Quyết định 490/QĐ-TTg 2024 giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách TW

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 490/QĐ-TTg

Quyết định 490/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương từ dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2024 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:490/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Minh Khái
Ngày ban hành:10/06/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Giao bổ sung 6.389 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương

Ngày 10/6/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 490/QĐ-TTg về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương từ dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2024 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

1. Giao bổ sung 6.389 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 (bao gồm: 1.700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và 4.689 tỷ đồng từ nguồn dự phòng chung của kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022) cho Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Sơn La chi tiết theo ngành, lĩnh vực.

2. Giao bổ sung 5.457,739 tỷ đồng dự toán ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2024 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho Văn phòng Trung ương Đảng; các Bộ: Công an, Giao thông vận tải và các địa phương: Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hải Dương, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Tiền Giang để thực hiện nhiệm vụ, dự án đã được Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 490/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
___________

Số: 490/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung

ương từ dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của kế hoạch

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch vốn ngân sách trung ương

năm 2024 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương

____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2020/QH14, Luật số 72/2020/QH14 và Luật số 03/2022/QH15;

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội: số 29/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 vế Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, số 93/2023/QH15 ngày 22 tháng 6 năm 2023 về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các Chương trình mục tiêu quốc gia; số 106/2023/QH15 ngày 28 tháng 11 năm 2023 về thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ và số 112/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 về việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: số 40/2023/NQ- UBTVQH15 ngày 15 tháng 11 năm 2023 về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022; phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2022; số 1057/2024/UBTVQH15 ngày 31 tháng 5 năm 2024 về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương từ dự phòng chung, dự phòng ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn năm 2024 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương để thực hiện các nhiệm vụ, dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4271/TTr-BKHĐT ngày 04 tháng 06 năm 2024.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn dự phòng, dự phòng chung của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách trung ương tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022

1. Giao bổ sung 6.389 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 (bao gồm: 1.700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và 4.689 tỷ đồng từ nguồn dự phòng chung của kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022) cho Bộ Giao thông vận tải và tỉnh Sơn La chi tiết theo ngành, lĩnh vực tại Phụ lục kèm theo.

2. Giao danh mục dự án và mức vốn ngân sách trung ương bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho từng dự án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 đã đủ thủ tục đầu tư, đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Tờ trình số 172/TTr-CP và Báo cáo số 07/BC-CP ngày 20 tháng 4 năm 2024 tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao bổ sung 5.457,739 tỷ đồng dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2024 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho Văn phòng Trung ương Đảng; các Bộ: Công an, Giao thông vận tải và các địa phương: Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hải Dương, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Tiền Giang để thực hiện nhiệm vụ, dự án đã được Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Tờ trình số 172/TTr-CP và Báo cáo số 07/BC-CP ngày 20 thang 4 năm 2024 đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn hằng năm theo quy định của Luật Đầu tư công.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ Giao thông vận tải và tỉnh Sơn La căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025, danh mục dự án và mức vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được giao tại Điều 1 Quyết định này:

a) Thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công, chi tiết danh mục dự án và mức vốn ngân sách trung ương bố trí cho từng dự án theo quy định. Báo cáo việc thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 6 năm 2024.

b) Sử dụng vốn ngân sách địa phương, huy động các nguồn vốn khác để đầu tư hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

c) Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, bảo đảm đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn hằng năm theo quy định tại Điều 53 Luật Đầu tư công; đề xuất kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2024 để thực hiện dự án, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30 tháng 6 năm 2024 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định tại Nghị quyết số 112/2024/QH15 của Quốc hội.

d) Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

2. Văn phòng Trung ương Đảng; các Bộ: Công an, Giao thông vận tải và các địa phương: Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hải Dương, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Tiền Giang căn cứ dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024 được giao tại Điều 2 Quyết định này:

a) Thông báo hoặc quyết định phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024, danh mục và mức vốn bố trí của từng dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc trước ngày 15 tháng 6 năm 2024 bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội, đúng mục đích, hiệu quả; báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính kết quả phân bổ chi tiết kế hoạch trước ngày 25 tháng 6 năm 2024.

b) Thời gian thực hiện giải ngân số vốn được giao bổ sung thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và đầu tư công.

c) Định kỳ hằng tháng, quý và cả năm báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân số vốn bổ sung tại Điều 2 Quyết định này về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.

d) Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng nhiệm vụ, dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.

3. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý nhà nước đối với đầu tư công chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, giám sát thực hiện Quyết định này bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương được giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2024 tại Điều 1, Điều 2 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các bộ, cơ quan trung ương nêu tại Điều 1,2;
- HĐND, UBND các địa phương nêu tại Điều 1,2;
- Đoàn ĐBQH các địa phương nêu tại Điều 1,2;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT, TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

 

Văn phòng Trung ương Đảng

Phụ lục

BỔ SUNG DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024

TƯƠNG ỨNG VỚI NGUỒN TĂNG THU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn

Bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công ngân sách trung ương năm 2024

 

TỔNG SỐ

7.408

I

VỐN TRONG NƯỚC

7.408

 

 

Bộ Công an

Phụ lục

BỔ SUNG DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024

TƯƠNG ỨNG VỚI NGUỒN TĂNG THU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn

Bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công ngân sách trung ương năm 2024

 

TỔNG SỐ

910.000

I

VỐN TRONG NƯỚC

910.000

 

 

Bộ Giao thông vận tải

Phụ lục I

BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG CHUNG TƯƠNG ỨNG VỚI NGUỒN TĂNG THU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Đơn vị: Triệu đồng

Nguồn vốn

Bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025

Tổng số

2.989.000

VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

2.989.000

Vốn trong nước

2.989.000

 

 

Bộ Giao thông vận tải

Phụ lục I.A

BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG CHUNG TƯƠNG ỨNG

VỚI NGUỒN TĂNG THU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022 PHÂN THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

(Kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Ngành, lĩnh vực

Bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025

 

Tổng số

2.989.000

 

Các hoạt động kinh tế

2.989.000

 

Giao thông

2.989.000

 

 

Bộ Giao thông vận tải

Phụ lục II

GIAO BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TRUNG HẠN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG CHUNG TƯƠNG ỨNG VỚI NGUỒN TĂNG THU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022 CHO DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Mã dự án

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư

Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 Thủ tướng Chính phủ đã giao

Giao, bổ sung hoạch đầu tư cộng trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu NSTW năm 2022

Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 sau khi được giao, bổ sung

Ghi chú

 

Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

 

Tổng số

Trong đó: NSTW

 

 

Tổng số

 

 

5.751.000

5.751.000

1.815.300

2.989.000

4.804.300

 

 

 

Bộ Giao thông vận tải

 

 

5.751.000

5.751.000

1.815.300

2.989.000

4.804.300

 

 

I

Giao thông

 

 

5.751.000

5.751.000

1.815.300

2.989.000

4.804.300

 

 

a

Dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C

 

 

5.751.000

5.751,000

1.815.300

2.989.000

4.804.300

 

 

-

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025

 

 

5.751.000

5.751.000

1.815.300

2.989.000

4.804.300

 

 

(1)

Đầu tư cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn

33871

180/QĐ-BGTVT
27/02/2024

5.751.000

5.751.000

1.815.300

2.989.000

4.804.300

 

 

 

 

Bộ Giao thông vận tải

Phụ lục III

BỔ SUNG DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024

TƯƠNG ỨNG VỚI NGUỒN TĂNG THU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn

Bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công ngân sách trung ương năm 2024

 

TỔNG SỐ

37.690

I

VỐN TRONG NƯỚC

37.690

 

 

Tuyên Quang

Phụ lục

BỔ SUNG DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024

TƯƠNG ỨNG VỚI NGUỒN TĂNG THU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn

Bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công ngân sách trung ương năm 2024

 

TỔNG SỐ

1.000.000

I

VỐN TRONG NƯỚC

1.000.000

 

 

Lạng Sơn

Phụ lục

BỔ SUNG DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024

TƯƠNG ỨNG VỚI NGUỒN TĂNG THU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn

Bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công ngân sách trung ương năm 2024

 

TỔNG SỐ

500.000

I

VỐN TRONG NƯỚC

500.000

 

 

Sơn La

Phụ lục I

BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG, DỰ PHÒNG CHUNG TƯƠNG ỨNG VỚI NGUỒN TĂNG THU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Đơn vị: Triệu đồng

Nguồn vốn

Bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vấn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025

Tổng số

Trong đó:

Từ nguồn dự phòng trung hạn giai đoạn 2021-2025

Từ nguồn dự phòng chung trung hạn giai đoạn 2021-2025

Tổng số

3.400.000

1.700.000

1.700.000

VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

3.400.000

1.700.000

1.700.000

Vốn trong nước

3.400.000

1.700.000

1.700.000

 

 

Sơn La

Phụ lục I.A

BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG DỰ PHÒNG CHUNG TƯƠNG ỨNG

TĂNG THU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022 PHÂN THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

(Kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Ngành, lĩnh vực

Bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025

Tổng số

Trong đó:

Từ nguồn dự phòng trung hạn giai đoạn 2021- 2025

Từ nguồn dự phòng chung trung hạn giai đoạn 2021-2025

 

Tổng số

3.400.000

1.700.000

1.700.000

 

Các hoạt động kinh tế

3.400.000

1.700.000

1.700.000

 

Giao thông

3.400.000

1.700.000

1.700.000

 

 

Sơn La

Phụ lục II

BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG, DỰ PHÒNG CHUNG TƯƠNG ỨNG

VỚI NGUỒN TĂNG THU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Mã dự án

Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư

Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 Thủ tướng Chính phủ đã giao

Giao, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng, dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân tích trung ương năm 2022

Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 sau khi được giao, bổ sung

Ghi chú

 

 

Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư:

 

Tổng số

Trong đó:

 

 

 

 

Tổng số

Trong đó: ngân sách trung ương

 

Từ nguồn dự phòng trung hạn giai đoạn 2021-2025

Từ nguồn dự phòng chung trung hạn giai đoạn 2021-2025

 

 

 

 

 

TỔNG SỐ

 

 

4.938.000

3.400.000

 

3.400.000

1.700.000

1.700.000

3.400.000

 

 

 

 

Sơn La

 

 

4.938.000

3.400.000

 

3.400.000

1.700.000

1.700.000

3.400.000

 

 

 

I

Giao thông

 

 

4.938.000

3.400.000

 

3.400.000

1.700.000

1.700.000

3.400.000

 

 

 

a

Dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C

 

 

4.938.000

3.400.000

 

3.400.000

1.700.000

1.700.000

3.400.000

 

 

 

-

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021- 2025

 

 

4.931.000

3.400.000

 

3.400.000

1.700.000

1.700.000

3.400.000

 

 

 

(1)

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La

24996

299/NQ-HĐND ngày 10/3/2024

4.938.000

3.400.000

 

3.400.000

1.700.000

1.700.000

3.400.000

 

 

 

 

 

Hải Dương

Phụ lục

BỔ SUNG DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024

TƯƠNG ỨNG VỚI NGUỒN TĂNG THU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn

Bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công ngân sách trung ương năm 2024

 

TỔNG SỐ

500.000

I

VỐN TRONG NƯỚC

500.000

 

 

Quảng Trị

Phụ lục

BỔ SUNG DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024

TƯƠNG ỨNG VỚI NGUỒN TĂNG THU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn

Bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công ngân sách trung ương năm 2024

 

TỔNG SỐ

2.641

I

VỐN TRONG NƯỚC

2.641

 

 

Thừa Thiên Huế

Phụ lục

BỔ SUNG DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024

TƯƠNG ỨNG VỚI NGUỒN TĂNG THU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn

Bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công ngân sách trung ương năm 2024

 

TỔNG SỐ

700.000

I

VỐN TRONG NƯỚC

700.000

 

 

Quãng Ngãi

Phụ lục

BỔ SUNG DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024

TƯƠNG ỨNG VỚI NGUỒN TĂNG THU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn

Bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công ngân sách trung ương năm 2024

 

TỔNG SỐ

600.000

I

VỐN TRONG NƯỚC

600.000

 

 

Bình Định

Phụ lục

BỔ SUNG DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024

TƯƠNG ỨNG VỚI NGUỒN TĂNG THU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn

Bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công ngân sách trung ương năm 2024

 

TỔNG SỐ

500.000

I

VỐN TRONG NƯỚC

500.000

 

 

Tiền Giang

Phụ lục

BỔ SUNG DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024

TƯƠNG ỨNG VỚI NGUỒN TĂNG THU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn

Bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công ngân sách trung ương năm 2024

 

TỔNG SỐ

700.000

I

VỐN TRONG NƯỚC

700.000

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi