Quyết định 672/QĐ-TTg điều chỉnh Dự án Phát triển đô thị dọc sông MêKông - Tiểu dự án đô thị Sa Pa

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________

Số: 672/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mêkông (GMS) lần thứ 2 - Tiểu dự án đô thị Sa Pa, tỉnh Lào Cai”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á

___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1593/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục Dự án “Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông MêKông (GMS) lần thứ 2”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số: 192/BKHĐT-KTĐN ngày 13 tháng 01 năm 2021, 193/BC-BKHĐT ngày 13 tháng 01 năm 2021; của Bộ Tài chính tại văn bản số 3890/BTC-QLN ngày 14 tháng 4 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông MêKông (GMS) lần thứ 2 - Dự án thành phần tỉnh Lào Cai” (Dự án), vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) với các nội dung như sau:
1. Gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 (Gia hạn thời gian đóng khoản vay đến ngày 30 tháng 6 năm 2023).
2. Cho phép sử dụng phần vốn dư của Dự án, trong đó vốn vay ADB là 12,7 triệu USD (tương đương 295 tỷ đồng) và vốn đối ứng là 63,989 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 02 hạng mục: (i) Cầu cạn tại km7+500-km7+800 trên tuyến Tỉnh lộ 152; (ii) Mở rộng phạm vi nâng cấp nội thị thị xã Sa Pa như: nâng cấp mặt đường, vỉa hè và hạ ngầm hệ thống kỹ thuật một số tuyến phố như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên.
3. Cơ chế tài chính trong nước cho hạng mục sử dụng vốn dư:
- Đối với vốn vay ADB: Áp dụng tỷ lệ vay lại theo đúng quy định tại Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ, theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vay lại 40%, ngân sách trung ương cấp phát 60% vốn vay ADB.
- Vốn đối ứng: Ngân sách địa phương tự bố trí theo quy định.
4. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1593/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo.
Điều 3. Bộ Tài chính tiến hành thủ tục điều chỉnh Hiệp định theo quy định.
Điều 4. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai:
- Rà soát để bảo đảm chỉ sử dụng vốn vay ADB cho chi đầu tư phát triển trong thời gian gia hạn Dự án theo đúng quy định tại Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan.
- Giải trình, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan để thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định đầu tư Dự án theo đúng nội dung được phê duyệt.
- Xây dựng phương án bố trí kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và chịu trách nhiệm bố trí đủ vốn đối ứng theo đúng quy định tại Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH4 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bố vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; bảo đảm hoàn thành Dự án đúng thời hạn được phê duyệt.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tư pháp, Ngoại giao; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Phạm Bình Minh;
- Các Bộ: KHĐT, TC, XD, GTVT, TP, NG;
- UBND tỉnh Lào Cai;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Cao Lục, Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, CN, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).HN.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Bình Minh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi