Quyết định 1767/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc giữ lại các cơ sở nhà, đất để tiếp tục quản lý, sử dụng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1767/QĐ-BTC

Quyết định 1767/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc giữ lại các cơ sở nhà, đất để tiếp tục quản lý, sử dụng
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1767/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành:12/07/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở

TÓM TẮT VĂN BẢN

Giữ lại 6 trụ sở làm việc của Tổng cục Hải quan trên địa bàn Hà Tĩnh
Ngày 12/07/2012, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 1767/QĐ-BTC về việc giữ lại các cơ sở nhà, đất để tiếp tục quản lý, sử dụng.
Theo quy định tại Quyết định này, Bộ trưởng quyết định giữ lại 06 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích hơn 27.000 m2 tại Thành phố Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân, Hương Sơn, Kỳ Anh và thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục bố trí cho cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Hải quan sử dụng làm trụ sở làm việc trên địa bàn tỉnh.
Tổng cục Hải quan có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, đơn vị đang quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất rà soát, kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất theo quy định.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1767/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------------------
Số: 1767/QĐ-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIỮ LẠI CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT ĐỂ TIẾP TỤC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG
--------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
 
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 và Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;
Căn cứ Công văn số 8147/BTC-QLCS ngày 18/06/2012 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Tài chính quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Giữ lại 06 cơ sở nhà, đất với 8.538 m2 nhà và 19.022,6 m2 đất để tiếp tục bố trí cho cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Hải quan sử dụng làm trụ sở làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Chi tiết phụ lục kèm theo).
Điều 2. Tổng cục Hải quan có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, đơn vị đang quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất rà soát, kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Quản lý Công sản;
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- STC tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở Tài nguyên và MT tỉnh Hà Tĩnh
- Lưu: VT, Vụ KHTC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 
PHỤ BIỂU
CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CỦA CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC TỔNG CỤC HẢI QUAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH GIỮ LẠI TIẾP TỤC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG
(Đính kèm Quyết định số 1767/QĐ-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
 

SỐ TT
TÊN ĐƠN VỊ
Số cơ sở nhà, đất
Địa chỉ, nhà đất báo cáo
Giữ lại tiếp tục quản lý sử dụng
Ghi chú
Nhà (m2)
Đất (m2)
1
2
3
4
5
6
7
 
Cục Hải quan Hà Tĩnh
6
 
8.538,00
19.022,60
 
1
Trụ sở Cục
2
 
2.758,00
3.391,50
 
 
Văn phòng Cục
1
Số 154 đường Trần Phú – Thành phố Hà Tĩnh – Hà Tĩnh
2.108,00
2.421,60
Trụ sở làm việc
 
Đội Kiểm soát Hải quan
1
Xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
650,00
969,90
Trụ sở làm việc
2
Chi cục Hải quan CK Xuân Hải
1
Xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
770,00
2.531,30
Trụ sở làm việc
3
Chi cục Hải quan CK QT Cầu Treo
1
Xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
2.220,00
2.457,40
Trụ sở làm việc
4
Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh
1
Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
1.336,00
4.445,50
Trụ sở làm việc
5
Chi cục Hải quan Vũng Áng
1
Xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
1.454,00
6.196,90
Trụ sở làm việc

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi