Quyết định 1090/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Vườn quốc gia Cát Tiên

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 1090/QĐ-TTG
NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 1998 PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 và Nghị định số 92/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 3444 BNN/KH-TTr ngày 24 tháng 9 năm 1997 và đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 6793 BKH/VPTĐ ngày 2 tháng 10 năm 1998 về Dự án đầu tư xây dựng Vườn quốc gia Cát Tiên,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Vườn quốc gia Cát Tiên mở rộng trên cơ sở Vườn quốc gia Cát Tiên được thành lập theo quyết định số 08-CT ngày 13 tháng 1 năm 1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nay là Thủ tướng Chính phủ, với những nội dung sau đây:

1. Tên dự án: Vườn quốc gia Cát Tiên.

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Thời gian thực hiện dự án: 8 năm (từ 1997 - 2005).

4. Vị trí địa lý: Vườn quốc gia Cát Tiên nằm trên địa phận các huyện: Cát Tiên, Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) và Bù Đăng (tỉnh Bình Phước). Có tọa độ địa lý:

Từ 110 20' 50'' đến 110 50' 20'' độ vĩ Bắc.

Từ 1070 9' 5'' đến 1070 35' 20'' độ kinh Đông.

5. Quy mô: tổng diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên là 73.878 ha, nằm trên địa bàn 3 tỉnh:

Đồng Nai: 38.100 ha

Lâm Đồng: 30.635 ha

Bình Phước: 5.143 ha

Vùng đệm nằm bao quanh Vườn quốc gia có diện tích 183.479 ha, thuộc địa bàn 4 tỉnh: Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước và Đắc Lắc. Trong vùng đệm có 29.631 hộ dân cư với 139.344 nhân khẩu do các địa phương trực tiếp quản lý. Vùng đệm đầu tư bằng dự án Bảo vệ rừng và phát triển nông thôn vay vốn của Ngân hàng thế giới (WB), theo quyết định phê duyệt dự án số 963/TTg ngày 27 tháng 8 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ và Hiệp định vay vốn đã ký giữa Việt Nam với Ngân hàng Thế giới ngày 8 tháng 11 năm 1997.

6. Mục tiêu của Dự án:

- Bảo vệ vùng rừng mưa nhiệt đới hiện còn với tính đa dạng sinh học cao.

- Bảo vệ và phát triển loài Tê giác Java, Cá sấu Xiêm và quần thể động thực vật đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.

- Phòng hộ cho hệ thống thủy điện Trị An.

- Góp phần tuyên truyền giáo dục cho nhân dân nhận thức về những giá trị vật chất và tính đa dạng sinh học của khu vực Dự án, để nhân dân có ý thức tự giác, chủ động tham gia đấu tranh, bảo vệ nghiêm ngặt các loại rừng hiện có trong khu vực và môi trường sinh thái rừng nhiệt đới; chấm dứt hoàn toàn nạn săn bắn các loài động vật và khai thác rừng trong vùng Dự án.

- Thiết lập chương trình nghiên cứu và hệ thống quản lý có hiệu quả, bảo đảm môi trường sống cho những động vật hoang dã.

- Tạo điều kiện để cải thiện đời sống của nhân dân địa phương vùng Dự án.

7. Phân khu chức năng:

a) Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: diện tích 68.837 ha gồm 2 phân khu.

- Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt phía Bắc (Cát Lộc) nằm ở phía Tây huyện Cát Tiên và một phần của xã Lộc Bắc huyện Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng diện tích 30.635 ha.

ư- Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt phía Nam: gồm hầu hết diện tích của Vườn quốc gia Nam Cát Tiên cũ thuộc huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai diện tích 38.202 ha.

b) Phân khu phục hồi hệ sinh thái: diện tích 5.382 ha.

c) Phân khu hành chính dịch vụ: nằm bên tả ngạn sông Đồng Nai đối diện với Bến Cự diện tích 100 ha. Tại đây sẽ xây dựng trụ sở làm việc, thí nghiệm, bảo tồn tiêu bản động thực vật, nhà khách, nhà ở cán bộ công nhân viên, bãi để xe và các cơ sở phục vụ khác.

8. Nội dung đầu tư, bao gồm các chương trình hoạt động sau:

- Chương trình quản lý bảo vệ

- Chương trình phục hồi sinh thái.

- Chương trình nghiên cứu khoa học

- Chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng

- Chương trình tuyên truyền giáo dục

- Chương trình du lịch

9. Tổng mức đầu tư: 98.122 triệu đồng (tính quy đổi theo tỷ giá mới).

Trong đó vốn theo Quyết định số 460/TTg ngày 30 tháng 6 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án Vườn Quốc gia Cát Tiên là: 6.975.847 đô la, tương đương 89.436 triệu đồng Việt Nam.

Vốn bổ sung để đảm bảo đồng bộ các mục tiêu hoạt động của Vườn Quốc gia là 8.700 triệu đồng (trong đó có 2.700 triệu đồng là vốn do Vườn tự huy động).

10. Nguồn vốn:

- Ngân sách Nhà nước cấp 13.301 triệu đồng (bao gồm cả vốn đối ứng của Dự án nhận tài trợ của Chính phủ Hà Lan).

- Vốn viện trợ của Chính phủ Hà Lan: 82.000 triệu đồng (quy đổi từ 6.300.319 USD ).

- Vốn tự huy động bổ sung của Vườn và liên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế khác: 2.821 triệu đồng (chủ yếu phục vụ du lịch).

Giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tổng dự toán, xác định cơ cấu đầu tư trong tổng mức trên của Dự án và chỉ đạo chủ đầu tư triển khai thực hiện.

11. Phương thức thực hiện:

Công trình lâm sinh thực hiện chế độ tự làm.

Các công trình khác thực hiện đấu thầu theo quy định hiện hành.

Các công trình và thiết bị liên quan đến Dự án nhận tài trợ của Chính phủ Hà Lan thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hiệp định đã ký giữa hai Chính phủ Hà Lan và Việt Nam.

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện quản lý và xây dựng Vườn quốc gia Cát Tiên.

Giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp, thống nhất với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, căn cứ vào nhiệm vụ công tác để quyết định biên chế cụ thể của Vườn.

Trong thời gian thực thi dự án nhận tài trợ của Chính phủ Hà Lan, Vườn quốc gia phải cử người vào các vị trí công việc theo yêu cầu của Dự án và biên chế cũng lấy trong tổng số biên chế chung của Vườn.

 

Điều 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước và Đắc Lắc có biện pháp bảo vệ tốt các loại rừng, các hệ sinh thái, các loài động thực vật quý, hiếm, nguồn nước, cảnh quan, môi trường của Vườn quốc gia theo đúng pháp luật và quy chế của Vườn quốc gia.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Xây dựng, Quốc phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh: Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước, Đắc Lắc và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

thuộc tính Quyết định 1090/QĐ-TTg

Quyết định 1090/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Vườn quốc gia Cát Tiên
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1090/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:05/12/1998Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Xây dựng , Chính sách , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1090/QĐ-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 1090/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi