Quyết định 47/QĐ-TTg 2017 dự án xây dựng công trình thể thao của Tổng LĐLĐ VN

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 47/QĐ-TTg

Quyết định 47/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 04 dự án xây dựng công trình thể thao của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:47/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:13/01/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Đầu tư 04 dự án xây dựng công trình thể thao

Ngày 13/01/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 47/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư 04 dự án xây dựng công trình thể thao của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

04 dự án xây dựng công trình thể thao của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được phê duyệt bao gồm: Dự án Nhà thi đấu thể dục, thể thao Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu; Dự án Nhà thi đấu thể dục, thể thao Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa; Dự án Nhà thi đấu thể dục, thể thao Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái; Dự án Nhà thi đấu thể dục, thể thao Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh với tổng mức đầu tư với từng dự án lần lượt là 25 triệu đồng; 26 triệu đồng; 25 triệu đồng; 24 triệu đồng.
UBND các tỉnh: Lai Châu, Tây Ninh, Khánh Hòa, Yên Bái chịu trách nhiệm bố trí mặt bằng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương; cân đối, bố trí vốn hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương theo đúng cam kết để hoàn thành các dự án.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 47/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
Số: 47/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 04 DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
THỂ THAO CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;
Về đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại tờ trình số 857/TTr-TLĐ ngày 08 tháng 6 năm 2016, báo cáo số 1001/TTr-TLĐ ngày 30 tháng 6 năm 2016 và các văn bản bổ sung, hoàn thiện: số 1783/TLĐ ngày 15 tháng 11 năm 2016, số 2020/TLĐ ngày 20 tháng 12 năm 2016; báo cáo kết quả thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2502/BC-BKHĐT ngày 04 tháng 4 năm 2016 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hoàn thiện hồ sơ các dự án tại văn bản số 10284/BKHĐT-LĐVX ngày 12 tháng 12 năm 2016,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư 04 (bốn) dự án xây dựng công trình thể thao do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quản lý, gồm:
1. Dự án Nhà thi đấu thể dục, thể thao Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu.
2. Dự án Nhà thi đấu thể dục, thể thao Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa.
3. Dự án Nhà thi đấu thể dục, thể thao Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái.
4. Dự án Nhà thi đấu thể dục, thể thao Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh.
Về mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư dự kiến, cơ cấu nguồn vốn, thời gian và địa điểm thực hiện từng dự án chi tiết tại Phụ lục kèm theo.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chịu trách nhiệm:
a) Tiếp thu đầy đủ ý kiến trong báo cáo kết quả thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2502/BC-BKHĐT ngày 04 tháng 4 năm 2016 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hoàn thiện hồ sơ các dự án nêu trên tại văn bản số 10284/BKHĐT-LĐVX ngày 12 tháng 12 năm 2016; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi của các dự án; thực hiện trình tự, thủ tục quyết định đầu tư các dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công và pháp luật liên quan.
b) Tổ chức triển khai thực hiện các dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công, Luật thể dục, thể thao, Luật xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan; bảo đảm chất lượng, đúng đối tượng hỗ trợ đầu tư, tiến độ thực hiện và mục tiêu đầu tư.
c) Chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện và hoàn thành các dự án theo quy định, bảo đảm mục tiêu đầu tư.
2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án theo quy định.
3. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lai Châu, Tây Ninh, Khánh Hòa, Yên Bái chịu trách nhiệm bố trí mặt bằng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương; cân đối, bố trí vốn hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương theo đúng cam kết để hoàn thành các dự án.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.
3. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các bộ, cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Các cơ quan có tên tại Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- UBND các tỉnh: Lai Châu, Khánh Hòa, Yên Bái, Tây Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, CN, NN, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, KGVX(3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 
PHỤ LỤC I
DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ THI ĐẤU THỂ DỤC, THỂ THAO LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LAI CHÂU
(Kèm theo Quyết định số 47/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)
 
 
1. Tên dự án: Dự án xây dựng Nhà thi đấu thể dục, thể thao Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu.
2. Cơ quan chủ quản đầu tư: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
3. Cơ quan chủ đầu tư: Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu.
4. Mục tiêu đầu tư: Giải quyết nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao cho công nhân, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố Lai Châu và tỉnh Lai Châu.
5. Quy mô, nội dung đầu tư: Xây dựng Nhà thi đấu đa năng và một số công trình phụ trợ, hạng mục liên quan (trạm biến áp và máy phát điện; sân, đường, quảng trường nội bộ; bãi đỗ xe; cấp nước, điện; hàng rào...).
6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 25.000 triệu đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng).
7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác, trong đó:
- Ngân sách trung ương, vốn ngành thể thao: Hỗ trợ không quá 16.700 triệu đồng (mười sáu tỷ bảy trăm triệu đồng).
- Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh Lai Châu, từ Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
- Các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác.
8. Địa điểm đầu tư: Phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
9. Thời gian, tiến độ thực hiện: Năm 2018 - 2019.
 
PHỤ LỤC II
DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ THI ĐẤU THỂ DỤC, THỂ THAO LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÁNH HÒA
(Kèm theo Quyết định số 47/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)
 
 
1. Tên dự án: Dự án xây dựng Nhà thi đấu thể dục, thể thao Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa.
2. Cơ quan chủ quản đầu tư: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
3. Cơ quan chủ đầu tư: Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa.
4. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng Nhà thi đấu thể dục, thể thao Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa trở thành trung tâm hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ, giáo dục, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
5. Quy mô, nội dung đầu tư: Xây dựng Nhà thi đấu đa chức năng và một số công trình phụ trợ, hạng mục liên quan (nhà văn hóa, thể thao; khu thể dục, thể thao ngoài trời; cổng, tường rào; sân, đường nội bộ; vườn hoa, cây xanh; nhà để xe; hệ thống điện, nước, mạng, chống sét, chống mối, phòng, chống cháy nổ...).
6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 26.000 triệu đồng (Hai mươi sáu tỷ đồng).
7. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác, trong đó:
- Ngân sách trung ương, vốn ngành thể thao: Hỗ trợ không quá 15.000 triệu đồng (mười lăm tỷ đồng).
- Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh Khánh Hòa và từ Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa.
- Các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác.
8. Địa điểm đầu tư: Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
9. Thời gian, tiến độ thực hiện: Năm 2018 - 2019.
 
PHỤ LỤC III
DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ THI ĐẤU THỂ DỤC, THỂ THAO LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH YÊN BÁI
(Kèm theo Quyết định số 47/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)
 
 
1. Tên dự án: Dự án xây dựng Nhà thi đấu thể dục, thể thao Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái.
2. Cơ quan chủ quản đầu tư: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
3. Cơ quan chủ đầu tư: Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái.
4. Mục tiêu đầu tư: Phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nói riêng và người lao động, dân cư trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung.
5. Quy mô, nội dung đầu tư: Xây dựng Nhà thi đấu đa năng có mái che và một số công trình liên quan, các hạng mục phụ trợ (phòng hướng dẫn các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ; thư viện; phòng họp và hội thảo; hội trường; phòng làm việc; sân thể thao ngoài trời; sân, đường nội bộ; cổng, tường rào; cây xanh; cấp điện, nước; phòng, chống cháy nổ...).
6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 25.000 triệu đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng).
7. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác, trong đó:
- Ngân sách trung ương, vốn ngành thể thao: Hỗ trợ không quá 10.000 triệu đồng (mười tỷ đồng).
- Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh Yên Bái, từ Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
- Các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác.
8. Địa điểm đầu tư: Phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
9. Thời gian, tiến độ thực hiện: Năm 2019 - 2020.
 
PHỤ LỤC IV
DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ THI ĐẤU THỂ DỤC, THỂ THAO LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TÂY NINH
(Kèm theo Quyết định số 47/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)
 
 
1. Tên dự án: Dự án xây dựng Nhà thi đấu thể dục, thể thao Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh.
2. Cơ quan chủ quản đầu tư: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
3. Cơ quan chủ đầu tư: Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh.
4. Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh cho công nhân, người lao động và dân cư trên địa bàn huyện Trảng Bàng và huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
5. Quy mô, nội dung đầu tư: Xây dựng Nhà thi đấu đa năng và một số công trình liên quan, các hạng mục phụ trợ (sân bóng chuyền; sân tennis; sân bóng đá mini; nhà điều hành; căng tin; kho; nhà để xe; sân và quảng trường; đường giao thông; hàng rào; cây xanh; hệ thống điện, nước; khu vệ sinh; phòng, chống cháy nổ...).
6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 24.000 triệu đồng (Hai mươi bốn tỷ đồng).
7. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác, trong đó:
- Ngân sách trung ương, vốn ngành thể thao: Hỗ trợ không quá 10.000 triệu đồng (mười tỷ đồng).
- Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh Tây Ninh, từ Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
- Các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác.
8. Địa điểm đầu tư: Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, huyện Trảng Bàng và huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
9. Thời gian, tiến độ thực hiện: Năm 2019 - 2020.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi