Quyết định 41/QĐ-VKSTC về điều chỉnh giám kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 41/QĐ-VKSTC

Quyết định 41/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2021
Cơ quan ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:41/QĐ-VKSTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Duy Giảng
Ngày ban hành:12/05/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

VKSNDTC điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước 2021

Ngày 12/5/2021, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định 41/QĐ-VKSTC về việc điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2021.

Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân tối cao điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 của 04 dự án cụ thể như sau: Giảm 1.662,0 triệu đồng của dự án Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình (khởi công 2019); Giảm 999,0 triệu đồng của dự án Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước (khởi công 2019); Giảm 3.881,0 triệu đồng của dự án Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn (khởi công 2019); Giảm 1.063,0 triệu đồng của dự án Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (khởi công 2019).

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 41/QĐ-VKSTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 41/QĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

____________

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

 

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-VKSTC ngày 31/12/2021 của Viện trưởng Viện kim sát nhân dân tối cao về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước Đợt 1 năm 2021;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 (Đợt 1) của 04 dự án (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, các Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Đ/c Viện trưởng VKSND tối cao (để báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Kho Bạc Nhà nước Trung ương (để biết)
- Đơn vị sử dụng ngân sách; (Bản chi tiết của từng đơn vị sử dụng ngân sách)
- KBNN nơi giao dịch (gửi qua đơn vị sử dụng ngân sách); (Bản chi tiết của từng đơn vị sử dụng ngân sách)
- Lưu VP; C3(Vth, LĐC, P.KHNS).
Thảo20b

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Duy Giảng

 

 

 

 

PHỤ LỤC IIB

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 41/QĐ-VKSTC ngày 12 tháng 05 năm 2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

 

TT

Danh mục dự án

Địa điểm xây dựng

Mã kho bạc

Mã số dự án đầu tư

Thời gian khởi công hoàn thành

Quyết định đầu tư ban hành hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao KH các năm

Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch vốn đầu tư năm 2021

Điều chỉnh giảm

Kế hoạch vốn năm 2021 sau điều chỉnh

Ghi chú

 

 

 

 

 

Số quyết định, ngày tháng năm ban hành

TMĐT

 

 

 

 

 

 

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSNN

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Trong đó:NSTW

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

Thu hồi các khoản vốn ứng trước

Thanh toán nợ XDCB

 

Thu hồi các khoản vốn ứng trước

Thanh toán nợ XDCB

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

5

6

7

7.1

12

 

 

13.1

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

73.025,0

68.025.0

21.471,0

0,0

 

29.076,0

29.076,0

 

7.605,0

21.471,0

 

 

 

 

 

 

A

NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 

 

 

 

 

73.025,0

68.025.0

21.471,0

0,0

 

29.076,0

29.076,0

 

7.605,0

21.471,0

 

 

 

 

 

 

1

THỰC HIỆN DỰ ÁN

 

 

 

 

 

73.025,0

68.025.0

21.471,0

0,0

0,0

29.076,0

29.076,0

0.0

7.605,0

21.471,0

 

 

 

 

 

 

 

Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2021

 

 

 

 

 

73.025,0

68.025.0

21.471,0

0,0

 

29.076,0

29.076,0

 

7.605,0

21.471,0

 

 

 

 

 

 

(1)

VKSND huyện Lạc Thủy (Khởi công năm 2019) (Địa phương hỗ trợ 5 tỷ đồng)

Hòa Bình

2661

7557709

2019-2021

207,31/10/2018

16.624.0

11.624.0

3670,0

 

 

5.332,0

 

 

1662.0

3.670,0

 

 

 

 

 

 

(2)

VKSND huyện Phú Riềng (khởi công 2019)

Bình Phước

1861

7743729

2019-2021

40,31/3/2017

18.778,0

18.778,0

1025,0

 

 

2.024,0

 

 

999.0

1.025,0

 

 

 

 

 

 

(3)

VKSND huyện Chợ Mới (khởi công 2019)

Bắc Kạn

2311

7044483

2019-2021

222,31/10/2018

20.562,0

20.562,0

8534,0

 

 

12.415,0

 

 

3.881,0

8.534,0

 

 

 

 

 

 

(4)

VKSND huyện Duyên Hải (Khởi công năm 2019) (khởi công năm 2019)

Tr Vinh

1011

7558195

2019-2021

971,29/10/2015

17.061,0

17.061,0

8242,0

 

 

9.305,0

 

 

1.063,0

8.242,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Doanh nghiệp, Đấu thầu-Cạnh tranh

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi