Quyết định 411/QĐ-TTg 2017 Dự án Cải tạo Trụ sở Trung ương Hội LHPN Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 411/QĐ-TTg

Quyết định 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:411/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:04/04/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Đầu tư cải tạo, nâng cấp Trụ sở Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ VN

Ngày 04/04/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 411/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Dự án được thực hiện từ năm 2018 - 2021 tại số 39 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội với tổng mức đầu tư khoảng 148,363 tỷ đồng. Quy mô đầu tư được tính toán dựa vào nhu cầu thực tế và trên cơ sở các quy định của Nhà nước về xây dựng trụ sở làm việc đáp ứng cho cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, gồm 7.654m2 diện tích tầng nổi, 3.000m2 diện tích tầng hầm…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 411/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 411/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP TRỤ SỞ TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
--------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;
Căn cứ Văn bản số 9523/BKHĐT-KCHTĐT ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo các dự án đầu tư xây dựng trụ sở, văn phòng đại diện, nhà làm việc của các tổ chức chính trị - xã hội;
Căn cứ Văn bản số 1212/BKHĐT-KCHTĐT ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cho ý kiến theo yêu cầu tại Công văn số 11245/VPCP-CN ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ;
Xét đề nghị của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ Sở Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do Cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quản lý dự án, với những nội dung sau:
1. Mục tiêu đầu tư:
Việc cải tạo, nâng cấp nhằm đảm bảo an toàn trong sử dụng cho cán bộ, công chức của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đáp ứng nhu cầu làm việc, đón tiếp khách trong nước, quốc tế. Phục vụ tốt cho việc mở rộng quan hệ hợp tác trong các hoạt động, trong công tác đối ngoại, nhằm khai thác các nguồn lực phục vụ hoạt động chung của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và yêu cầu hội nhập, phát triển.
2. Quy mô đầu tư:
Quy mô được tính toán dựa vào nhu cầu thực tế và trên cơ sở các quy định của nhà nước về xây dựng trụ sở làm việc đáp ứng cho Cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bao gồm:
- Diện tích tầng nổi (7 tầng + tum thang): khoảng 7.654 m2.
- Cấp công trình: cấp 1.
3. Nhóm dự án: Nhóm B.
4. Tổng mức đầu tư dự án: 148,363 tỷ đồng. Được chia làm 02 giai đoạn như sau:
a) Giai đoạn I (2018-2020): 114,554 tỷ đồng.
b) Giai đoạn II (sau năm 2020): 33,809 tỷ đồng; được triển khai khi có chủ trương về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định của pháp luật.
5. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước ngành Quản lý nhà nước.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Số 39 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Giai đoạn 2018 - 2021.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chịu trách nhiệm:
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.
2. Tổ chức triển khai thực hiện các dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.
3. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ - nữ Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, NN, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Doanh nghiệp, Đấu thầu-Cạnh tranh

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi