Quyết định 29/QĐ-TTg điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh, Bắc Ninh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 29/QĐ-TTg

Quyết định 29/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh phát triển hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:29/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành:08/01/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp, Xây dựng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Đầu tư hơn 2.916 tỷ đồng xây dựng khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh

Ngày 08/01/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 29/QĐ-TTg về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh phát triển hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, Dự án có Quy mô 300 ha tại phường Hạp Lĩnh, phường Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh và xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Tổng vốn đầu tư của Dự án là hơn 2.916 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Nhà đầu tư là hơn 882 tỷ đồng.

Dự án có thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 21201000277 chứng nhận lần đầu ngày 26/5/2010. Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, căn cứ tình hình thực tế triển khai Dự án để xem xét việc xác nhận thời gian chậm bàn giao đất để thực hiện Dự án và thời gian chậm bàn giao đất sẽ không được tính vào thời hạn hoạt động của Dự án theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Luật Đầu tư năm 2014.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 29/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 29/-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU CÔNG NGHIỆP NAM SƠN - HẠP LĨNH, TỈNH BẮC NINH

____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Tchức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định s 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định s 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 8252/BKHĐT-QLKKT ngày 14 tháng 12 năm 2020 về hồ sơ điều chnh quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh phát triển hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh phát triển hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Quy mô sử dụng đất của Dự án: 300 ha.

2. Địa điểm thực hiện Dự án: phường Hạp Lĩnh, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh và xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

2. Tổng vốn đầu tư của Dự án: 2.916.817.934.485 đồng, trong đó vốn góp của Nhà đầu tư là 882.797.310.388 đồng.

3. Thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 21201000277 chứng nhận lần đầu ngày 26 tháng 5 năm 2010.

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, căn cứ tình hình thực tế triển khai Dự án để xem xét việc xác nhận thời gian chậm bàn giao đất để thực hiện Dự án và thời gian chậm bàn giao đất sẽ không được tính vào thi hạn hoạt động của Dự án theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Luật Đầu tư năm 2014.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh:

a) Rà soát, đảm bảo việc tuân thủ quy định của pháp luật trong việc cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Dự án trước thời điểm gửi hồ sơ đề nghị thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Trường hợp kết quả kiểm tra, rà soát không đảm bảo quy định của pháp luật thì phải xem xét theo quy định của pháp luật.

b) Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu, nội dung báo cáo, tiếp thu giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật; đảm bảo việc thực hiện Dự án phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan.

d) Chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh:

- Xem xét điều chỉnh các nội dung có liên quan của Giấy chứng nhận đầu tư theo đề nghị của Nhà đầu tư theo thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

- Yêu cu Nhà đầu tư: (i) tiếp thu ý kiến của Bộ, ngành; (ii) cụ thể hóa tiến độ triển khai Dự án theo quy định tại điểm d khoản 8 Điều 33 Luật Đầu tư năm 2014; (iii) góp đủ số vốn chủ sở hữu để thực hiện Dự án, bao gồm cả trường hợp doanh nghiệp đầu tư các Dự án đầu tư và hoạt động kinh doanh khác ngoài Dự án này; (iv) cụ thể phương án huy động vốn vay để đảm bảo tính khả thi trong việc huy động nguồn lực thực hiện Dự án; (v) bổ sung phương án huy động nguồn vốn hợp pháp khác trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng.

- Hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện việc ký quỹ để bảo đảm thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật.

- Thu hút đầu tư vào khu công nghiệp phải phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, ưu tiên các Dự án đầu tư thuộc các ngành, lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

- Phối hợp các cơ quan liên quan và Nhà đầu tư xây dựng phương án đảm bảo nhà ở và các công trình công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp.

- Giám sát việc triển khai Dự án theo quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

đ) Quản lý, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đu tư tại diện tích điều chỉnh đưa ra khỏi khu công nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai, đấu thầu, xây dựng, nhà ở, đô thị, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan; bảo đảm điều kiện, trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật, không làm thất thoát tài sản nhà nước.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP (Nhà đầu tư thực hiện Dự án) và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng
, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND tỉnh Bắc Ninh;
- Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc N
inh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi