Quyết định 2446/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí cho tỉnh Hà Giang thực hiện di chuyển dân cư ngoài vùng quy hoạch theo Quyết định 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
---------------------
Số: 2446/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ CHO TỈNH HÀ GIANG THỰC HIỆN DI CHUYỂN
 DÂN CƯ NGOÀI VÙNG QUY HOẠCH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 193/2006/QĐ-TTG
 NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bố trí dân cư;
Căn cứ Quyết định số 78/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 13816/BTC-NSNN ngày 14 tháng 10 năm 2011); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7712/BKH-KTNN ngày 08 tháng 11 năm 2011)), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3327/BNN-KTHT ngày 15 tháng 11 năm 2011) về việc bổ sung kinh phí cho tỉnh Hà Giang thực hiện di chuyển dân cư ngoài vùng quy hoạch theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Bộ Tài chính trích 20 tỷ đồng từ nguồn sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2011 để hỗ trợ tỉnh Hà Giang hoàn thành di chuyển 1.000 hộ dân. Phần kinh phí còn lại, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang sử dụng ngân sách địa phương để xử lý.
Đối với hỗ trợ di chuyển 3.119 hộ còn lại theo Đề án được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang phê duyệt: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ Tỉnh và bố trí kinh phí hỗ trợ trong dự toán ngân sách địa phương hàng năm, từ năm 2012-2015. Chính sách hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Quyết định số 78/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang có trách nhiệm: Quản lý, sử dụng đúng mục đích, đối tượng, có hiệu quả số vốn hỗ trợ và theo đúng quy định hiện hành, đồng thời bố trí từ nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện hoàn thành di chuyển, bố trí dân cư, sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các Bộ trưởng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, ĐP, TH;
- Lưu: Văn thư, KTN (3).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2446/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí cho tỉnh Hà Giang thực hiện di chuyển dân cư ngoài vùng quy hoạch theo Quyết định 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2446/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/12/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!