Bản tin Văn bản mới số 08.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

DOANH NGHIỆP

 

DOANH NGHIỆP

1

219/QĐ-TTg

Quyết định 219/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 

* EVN đảm bảo kinh doanh có lãi giai đoạn 2016 - 2020

Trang 2

2

20/2018/NĐ-CP

Nghị định 20/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

 

* Ban hành Điều lệ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Trang 2

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

3

05/2018/TT-BTC

Thông tư 05/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thí điểm về khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy và trao đổi dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

 

* Thí điểm khai, nộp lệ phí trước bạ qua mạng với ô tô, xe máy

Trang 3

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

4

03/2018/TT-NHNN

Thông tư 03/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

 

* Tổ chức tài chính vi mô có thời hạn hoạt động tối đa 50 năm

Trang 3

5

02/2018/TT-NHNN

Thông tư 02/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

 

* Lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản thanh toán

Trang 3

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

6

236/QĐ-TTg

Quyết định 236/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 

* Đến 2020, các hãng hàng không vận chuyển 64 triệu hành khách

Trang 4

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

 

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

 

7

08/2018/QĐ-TTg

Quyết định 08/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

 

* Chức năng, cơ cấu của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Trang 4

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

8

199/QĐ-TTg

Quyết định 199/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực

 

* Trúng tuyển công chức không còn phải nộp Phiếu Lý lịch tư pháp

Trang 4

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

9

05/CT-TTg

Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

 

* Công chức không được tổ chức cưới hỏi, tang lễ phô trương

Trang 4

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

10

17/2018/NĐ-CP

Nghị định 17/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

 

* Hỗ trợ đến 8 tỷ đồng đóng mới tàu cá khai thác xa bờ

Trang 4

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

 

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

11

217/QĐ-TTg

Quyết định 217/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

 

* Sẽ thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích

Trang 4

TÓM TẮT VĂN BẢN:

Ü Doanh nghiệp:

EVN ĐẢM BẢO KINH DOANH CÓ LÃI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 13/02/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 2016 - 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Trong giai đoạn này, EVN đảm bảo kinh doanh có lãi với chỉ tiêu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu từ 3% trở lên; tỷ lệ tự đầu tư lớn hơn 30%; tập trung mọi nỗ lực, huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 720.576 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, EVN đảm bảo tốc độ tăng năng suất lao động cao hơn tốc độ tăng tiền lương. Tăng năng

suất lao động bình quân hàng năm đến 10%. Sản lượng điện thương phẩm đạt bình quân 2,5 triệu kWh/cán bộ, công nhân viên đến năm 2020.

EVN sẽ thực hiện một trong các nhiệm vụ chính được giao là sắp xếp, tái cơ cấu các đơn vị thành viên của Tập đoàn theo đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đi đôi với phát triển thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

Ngày 05/02/2018, Chính phủ đã ban hành kèm theo Nghị định số 20/2018/NĐ-CP Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có tên viết tắt là Vinachem, trụ sở chính đặt tại số 1A Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, thuộc loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Ngành, nghề kinh doanh chính của Vinachem là sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất phân bón và hóa chất; công nghiệp chế biến cao su; sản xuất và kinh doanh hóa chất cơ bản, hóa chất tiêu dùng, hóa dược, hóa dầu; Tư vấn thiết kế công nghiệp hóa chất; xuất, nhập khẩu vật tư, thiết bị hóa chất; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành hóa chất…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Thuế-Phí-Lệ  phí:

THÍ ĐIỂM KHAI, NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ QUA MẠNG VỚI Ô TÔ, XE MÁY

Tại Thông tư số 05/2018/TT-BTC ngày 22/01/2018, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể về việc thí điểm khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Trước tiên, với việc khai lệ phí trước bạ, tổ chức, cá nhân có ô tô, xe máy chưa qua sử dụng (không bao gồm ô tô, xe máy được thừa kế, quà tặng) thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; Khai thông tin Số giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc Số giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại và các thông tin tại Tờ khai lệ phí trước bạ. Cổng thông tin điện tử sẽ tự sinh mã hồ sơ.

Trường hợp khai lệ phí trước bạ tại Chi cục Thuế nơi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng xe, cơ quan thuế tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và nhập đầy đủ thông tin khai vào hệ thống quản lý của Tổng cục Thuế. Hệ thống này sẽ tự sinh mã hồ sơ.

Việc nộp lệ phí trước bạ được thực hiện theo hình thức điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán hoặc qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; Nộp tại quầy giao dịch của cơ quan Kho bạc Nhà nước; Nộp tại quầy giao dịch của ngân hàng (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16/03/2018 đến hết ngày 31/12/2019.

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ CÓ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG TỐI ĐA 50 NĂM

Theo Thông tư 03/2018/TT-NHNN ngày 23/02/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô, thời hạn hoạt động của tổ chức tài chính vi mô được ghi trong Giấy phép và tối đa không quá 50 năm.

Sau khi được cấp Giấy phép, tổ chức tài chính vi mô phải đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải khai trương hoạt động trong 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép. Quá 12 tháng kể từ ngày cấp Giấy phép, tổ chức tài chính vi mô không khai trương hoạt động thì Ngân hàng Nhà nước thu hồi Giấy phép.

Trong quá trình hoạt động, tổ chức tài chính vi mô chỉ được thực hiện cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng tài chính vi mô và khách hàng khác để sử dụng vào các hoạt động tạo thu nhập và cải thiện điều kiện sống.

Tổng dư nợ cho vay của tổ chức tài chính vi mô đối với một khách hàng tài chính vi mô không được vượt quá 50 triệu đồng; đối với khách hàng khác không quá 100 triệu đồng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/04/2018.

LÙI THỜI HẠN CHUYỂN ĐỔI TÀI KHOẢN THANH TOÁN

Ngày 12/02/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 02/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 32/2016/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Theo Thông tư mới, trước ngày 01/03/2019, hoàn thành việc chuyển đổi tài khoản thanh toán của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân sang tài khoản thanh toán của cá nhân hoặc tài khoản thanh toán của pháp nhân hoặc tài khoản thanh toán chung hoặc đóng tài khoản nếu khách có yêu cầu (Trước đây, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu phải thực hiện việc chuyển đổi trước ngày 01/03/2018).

Trước ngày 01/06/2018, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thông báo cho khách hàng biết về việc thực hiện chuyển đổi hình thức tài khoản thanh toán.

Đáng chú ý, Thông tư này đã không còn yêu cầu ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đóng tài khoản đối với những tài khoản thanh toán của khách hàng là hộ gia đình tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân chưa hoàn thành việc chuyển đổi.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/02/2018.

Ü Giao thông:

ĐẾN 2020, CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG VẬN CHUYỂN 64 TRIỆU HÀNH KHÁCH

Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định 236/QĐ-TTg ngày 23/02/2018.

Với mục tiêu đưa thị trường vận tải hàng không Việt Nam đứng trong nhóm 04 quốc gia hàng đầu ASEAN về sản lượng vận chuyển, Quy hoạch này đề ra chỉ tiêu đến năm 2020, các hãng hàng không Việt Nam đạt sản lượng vận chuyển khoảng 64 triệu hành khách và đến năm 2030, con số này tăng lên 131 triệu hành khách…

Về quy hoạch phát triển mạng cảng hàng không, đến năm 2020, sẽ khai thác hệ thống 23 cảng hàng không, gồm 13 cảng hàng không quốc nội và 10 cảng hàng không quốc tế, trong đó Cảng hàng không

Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất và Cam Ranh là cửa ngõ quốc tế.

Về quy hoạch mạng đường bay quốc tế, sẽ tăng tần suất, tăng điểm khai thác, tăng cường khai thác nối chuyến, kết hợp khai thác giữa các điểm ở Việt Nam với các điểm trong các mạng đường bay khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á… Với mạng đường bay nội địa, mở mới các đường bay liên vùng, đặc biệt là các đường bay liên vùng không trung chuyển qua các cảng hàng không tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh; nghiên cứu mở các đường bay ra vùng biển đảo của Việt Nam…

Quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Khoa học-Công nghệ:

CHỨC NĂNG, CƠ CẤU
CỦA HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (sau đây gọi là Học viện) được Quyết định 08/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định là cơ sở nghiên cứu khoa học công lập, trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ về khoa học, công nghệ…

Đáng chú ý, Học viện còn là nơi hỗ trợ phát triển ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp; Triển khai, hỗ trợ hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; Xây dựng, khai thác, quản lý các khu làm việc chung, các khu chế tác chung; Liên kết, hợp tác với các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá

nhân trong và ngoài nước trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo…

Học viện có các đơn vị trực thuộc như: Ban Quản lý khoa học và đào tạo; Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ; Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ tiên tiến; Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng quản lý khoa học và Công nghệ… Học viện được lãnh đạo bởi Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

Quyết định này được ban hành ngày 23/02/2018, có hiệu lực từ ngày 10/04/2018.

Ü Tư pháp-Hộ tịch:

TRÚNG TUYỂN CÔNG CHỨC KHÔNG CÒN PHẢI NỘP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực tại Quyết định 199/QĐ-TTg ngày 09/02/2018.

Trong đó, thủ tục thi tuyển công chức, xét tuyển công chức sẽ được quy định theo hướng người trúng tuyển không phải nộp Phiếu Lý lịch tư pháp mà cơ quan tuyển dụng sẽ phải đề nghị Sở Tư pháp cấp Phiếu này.

Với thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông và học sinh trung học cơ sở; Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học, trong hồ sơ không còn phải nộp bản công chứng Bằng

tốt nghiệp cấp học dưới.

Cũng theo Phương án này, thời hạn cấp Phiếu Lý lịch tư pháp được rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 07 ngày làm việc trong trường hợp người được cấp Phiếu chỉ cư trú tại 01 nơi duy nhất; Rút ngắn từ 15 ngày xuống còn 10 ngày trong trường hợp người được cấp Phiếu đã cư trú ở nhiều nơi; Rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 01 ngày làm việc trong trường hợp người được cấp Phiếu chưa đủ 14 tuổi.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Chính sách:

CÔNG CHỨC KHÔNG ĐƯỢC TỔ CHỨC CƯỚI HỎI, TANG LỄ PHÔ TRƯƠNG

Hiện nay việc tổ chức việc cưới, việc tang vẫn còn những hạn chế như tổ chức lãng phí, vụ lợi; ăn uống  linh đình, mời nhiều khách; đốt nhiều vàng mã, khóc thuê, xây dựng lăng mộ phô trương; nhiều cán bộ, công chức còn dự tiệc cưới trong giờ hành chính… Trước tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Trong đó, Thủ tướng chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức cưới hỏi, tang lễ văn minh, tiết kiệm. Các gia đình Đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện, gắn với việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái đạo đức, lối sống. Khuyến khích các địa phương hỗ trợ kinh phí cho việc hỏa táng…

Đồng thời, quán triệt đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống phô trương, hình thức; không lạm dụng công quỹ, phương tiện tài sản công phục vụ mục đích cá nhân.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn những nghi thức phù hợp nhằm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; đề xuất các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi các hủ tục; tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những mô hình tổ chức việc cưới, việc tang văn minh, tiến bộ; Xây dựng tiêu chí gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, trong đó có nội dung về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Ü Nông nghiệp-Lâm nghiệp:

HỖ TRỢ ĐẾN 8 TỶ ĐỒNG ĐÓNG MỚI TÀU CÁ KHAI THÁC XA BỜ

Theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản:

Nhà nước hỗ trợ 35% giá trị đầu tư đóng mới nhưng không quá 6,7 tỷ đồng/tàu cho chủ tàu đóng mới và sở hữu tàu khai thác hải sản xa bờ hoặc tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ có tổng công suất máy chính từ 800CV đến dưới 1.000CV. Đóng mới tàu cá có công suất máy chính từ 1.000CV trở lên được hỗ trợ không quá 8 tỷ đồng/tàu.

Bên cạnh đó, các khoản cho vay đóng mới, nâng cấp tàu bị rủi ro xảy ra do nguyên nhân khách quan,

bất khả kháng, tùy theo mức độ bị thiệt hại, được thực hiện cơ chế chuyển đổi chủ tàu trong trường hợp chủ tàu không còn khả năng tiếp tục thực hiện dự án đóng mới, nâng cấp tàu hoặc chủ tàu đã hoàn thành đóng mới nhưng không đủ năng lực để hoạt động khai thác hải sản.

Trường hợp này, chủ tàu mới tiếp tục được hưởng hỗ trợ lãi suất khi nhận bàn giao lại tàu và khoản nợ vay từ chủ tàu cũ.

Nghị định này được ban hành ngày 02/02/2018, có hiệu lực từ ngày 25/03/2018.

Ü Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí:

SẼ THU HỒI 100% NHÀ CÔNG VỤ SỬ DỤNG KHÔNG ĐÚNG MỤC ĐÍCH

Đây là nội dung nằm trong Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 13/02/2018 tại Quyết định 217/QĐ-TTg.

Cụ thể, Chính phủ sẽ thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định. Kiên quyết thu hồi diện tích nhà, đất sử dụng cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết không đúng quy định và trụ sở cũ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được đầu tư xây dựng trụ sở mới…

Bên cạnh đó, Chính phủ quán triệt hạn chế mua sắm xe ô tô và trang thiết bị đắt tiền; không sử vốn vay

để mua xe ô tô công; phấn đấu đến năm 2020, giảm khoảng 30 - 50% số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung đang được trang bị cho các bộ, ngành, địa phương.

Tiếp tục thực hiện cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia, công trình dự án nhóm A… Tiết kiệm triệt để trong quản lý, sử dụng kinh phí của đề tài nghiên cứu khoa học, không đề xuất, phê duyệt các đề tài có nội dụng trùng lặp hoặc thiếu tính khả thi…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/nhanbantin.aspx . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.