, trong công tác thú y, lệ phí cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y lần lượt là 40.000 đồng/lần và 50.000 đồng/lần.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 22/06/2018.

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

CÓ DƯ NỢ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN CAO,
NGÂN HÀNG ĐƯỢC ÁP DỤNG TỶ LỆ DỰ TRỮ THẤP HƠN

Theo Thông tư 14/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 29/05/2018 về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn:

Áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc hỗ trợ đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam thấp hơn quy định đối với:

Tổ chức tín dụng có tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng bình quân từ 70% trở lên: Được áp dụng theo đề nghị của tổ chức tín dụng nhưng không thấp hơn 1/20 tỷ lệ dự trữ bắt buộc với từng loại tiền gửi đã quy định.

 

Đối với tổ chức tín dụng có tỷ trọng tín dụng nông nghiệp, nông thôn bình quân từ 40% đến dưới 70%: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo đề nghị của tổ chức tín dụng nhưng không thấp hơn 1/5 tỷ lệ dự trữ bắt buộc tương ứng với từng loại tiền gửi theo quy định.

Khi có nhu cầu vốn cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, tổ chức tín dụng đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét cho vay tái cấp vốn.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 13/07/2018.

TỶ LỆ DỰ TRỮ BẮT BUỘC CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG,
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định 1158/QĐ-NHNN về tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngày 29/05/2018.

Cụ thể, tỷ lệ dự trữ bắt buộc áp dụng cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài như sau:

Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các loại tiền gửi bằng đồng Việt Nam và tiền gửi bằng ngoại tệ là 0%;

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Ngân hàng Hợp tác xã áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc tương ứng với từng loại tiền gửi: Tiền gửi bằng đồng Việt Nam
 

không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng là 3% trên tổng số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc; Tiền gửi bằng đồng Việt Nam kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 1% trên tổng số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc;…

Ngoài ra, các tổ chức tín dụng khác áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc như sau: Tiền gửi bằng đồng Việt Nam không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng là 3% trên tổng số dư tiền gửi phái tính dự trữ bắt buộc; Tiền gửi bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng ở nước ngoài là 1% trên tổng số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc;…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/06/2018.

Ü Thông tin-Truyền thông:

HỢP NHẤT BÁO VIETNAMNET VÀ BÁO BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Ngày 30/05/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 820/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo VietNamNet.

Theo Quyết định, Báo VietNamNet là đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Báo điện tử VietNamNet và Báo Bưu điện Việt Nam.

Đây là cơ quan báo chí đa phương tiện, có nhiều ấn phẩm, thực hiện chức năng cơ quan ngôn luận của Bộ; thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền vì sự nghiệp phát triển các ngành, lĩnh vực phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ.

 

Tổ chức bộ máy của Báo VietNamNet gồm: Ấn phẩm VietNamNet; Ấn phẩm Bưu điện Việt Nam; Duy trì chuyên trang Infonet hiện nay là một phiên bản điện tử của ấn phẩm Bưu điện Việt Nam thuộc Báo VietNamNet; Các ấn phẩm khác là các báo thuộc các Hội có nguyện vọng chuyển thành ấn phẩm của Báo VietNamNet.


Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/09/2018.

CHUYỂN THUÊ BAO 11 SỐ SANG 10 SỐ TỪ NGÀY 15/9/2018

Quyết định 798/QĐ-BTTTT về Kế hoạch chuyển đổi mã mạng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 25/5/2018.

Theo Kế hoạch, các thuê bao 11 số của từng nhà mạng sẽ được chuyển đổi sang thuê bao 10 số, cụ thể như sau: Đầu số 120, 121, 122, 126, 128 của MobiFone sẽ chuyển sang: 70, 79, 77, 76, 78; Đầu số 123, 124, 125, 127, 129 của VinaPhone sẽ chuyển sang: 83, 84, 85, 81, 82; Đầu số 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 của Viettel sẽ chuyển sang: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39.


Các bước chuyển đổi như sau: Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trước thời điểm chuyển đổi tối thiểu 60 ngày;  
 

Tiến hành quay số song song trong 60 ngày, từ ngày bắt đầu chuyển đổi; Duy trì âm báo trong tối thiểu 90 ngày, từ ngày kết thúc việc quay số song song; Kết thúc duy trì âm thông báo (Các cuộc gọi chỉ thực hiện thành công khi người sử dụng quay số theo đầu số mới).

Bắt đầu chuyển đổi thuê bao 11 số sang 10 số từ 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2018; Bắt đầu quay số song song vào 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2018 và kết thúc vào 23 giờ 59 phút ngày 14/11/2018; Bắt đầu duy trì âm thông báo vào 00 giờ 00 phút ngày 15/11/2018 và kết thúc vào 23 giờ 59 phút ngày 30/6/2019.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Hành chính:

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ TRONG QUÂN ĐỘI, CÔNG AN

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân được Chính phủ quy định tại Nghị định 85/2018/NĐ-CP ngày 30/05/2018.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô theo cấp bậc chức quân hàm trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân được quy định như sau:

Đại tướng được sử dụng thường xuyên 01 xe ô tô trong thời gian công tác; Giá mua xe theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Thượng tướng, Đô đốc Hải quân được sử dụng thường xuyên 01 xe ô tô trong thời gian công tác, giá mua tối đa là 1,1 tỷ đồng/xe;

Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân được sử dụng thường xuyên 01 xe ô tô trong thời gian công tác, giá mua tối đa là 920 triệu đồng/xe;

 

Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Hải quân được sử dụng xe ô tô để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc, đi công tác với giá mua tối đa 820 triệu đồng/xe;

Nghị định còn quy định định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Bộ Công an, cụ thể:

Công an Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh (không bao gồm Công an quận, huyện, thị xã): Trường hợp chưa sáp nhập phòng cháy, chữa cháy vào Công an Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh: 60 xe/đơn vị; Trường hợp đã sáp nhập: 68 xe/đơn vị…

Nghị định này có hiệu từ ngày 15/07/2018.

Ü Công nghiệp:

2020: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CÔNG NGHIỆP VƯỢT TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP

Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 598/QĐ-TTg ban hành ngày 25/05/2018.

Theo đó, nhằm triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 05-NQ/TW khóa XII, Nghị quyết 24/2016/QH14 của Quốc hội và Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch được triển khai theo hướng tăng tỉ trọng đóng góp của công nghiệp vào GDP.

Bên cạnh đó, Kế hoạch lấy hội nhập kinh tế quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0 làm bối cảnh để đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất công nghiệp.

 

Kế hoạch đặt ra mục tiêu đến năm 2020 tỉ trọng công nghiệp và xây dựng trong GDP đạt 30-35%, tốc độ tăng trưởng công nghiệp cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP. Đến 2025 sẽ hình thành một số doanh nghiệp công nghiệp trong nước với quy mô đa quốc gia, có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Để thực hiện được những mục tiêu này, Kế hoạch đã đề ra 46 nhiệm vụ cần hoàn thành, trong đó có: Xây dựng các Đề án; điều chỉnh chính sách thuế bằng cách ban hành Luật thuế sửa đổi; xây dựng gói tín dụng ưu đãi cho các ngành công nghiệp ưu tiên phát triển; đẩy mạnh cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ü Hình sự:

ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỊNH GIÁ VỚI MỨC GIÁ TRƯỚC 2 NĂM TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Thông tư số 43/2018/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 07/05/2018 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP về thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự; thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Cụ thể, Thông tư này hướng dẫn căn cứ định giá tài sản; khảo sát giá, thu thập thông tin liên quan đến tài sản cần định giá; yêu cầu khi áp dụng phương pháp định giá và chi phí định giá, định giá lại tài sản; thủ tục tạm ứng và thanh toán chi phí định giá…

Theo đó, căn cứ định giá tài sản bao gồm: Giá thị trường; Giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định; Giá do doanh nghiệp thẩm định giá cung cấp; Giá trong tài liệu, hồ sơ hợp pháp và các căn cứ khác.

 


Trong quá trình khảo sát giá, nếu tài sản bị hủy hoại, hư hỏng hoặc thất lạc, Hội đồng định giá tài sản có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác nhận lại tình trạng ban đầu của tài sản để định giá. Đối với tài sản là hàng cấm, Hội đồng định giá cần phối hợp với cơ quan tố tụng để xác định địa điểm, đối tượng khảo sát, thu thập thông tin về mức giá trên thị trường không chính thức.

Trường hợp không thu thập được các mức giá của tài sản cần định giá thì áp dụng tại thời điểm định giá hoặc gần thời điểm định giá không quá 02 năm.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/06/2018.
 

Ü Xuất nhập cảnh:

MẪU CHỨNG TỪ KHAI BÁO KHI XUẤT, NHẬP CẢNH QUA CỬA KHẨU ĐƯỜNG BỘ

Các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất, nhập cảnh, quá cảnh với phương tiện qua cửa khẩu đường không, đường biển, đường sắt, đường bộ, đường sông theo Nghị định 59/2018/NĐ-CP được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư 50/2018/TT-BTC.

Theo đó, Thông tư quy định các mẫu chứng từ giấy để khai báo làm thủ tục cho phương tiện xuất, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ, cửa khẩu biên giới đường sông, gồm:


Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập-tái xuất; Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm xuất-tái nhập; Tờ khai phương tiện vận tải đường thủy nội địa tạm nhập-tái xuất;
 

Tờ khai phương tiện vận tải đường thủy nội địa tạm xuất-tái nhập.

Thêm vào đó, Thông tư cũng quy định chỉ tiêu thông tin hướng dẫn khai báo với phương tiện xuất, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu đường biển thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia bao gồm:

Bản khai chung; Bản khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường biển; Vận đơn chủ; Vận đơn thứ cấp; Danh sách thuyển viên; Danh sách hành khách; Bản khai hành lý thuyền viên, nhân viên làm việc trên tàu; Bản khai hàng hóa nguy hiểm; Bản khai dự trữ của tàu.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/6/2018.

Ü Hàng hải:

NGƯNG THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐIỆN TỬ ÁP DỤNG VỚI TÀU THUYỀN

Tại Nghị định 84/2018/NĐ-CP ngày 28/05/2018, Chính phủ quyết định ngưng hiệu lực đối với một số quy định tại Nghị định 58/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.

Cụ thể, ngưng hiệu lực thi hành đối với các quy định tại Mục 3 về thủ tục điện tử áp dụng đối với tàu thuyền, gồm các Điều 82, 83, 84, 85, 86 về: Áp dụng thủ tục điện tử đối với tàu thuyền; Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục điện tử đối với tàu thuyền; Chứng từ điện tử, chuyển đổi từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử và ngược lại;

 

Sử dụng chữ ký số; Tiếp nhận và xử lý các vướng mắc của người làm thủ tục.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện thủ tục điện tử dành cho tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, vào, rời cảng biển và hoạt động trong vùng biển Việt Nam thông qua Cơ chế một cửa quốc gia quy định tại các Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 và 16 của Quyết định 34/2016/QĐ-TTg đến hết ngày 30/06/2018.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2017 đến hết 30/06/2018.

Ü Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí:

KHÔNG CÓ “VÙNG CẤM” TRONG XỬ LÝ THAM NHŨNG

Nội dung này nằm trong Quy định số 01-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Quy định chỉ rõ: Đảng viên ở bất cứ cương vị công tác nào có dấu hiệu tham nhũng đều phải được xem xét làm rõ và xử lý nghiêm, “không có vùng cấm”. Tổ chức đảng, đảng viên có hành vi dung túng, bao che tham nhũng hoặc cản trở, can thiệp trái quy định vào việc xử lý các vụ việc tham nhũng sẽ được xử lý nghiêm.

 

Khi đảng viên có dấu hiệu về tham nhũng, Ủy ban Kiểm tra có trách nhiệm yêu cầu đảng viên không được xuất cảnh; Đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt đảng; Yêu cầu đảng viên giữ nguyên hiện trạng tài sản; Trong trường hợp cần thiết, yêu cầu đảng viên đến cơ quan Ủy ban kiểm tra giải trình làm rõ các vấn đề liên quan; Có biện pháp bảo đảm bí mật thông tin cho người tố cáo.

Quy định này được ban hành và có hiệu lực ngày 10/05/2018.

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.