Quyết định 1721/QĐ-BGTVT 2021 quyết toán chi phí đầu tư Gói thầu số 6,8,9 Dự án cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1721/QĐ-BGTVT

Quyết định 1721/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư Gói thầu số 6,8,9, một số gói thầu chi phí tư vấn và chi phí khác thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A) - Giai đoạn khởi động Đợt 1
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1721/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Sang
Ngày ban hành:28/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông, Đấu thầu-Cạnh tranh

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phê duyệt quyết toán chi phí Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

Ngày 28/9/2021, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1721/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư Gói thầu số 6,8,9, một số gói thầu chi phí tư vấn và chi phí khác thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A) - Giai đoạn khởi động Đợt 1.

Theo đó, phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư Gói thầu số 6, 8, 9, một số gói thầu chi phí tư vấn và chi phí khác thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A) - Giai đoạn khởi động Đợt 1. Cụ thể, chi phí đầu tư dự án được duyệt là 11.896.064.017.182 đồng; Giá trị được phê duyệt là 10.281.350.451.010 đồng. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 10.281.350.451.010 đồng.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án Hàng hải và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan thẩm tra quyết toán về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán; tính chính xác của khối lượng do Ban Quản lý dự án Hàng hải và Nhà thầu nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán; tính phù hợp của đơn giá do Ban Quản lý dự án Hàng hải và Nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng. Khẩn trương hoàn thiện, trình đầy đủ các hạng mục còn lại của Dự án, làm cơ sở Bộ Giao thông vận tải thẩm tra quyết toán toàn bộ Dự án theo quy định;….

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1721/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

____________

Số: 1721/QĐ-BGTVT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư Gói thầu số 6, 8, 9, một số gói thầu chi phí tư vấn và chi phí khác thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A) - Giai đoạn khởi động Đợt 1

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2495/QĐ-BGTVT ngày 11/8/2016 và bản bản số 3630/BGTVT-TC ngày 16/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Hàng hải tại tờ trình số 212/BQLDAHH-TCKT ngày 25/5/2021 và Biên bản thẩm tra quyết toán chi phí đầu tư Gói thầu số 6, 8, 9, một số gói thầu chi phí tư vấn và chi phí khác thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A) - Giai đoạn khởi động Đợt 1;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư Gói thầu số 6, 8, 9, một số gói thầu chi phí tư vấn và chi phí khác thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A) - Giai đoạn khởi động Đợt 1.

- Chủ đầu tư: Bộ Giao thông vận tải.

- Đơn vị tổ chức, thực hiện dự án: Ban Quản lý dự án Hàng hải.

- Địa điểm xây dựng: Đảo Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung

Dự toán được duyệt

Giá trị được phê

duyệt

- Chi phí xây dựng

11.699.086.148.336

10.141.761.661.908

- Chi phí tư vấn

48.311.749.484

36.944.969.298

- Chi phí khác

148.666.119.362

102.643.819.804

Tổng cộng:

11.896.064.017.182

10.281.350.451.010

 

(Chi tiết như Phụ lục I kèm theo)

2. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 10.281.350.451.010 đồng.

Nội dung

Đơn vị quản lý sử dụng

Ghi chú

- Hạng mục đường sau cảng (thuộc gói thầu số 6)

Cục Quản lý đường bộ I (theo biên bản bàn giao công trình đưa vào sử dụng ngày 31/12/2020)

Đơn vị tiếp nhận tài sản theo các Biên bản bàn giao tài sản, giá trị tài sản sẽ được xác định chính thức sau khi Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quyết toán toàn bộ dự án

- Tường chắn đất tại bến container; Bãi tôn tạo cho khu bến; Các công trình bảo vệ cảng; Khu quản lý hành chính; Bến công vụ (thuộc gói thầu số 6)

Cục Hàng hải Việt Nam (theo biên bản bàn giao công trình đưa vào sử dụng ngày 08/7/2020)

- Đoạn luồng Lạch Huyện từ lý trình 26+930 đến lý trình 44+350- Luồng Hải Phòng (thuộc gói thầu số 8,9)

Cục Hàng hải Việt Nam (theo biên bản bàn giao công trình đưa vào sử dụng ngày 14/3/2019)

 

Điều 3. Trách nhiệm của Ban Quản lý dự án Hàng hải và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Ban Quản lý dự án Hàng hải:

1.1. Ban Quản lý dự án Hàng hải và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan thẩm tra quyết toán về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán; tính chính xác của khối lượng do Ban Quản lý dự án Hàng hải và Nhà thầu nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán; tính phù hợp của đơn giá do Ban Quản lý dự án Hàng hải và Nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng.

1.2. Khẩn trương hoàn thiện, trình đầy đủ các hạng mục còn lại của Dự án, làm cơ sở Bộ Giao thông vận tải thẩm tra quyết toán toàn bộ Dự án theo quy định.

1.3. Trường hợp có các cơ quan thẩm quyền (Thanh tra, Kiểm toán...) thực hiện việc thanh tra, kiểm toán và có kết quả điều chỉnh (nếu có) so với giá trị quyết toán được phê duyệt, Ban Quản lý dự án Hàng hải có trách nhiệm báo cáo Bộ GTVT để phê duyệt điều chỉnh quyết toán dự án cho phù hợp.

1.4. Quản lý, bảo quản hồ sơ quyết toán của Dự án bảo đảm đầy đủ theo đúng quy định.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận quản lý sử dụng tài sản:

- Cục Quản lý đường bộ I có trách nhiệm quản lý, khai thác sử dụng tài sản công trình, triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 33/2019/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định có liên quan.

- Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm quản lý, khai thác sử dụng tài sản công trình, triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 43/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định có liên quan.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Đầu tư, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ I, Giám đốc Ban Quản lý dự án Hàng hải và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Ban QLDA Hàng hải (1b);

- Kho bạc nhà nước;

- Lưu: VT, TC (V.Thái 02 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Xuân Sang

 

 

 

Phụ lục I

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN

(Kèm Quyết định số 1721/QĐ-BGTVT ngày 28/09/2021 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải)

 

Đơn vị: Đồng

TT

Nội dung

Giá trị quyết toán được phê duyệt

Ghi chú

1

Gói thầu số 6: Đê chắn sóng đoạn A, kè bảo vệ, tường chắn đất, tôn tạo xử lý nền, bến công vụ, đường sau cảng và hạ tầng điện nước.

3.086.222.033.662

 

2

Gói thầu số 8: Nạo vét luồng và đổ thải - Phần A

3.479.897.287.561

 

3

Gói thầu số 9: Nạo vét luồng và đổ thải - Phần B

3.575.642.340.685

 

II

Chi phí Tư vấn ĐTXD

36.944.969.298

 

1

Chi phí thu thập tài liệu khảo sát, lập dự án

8.966.530.000

 

2

Gói 13: Chi phí lập điều chỉnh dự án

692.406.000

 

3

Gói 3A: Chi phí thẩm định giá vật liệu cho các gói thầu xây lắp thuộc Hợp phần A

368.534.524

 

4

Gói thầu số 11: Chi phí tư vấn giám sát môi trường thuộc Hợp phần A

26.588.377.774

 

5

Gói 12A: Chi phí tư vấn lập phương án và dự toán đảm bảo an toàn GT, an toàn Hàng hải trong quá trình thi công

329.121.000

 

III

Chi phí khác

102.643.819.804

 

1

Gói 5: Chi phí rà phá bom mìn vật nổ

102.643.819.804

 

 

TỔNG CỘNG

10.281.350.451.010

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Doanh nghiệp, Đấu thầu-Cạnh tranh

văn bản mới nhất

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

An ninh trật tự, Tài nguyên-Môi trường

×
×
×
Vui lòng đợi