Bản tin Văn bản mới số 03.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!

* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

ĐẦU TƯ

 

ĐẦU TƯ

1

48/QĐ-TTg

Quyết định 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Tổ chức Y tế Thế giới giai đoạn 2018-2019

 

* Chương trình hợp tác y tế giữa Việt Nam và WHO

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

2

26/2017/TT-NHNN

Thông tư 26/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

 

* Người đủ 15 tuổi được dùng thẻ tín dụng, không cần tài sản bảo đảm

Trang 2

XÂY DỰNG

 

XÂY DỰNG

3

01/2018/TT-BXD

Thông tư 01/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh

 

* 24 chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh

Trang 3

THƯƠNG MẠI

 

THƯƠNG MẠI

4

08/2018/NĐ-CP

Nghị định 08/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương

 

* Nới lỏng quy định về lập website thương mại điện tử

Trang 3

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

5

50/2017/TT-BYT

Thông tư 50/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh

 

* Bệnh viện phát thuốc hàng ngày, bệnh nhân phải ký nhận

Trang 3

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

6

06/2018/NĐ-CP

Nghị định 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

 

* Giáo viên mầm non dân lập cũng được hỗ trợ tài liệu và chi phí tập huấn

Trang 4

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

 

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

7

04/2018/NĐ-CP

Nghị định 04/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng

 

* Đầu tư tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng được hưởng nhiều ưu đãi

Trang 4

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

8

01/2018/TT-BNV

Thông tư 01/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

 

* Kỷ luật công chức được cử đi học mà tự ý bỏ học

Trang 4

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

9

57/QĐ-TTg

Quyết định 57/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

 

* Thành lập Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén, Cao Bằng

Trang 5

10

52/QĐ-TTg

Quyết định 52/QĐ-TTg của Thủ tướng về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

 

* Làng Văn hóa dân tộc Việt Nam có thêm chức năng giáo dục, đào tạo

Trang 5

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

11

138/NQ-CP

Nghị quyết 138/NQ-CP của Chính phủ về Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2017

 

* Không phải đăng ký HĐ mẫu với dịch vụ mở tài khoản thanh toán cá nhân

Trang 5

HÌNH SỰ

 

HÌNH SỰ

12

02/CT-TTg

Chỉ thị 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

 

* Thủ tướng chỉ thị việc triển khai Bộ luật Hình sự 2015

Trang 6

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

13

05/2018/NĐ-CP

Nghị định 05/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

 

* Viettel đổi tên thành Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Trang 6

14

01/2018/NĐ-CP

Nghị định 01/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc

 

* Tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Lương thực miền Bắc lên hơn 4.300 tỷ

Trang 6

 

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Đầu tư:

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC Y TẾ GIỮA VIỆT NAM VÀ WHO

Ngày 11/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 48/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư “Chương trình hợp tác giữa y tế với Tổ chức Y tế Thế giới, tài khóa 2018 - 2019” do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tài trợ.

Mục tiêu của Chương trình: Góp phần hỗ trợ Chính phủ Việt Nam giải quyết có hiệu quả các vấn đề ưu tiên của hệ thống y tế và thực hiện thành công Chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án “Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới giai đoạn 2016 - 2025”.

Một số kết quả chính của Dự án: Tăng cường pháp chế và nhân lực, tài chính y tế, dược phẩm và các sản phẩm cũng như cung cấp dịch vụ y tế nhằm đạt được mục đích giảm chi tiêu từ tiền túi của hộ gia

 

đình trong tổng chi y tế và tăng tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ phục vụ; Tăng cường năng lực cốt lõi thực hiện Điều lệ y tế quốc tế (IHR) và sẵn sàng ứng phó với tình huống y tế công cộng khẩn cấp và nâng cao hiệu quả sử dụng viện trợ của WHO cho Việt Nam, góp phần nâng cao sức khỏe của người dân Việt Nam; Giảm nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm…

Vốn ODA không hoàn lại của Chương trình là 21.104.164 USD, trong đó vốn có sẵn là 11.923.015 USD, vốn sẽ vận động là 9.181.149 USD; Vốn đối ứng: Tiền mặt là 6,5 tỷ đồng và hiện vật tương đương 6 tỷ đồng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
 

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

NGƯỜI ĐỦ 15 TUỔI ĐƯỢC DÙNG THẺ TÍN DỤNG, KHÔNG CẦN TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Nhiều quy định mới về thẻ ngân hàng đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tại Thông tư số 26/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN năm 2016.

Trước tiên, Thông tư này quy định người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước; trước đây, đối tượng này cần phải có tài sản riêng đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong việc sử dụng thẻ mới được sử dụng các loại thẻ này.

Người từ đủ 06 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được người đại diện theo pháp luật của người đó đồng ý bằng văn bản về việc sử dụng thẻ được sử dụng thẻ

 

ghi nợ, thẻ trả trước; thay vì được sử dụng thẻ trả trước, thẻ ghi nợ không được thấu chi như trước đây.

Thông tư này mở rộng phạm vi sử dụng của thẻ ngân hàng. Ngoài phạm vi sử dụng đã được quy định trước đây, Thông tư bổ sung thêm tính năng mới của thẻ ngân hàng như sau: Thẻ được sử dụng để thanh toán tiền mua các hàng hóa, dịch vụ hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm cả trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài.

Về hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, Thông tư này chỉ rõ: Một thẻ được rút số ngoại tệ tiền mặt tối đa tương đương 30 triệu đồng Việt Nam trong một ngày.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 03/03/2018.

Ü Xây dựng:

24 CHỈ TIÊU XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TĂNG TRƯỞNG XANH

Tại Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, gồm có 24 chỉ tiêu được chia thành 04 nhóm.

Các chỉ tiêu đánh giá mức độ tăng trưởng xanh gồm: Nhóm 05 chỉ tiêu kinh tế nhằm đánh giá hiệu quả tăng trưởng kinh tế về sử dụng năng lượng và tài nguyên thiên nhiên; Nhóm 10 chỉ tiêu môi trường nhằm đánh giá chất lượng môi trường và cảnh quan đô thị, mức độ áp dụng các giải pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo…; Nhóm chỉ tiêu xã hội đánh giá hiệu quả nâng cao chất lượng, điều kiện sống của người dân gồm 04 chỉ tiêu; Nhóm 05 chỉ tiêu về thể chế nhằm đánh giá công tác quản lý, điều hành của chính quyền đối với công tác xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.

 

 

Đô thị tăng trưởng xanh là đô thị đạt được tăng trưởng và phát triển kinh tế thông qua các chính sách và hoạt động đô thị nhằm giảm những tác động có ảnh hưởng bất lợi đối với môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Theo đó, các hoạt động ưu tiên thực hiện để xây dựng đô thị tăng trưởng xanh như: Điều chỉnh quy hoạch đô thị theo định hướng phát triển đô thị xanh, đô thị kinh tế - sinh thái, đô thị thông minh, đô thị cacbon thấp; Phát triển giao thông đô thị xanh, giao thông công cộng và các hình thức giao thông phát thải thấp; Sử dụng tiết kiệm và chống thất thoát, thất thu nước sạch; Xử lý rác thải, chất thải theo hướng giảm xả thải, phát thải, tái chế rác thải; Phát triển đô thị thông minh…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/02/2018.

Ü Thương mại:

NỚI LỎNG QUY ĐỊNH VỀ LẬP WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Nghị định số 08/2018/NĐ-CP của Chính phủ cho thấy, rất nhiều điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương đã được nới lỏng hơn.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, Nghị định này quy định, thương nhân, tổ chức, cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân sẽ được thiết lập website thương mại điện tử, mà không cần phải có website với tên miền hợp lệ; thương nhân, tổ chức cũng không cần phải có chức năng, nhiệm vụ phù hợp như quy định trước đây.

Trong lĩnh vực nhượng quyền thương mại, Nghị định này quy định thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi có hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã hoạt động ít nhất 01 năm. Như vậy, các điều kiện khác quy định trước đây như: Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

 

với cơ quan có thẩm quyền; Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không thuộc đối tượng cấm kinh doanh… đã được bãi bỏ.

Trong lĩnh vực xăng dầu, bỏ yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu phải có đăng ký kinh doanh xăng dầu trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Như vậy, theo Nghị định này, mọi doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật đều có thể kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu nếu đáp ứng các điều kiện khác liên quan, không còn bị yêu cầu về đăng ký kinh doanh ràng buộc.

Nghị định này được ban hành và có hiệu lực cùng ngày 15/01/2018.
 

Ü Y tế-Sức khỏe:

BỆNH VIỆN PHÁT THUỐC HÀNG NGÀY, BỆNH NHÂN PHẢI KÝ NHẬN

Đây là một trong những nội dung được Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 50/2017/TT-BYT sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám, chữa bệnh.

Cụ thể, bệnh viện phải công khai thuốc dùng hàng ngày cho từng người bệnh điều trị nội trú bằng cách thông báo cho người bệnh trước khi dùng thuốc, đồng thời yêu cầu người bệnh hoặc người thân ký nhận vào Phiếu công khai dịch vụ khám, chữa bệnh nội trú hàng ngày. Phiếu này được kẹp đầu giường bệnh hoặc cuối giường bệnh.

Thông tư này cũng điều chỉnh định nghĩa về ngày điều trị nội trú. Theo đó, ngày điều trị nội trú là một

 

ngày mà trong đó, người bệnh được làm bệnh án nội trú, được hưởng ít nhất một trong các chế độ: Theo dõi, chẩn đoán, điều trị hoặc chăm sóc.

Trước đó, tại Thông tư 28/2014/TT-BYT, ngày điều trị nội trú được định nghĩa là một ngày trong đó người bệnh được hưởng mọi chế độ điều trị nội trú, chăm sóc mà bệnh viện phải đảm bảo bao gồm: Chẩn đoán, điều trị thuốc, chăm sóc, nghỉ ngơi....

Thông tư này được ban hành ngày 29/12/2017; có hiệu lực từ ngày  01/03/2018.
 

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

GIÁO VIÊN MẦM NON DÂN LẬP CŨNG ĐƯỢC HỖ TRỢ TÀI LIỆU VÀ CHI PHÍ TẬP HUẤN

Chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non dân lập, tư thục và giáo viên ở các cơ sở mầm non công lập đã được Chính phủ quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018.

Giáo viên mầm non dân lập, tư thục (bao gồm cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) được Nhà nước hỗ trợ tài liệu và chi phí tập huấn khi tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Mức hỗ trợ của ngân sách thực hiện theo mức hỗ trợ đối với giáo viên công lập có cùng trình độ tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng được áp dụng đối với trẻ em đang học tại lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm một trong những điều kiện sau:

 

Có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo; Không có nguồn nuôi dưỡng; Là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

Phương thức hỗ trợ do lãnh đạo cơ sở giáo dục mầm non thống nhất với ban đại diện cha mẹ trẻ em để lựa chọn thực hiện theo một trong hai phương thức: Phương thức 1 là cơ sở giáo dục mầm non giữ lại kinh phí hỗ trợ để tổ chức bữa ăn cho trẻ em; Phương thức 2 là chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/02/2018.

Ü Khoa học-Công nghệ:

ĐẦU TƯ TẠI KHU CÔNG NGHỆ CAO ĐÀ NẴNG ĐƯỢC HƯỞNG NHIỀU ƯU ĐÃI

Nghị định số 04/2018/NĐ-CP quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng đã được Chính phủ ban hành ngày 04/01/2018, có hiệu lực từ ngày 20/02/2018.

Nghị định này cho thấy, các doanh nghiệp có dự án đầu tư tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng được hưởng nhiều ưu đãi về thuế, đất đai, tín dụng đầu tư và các ưu đãi khác…

Cụ thể, doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới trong Khu công nghệ này sẽ được áp thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm. Riêng các dự án có quy mô từ 3.000 tỷ đồng trở lên được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong 30 năm. Không chỉ thế, các doanh nghiệp này còn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

 

Về đất đai, miễn toàn bộ tiền thuê đất đối với: Đất xây dựng công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh, đất có mặt nước, công viên sử dụng công cộng; Đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công lập; Đất xây dựng cơ sở đào tạo nhân lực công nghệ cao; Đất thực hiện dự án nhà ở cho chuyên gia, người lao động thuê khi làm việc tại Khu công nghệ cao…

Cũng theo Nghị định này, nhà đầu tư, chuyên gia và người lao động là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài làm việc trực tiếp tại Khu công nghệ cao và thành viên gia đình được xem xét cấp thị thực có giá trị xuất, nhập cảnh nhiều lần với thời hạn phù hợp với mục đích nhập cảnh.

 

Ü Cán bộ-Công chức-Viên chức:

KỶ LUẬT CÔNG CHỨC ĐƯỢC CỬ ĐI HỌC MÀ TỰ Ý BỎ HỌC

Ngày 08/01/2018, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BNV hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Thông tư này chỉ rõ, sẽ kỷ luật đối với cán bộ, công chức được cử đi học ở nước ngoài, nhưng không chấp hành quy định của đoàn, bỏ học không có lý do; vi phạm nội quy của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hoặc pháp luật của nước sở tại; không chấp hành các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, kỷ luật phát ngôn, giữ bí mật của Nhà nước; về nước không đúng thời hạn; không chấp hành chế độ báo cáo theo quy định.

Đồng thời, trưởng đoàn cũng sẽ bị kỷ luật nếu thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra những hiện tượng

 

tiêu cực; hoạt động của đoàn trong thời gian ở nước ngoài không đúng với mục đích và không hoàn thành chương trình của khóa bồi dưỡng.

Cũng theo Thông tư này, chậm nhất sau 15 ngày từ ngày về nước, các cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học phải gửi báo cáo về cơ quan quyết định thành lập đoàn; cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Trong báo cáo phải thể hiện rõ: Những kiến thức, kinh nghiệm đã tiếp thu trong quá trình được học ở nước ngoài và đề xuất vận dụng vào công tác chuyên môn, quản lý điều hành của cơ quan, đơn vị đang công tác.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/03/2018.

Ü Văn hóa-Thể thao-Du lịch:

THÀNH LẬP VƯỜN QUỐC GIA PHIA OẮC - PHIA ĐÉN, CAO BẰNG

Ngày 11/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 57/QĐ-TTg thành lập Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén có tổng diện tích tự nhiên 10.593,5ha thuộc địa bàn 05 xã, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, gồm: xã Thành Công, Quang Thành, Phan Thành, Hưng Đạo và thị trấn Tĩnh Túc.

Việc thành lập Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén nhằm đạt được mục tiêu: Bảo tồn các hệ sinh thái đặc trưng, đa dạng sinh học, trong đó, đặc biệt là bảo tồn 90 loại thực vật và 58 loại động vật quý, hiếm; Bảo tồn các giá trị văn hóa, danh lam thắng cảnh, môi trường sinh thái thông qua các chương trình dự án; Bảo vệ toàn bộ diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng hiện có, phục hồi rừng tự nhiên và trồng rừng để

 

nâng cao chất lượng và độ che phủ rừng từ 84% năm 2016 lên 95% vào năm 2030…

Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén sẽ bao gồm 03 phân khu: Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt có diện tích 4.035,5ha; Phân khu phục hồi sinh thái có diện tích 6.417,1ha; Phân khu dịch vụ hành chính có diện tích 140,9ha.

Thủ tướng giao trách nhiệm cho UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo việc lập các dự án đầu tư xây dựng và phát triển Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén; dự án đầu tư xây dựng và phát triển vùng đệm Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén và các dự án khác có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

LÀNG VĂN HÓA DÂN TỘC VIỆT NAM CÓ THÊM CHỨC NĂNG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Ngày 11/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 52/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Theo điều chỉnh, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ được bổ sung chức năng giáo dục, đào tạo tại Khu Dịch vụ du lịch tổng hợp nhằm tăng hiệu quả sử dụng của Làng và làm cơ sở để thực hiện việc đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc thuộc Ủy ban Dân tộc.

Việc đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phải
 

 

tuân thủ các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc, phù hợp với quy định về không gian, cảnh quan kiến trúc tổng thể Quy hoạch chung.

Khu Dịch vụ du lịch tổng hợp sẽ được điều chỉnh để trở thành khu phức hợp các dịch vụ du lịch tổng hợp, thể thao có quy mô lớn, kết hợp với hoạt động giáo dục, đào tạo nhằm khai thác có hiệu quả không gian cảnh quan tự nhiên, tăng tính hấp dẫn của dự án, thu hút đầu tư phát triển. Khu này được mở rộng với tổng diện tích 138,89ha, trong đó, diện tích cơ sở giáo dục, đào tạo là 13,5ha.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Xuất nhập cảnh:

KHÔNG PHẢI ĐĂNG KÝ HĐ MẪU VỚI DỊCH VỤ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN CÁ NHÂN

Ngày 31/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 138/NQ-CP về hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2017, khẳng định sẽ bỏ một số dịch vụ ngân hàng ra khỏi danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; trong đó đáng chú ý là các dịch vụ như: Thẻ ghi nợ nội địa; Mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán áp dụng cho khách hàng cá nhân; Vay vốn cá nhân nhằm mục đích tiêu dùng.

Bên cạnh việc loại bỏ một số dịch vụ ngân hàng ra khỏi danh mục dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành; bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm và
 

 

thủ tục kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền theo quy định; thường xuyên tổ chức đối thoại chính sách với doanh nghiệp, kịp thời xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp.

Các cơ quan hành chính Nhà nước có trách nhiệm triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; cắt giảm các cuộc họp, giấy tờ hành chính và chế độ báo cáo không cần thiết. Đồng thời, tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và giảm chi phí cho doanh nghiệp; xem xét, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, chấn chỉnh hành vi nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ…

Ü Hình sự:

THỦ TƯỚNG CHỈ THỊ VIỆC TRIỂN KHAI BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

Ngày 01/01/2018, Bộ luật Hình sự 2015 đã chính thức có hiệu lực. Để triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc triển khai thi hành Bộ luật này.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp, Bộ Công an khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết về các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự; Nghị định quy định việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự 2015, trình Chính phủ đúng tiến độ.
 

 

Các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thành việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực quản lý được phân công có liên quan đến Bộ luật Hình sự 2015, đặc biệt là các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả Bộ luật Hình sự 2015.

Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của nhân dân về Bộ luật Hình sự 2015, nhất là những nội dung mới để nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành; phối hợp giám sát hoạt động của người thi hành công vụ.

Ü Cơ cấu tổ chức:

VIETTEL ĐỔI TÊN THÀNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Ngày 05/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Theo Điều lệ này, Tập đoàn Viễn thông Quân đội sẽ được đổi tên thành Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Tập đoàn là nhóm công ty gồm công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp thành viên và công ty liên kết, không có tư cách pháp nhân, phối hợp vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vừa thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; gắn bó chặt chẽ, lâu dài với nhau về nhiệm vụ, lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác.

Theo Điều lệ mới, trong giai đoạn từ năm 2015 đến hết năm 2020, vốn điều lệ của Viettel là 300.000 tỷ

 

đồng (theo quy định trước đây, vốn điều lệ của Viettel chỉ ở mức 100.000 tỷ đồng); tại thời điểm ban hành Điều lệ này, vốn điều lệ của Viettel là 121.520 tỷ đồng. Việc điều chỉnh vốn điều lệ của Viettel do Thủ tướng quyết định theo đề nghị của Bộ Quốc phòng.

Điều lệ mới cũng dành một mục riêng quy định về việc người lao động tham gia quản lý trong Viettel. Cụ thể, người lao động của Viettel được tham gia quản lý thông qua các hình thức và tổ chức như: Hội nghị người lao động; Đối thoại tại nơi làm việc; Lấy ý kiến trực tiếp của người lao động; Tổ chức Công đoàn của Viettel…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05/01/2018.

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC LÊN HƠN 4.300 TỶ

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc (VinaFood1) đã được Chính phủ ban hành ngày 03/01/2018, tại Nghị định số 01/2018/NĐ-CP.

Về hình thức pháp lý, Điều lệ quy định VinaFood1 là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Vốn điều lệ của VinaFood1 hơn 4,359 tỷ đồng, trong khi trước đây, vốn điều lệ chỉ được ấn định ở mức 3,965 tỷ đồng.

Ngành, nghề kinh doanh chính của VinaFood1 là thu mua, bảo quản, sản xuất chế biến, bán buôn, bán lẻ, dự trữ, lưu thông lương thực thực phẩm, nông sản; Xuất, nhập khẩu lương thực, nông sản, vật tư,

 

phân bón; Sản xuất, kinh doanh và xuất, nhập khẩu các loại nguyên liệu, thành phẩm thức ăn chăn nuôi gia súc. Bên cạnh đó, VinaFood1 còn sản xuất, chế biến, thu mua, bán buôn, bán lẻ, xuất, nhập khẩu muối, hóa chất làm muối.

Người đại diện pháp luật của VinaFood1 là Tổng Giám đốc công ty. Tổng Giám đốc chịu sự quản lý Nhà nước của cơ quan Nhà nước các cấp theo quy định.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 03/01/2018.
 


 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây http://www.luatvietnam.vn/nhanbantin.aspx. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.