Quyết định 41/QĐ-VKSTC về điều chỉnh giám kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2021

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 41/QĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

____________

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

 

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-VKSTC ngày 31/12/2021 của Viện trưởng Viện kim sát nhân dân tối cao về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước Đợt 1 năm 2021;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 (Đợt 1) của 04 dự án (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, các Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Đ/c Viện trưởng VKSND tối cao (để báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Kho Bạc Nhà nước Trung ương (để biết)
- Đơn vị sử dụng ngân sách; (Bản chi tiết của từng đơn vị sử dụng ngân sách)
- KBNN nơi giao dịch (gửi qua đơn vị sử dụng ngân sách); (Bản chi tiết của từng đơn vị sử dụng ngân sách)
- Lưu VP; C3(Vth, LĐC, P.KHNS).
Thảo20b

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Duy Giảng

 

 

 

 

PHỤ LỤC IIB

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 41/QĐ-VKSTC ngày 12 tháng 05 năm 2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

 

TT

Danh mục dự án

Địa điểm xây dựng

Mã kho bạc

Mã số dự án đầu tư

Thời gian khởi công hoàn thành

Quyết định đầu tư ban hành hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao KH các năm

Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch vốn đầu tư năm 2021

Điều chỉnh giảm

Kế hoạch vốn năm 2021 sau điều chỉnh

Ghi chú

 

 

 

 

 

Số quyết định, ngày tháng năm ban hành

TMĐT

 

 

 

 

 

 

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSNN

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Trong đó:NSTW

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

Thu hồi các khoản vốn ứng trước

Thanh toán nợ XDCB

 

Thu hồi các khoản vốn ứng trước

Thanh toán nợ XDCB

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

5

6

7

7.1

12

 

 

13.1

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

73.025,0

68.025.0

21.471,0

0,0

 

29.076,0

29.076,0

 

7.605,0

21.471,0

 

 

 

 

 

 

A

NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 

 

 

 

 

73.025,0

68.025.0

21.471,0

0,0

 

29.076,0

29.076,0

 

7.605,0

21.471,0

 

 

 

 

 

 

1

THỰC HIỆN DỰ ÁN

 

 

 

 

 

73.025,0

68.025.0

21.471,0

0,0

0,0

29.076,0

29.076,0

0.0

7.605,0

21.471,0

 

 

 

 

 

 

 

Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2021

 

 

 

 

 

73.025,0

68.025.0

21.471,0

0,0

 

29.076,0

29.076,0

 

7.605,0

21.471,0

 

 

 

 

 

 

(1)

VKSND huyện Lạc Thủy (Khởi công năm 2019) (Địa phương hỗ trợ 5 tỷ đồng)

Hòa Bình

2661

7557709

2019-2021

207,31/10/2018

16.624.0

11.624.0

3670,0

 

 

5.332,0

 

 

1662.0

3.670,0

 

 

 

 

 

 

(2)

VKSND huyện Phú Riềng (khởi công 2019)

Bình Phước

1861

7743729

2019-2021

40,31/3/2017

18.778,0

18.778,0

1025,0

 

 

2.024,0

 

 

999.0

1.025,0

 

 

 

 

 

 

(3)

VKSND huyện Chợ Mới (khởi công 2019)

Bắc Kạn

2311

7044483

2019-2021

222,31/10/2018

20.562,0

20.562,0

8534,0

 

 

12.415,0

 

 

3.881,0

8.534,0

 

 

 

 

 

 

(4)

VKSND huyện Duyên Hải (Khởi công năm 2019) (khởi công năm 2019)

Tr Vinh

1011

7558195

2019-2021

971,29/10/2015

17.061,0

17.061,0

8242,0

 

 

9.305,0

 

 

1.063,0

8.242,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 41/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2021
Cơ quan ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 41/QĐ-VKSTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Duy Giảng
Ngày ban hành: 12/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!