Bản tin Văn bản mới số 01.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

DOANH NGHIỆP

 

DOANH NGHIỆP

1

136/NQ-CP

Nghị quyết 136/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

* Đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp

Trang 2

2

148/2017/NĐ-CP

Nghị định 148/2017/NĐ-CP của Chính phủ về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

 

* SCIC có Điều lệ tổ chức và hoạt động mới

Trang 2

3

147/2017/NĐ-CP

Nghị định 147/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

 

* Quy định mới về hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Trang 2

4

2393/QĐ-BTTTT

Quyết định 2393/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018

 

* Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thông tin và truyền thông năm2018

Trang 3

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

5

19/2017/TT-NHNN

Thông tư 19/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 

* Năm 2018, tăng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn lên 45%

Trang 3

6

18/2017/TT-NHNN

Thông tư 18/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-NHNN ngày 08/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú

 

* Gia hạn cho vay vốn bằng ngoại tệ đến hết năm 2018

Trang 3

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

 

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

7

47/CT-TTg

Chỉ thị 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước

 

* Chấn chỉnh công tác đấu thầu

Trang 4

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

 

8

2113/QĐ-TTg

Quyết định 2113/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, Thành phố Hà Nội

 

* Xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục

Trang 4

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

9

01/NQ-CP

Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018

 

* Năm 2018, phấn đấu GDP đạt 6,7%

Trang 4

10

48/CT-TTg

Chỉ thị 48/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

 

* Hệ thống ATM phải hoạt động thông suốt dịp Tết

Trang 4

CÔNG NGHIỆP

 

CÔNG NGHIỆP

11

32/2017/TT-BCT

Thông tư 32/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

 

* Hướng dẫn về khai báo hóa chất nhập khẩu

Trang 5

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

12

299/QĐ-CA

Quyết định 299/QĐ-CA của Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố án lệ

 

* Tòa án nhân dân tối cao công bố 6 án lệ mới

Trang 5

TÓM TẮT VĂN BẢN:

Ü Doanh nghiệp:

ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 27/12/2017.

Theo phương án này, các thủ tục về thành lập doanh nghiệp; hộ kinh doanh… sẽ được đơn giản hóa theo hướng người làm thủ tục không còn phải nộp “Bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác” trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; đăng ký thành lập hộ kinh doanh.

Bên cạnh đó, thay thế một loạt các thông tin về công dân như: Họ tên khai sinh; ngày tháng năm sinh; giới tính; nơi đăng ký khai sinh; quê quán; dân tộc; tôn giáo; tình trạng hôn nhân; nơi thường trú; nơi ở hiện tại… và thông tin “Căn cước công dân” trong các mẫu văn bản đề nghị, mẫu đơn, tờ khai quy định tại Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT bằng 02 thông tin: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Số định danh cá nhân.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

SCIC CÓ ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 148/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017, thay thế cho Nghị định số 57/2014/NĐ-CP năm 2014.

Theo điều lệ mới, SCIC tổ chức và hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; có tư cách pháp nhân, có 01 con dấu, có biểu tượng riêng và được mở tài khoản tiền Đồng và ngoại tệ tại các ngân hàng trong và ngoài nước…

Ngành nghề kinh doanh chính của SCIC bao gồm: Đầu tư và quản lý vốn đầu tư theo nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng giao; Tiếp nhận và thực hiện quyền đại

diện chủ sở hữu Nhà nước tại các doanh nghiệp; Tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, bán vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp đã tiếp nhận.

Vốn điều lệ của SCIC được quy định là 50.000 tỷ đồng. Trong quá trình hoạt động, vốn điều lệ của SCIC có thể tăng lên do Nhà nước cấp vốn; tự bổ sung từ Quỹ đầu tư phát triển; các nguồn tài trợ không hoàn lại…

SCIC có trụ sở chính đặt tại tầng 23, tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; số điện thoại: 024.38240.703.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

QUY ĐỊNH MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Những quy định mới về hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 147/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017.

Theo đó, SCIC không được đầu tư, góp vốn, mua cổ phần, mua toàn bộ doanh nghiệp khác mà người quản lý, người đại diện tại doanh nghiệp đó là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của SCIC.

Bên cạnh đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp cho SCIC theo thời hạn ghi tại Quyết định, văn bản của Thủ tướng Chính phủ hoặc trong thời hạn 30

̉ngày làm việc kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phu hoặc từ ngày Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh phải hoàn thành việc công bố giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoặc từ ngày 25/12/2017 tùy từng trường hợp.

Ngoài ra, việc xác định giá khởi điểm khi bán phần vốn Nhà nước phải bảo đảm phản ánh đầy đủ giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, bao gồm cả giá trị được tạo bởi giá trị quyền sử dụng đất giao hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định pháp luật, giá trị các quyền sở hữu trí tuệ và tài sản vô hình khác (nếu có) của doanh nghiệp tại thời điểm bán vốn.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2018

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thông tin và truyền thông năm 2018 đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 25/12/2017, kèm theo Quyết định số 2393/QĐ-BTTTT.

Cụ thể, nhằm thông tin pháp lý cho doanh nghiệp; phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế doanh nghiệp, kế hoạch này tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau: Xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp; Tổ chức biên

soạn tài liệu, đề cương, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mới; biên soạn tài liệu phổ biến chuyên ngành; Tổ chức hội nghị tập huấn tại 3 vùng Bắc, Trung, Nam cho doanh nghiệp thông tin và truyền thông; Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp bằng văn bản; qua mạng điện tử; qua điện thoại; Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và hoàn thiện pháp luật; Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

NĂM 2018, TĂNG TỶ LỆ VỐN NGẮN HẠN CHO VAY TRUNG, DÀI HẠN LÊN 45%

Ngày 28/12/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ra Thông tư số 19/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo quy định mới, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn theo lộ trình sau đây: Từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018: Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 45%; Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 90%; Từ ngày 01/01/2019: Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 40%; Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 90%.

Ngoài ra, Thông tư còn sửa đổi các quy định về giới hạn cấp tín dụng và giới hạn góp vốn, mua cổ phần; sửa đổi, bổ sung cách xác định và lộ trình điều chỉnh tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn; sửa đổi cách xác định tỷ lệ khả năng chi trả; nguyên tắc xác định dòng tiền ra/vào.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/02/2018; riêng đối với các quy định về xác định và tuân thủ tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn được áp dụng từ ngày 01/01/2018.

GIA HẠN CHO VAY VỐN BẰNG NGOẠI TỆ ĐẾN HẾT NĂM 2018

Tại Thông tư số 18/2017/TT-NHNN ngày 27/12/2017, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh thời hạn áp dụng quy định cho vay vốn bằng ngoại tệ.

Cụ thể, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xem xét quyết định cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ để đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay.

Khi được giải ngân vốn cho vay, khách hàng vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay (spot), trừ trường hợp nhu cầu vay vốn của khách hàng để thực hiện giao dịch thanh toán mà pháp luật quy định đồng tiền giao dịch phải bằng ngoại tệ. Quy định nêu trên sẽ được áp dụng đến hết ngày 31/12/2018, thay vì đến hết ngày 31/12/2017 như quy định trước đây.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Ü Đấu thầu-Cạnh tranh:

CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC ĐẤU THẦU

Nhằm chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước, ngày 27/12/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 47/CT-TTg.

Theo đó, chú trọng kiểm tra đối với những gói thầu quy mô lớn, phức tạp, các gói thầu không nằm trong hạn mức nhưng áp dụng chỉ định thầu hoặc các gói thầu có nhiều kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Thường xuyên nắm bắt các thông tin, phản ánh, kiến nghị về các hành vi tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu để kịp thời xác minh, xử lý.

Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, bắt buộc phải ghi rõ thông tin tên, số điện thoại, địa chỉ bên mời thầu, số điện thoại của cán bộ phụ trách phát hành hồ sơ mời thầu,

hồ sơ yêu cầu. Trường hợp sử dụng tư vấn đấu thầu để hỗ trợ việc phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, thì có thể bổ sung thêm thông tin, số điện thoại, địa chỉ của tư vấn đấu thầu. Bên mời thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng nhà thầu bị cản trở không thể tiếp cận thông tin trong đấu thầu do không có cán bộ trực ban… Chủ đầu tư, bên mời thầu tự đăng tải các thông tin thuộc trách nhiệm của mình theo quy định trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Các thông tin này sẽ được tự động trích xuất, đăng tải trên Báo Đấu thầu.

Ngoài ra, không được đưa ra các điều kiện để hạn chế sự tham gia dự thầu của nhà thầu như: Yêu cầu nhân sự thực hiện gói thầu phải được đóng bảo hiểm xã hội, phải là nhân sự đang ký hợp đồng với nhà thầu, thiết bị thi công phải thuộc sở hữu của nhà thầu mà không được đi thuê…

Ü Giao thông:

XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 1 ĐOẠN HOÀNG CẦU - VOI PHỤC

Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, TP. Hà Nội đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 27/12/2017.

Dự án này được đầu tư xây dựng nhằm hoàn thiện đồng bộ tuyến đường Vành đai 1 từ đê Nguyễn Khoái đến Cầu Giấy theo quy hoạch, kết nối giữa các tuyến đường đã và đang được đầu tư xây dựng, tăng diện tích đường giao thông, góp phần giải tỏa ùn tắc giao thông trên mạng lưới và trong khu vực đô thị trung tâm của TP. Hà Nội.

Tuyến đường có chiều dài 2.274m, mặt cắt ngang B=50, diện tích khoảng 153.341m2 (bao gồm 02 cầu vượt trực thông theo hướng đường Vành đai 1 tại các nút Giảng Võ - Láng Hạ và nút Nguyễn Chí Thanh.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 đến năm 2020.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Chính sách:

NĂM 2018, PHẤN ĐẤU GDP ĐẠT 6,7%

Hàng loạt chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đã được Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018.

Cụ thể như: Phấn đấu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 6,7%, kiểm soát tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%; giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách Nhà nước; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng từ 8 - 10% so với năm 2017; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 10%...

Về cải cách hành chính, Chính phủ nhấn mạnh: Cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ và toàn diện cải cách hành chính; trong năm 2018, phấn đấu giảm khoảng 2,5% số đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 1,7% biên chế công chức; giảm tối thiểu 2,5%

biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với số giao năm 2015.

Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%.

Về bảo vệ môi trường, phấn đấu đạt tỷ lệ che phủ rừng khoảng 41,6%; xử lý nghiêm, triệt để tình trạng khai thác và phá rừng bất hợp pháp, khai thác tài nguyên, khoáng sản, cát, đá, sỏi… trái phép. Phấn đấu đạt mục tiêu 88% khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.

HỆ THỐNG ATM PHẢI HOẠT ĐỘNG THÔNG SUỐT DỊP TẾT

Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 48/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán 2018.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu tổ chức tốt việc cung ứng tiền mặt trong dịp Tết; các tổ chức tín dụng phải bảo đảm hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt cho hệ thống ATM, các hệ thống thanh toán điện tử và hệ thống thanh toán thẻ. Tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý, sử dụng tiền mệnh giá nhỏ, lẻ hợp lý, tiết kiệm trong dịp Tết.

Các doanh nghiệp vận tải hành khách phải có biện pháp tổ chức vận chuyển, điều

động, tăng cường phương tiện đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của người dân trước, trong và sau Tết, không để xảy ra tình trạng người dân không được về quê đón Tết do không có tàu, xe. Bộ Giao thông Vận tải tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai và niêm yết giá cước, giá vé tàu, vé xe.

Ngoài ra, cần tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rau, củ, quả, bánh kẹo, rượu, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở giết mổ, kinh doanh gia cầm, chế biến thực phẩm...; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời cảnh báo cho người dân.

Ü Công nghiệp:

HƯỚNG DẪN VỀ KHAI BÁO HÓA CHẤT NHẬP KHẨU

Đây là một trong những nội dung được quy định cụ thể tại Thông tư số 32/2017/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 28/12/2017.

Theo đó, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất phải khai báo có trách nhiệm thực hiện khai báo hóa chất nhập khẩu trước khi thông quan qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Ngay sau khi tờ khai hải quan ở trạng thái được thông qua, Hải quan phản hồi đến hệ thống của Bộ Công Thương các thông tin bao gồm mã số khai báo và các thông tin khác.

Việc khai báo hóa chất nhập khẩu không áp dụng đối với tổ chức, cá nhân mua hóa chất trong lãnh thổ Việt Nam. Khi có thông báo sự cố, tổ chức, cá nhân có thể thực hiện khai báo hóa chất nhập khẩu qua hệ thống dự phòng. Tổ chức, cá

nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin khai báo hóa chất qua hệ thống dự phòng như khi thực hiện qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Cũng theo Thông tư này, trước ngày 15/01 hàng năm, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp phải báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất của năm trước, gửi Sở Công Thương tỉnh nơi tiến hành hoạt động hóa chất để tổng hợp, quản lý, đồng thời gửi Cục Hóa chất. Sau khi hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia được hoàn thiện, chế độ báo cáo định kỳ sẽ được thực hiện thông qua hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Tư pháp-Hộ tịch:

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CÔNG BỐ 6 ÁN LỆ MỚI

Ngày 28/12/2017, Tòa án nhân dân tối cao đã ra Quyết định số 299/QĐ-CA, trong đó công bố 06 án lệ đã được thông qua.

Các án lệ này bao gồm: Công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mà trên đất có tài sản không thuộc sở hữu của bên thế chấp; Xác định trường hợp đương sự được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất sau khi Tòa án đã hoãn phiên tòa; Hiệu lực thanh toán của thư tín dụng trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của thư tín dụng bị hủy bỏ; Công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà điều kiện đó không được ghi trong hợp đồng; Công nhận thỏa thuận miệng của các đương sự trong việc chuyển đổi quyền sử dụng đất

nông nghiệp; Công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển nhượng.

Các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng các án lệ trong xét xử từ ngày 15/02/2018. Việc áp dụng án lệ được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28/10/2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, Tòa án nhân dân tối cao đã công bố 16 án lệ.


  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây http://www.luatvietnam.vn/nhanbantin.aspx. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.